doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

Transkript

doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
ŽIVOTOPIS
Příjmení, jméno
Adresa
Telefon
E-mail
Státní příslušnost
Datum narození
Konečná, Hana
K. Lávičky 3, 370 07 České Budějovice
776 782 804
[email protected], www.hanakonecna.cz
ČR
31.8.61
Odborná praxe
Od - do
Pracovní zařazení
Činnost a odpovědnost
Název a adresa
zaměstnavatele
Obor zaměstnavatele
2007 dosud
docentka
Pedagogická a výzkumná činnost
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice
Zdravotně sociální problematika
Od - do
Pracovní zařazení
Činnost a odpovědnost
Název a adresa
zaměstnavatele
Obor zaměstnavatele
2004 - 2007
Odborná asistentka
Pedagogická a výzkumná činnost
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice
Zdravotně sociální problematika
Vzdělání a odbornost
Od - do
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty/dovednosti
Název vzdělávací instituce
Stupeň vzdělání
2007
docent
Sociální práce
Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava. SR
habilitace
Od - do
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty/dovednosti
Název vzdělávací instituce
Stupeň vzdělání
2003
PhDr
Psychologie
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc
Rigorózní zkouška
Od - do
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty/dovednosti
Název vzdělávací instituce
Stupeň vzdělání
1995 - 2000
Ph.D.
Klinická psychologie
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc
Doktorské studium
Od - do
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty/dovednosti
Název vzdělávací instituce
Stupeň vzdělání
1990 – 1995
Mgr.
Psychologie
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Magisterské studium
Od - do
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty/dovednosti
Název vzdělávací instituce
Stupeň vzdělání
1980 - 1985
Ing.
Elektroenergetika
Vysoké učení technické Brna, Fakulta elektrotechnická
Osobní způsobilost
Cizí jazyky: AJ, (NJ, RJ)
Uživatelská práce s PC ano
Publikační činnost – poslední 3 roky:
Konečná, H., Bubleová, V., Janků, V. (2010). Motivy k rodičovství. Československá psychologie, 54, 2010, s. 43-54. (V tisku).
Konečná, H. (2009). Na cestě za dítětem. Dvě malá křídla. Praha: Galén. ISBN: 978-80-7262-591-8.
Konečná, H., Bubleová, V., Janků, V., Kubičková, A., Vodičková, H. (2009). Rodičovství – téma aktuální, odmítané i sakralizované. In.: Šucha, M.,
Charvát, M., Řehan, V. (Eds.): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. Olomouc: UP, s. 261-268. ISBN 978-80-244-2374-6.
Kubičková,. A., Konečná, H. (2009). Zahraniční programy zaměřené na výchovu k odpovědnému rodičovství mužů. In: Mitlöhner, M. (Ed.):Sborník
referátů z 16. celostátního kongresu k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV. ISBN 978-80-7399-835-6
Konečná, H., Bubleová, V., Janků, V. (2009). Reprodukční zdraví 2009. Praha: Galén. ISBN: 978-80-7262-617-5.
Konečná, H. (2008). The Quest for a Child. Two Small Wings. UK: Anshan. ISBN10: 1905740778, ISBN13: 9781905740772.
Konečná, H., Domorázková, E. (2008). Nadační činnost v reprodukční medicíně – současnost a perspektivy. In „Financování vědy a budoucnost
českých nadací“. Praha: GAČR a Hlávkova nadace. ISBN 80-86729-45-1.
Konečná, H., Kubičková, A. (2008). Úloha muže při plánování rodičovství. In: Mitlohner, M. (ED.) Sborník referátů z 16. celostátního kongresu
k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV. ISBN 978-80-86559-99-5, str. 91-92.
Konečná, H. (2008) Bezdětnost. In. Konečná, H. (ed.) Reprodukční zdraví 2008. Praha: Galén. ISBN: 978-80-7262-395-2.
Konečná, H. Kvalitativní výzkum v medicíně – teoretické šance a praktické uplatnění. (2008). In: Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku.
„Kvalitatívny výzkum vo verejnom priestore“. SR, Bratislava: Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty UK, 2008.
Konečná, H. (2007). Individuální rizika odkládání rodičovství do vyššího věku. In: Mitlöhner, M. (Ed.): Sborník referátů z 15. celostátního kongresu
k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV. ISBN 978-80-86559-80-3.
Dobrovolný pracovník těchto pacientských organizací: Nadace Mateřská naděje, Fertility Europe, International Consumer Support for
Infertility
Člen těchto odborných organizací: European Society of Hunam Reproduction and Embryology, European Spociety of Contraception a
Reporoductive Health, International Infertility Counseling Organization, Etická komise Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS,
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká společnost pro sexuální medicínu ČLS JEP.

Podobné dokumenty

Mateřství bez otce? - Nadace Mateřská naděje

Mateřství bez otce? - Nadace Mateřská naděje povoleno jen ze zdravotních důvodů, nikoliv psychosociálních, a jen pro páry. Je nějaký vážný důvod, proč ho nepovolit i osamělým ženám? O tomto tématu diskutovali čtyři lidé: Věduna Bubleová ze St...

Více

Zde - Mateřská naděje

Zde - Mateřská naděje Účast v organizování Mezinárodního kongresu reprodukční imunologie chystaného na rok 2004 v Plzni. Účast v organizování pravidelného každoročního setkání českých reprodukčních imunologů (za účasti ...

Více

Přečíst reference

Přečíst reference Pojem revmatismus zastřešuje celou řadu nemocí, které vyplývají ze změn imunitního systému. To může vést k zánětu pojivových tkání, kloubů, sliznic nebo cév. Měď – má pozitivní vliv na revmatismus....

Více