NOVÁ FR9000 - New holland

Transkript

NOVÁ FR9000 - New holland
STEJNÉ NÁKLADY I KDYŽ SKLÍZÍTE VÍCE.
Systém Power Cruise™ usiluje o co nejvyšší podíl na práci
Systém Power Cruise™ je součástí nové koncepce jízdy. Optimální
otáčky motoru jsou stálé v rozsahu, ve kterém pracuje FR9000 při
maximální výkonnosti. Na základě toho systém Power Cruise™
plynule nastavuje pracovní rychlost stroje tak, aby dosáhl nejvyšší
možné výkonnosti. Regulací na základě skutečně požadovaného
výkonu sklízeče se rychlost jízdy po poli automaticky přizpůsobí
maximální průchodnosti, zatímco motor pracuje v ideálních otáčkách a zajistí přesnou délku řezání a zvýšenou spolehlivost.
Důležitá je provozní spolehlivost
Sklízecí řezačky FR9000 mají jednoduché pohony a malé požadavky
na údržbu. Přístupnost je vysoká a nastavení je snadno proveditelné.
Standardní je maximální spolehlivost pohonu, protože řemenový
pohon k řezacímu bubnu, metači a Crop procesoru je nezávislý na
pohonu podávacího a sklízecího ústrojí HYDROLOC™ a hydrostatickém pohonu. Snížená potřeba údržby a zvýšená životnost jsou
důležitými výhodami příslušenství, které je používané sezónně a má
příznivý vliv na celkové provozní náklady.
-60 %
Největší síla metání pro jakoukoliv plodinu
Patentovaný systém VARIFLOW™ byl navržen tak, aby umožnil dosažení maximální
výkonnosti a hospodárnosti metání od lehkých, suchých, až po těžké a lepkavé plodiny. Při
přepínání systému VARIFLOW™ z polohy při sklizni kukuřice do polohy při sklizni travních
porostů, se sníží vzdálenost mezi řezacím bubnem a metačem o 60 %. Tato snížená poloha
metače umožní lepší dopravu lehkých materiálů a soustředí jejich proud přímo do metače.
Tím se odstraní změny směru a rozptylování řezanky, zamezí se ucpávání. Účinnost metače
a jeho výkonnost je prostě nejvyšší.
Pořeže více za den s největším řezacím bubnem v průmyslu
Plně podporovaný vývoj směřuje k širším sběracím ústrojím, kukuřičným sklízecím ústrojí a dalším systémům na sklizeň plodin, charakteristickou stránkou FR9000 je největší řezací buben a nejširší Crop
procesor použitý u sklízecích řezaček. Pro zpracování vysokých objemů plodiny je nová řezačka New Holland až o 15% širší a má o 15 %
větší průměr řezacího bubnu než konkurence. Řezací buben FR9000 je
vybavený 8, 12 nebo 16 noži, uloženými ve dvou řadách, které zajistí
nejvyšší výkonnost a kvalitu řezání v nejširší volbě délek řezanky. Bubny Crop procesoru jsou obdobně dimenzované a umožňují neomezený
průtok plodiny a podporují celkovou průchodnost.
Až o 15 %
Točivý moment
Výkon
600
kW
1000
0
1400
50
1800
100
2000
150
2400
200
2800
250
Nm
300
350
400
450
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2100
ot/min
VYŠŠÍ PRODUKTIVITA A VÝKON.
FR9040
FR9050
FR9060
FR9080
Iveco / Cursor 10
Iveco / Cursor 13
Iveco / Cursor 13TCD Caterpillar / C18
-30 kW
Konstruován pro úsporu palivu: turbo kompoundní motor
New Holland poznal výhody turbo kompoundní technologie
a jako první ji začal používat v zemědělských strojích. Využitím energie, která zbývá ve výfukových plynech opouštějících
turbodmychadlem přeplňované motory, sníží tato chytrá
technologie spotřebu paliva o 8 % se stejným výkonem
motoru. Při vysokém výkonu motor to znamená úsporu mnoha litrů paliva. Turbo kompoundní technologie předá výkon
klikové hřídeli motoru přes hydrodynamickou spojku, bez
mechanického spojení. Tato pokročilá technologie je použita
v motoru IVECO Cursor modelu FR9060.
Systém VARIFLOW™ sníží spotřebu paliva
Zkrácením vzdálenosti mezi řezacím bubnem a metačem o 60 % při
sklizni travních porostů se pozoruhodně sníží potřeba energie pro
metač. Na rozdíl od konkurenčních systémů, systém VARIFLOW™
ve skutečnosti udržuje rychlost řezaného materiálu při jeho dopravě z řezacího bubnu do metače. Není zde potřeba opakovaného
urychlení. Zkoušky prokázaly, že proměnná poloha metače při sklizni
travních porostů, sníží potřebu energie asi o 30 kW – 40 k. Pro další
optimalizaci denní činnost, obzvláště v období, kdy se sklizeň tráv
a kukuřice nebo celé plodiny překrývají, nabízí systém New Holland
VARIFLOW™ více významných výhod. Přemístění mezi dvěmi polohami zabere jedné osobě méně než dvě minuty a nepotřebuje nářadí.
ižší
n
%
8
O
a
spotřeb
paliva
Efektivní řezání
Největší řezací buben u řezaček běží hladce díky své vysoké setrvačnosti, která vyrovnává možné špičkové zatížení. Kromě toho, poloha
Crop procesoru a metače u jakékoliv plodiny zvyšuje průchodnost a
tím umožňuje optimální výkonnost řezání a spotřebu paliva.
začka
tší ře
Nejvě a světě
n
Točivý moment a výkon umožní nejvyšší průchodnost
Požadavek na vzrůst výkonu způsobil, že nároky polních podmínek nebo nároky plodin ihned řeší New Holland novým motorem
FR9000. Převýšení točivého momentu až o 25 %, při malém
snížení otáček, v ideálním pracovním rozsahu od 2100 do 1800
ot/min, poskytuje řezačce FR9000 schopnost sklízet i v daleko
tvrdších podmínkách.
Spolehlivá jízda nejvyšší úrovně!
Toto impozantní převýšení točivého momentu umožní posun
zvýšeného výkonu až o 54 k ze jmenovitých otáček 2100 ot/min
na otáčky maximálního výkonu při 2000 ot/min. To zajistí, že
pohyblivé části řezacího ústrojí pracují při vysokých otáčkách,
ale při menším namáhání a vyšší spolehlivosti. Zároveň se
zachovává nejvyšší úroveň kvality řezání.
Technické údaje
FR9000 – vůdčí osobnost ve využití čisté energie
Všechny modely FR9000 mají výrobcem schválený provoz na 20% palivo B20 BIODIESEL. New
Holland byl první výrobce zemědělských strojů
a traktorů, který plně schválil využití paliva BIODIESEL ve svých energetických prostředcích.
Je to výsledkem rozsáhlého testování, které zahrnovalo všechny stránky činnosti motoru včetně
účinnosti paliva, opotřebení vstřikovacího čerpadla a
motoru, nastartování při nízkých teplotách a efekty servisních intervalů. Spojte se s vaším prodejcem, aby Vám poskytnul bližší údaje.
O 20 % méně paliva spotřebovaného na silnici
Testy odhalily, že používáním systému automatického přizpůsobení rychlosti – Power CRUISE™ – při jízdě po silnici dojde k úspoře paliva o 20 %. Při omezení maximálních otáček
motoru jede stroj stále ještě rychlostí 40 km/h. Navíc dojde
k významné úspoře paliva a peněz, snížené otáčky motoru
mají za následek mnohem klidnější a pohodlnější jízdu.
DOKONALÉ POTĚŠENÍ PŘI ŘÍZENÍ
KVALITA ŘEZÁNÍ NA POŽÁDÁNÍ
Konečné stadium pojetí jízdy
Nové pojetí jízdy, speciálně navržené pro sklízecí řezačky, optimalizuje ovládání pracovní rychlosti a zvyšuje denní výkonnost. Automatické přizpůsobení rychlosti – systém Power Cruise™ – způsobuje, že je jízda se stroji New Holland FR9000 skutečným potěšením.
Systém pomáhá zajistit, aby optimální otáčky motoru byly vždy sladěny s převodovým stupněm převodovky a byly vždy v oblasti
nejvyšší účinnosti. V silničním režimu sníží spotřebu paliva a hluk při jízdě po silnici, v polním režimu vzroste podíl pracovních jízd.
FR9090
Motor
Výrobce / Typ
Počet válců / Objem
(-/ l) 6 v řadě / 10,3
Jmenovitý výkon ISO 14396 - ECE R120 při 2100 ot/min
[kW/k] 291/395
Max. výkon ISO 14396 - ECE R120 při 2000 ot/min
[kW/k] 312/424
Iveco / Vector 8
6 v řadě / 12,9
6 v řadě / 12,9
6 v řadě / 18
8 do V / 20,1
343/466
395/537
470/639
565/768
368/500
425/578
504/685
606/824
2145
2450
2939
3533
(mm) 860
860
860
860
860
Šířka řezacího ústrojí / průměr řezacího bubnu
(mm) 900 / 710
900 / 710
900 / 710
900 / 710
900 / 710
Délka řezanky v rozsahu (2 x 8 nožů)
(mm)
6 - 33
Délka řezanky v rozsahu (2 x 12 nožů)
(mm)
4 - 22 (8 - 44 pouze se 6 připevněnými noži)
Délka řezanky v rozsahu (2 x 16 nožů)
(mm)
Max. točivý moment ISO 14396 - ECE R120 při 1500 ot/min (Nm) 1820
Podávání
Šířka otvoru podávacího ústrojí
Řezací ústrojí
3 - 16
Systém Variflow™ - standardní vybavení
Změna podle druhu plodiny v čase kratším než 2 minuty
Crop Procesor
Systém dvou bubnů s profilem pilových zubů na povrchu
77 nebo 99
(počet zubů)
77 nebo 99
99 nebo 126 nebo
166
99 nebo 126 nebo
166
99 nebo 126 nebo
166
Šířka / průměr bubnů crop procesoru
750 / 200
750 / 250
750 / 250
750 / 250
z/{/{
z/{/{
z/{/{
z/{/{
565 / 775
565 / 775
565 / 775
565 / 775
6400 / 210
6400 / 210
6400 / 210
6400 / 210
(mm) 750 / 200
Rozdíl rychlosti 13% / 25% / 60% (celá plodina)
z/{/{
Metač
Průměr skříně metače / šířka
(mm) 565 / 775
Koncovka
Maximální výška koncovky / úhel otáčení
(mm / °) 6400 / 210
Převodovka
Mechanicky ovládaný pohon všech kol - 4WD
{
{
{
{
{
Max. rychlost jízdy 40 km/h při snížených otáčkách motoru
{
{
{
{
{
Vzduchem odpružené sedadlo / sedadlo spolujezdce
z/z
z/z
z/z
z/z
z/z
Barevný monitor IntelliView™ II s nastavitelnou polohou
z
z
z
z
z
Klimatizace / automatické ovládání klima v kabině / topení
z/{/z
z/{/z
z/{/z
z/{/z
z/{/z
NOVÁ FR9000
Bez kompromisů v otázce kvality řezání
New Holland zná požadavky na různou délku řezání,které uvádějí specialisté na výživu a chov dobytka a rozumí potřebě
dodavatelů uspokojit poptávku zákazníků. Závisí na plodině, systému míchání krmiv a jejich distribuci, jaké jsou specifické
požadavky na kvalitu řezání, konzistenci a na stupeň zpracování plodiny. Sklízecí řezačky New Holland FR9000 nabízejí
přesně to, co je požadováno ke sklizni jakékoliv plodiny a co zákazníci preferují.
SKLIZEŇ PÍCE NA NEJVĚTŠÍ STUPNICI
Automatické funkce dále zvýší výkonnost řidiče
Automatické funkce na úvrati umožní, že se vyhne ztrátám rozmetáním
řezanky během otáčení na úvratích. Synchronizace otáček sběracího
bubnu s rychlostí jízdy, synchronizace otáček šnekového dopravníku
s otáčkami podávacího ústrojí a zpětný chod, nastavení výšky sečení
sklízecího ústrojí – to všechno jsou automatizované funkce, které zvyšují
výkonnost řidiče. Také nastavení bodů koncovky, které umístí koncovku do
stejného úhlu, jestli pracuje vpravo nebo vlevo od přívěsu, to vše dohromady usnadňuje činnost.
Kabina
z Standardně
{ Na přání
– Není k dispozici
Výbava na přání je k dispozici za příplatek
Ovládání délky řezanky Vašimi konečky prstů
Systém pohonu podávacího ústrojí HYDROLOC™ umožňuje okamžité nastavení délky
řezanky, která vyhovuje Vašim specifickým
požadavkům. Účelný hydrostatický pohon
podávacího ústrojí má za následek rovnoměrnější délku řezanky. Tento systém pohonu také napomáhá zajistit okamžitou odezvu
v případě vniknutí kovového předmětu.
Your success – Our specialty
Optimalizace přesnosti řezání
Při sklizni suché kukuřice je čistý řez mezi
protiostřím a noži zlepšen optimalizovaným
profilem nožů.
Čistý řez je také docílen přidáním možnosti
snadného broušení nožů a nastavení protiostří s obráceným během řezacího bubnu.
Tak agresivní, jak si přejete
Široký Crop procesor bylo
navržený k účinnému drcení zrna
a maximální dopravu plodiny.
Velký průměr bubnů s jejich pilovitým profilem napomáhá zajistit
optimální zpracování plodiny.
Vynikající stabilita při jízdě po silnici
Podélná umístění motoru umožňuje snížení jeho polohy. Nesrovnatelná stabilita za jízdy po silnici, dokonce i s nejtěžším sklízecím ústrojím a při nejvyšší rychlosti (40 km/h), je spojena se znamenitým výhledem na záď sklízeče.
Dobře informovaný řidič
Neustálá práce s přesnými informacemi je předpokladem maximální výkonnosti. Nový monitor IntelliView™ II má širokou barevnou obrazovku. Díky této široké obrazovce a použití barev, jsou zobrazené informace velmi dobře utříděné, takže řidič nalezne
co potřebuje na první pohled. Pro rychlé nalezení kovového předmětu systémem METALOC™ ukazuje na barevném monitoru,
ve které části podávacího bubnu detekovaný kov je.
Vpředu, vzadu, vlevo, vpravo a uprostřed!
Nová kabina ve tvaru koule umožní výhled celých 360°. Dveře kabiny nejsou navrženy pouze s ohledem na snadný vstup do
kabiny, ale musí být také tvarovány tak, aby umožnily vynikající viditelnost bez ohledu na polohu koncovky. Sklízecí řezačky New
Holland FR9000 – nepřekonatelný výhled na plodinu dopředu, na koncovku a na přívěs.
NEW FR9000
VYŠŠÍ PRODUKTIVITA
A VÝKON.
STEJNÉ NÁKLADY
I KDYŽ SKLÍZÍTE VÍCE.
DOKONALÉ POTĚŠENÍ
PŘI ŘÍZENÍ.
KVALITA ŘEZÁNÍ
NA POŽÁDÁNÍ.
Sklizeň píce v celém rozsahu.
Your success – Our specialty

Podobné dokumenty

Prospekt FR9000 - ARBO, spol. s r.o.

Prospekt FR9000 - ARBO, spol. s r.o. dlouhodobém používání. Na rozdíl od konkurenčních typů, na modelech FR9000 všechny pohony vystupují přímo z této převodovky, takže každý přenáší pouze požadovaný příkon, což značně zvyšuje celkovou...

Více

ARBO s.r.o. slaví 25 let Stavební stroje nám zůstávají

ARBO s.r.o. slaví 25 let Stavební stroje nám zůstávají měli možnost si vyzkoušet jeden z šesti předvýrobních kusů, konkrétně model CX8.85, který se na Svitavsku a Brněnsku proháněl po polích s lištou VariFeed o záběru 9,15 m. Co je tedy na mlátičce nov...

Více

Sklizeň zahájily samojízdné řezačky

Sklizeň zahájily samojízdné řezačky motorem Iveco Vector o výkonu 606 kW/824 koní. Tato královna mezi řezačkami New Holland spojuje prvotřídní výkon s komfortní obsluhou zajišťovanou monitorem IntelliView™ IV. Výsledkem optimalizovan...

Více

zde... - HZT Technik

zde... - HZT Technik slámu až do vzdálenosti 25 metrů. Normální je, že při zastýlání se ve vzduchu vyskytuje mnoho prachových částic, které komplikují dýchání nejen zvířatům, ale i lidem. S použitím vodní trysky osazen...

Více

EXPO 2015, Milano AGROTEC as slaví 25 let

EXPO 2015, Milano AGROTEC as slaví 25 let stroje. To je velmi dobře využitelné například u sklízecích mlátiček. Zkušený pracovník si od stolu velmi rychle udělá představu o celkovém nastavení stroje a provozních podmínkách. Následně je pro...

Více

N E W H O L L A N D T 7 O O O

N E W H O L L A N D T 7 O O O COMMAND NEW HOLLAND Převodovku vyrábí továrna New Holland v Belgii. Převodovka Auto Command je k dispozici s pracovní rychlostí od 30m/h do 50km/hod nebo 40km/h s Eco režimem*. Auto Command umožňuj...

Více

Podívejte se na TRIONEWS

Podívejte se na TRIONEWS kráv. Nyní je zde 200 ks, ale díky Triomaticu máme méně práce!". TRIOTRAC Samochodný krmný míchací vůz s řezacím a nakládacím systémem. Stroj je dodáván ve třech velikostech míchací vany 17, 20 a 2...

Více