Stáž_Viktor Gallistl 2015

Transkript

Stáž_Viktor Gallistl 2015
DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268
závěrečná zpráva ze studentské stáže ve sbírkotvorné instituci nebo u soukromého restaurátora (KA1)
Jméno: Viktor Gallistl
Fakulta, obor studia a ročník: Fakulta restaurování, Ateliér restaurování kamene, 1. ročník
Termín: 26. 1. 2015 – 30. 1. 2015
Instituce, místo pobytu na stáži: Internát školy (domov mládeže) v Hořicích
Cíle stáže:
Cílem této stáže bylo poznání a osvojení si moderních technologií, kterými se Hořická škola
může jako jedna z mála pochlubit. Jednalo se například o sken, haptickou ruku, která slouží
k modelování v počítači a hlavně robotické rameno.
Popis pracoviště či hostitelské instituce:
Byli jsme ubytováni v internátu, který je přímo v areálu školy. Hned po ubytování jsme se
seznámili se skenem, který byl v sochařském ateliéru, tam jsme trávili 2 dny. Třetí den jsme
modelovali pomocí haptické ruky v malé přizpůsobené učebně, až do čtvrtého dne, čtvrtý den
jsme navázali na další technologii, samotné robotické rameno, které jsme viděli při práci ve
velké sochařské dílně. Také jsme se byli podívat v nedalekém lomu Ostroměř.
Aktivity realizované během stáže:
První úkol, který jsme měli, bylo naskenování sochy od Brauna, sádrový portrét Jana Křtitele,
který jsme si přivezli. Skenování tohoto portrétu zabralo přibližně hodinu, ale se skenem jsme
pracovali první i druhý den, každý jsme si vyzkoušeli naskenovat vlastní sochu a následně jí
vyretušovat a poupravit v jiném programu, který tento sken používá. Tento sken byl vytvořen
pro automobilový průmysl, ale dobré využití má i v restaurování a stavebnictví. Třetí den
jsme zkoušeli modelovat pomocí haptické ruky. To je malý ramenový strojek, pomyslné pero,
pomocí kterého lze modelovat téměř jako s opravdovou hlínou a špachtlí. V tomto programu
lze vymodelovat úplně novou věc nebo do něj přenést například naskenovaný model a třeba
domodelovat chybějící části či ho jinak upravit. Čtvrtý den jsme se seznámili s dalším
programem, který používá samotné robotické rameno. V tomto programu se vytvoří schéma
přesných řezů pro robota, tak aby nedošlo k chybným pohybům, které by mohli poškodit jak
sochu, tak robota samotného.
DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268
závěrečná zpráva ze studentské stáže ve sbírkotvorné instituci nebo u soukromého restaurátora (KA1)
Přínos a zhodnocení stáže:
Osvojili jsme si technologie, které jsou v moderní době pro sochařství i restaurování velkým
přínosem a usnadněním práce. A jelikož jsme se doposud s takovými technologiemi nesetkali,
tak to byl velký přínos, který jistě v budoucnu hodně využijeme.
V Litomyšli 16. 2. 2015
DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268
závěrečná zpráva ze studentské stáže ve sbírkotvorné instituci nebo u soukromého restaurátora (KA1)
Fotodokumentace ze studentské odborné stáže
DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268
závěrečná zpráva ze studentské stáže ve sbírkotvorné instituci nebo u soukromého restaurátora (KA1)
Skenování objektů
DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268
závěrečná zpráva ze studentské stáže ve sbírkotvorné instituci nebo u soukromého restaurátora (KA1)
Modelování pomocí haptické ruky
Robot na vyřezávání soch
DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268
závěrečná zpráva ze studentské stáže ve sbírkotvorné instituci nebo u soukromého restaurátora (KA1)
Návštěva lomu Ostroměř

Podobné dokumenty

Přehled pravidel pro citování dle APA 6. vyd. na FPH VŠE

Přehled pravidel pro citování dle APA 6. vyd. na FPH VŠE 10. Oproti oficiálnímu stanovisku APA 6. vyd., je na FPH VŠE doporučováno psát nakladatelské údaje i při citování elektronické verzi knihy, jsou-li tyto údaje k dispozici. 11. V údaji o místě vydán...

Více

Kontakty - střelecký klub chvalšiny

Kontakty - střelecký klub chvalšiny ST ELECKÝ KLUB CHVALŠINY Jmenný seznam len pro rok 2016 - KONTAKTY

Více

Programy na prohlížení a úpravy fotografií

Programy na prohlížení a úpravy fotografií http://www.stahuj.centrum.cz/grafika_a_design/prohlizece_obrazku/xnview/ 2. GIMP (verze 2.2.13) - česky - považuji program GIMP za „freewarový fotoshop“, neboť umí prakticky všechno co drahý Adobe ...

Více

raumplan versus plan libre

raumplan versus plan libre umění dneška a Stavění a bydlení ve dvacátém století). Zdaleka ne všechny příspěvky se zabývají přímo avizovaným tématem, ale i ve statích, které se věnují převážně Loosovi nebo Le Corbusierovi. Je...

Více