term í ncena - HokejoveTreninky.cz

Transkript

term í ncena - HokejoveTreninky.cz
NEJSME AKADEMIE, NEJSME ANI ŠKOLA,
NEJSME ANI VÝBĚR. O TOHLE NÁM NEJDE.
DĚLÁME VŠECHNO, CO SPORTOVNÍ AKADEMIE,
ALE DĚLÁME TO PO SVÉM. DĚLÁME VŠECHNO,
CO HOKEJOVÁ ŠKOLA, ALE DĚLÁME TO JINAK.
NEJSME HOKEJOVÝ VÝBĚR, JSME LIDÉ. CO
ZŮSTANE PO LIDECH? EMOCE, MYŠLENKY,
NÁPADY, VIZE, TALENT, SMÍCH, TOUHA...
JSME LIDÉ, KTEŘÍ CHTĚJÍ, ABY PO NICH ZŮSTALA
SKVĚLÁ PRÁCE, KTERÁ JINÝM POMŮŽE DĚLAT
SKVĚLE JEJICH PRÁCI.
TÝM 10RC
OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA
TRÉNINK OFF ICE LUKÁŠ STRÁNSKÝ, KONDIČNÍ TRENÉR
ROMANA ČERVENKY A DALŠÍCH ŠPIČKOVÝCH HOKEJISTŮ.
TRÉNINK NA LEDĚ MARTIN MAŠKARINEC, TRENÉR HOKEJOVÉ
ŠKOLY LUĎKA BUKAČE, ROMAN ČERVENKA A DALŠÍ
HOKEJISTÉ, KTEŘÍ VÁM PŘIJDOU PŘEDAT SVÉ DOVEDNOSTI
A ZKUŠENOSTI Z EXTRALIGY, REPREZENTACE A NHL.
PROGRAM
PLÁN DNE
T
E
R
M
Í
N
12–16.07.2010
C
E
N
A
6 . 7 5 0 , -
SRAZ ( OD 2. DNE SRAZ V 08.30 )
TRÉNINK OFF ICE LUKÁŠ STRÁNSKÝ
TRÉNINK ICE ROMAN ČERVENKA A HOSTÉ
OBĚD + VIDEO / AUTOGRAMIÁDA
TRÉNINK OFF ICE LUKÁŠ STRÁNSKÝ
ROZVOJ INDIVIDUÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ S KOTOUČEM
USNADŇUJE KVALITNÍ FYZICKÁ PŘÍPRAVA, KDY HRÁČ JE
SCHOPEN I TĚCH NEJNÁROČNĚJŠÍCH MANÉVRŮ A HERNÍHO
VÝKONU JAKO NEJLEPŠÍ SVĚTOVÍ HRÁČI.
CENA
MÁME ZKUŠENOSTI. VÍCE NEŽ 4 ROKY TVRDÉ
PRÁCE S ROMANEM ČERVENKOU DOKAZUJÍ,
ŽE JDEMEE SPRÁVNOU CESTOU.
PŘÍJMENÍ
ULICE
MĚSTO
PSČ
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ MIMO LED, ZAMĚŘENÁ NA DYNAMIKU,
SÍLU, VYTRVALOST A KOORDINACI, ZVYŠUJÍ KVALITU VÝKONU
HRÁČE NA LEDĚ. UKÁZKY, OPRAVY, PŘIPOMÍNKY A POBÍDKY
OD NAŠICH ŠPIČKOVÝCH HOKEJISTŮ PŮSOBÍ NA MLADÉ
HRÁČE I MOTIVAČNĚ.
08.00
09.00 - 10.15
11.00 - 12.00
12.15 - 13.15
13.45 - 15.00
JMÉNO
CENA 6.750,-KČ ZAHRNUJE MIMO TRÉNINKOVÉ AKTIVITY
OBĚD, CELODENNÍ PITNÝ REŽIM, ENERGETICKÉ DOPLŇKY,
DRES, TRIKO A ČEPICE
ORGANIZÁTOR AKCE 10RC
HOKEJOVETRENINKY.CZ
KONTAKT: MARTIN MAŠKARINEC, TEL.: 739030066
E-MAIL: [email protected]
BANKOVNÍ SPOJENÍ
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ ÚČET 670100-2205614873/6210,
MBANK, JUGOSLÁVSKÁ 1, 120 00 PRAHA 2, JAKO VARIABILNÍ
SYMBOL UVEŤTE RODNÉ ČÍSLO UČASTNÍKA.
POTVRZENÍ O PŘÍJMU PENĚZ NEZASÍLÁME. PŘEVEDENÍ PLATBY
NA NÁŠ ÚČET JE MOŽNÉ TELEFONICKY OVĚŘIT.
DATUM NAROZENÍ
E-MAIL
TELEFON
TELEFON MATKA
TELEFON OTEC
RODNÉ ČÍSLO
HOKEJOVÝ KLUB
POZICE VE HŘE
VELIKOST DRESU
POJIŠŤOVNA
NAHLAŠTE ALERGIE
PROHLÁŠENÍ
PODŘIZUJI SE DOBROVOLNĚ DISCIPLÍNĚ NA PLÁNOVANÝCH AKCÍCH, PŘI
ODPOČINKU, JÍDLE A V DENNÍM POŘÁDKU. ZAVAZUJI SE, ŽE BUDU PEČLIVĚ
ZACHÁZET SE SPORTOVNÍM NÁŘADÍM, KTERÉ BUDE K DISPOZICI, A ŽE JE NEBUDU
SVÉVOLNĚ POŠKOZOVAT. PODŘÍDÍM SE DISCIPLÍNĚ TRENÉRŮ. SOUHLASÍM S TÍM,
ABYCH BYL Z AKCE 10RC VYLOUČEN, BEZ FINANČNÍHO NÁROKU V PŘÍPADĚ, ŽE SE
PŘES OPAKOVANÁ NAPOMENUTÍ DOPUSTÍM PORUŠENÍ DISCIPLÍNY. ÚČASTNÍM
SE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. V PŘÍPADĚ EVENTUÁLNÍHO ÚRAZU NEEXISTUJE
ŽÁDNÝ NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY NEBO JINÉ NÁROKY VŮČI ORGANIZÁTORŮM.
SOUHLASÍM S TÍM, ABY ORGANIZÁTOŘI 10RC ZPRACOVÁVALI A EVIDOVALI OSOBNÍ
ÚDAJE ÚČASTNÍKA, POSKYTNUTÉ V SOUVISLOSTI S JEHO ÚČASTÍ NA AKCI.
DATUM
PODPIS HRÁČE
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
T
E
R
M
Í
12 – 16 | 0 7 | 2 0 10
N
12–16.07.2010
C
E
N
A
6 . 7 5 0 , -
12 – 16 | 0 7 | 2 0 10