Match addition, Subtraction, Multiplication, diviSion (Sčítání, odčítání

Transkript

Match addition, Subtraction, Multiplication, diviSion (Sčítání, odčítání
Match Addition, Subtraction, Multiplication,
Division (sčítání, odčítání, násobení a dělení)
Tip na rychlý úklid. Poskládejte kartičky do komínku a tubou pak
komínek překryjte.
SPOLEČENSKÉ HRY
HLAVOLAMY • STAVEBNICE
1. Standardní hra
Hráči hledají dva dílky, které mají stejný výsledek, či hodnotu. Pokud ji najde, musí ji říct nahlas. Jeden z
hráčů na sebe může vzít roli kontrolora, který bude dávat pozor na správné výsledky. Může mít k dispozici
kalkulačku, pokud je to nezbytně nutné. Toto je výborná cesta jak zapojit velmi aktivní a bystré žáky. Protože
musí hodně rychle počítat. S kalkulačkou se naopak může zapojit slabší hráč a kontrolovat s kalkulačkou.
2. Mini zápas
Vyber z krabičky jen některé dílky. Tím se hra zkrátí a zjednoduší. Můžete se tak zaměřit jen na to, co dítěti
dělá problémy. Nebo tím vytvořit kaskádové úlohy.
3. Nejrychlejší vyhrává
Jeden hráč vybere nějaký výsledek a řekne ho nahlas. Ostatní hráči musí nalézt co nejrychleji dílek s odpovídajícím výsledkem. Kdo ho najde, první má tři body. Druhý dva a třetí jeden. Kdo ho nalezl první, tak příští
kolo vybírá dílek. Také může dílky vybírat stále tentýž člověk.
4. Rychlý mozek
Jeden z hráčů je vybrán jako moderátor. Ten náhodně přečte dílek, a potom kdo nejrychleji odpoví, dílek
dostane. Tak to pokračuje a kdo jich má nejvíce tak vyhrál. Lze se střídat v moderování. Například tak, že
kdo dostal kartičku tak vybírá a čte další dílek. Tím se zamezí, aby vyhrával ten samý hráč.
5. První do stovky
Stejná pravidla jako v základní hře. Ale kdo najde dva související dílky, dostane za to určitý počet bodů.
Například 2+2 a 1+3 dávají 4 body. Hráči začínají na nule, a kdo první nasbírá 100 bodů, vyhrál. Lze hrát i
obráceně. Tedy, že začínáte na 100 a jdete do nuly.
6. Hraj na čas
Hrajte jako obvyklou základní hru. Ale určete časový úsek. Třeba 5 minut. Kdo jich má nejvíce, ten vyhrál.
Můžete měnit časové intervaly podle Vaší skupiny.
7. Hledej různé
Hraje se stejně jako základní hra, ale s tím rozdílem, že body dostáváte jen za výsledky, které máte jen jednou. Snažíte se tedy hledat různé výsledky. Tuto variantu můžete upravit třeba tím, že body dáváte jen za po
sobě jdoucí řadu výsledků. Například za řadu 8,9,10, by byly tři body.
8. Combo-Match
Zkuste spojit dvě různé krabice. Například odčítaní a sčítání. Máte tak nyní mnohem více možností. Například 2+2 se hodí do dvojice s 8-4.
9. Zkuste hrát tuto hru na týmy.
Můžete tak vyrovnat šance. Pokud proti sobě dáte přiměřeně silné skupiny. Hráči si pak mohou vést i různé
statistiky a tím je více motivovat.
10. Pravda nebo lež?
Hráči jsou všichni uprostřed třídy. Na obou koncích třídy jsou dvě židle. Na jedné je napsáno správně a na
druhé špatně. Hráči jsou rozdělení do dvou skupin. Vždy je ze skupiny vybrán jeden zástupce. Moderátor
vybere dva dílky a otočí je. Pokud k sobě patří, dostane bod
Verze 1.0 www.hras.cz
Pro společnost HRAS, spol. s r.o. vytvořil David Nedvídek

Podobné dokumenty

Fyzika_6_zápis_5

Fyzika_6_zápis_5 Fyzika_6_zápis_5.notebook

Více

3D optické měření deformace při tváření materiálů 3D optical

3D optické měření deformace při tváření materiálů 3D optical nebylo možné přesně vystihnout mezní stav, kdy dochází k tvorbě trhliny. S použitím systému Aramis dochází k pravidelnému snímání Obr.4 v průběhu protlačování

Více

UČIVO K PROCVIČOVÁNÍ I.STUPEŇ

UČIVO K PROCVIČOVÁNÍ I.STUPEŇ Mat – Opak. – velká a malá násobilka Pamětné i písemné sčítání a odčítaní do 1000 Vlast – přečíst kapitolu o Velké Moravě, Cyril a Metoděj Zopak. Pověsti Přír – zopak. Horniny a nerosty Půda vznik,...

Více

Rabih Abou Khalil - navratilaudio.cz

Rabih Abou Khalil - navratilaudio.cz Závěry bývají strhující, všudypřítomné vlivy arabské hudby jsou umocněny mohutnou dechovou sekcí a bicími. Takže krásný tklivý zvuk oudu i s pohyby prstů po strunách si vychutnáme ve skladbách Frai...

Více

doutníky - PEAL as

doutníky - PEAL as SET 5 ks + humidor 1 ks / balení

Více

ruský slovní přízvuk - Jazyky

ruský slovní přízvuk - Jazyky U vícemístných čísel je řadovou pouze poslední číslovka, ostatní jsou základní (viz číslo 487). Řadové číslovky mají většinou určitý člen – He is the first. This is the second edition.

Více

CLIL PRACOVNÍ LIST - TÉMA: LINEAR EQUATION

CLIL PRACOVNÍ LIST - TÉMA: LINEAR EQUATION A three-day trip Pupils of 8th class were on a three-day trip and they went 44 km in total. The first day they went two times more than the third day and the second day they went about 4 km more th...

Více