RELÉ ZEMNÍHO SPOJENÍ UP6, UP6R

Transkript

RELÉ ZEMNÍHO SPOJENÍ UP6, UP6R
RELÉ ZEMNÍHO SPOJENÍ UP6, UP6R
Relé UP6-P01÷P09 se používá jako hlídač izolačního odporu v sítích s izolovanou nulou před přivedením napětí (500,1000V
AC), pomocí tlumivkového uzlu nebo pro hlídání izolačního odporu pod napětím (12÷230V AC). Vyrábí se standardně pro
hlídání ve třech napěťových hladinách, dle tabulky č. 1. Všechny provedení mají klíčovanou patici, aby při výměně nemohlo
dojít k záměně typu relé. Kódování ve stejné napěťové hladině je vždy stejné např.: P01 a P05.
Relé UP6 nemá funkci mechanického blokování a při krátkodobém zemním svodu dojde k rozepnutí relé, ale po návratu na
normální izolační stav se samočinně sepne bez nutnosti deblokace!
Relé UP6R má funkci mechanického blokování, tzv. relé padáčkového typu. Po vybavení zemního svodu dojde k rozepnutí a
zablokování relé a k jeho opětnému sepnutí je potřeba ho mechanicky (resetovací tlačítko na krytu relé) nebo elektricky
deblokovat (krátkodobé sepnutí kontaktů a3-b3).
Relé zemního spojení UP6, UP6R-P0x nemá žádnou vnější ochranu pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro práci v prostředí
s nebezpečím výbuchu musí být umístěno v pevném závěru „d“ a potom smí pracovat v prostorách nebezpečí metanu SNM.
Relé je klasifikováno jako zařízení v jiskrově nezápalném provedení.
Relé UP6 sestává z osazeného plošného spoje, který je usazen do patice pouzdra a je spojen s 12-pólovou vidlicí. Pouzdrem
prochází šroub M4, kterým se relé upevňuje k základové desce se zásuvkou. V patici jsou dva kódovací kolíky, zabraňující
zasunutí jiného typu relé do dané pozice. Vodiče hlídaného obvodu se připojují na kontakty a5-a6 nebo a5-b5,b6. Napájecí
napětí přivedeme na kontakty a4, b3. Spínací kontakt je vyveden na a1, b1, rozpínací kontakt je vyveden na a2 a b2.
K56007-72_0391_C
Tab. č.1 Hodnoty svodového odporu pro vypnutí a sepnutí
vstup a5 - a6
PROVEDENÍ
vstup a5 - b5, b6
*P01
UP6
P05, P05.2
UP6R
30
31 - 31,4
4,5
4,5 - 4,9
Určeno pro
napěťovou
hladinu [VAC]
12 – 42
*P02
UP6
P06
UP6R
105 - 110
85
90 - 95
500 - 1140
*P03
UP6
P07
UP6R
100
15
*P04
P04.2
UP6R
30
31 - 31,4
4,5
4,5 - 4,9
12 – 42
mechanická
deblokace jen u P04
(UP6R)
mechanická i
elektrická deblokace
RELÉ
RELÉ
RELÉ
RELÉ
VYP. [k]
ZAP. [k]
VYP. [k]
ZAP. [k]
15,5 - 16
nefunkční–relé trvale sepnuté
127 - 230
P08
UP6R
33
34 - 35
7
7,2 – 7,5
12 - 42
P09
UP6R
50
52 - 55
23
24 - 25
500 - 1140
Tab. č.2 Volba funkce relé dle DIP přepínačů
polohy DIP přeínačů
funkce
S3-ON
zpožděná přídrž
S2-OFF, S1-ON
bez přídrže
S2-ON, S1-ON
mechanická přídrž
S2-OFF, S1-OFF
elektrická přídrž
Blokové schéma
Technické údaje
 Materiál krabičky
 Napájecí napětí
 Odběr při jmenovitém napětí
 Měřicí okruh
 Zpoždění do vybavení relé
patice – duroplast, kryt – makrolon
42V ±15%
35mA
20V DC/ max. 2mA
70 ms
 Výstupní kontakty
1spínací, 1rozpínací
 Spínací výkon
5A / 250V efektivní
 Rozsah provozních teplot
 Příkon
0 ÷ 80°C
1,5VA
 Hmotnost
225g
 Krytí
IP30
K56007-72_0391_C

Podobné dokumenty

Ještě k tématu ozařovače Septum Feed

Ještě k tématu ozařovače Septum Feed vlastnosti narozdíl od mědi, či hliníku. Přídavné ztráty jsou malé: pouze několik tisícin dB na 23cm ve srovnání s mědí. Ovšem na vyšších kmitočtech by již měl být použit materiál s vyšší vodivostí...

Více

Sazebník poplatků cena 169 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA 20 Kč

Sazebník poplatků cena 169 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA 20 Kč Poplatek se aplikuje společně s Měsíčním poplatkem za vedení Karty / Dormancy fee is applied along with the Monthly management fee

Více

Termočlánky a odporová čidla

Termočlánky a odporová čidla Různá provedení pouzder termočlánků a odporových čidel dle katalogové nabídky nebo na přání zákazníka. Rozměrové a technické parametry, tolerance lze na přání upravit. Pokud je to technicky možné, ...

Více

katalogový list, montážní návod - M-Kupr

katalogový list, montážní návod - M-Kupr MDF: d = 0,75 kg/dm3. Sklo: d = 2,54 kg/dm3. P = Weight of the door in Kg. H = Height of the door in cm. A = Width of the door in cm. e = Thickness of the door in cm. d = Density of door material P...

Více

Návod k použití

Návod k použití měděné vodiče, s výjimkou přímého připojení termočlánku. Pozor! Nepřipojujte síťové napájení do rozvaděče před kompletním dokončením zapojování. Pozor! Z údaje na štítku přístroje ověřte správnou ú...

Více

CN616 Série

CN616 Série být při montáži vyjmut ze svého krytu. Odstraňte dva šroubky zajišťující montážní pera (třmeny). Sejměte pera z regulátoru a vložte kryt do výřezu v panelu z čelní strany. Znovu nainstalujte třmeny...

Více

Ceník EURAD Přís 811

Ceník EURAD Přís 811 T-sensor teplotní kulové čidlo pro 1 zónu

Více

ProLED25 Datasheet

ProLED25 Datasheet propojovacího kabelu je 1,5m. Zdroje mohou mít různé nastavení režimu výstupu (různé napětí či proudy).

Více

PC 5108 v2.0 - Instalační manuál

PC 5108 v2.0 - Instalační manuál POZNÁMKA: Na desce expandéru je zabudovaný tamper spínač. Jestliže je skříň konstrukčně uspořádána tak, že při zavřených dvířkách je spínač stisknut, nepřipojujte žádné zařízení ke svorce TAM. VAUX...

Více