ceník základního velkoobchodního zboží

Transkript

ceník základního velkoobchodního zboží
http://www.hutira.cz
CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ
Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH a platné od
1.5. 2004
REGULÁTORY NA ZEMNÍ PLYN
3
Regulátor
Cena ( Kč ) Vstupní tlak (bar)
Výstupní tlak (mbar)
Průtok (m /h)
(při přetížení)
Připojovací rozměr
Třída slev 1
FRANCEL B 6
1.730,-
6 ( 7,2 )
FRANCEL B 10
2.570,-
10 ( 12 )
FRANCEL B 25
3.830,-
FRANCEL B 40
4.630,-
FRANCEL B 55
6.400,-
FRANCEL B 6 - přímý
1.850,-
0,5 – 4,0 standard
(0,1 – 5,0 rozsah)
označení B-R,
zajištěn průtok při
nízkém vstupním
tlaku
20 standard
(9 – 45 rozsah pro
běžné B regulátory)
regulátor BCH 30
9 – 400
¾“ x 11/4“
25 ( 30 )
40 ( 48 )
55 (reg. B40 se
zvýš. průtokem
¾“ x 12/32“
6 ( 7,2 )
¾“ sfero x 1“- v ose
6 ( 7,2 )
¾“ x 11/4“
FRANCEL B6 BSV
červen 2004
FRANCEL B10 BSV
červen 2004
FRANCEL B 25 BSV
červen 2004
25 ( 30 )
FRANCEL B 40 BSV
červen 2004
40 ( 48 )
Regulátory jsou
vybaveny vyšším
zabezpečením
1.820,-
6 ( 7,2 )
3/4" x 1“
FRANCEL B 6 1“
označení B-H,
nastaven tlak v rámci
rozsahu regulátoru
10 ( 12 )
Třída slev 2
TARTARINI R 71
7.730,-
TARTARINI R 72
7.500,-
REGAL 2 VSX
13.920,-
Výstupní šroubení
Regal 2
0,1 - 10
20 stand. (15-300)
70 ( 75)
G1“ x G1“ v ose
0,5 - 10
20 - 340
80 - 750
820,37.600,-
0,5 - 10
20mbar – 1bar
250 – 3.400
REGAL 3 VSX HP
41.650,-
0,5 - 10
1bar – 3 bary
3.400
TARTARINI B 249 (AP)
impulsní potrubí k B 249
250,-
TARTARINI A 109 (AP)
FISHER 627 VSX
Připojovací šroubení k FISHER
627 VSX
22.980,(24.850,-)
16.590,-
Příruby DN 50 PN 16
Příruby DN 50 PN 16
materiál na provedení
impulsních potrubí
1.250,14.180,(14.650,-)
G1“x R 21/4“
Matice 21/4“ s
návarkem DN 50
REGAL 3 VSX LP
impulsní potrubí k REGAL 3
¾“ sfero. x 11/4“
0,1 - 5
15 - 300
80 - 360
Závit 11/2“-2x
materiál na provedení
impulsních potrubí
0,03 - 8
10 - 300
250 - 700
1 - 10
0,5 až 4 bary
50 - 500
Závit 2“ – 2x
Závit 1“ NPT
Provedení Ms, závit 1“
NPT(kužel) x 5/4“
170,-
POZNÁMKA:
-
nestandardní nastavení hodnot vstupního nebo výstupního tlaku u regulátorů typ B a Tartarini R 70 je nutno požadovat zvlášť na
objednávce, případně sjednat dodávku osobně. Dodací lhůta je dva až čtyři týdny a cena je přiměřeně (5-8%) vyšší než ceníková a je
uvedena v kompletním nabídkovém ceníku.
-
pro dodávku regulátorů s větším průtokem (Regal…) je nutná konkrétní objednávka s uvedením požadovaných provozních parametrů a
způsobem připojení. Dodací lhůta je dva až čtyři týdny.
Prodávající si vyhrazuje právo úpravy ceny zboží analogicky s publikovanými celostátními indexy cenového vývoje a devizovým kurzem CZK.
KONTAKTNÍ ADRESY:
HUTIRA-BRNO s.r.o.
pobočka PRAHA
GAS-HUTIRA SKUTEČ s.r.o.
Štefánikova 9a
602 00 Brno
(
541 212 144
fax. 541 219 763
Chodovecké nám. 1/331
141 00 Praha 4
( 272 762 154
fax: 272 761 461
Heydukova 401
539 73 Skuteč
( 469 315 219
fax: 469 350 011
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Strana 1 (celkem 7)
http://www.hutira.cz
CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ
Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH a platné od
1.5. 2004
SKŘÍNĚ, RÁMY S DVÍŘKY
PLASTOVÉ SKŘÍNĚ – Třída slev 2 – MATERIÁL - Plast-polyesterový kompozit plněný sklem - šedý
NÁZEV
CENA (Kč)
VNITŘNÍ ROZMĚR
(vxšxh)mm
S 22
S 2300
Sokl k S 2300
S 300
Sokl k S 300 ( S 300 DC)
S 300 DC
S 300 ASEX
1.750,1.610,1.960,1.620,2.030,1.790,2.240,-
380x250x180
480x350x200
600x350x200
500x480x230
600x500x230
500x510x230
500x700x250
S 2300 vybavená s B6
4.490,-
480x350x200
Vestavěn HUP, regul. B6, nosná konzola, instalace k plynoměru
6.460,-
500x510x230
Vestavěna instalace s regulátorem B10 pro umístění dvou
plynoměrů na jednu přípojku
4.150,-
500x510x230
Vestavěna instalace pro umístění dvou plynoměrů na jednu
přípojku, bez regulátoru
S300 DC s REGAL 2
27.850,-
500x510x230
vestavěna instalace regulátoru REGAL 2 VSX
Rám s dvířky S 300
1.020,-
500x500
Plastová dvířka v kovovém, povrchově upraveném rámu
S300 DC B10 – instalace
pro dva plynoměry
S300 DC – instalace pro
dva plynoměry bez regul.
POZNÁMKA
Skříň s dvířky pro umístění NTL HUP
Skříň s dvířky
Podstavec pod skříň s kotvícími prvky do zámrzné hloubky
Skříň s dvířky
Podstavec pod skříň s kotvícími prvky do zámrzné hloubky
Skříň S 300 se zvětšeným vnitřním rozměrem
Skříň s dvířky
VYBAVENÉ PLASTOVÉ SKŘÍNĚ – Třída slev 1
S 300 vybavená s B6
4.460,-
500x480x230
S 300 vybavená s B6 KK
4.880,-
500x480x230
S 2300 s B6 FLEXI
5.085,-
480x350x200
S 300 s B6 FLEXI - 100
4.930,-
500x480x230
S300 DC B6 FLEXI - 250
5.210,-
500x510x230
S300 B6 PŘÍMÝ FLEXI 100
5.080,-
500x480x230
S300 DC B6 PŘÍMÝ FL. - 250
5.300,-
500x510x230
S300 DC B10 FLEXI - 250
5.980,-
500x510x230
Vestavěna instalace na mont. H rámu. ( vst. trubka, sferokonický
přechod, B6, výst, koleno, úchyt plyn., hrdla plyn.,úchyt kohoutu)
Vestavěna instalace na mont. H rámu. ( vst. trubka, sferokonický
přechod, B6, roh. kohout 1“, úchyt plyn., hrdla plyn. úchyt koh.)
Vestavěna instalace (HUP, B6, úchyt plynoměru, uzávěr na
výstupu, flexi trubka na vstupu i výstupu, kotvení přechodky
Vestavěna instalace na mont. H rámu. (vst. flexi s kolenem, B6,
výst. flexi trubka úchyt plynom.pro rozteč 100mm, úchyt přech.)
Vestavěna instalace na mont. H rámu. (vst. flexi s kolenem, B6,
výst. flexi trubka úchyt plynom.pro rozteč 250mm, úchyt přech.)
Vestavěna instalace na mont. H rámu. ( B6 v přímém prov., 2x
výst. flexi trubka úchyt plynom.pro rozteč 100mm, úchyt přech.)
Vestavěna instalace na mont. H rámu. (vst. flexi s kolenem, B6,
výst. flexi trubka úchyt plynom.pro rozteč 250mm, úchyt přech.)
Vestavěna instalace na mont. H rámu. (vst. flexi 1“x3/4“ sfero,
B10, 1“ koleno, plynom. šroubení, výst. flexi trubka úchyt
plynom.pro rozteč 250mm, úchyt přech.)
PLECHOVÉ SKŘÍNĚ – Třída slev 1 Odstín povrchové úpravy plechových skříní a dvířek je nutno uvést v objednávce
Skříň na regulátor a plynoměr
Skříň na regulátor a plynoměr
Rám
Rám
Rám
Rám
s dvířky
s dvířky
s dvířky
s dvířky
950,1.350,525,575,795,1.065,-
500x500x250
500x500x350
500x500
600x600
700x590
850x760
Fe plech
Fe plech
Fe plech
Fe plech
Fe plech
Fe plech
Vrchní nátěr (bílá, hnědá)
Vrchní nátěr (bílá, hnědá)
Vrchní nátěr - Komaxit (bílá, hnědá)
Vrchní nátěr - Komaxit (bílá, hnědá)
Vrchní nátěr – Komaxit (bílá, hnědá)
Vrchní nátěr – Komaxit (bílá, hnědá)
Prodávající si vyhrazuje právo úpravy ceny zboží analogicky s publikovanými celostátními indexy cenového vývoje a devizovým kurzem CZK.
KONTAKTNÍ ADRESY:
HUTIRA-BRNO s.r.o.
pobočka PRAHA
GAS-HUTIRA SKUTEČ s.r.o.
Štefánikova 9a
602 00 Brno
(
541 212 144
fax. 541 219 763
Chodovecké nám. 1/331
141 00 Praha 4
( 272 762 154
fax: 272 761 461
Heydukova 401
539 73 Skuteč
( 469 315 219
fax: 469 350 011
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Strana 2 (celkem 7)
http://www.hutira.cz
CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ
Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH a platné od
1.5. 2004
OSTATNÍ INSTALAČNÍ MATERIÁL – Třída slev 1
NÁZEV
Prodloužené plynoměrové
šroubení
Prodloužené plynoměrové
šroubení ¾“
CENA
ROZMĚR
POZNÁMKA
120,-
R1“ x matice 11/4“
Materiál mosaz
152,-
R3/4“ x matice 11/4“
Materiál mosaz
redukce Ms 1“ x ¾“ sferokon.
88,-
Materiál mosaz
Vstupní koleno ½“
59,-
1/2“ x 3/4"
Výstupní koleno 1“
109,-
1“ x 11/4“
Vstupní prodloužení ¾“
50,-
3/4“x 20mm
Vstupní trubka ¾“
45,-
l = 150 x ¾“
Úprava pro připojení koule – kužel (sferokonus )
Propojení výstupní matice regulátoru a šroubení na plynoměr (má
upravenou těsnící plochu)
Mosazné propojení vstupní matice regulátoru a vstupní instalace
s úpravou pro sferokonus
ocelová bezešvá trubka k instalaci regulátoru
4x C lišta svařená do rámu, jedna lišta volně, úchyt plynoměru,
spojovací materiál, je vybaven úchyty regulátoru (hrdel) pro rozteč
100mm.
4x C lišta svařená do rámu, jedna lišta volně, úchyt plynoměru,
spojovací materiál, je vybaven úchyty regulátoru (hrdel) pro rozteč
250mm.
Montážní rám pro instalaci regulátoru a dvou plynoměrů do jedné
skříně, vybaven spojovacím materiálem a kotvením plynoměrů
Pojezdový rám svařovaný pro
rozteč 100 mm
335,-
Pro výklenek 500x500
Pojezdový rám svařovaný pro
rozteč 250 mm
440,-
Pro výklenek 500x500
H rám dvojitý, komplet
638,-
Pro výklenek 700x500
Úchyt plynoměru 100
125,-
rozteč 100mm
Je vybaven objímkami pro kotvení 1“ i ¾“ a spojovacím materiálem
Úchyt plynoměru 250
161,-
rozteč 250 mm
Je vybaven objímkami pro kotvení 1“ i ¾“ a spojovacím materiálem
Úchyt přechodky
108,-
Je vybaven spojovacím materiálem
Úchyt přechodky dvojitý
138,-
Úchyt pro kotvení kohoutu i přechodky současně
Rozpěrka 100
100,-
Rozteč 100mm x1“
Oka pro kotvení 1“ x 1“
Rozpěrka 100
100,-
Rozteč 100mm x ¾“
Oka pro kotvení ¾“ x 1“
Rozpěrka 250
115,-
Rozteč 250mm x 1“
Oka pro kotvení 1“ x 1“ , stavitelná rozteč 250 – 280 mm
Rozpěrka 250
115,-
Rozteč 250mm x ¾“
Oka pro kotvení ¾“ 1“, stavitelná rozteč 250 – 280 mm
Objímka 25, pár
12,-
Dělená objímka pro kotvení šroubení plynoměru 1“
Objímka 20, pár
12,-
Dělená objímka pro kotvení výstupu regulátoru
Klička
17,-
Pro zámek BOMORO ( čtyřhran )
Štítek HUP
16,-
Samolepící
Plynoměrové těsnění
5,-
Těsnění do plynoměrových šroubení
POZNÁMKA:
Instalační materiál (pojezdový H rám, úchyty, rozpěrky) je ocelový s povrchovou úpravou zinkováním nebo nástřik komaxit
Prodávající si vyhrazuje právo úpravy ceny zboží analogicky s publikovanými celostátními indexy cenového vývoje a devizovým kurzem CZK.
KONTAKTNÍ ADRESY:
HUTIRA-BRNO s.r.o.
pobočka PRAHA
GAS-HUTIRA SKUTEČ s.r.o.
Štefánikova 9a
602 00 Brno
(
541 212 144
fax. 541 219 763
Chodovecké nám. 1/331
141 00 Praha 4
( 272 762 154
fax: 272 761 461
Heydukova 401
539 73 Skuteč
( 469 315 219
fax: 469 350 011
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Strana 3 (celkem 7)
http://www.hutira.cz
CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ
Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH a platné od
1.5. 2004
DETEKTORY, SNÍMAČE
DETEKTORY stabilní– Třída slev 1
CENA
POZNÁMKA
Ústředna DHP 1 - II
5.200,-
Zemní plyn i LPG, dva snímače
Ústředna DHP 1 - IV
7.700,-
Zemní plyn i LPG, čtyři snímače
Ústředna DHP 1 - VIII
12.400,-
Zemní plyn i LPG, osm snímačů
Ústředna DHP 1 - X
12.900,-
Zemní plyn i LPG, deset snímačů
snímač IP 20 k detektoru DHP 1(3)
1.900,-
přídavný snímač
snímač IP 65 k detektoru DHP 1(3)
3.000,-
přídavný snímač
snímač ZONA 2 k DHP 1 ( 3 )
3.300,-
přídavný snímač
Bytový detektor DHP 2
2.000,-
Zemní plyn i LPG, jednostupňový
Ústředna DHP 3 – 5 snímačů
7.800,-
Zemní plyn i LPG IP 65
Detektor DHP - 4
2.900,-
Zemní plyn i LPG, dvoustupňový
snímač IP 20 k detektoru DHP 4
1.400,-
přídavný snímač
snímač IP 65 k detektoru DHP 4
2.100,-
přídavný snímač
DETEKTORY mobilní – Třída. slev 2
Přenosný detektor GI – 03 M
5.100,-
Sonda na flexi kabelu, detekce všech spalitelných plynů,
FLEXIBILNÍ NEREZOVÉ TRUBKY S PÁJENÝMI KONCOVKAMI
FLEXI HADICE - Třída slev 1
Flexi-hadice ¾“/ ¾“
456,-
L = 250mm, DN 20 přímé
koncovky
Flexi hadice ¾“/ 1“
456,-
L = 250mm, DN 20 přímé
koncovky
Flexi hadice ¾“/ ¾“ K
440,-
L =200mm, DN 20, koleno
k regulátoru
Flexi hadice 1“/ ¾“ K
440,-
L =200mm, DN 20, koleno
k regulátoru
Flexi-hadice 1“
502,-
L = 300mm,DN 25
Flexi-hadice 1“
592,-
L = 600mm, DN 25
Nerezový flexibilní vlnovec pro tlaky do 16bar, vybavený
koncovkami pro připojerní regulátoru typ B - pájené koncovky R ¾“,
jedna s úpravou na sferokonus
Nerezový flexibilní vlnovec pro tlaky do 16bar, vybavený
koncovkami pro připojerní regulátoru typ B - pájené koncovky R ¾“
s úpravou pro sferokon. a běžná R 1“
Nerezový flexibilní vlnovec pro tlaky do 16bar, vybavený
koncovkami pro připojerní regulátoru typ B - pájené
koncovky,koleno R ¾“ s úpravou pro sferokon. a běžná R ¾“
Nerezový flexibilní vlnovec pro tlaky do 16bar, vybavený
koncovkami pro připojerní regulátoru typ B - pájené
koncovky,koleno R ¾“ s úpravou pro sferokon. a běžná R 1“
Vlnovec pro připojení vstupní části instalace plynoměru při použití
přímého regulátoru nebo pro nízkotlakou instalaci. Má převlečnou
matici G1 ¼“ k připojení na plynoměr a koncovku R1“
Vlnovec pro připojení výstupní části instalace s převlečnou maticí
G1 ¼“ k připojení na plynoměr a koncovkou R1“
Prodávající si vyhrazuje právo úpravy ceny zboží analogicky s publikovanými celostátními indexy cenového vývoje a devizovým kurzem CZK.
KONTAKTNÍ ADRESY:
HUTIRA-BRNO s.r.o.
pobočka PRAHA
GAS-HUTIRA SKUTEČ s.r.o.
Štefánikova 9a
602 00 Brno
(
541 212 144
fax. 541 219 763
Chodovecké nám. 1/331
141 00 Praha 4
( 272 762 154
fax: 272 761 461
Heydukova 401
539 73 Skuteč
( 469 315 219
fax: 469 350 011
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Strana 4 (celkem 7)
http://www.hutira.cz
CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ
Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH a platné od
1.5. 2004
PLYNOMĚRY
PLYNOMĚRY – Třída slev 2
GALLUS 2000 G4
3
1.395,-
1,6 – 4 m do 1,5 bar, rozteč 100 mm
GALLUS 2000 G 4 jednohrdlý
G 4 RF 1
2.560,-
Plynoměr pro připojení na jedno hrdlo (T kus + 520,- Kč)
2.550,-
4 - 10 m /h do 1 bar, rozteč 250mm, zařízení pro teplotní korekci
G 6 RF 1
2.019,-
4 – 10 m /h, do 1 bar plynoměry s roztečí hrdel 250mm
G 10 a G 16
9.225,-
10 – 25 m /h do 1 bar, rozteč 280 mm, membránové , průmyslové
G 25
14.625,-
15 - 40 m /h do 1 bar, rozteč 335 mm, membránový, průmyslový
DELTA 2040
31.275,-
Průmyslový s rotačními písty, průtok do 65 m /h, 12 bar
DELTA 2050
44.000,-
Průmyslový s rotačními písty, průtok do 400m /h, 12 bar
3
3
3
3
3
3
FILTRY
FILTRY – Třída slev 1
NÁZEV / TYP FILTRU
CENA ( Kč )
POZNÁMKA
ROZMĚR
FO 20 F
1.442,-
Do 6 bar, náhr vložka 150,- Kč
¾“
FO 25 F
1.442,-
dtto
1“
FO 32 F
2.085,-
Do 6 bar, náhr. vložka 200,- Kč
1 1/4“
FO 40 F
2.150,-
dtto
11/2“
FO 50 F
3.685,-
Do 6 bar, náhr. vložka 290,- Kč
2“
FO 50 F-K
3.492,-
dtto - přírubový
FO 80 F
5.365,-
Do 6 bar, náhr. vložka 440,- Kč
FO 100 F
10.060,-
Do 6 bar, náhr. vložka 790,- Kč
FO 150 F
13.855,-
Do 4 bar, náhr. vložka 1.150,-
FO 200 F
17.645,-
Do 4 bar, náhr. vložka 1.300,-
Prodávající si vyhrazuje právo úpravy ceny zboží analogicky s publikovanými celostátními indexy cenového vývoje a devizovým kurzem CZK.
KONTAKTNÍ ADRESY:
HUTIRA-BRNO s.r.o.
pobočka PRAHA
GAS-HUTIRA SKUTEČ s.r.o.
Štefánikova 9a
602 00 Brno
(
541 212 144
fax. 541 219 763
Chodovecké nám. 1/331
141 00 Praha 4
( 272 762 154
fax: 272 761 461
Heydukova 401
539 73 Skuteč
( 469 315 219
fax: 469 350 011
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Strana 5 (celkem 7)
http://www.hutira.cz
CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ
Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH a platné od
1.5. 2004
REGULÁTORY NA LPG S PŘÍSLUŠENSTVÍM
REGULÁTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA LPG – Třída slev 1
NÁZEV/ TYPOVÉ ČÍSLO
CENA
PRÚTOK
(kg/h)
VSTUP / VÝST
TLAK(bar/mbar)
PŘIP. ROZM.
POZNÁMKA
GOK – 02 992 - 70
5.527,-
6
16 / 32
POL / R ¾“ i
SAV+SBV
GOK – 02 993 - 70
5.694,-
12
16 / 32
POL / R ¾“ i
SAV+SBV
GOK – 05 249 - 70
5.534,-
12
16 / 50
POL / R ¾“ i
SAV+SBV
GOK – 05 240 - 70
5.251,-
10
16 / 70
POL / R ½“ i
I. stupeň, SAV
GOK – 05 239 - 70
5.485,-
24
16 / 70
POL / R ½“ i
I. stupeň, SAV
GOK – 01 362 - 70
5.395,-
40
16 / 150
POL/ R ½“ i
I. stupeň, SAV
GOK – 05 162 - 70
4.090,-
12
0,5-2,5/ 50
R ½“ i/ R ½“ i
II.stupeň, SAV+SBV
GOK – 02 779 - 70
4.090,-
12
0,5-2,5 / 32
R ½“ i/ R ½“ i
II.stupeň, SAV+SBV
GOK – 51640 - 13
5.084,-
20
0,5-2,0 / 32
R 1“i / R 1“ i
II. stupeň,SAV+SBV
GOK – 51 640 - 15
5.072,-
24
0,5-2,5 / 50
R 1“ i / R 1“ i
II.stupeň, SAV+SBV
GOK – CN 61
160,-
1,5
16 / 32
W 21,8x 1/14“ LH Lahvový (spotřebičový)
GOK – EN 71/32
467,-
3
16 / 32
W 21,8x 1/14“ LH
Lahvový (spotřebičový
GOK – EN 71/50
467,-
3
16 / 50
W 21,8x 1/14“ LH
Lahvový (spotřebičový
KULOVÉ UZÁVĚRY
KULOVÉ UZÁVĚRY GIACOMINI – Třída slev 1
TYP / ROZMĚR
CENA ( Kč )
R 950 – ½“ (přímý)
91,-
R 950 – ¾“ (přímý)
118,-
R 950 – 1“ (přímý)
182,-
R 780 – 1“ (rohový, vněj/vnit) směr průtoku do vnějšího závitu
291,-
R 781 – 1“ (rohový, vnit/vněj) směr průtoku do vnitřního závitu
291,-
R 783 – 1“ (rohový, vnit/vnit)
288,-
R 780 – ¾“ (rohový, vněj/vnit) směr průtoku do vnějšího závitu
160,-
Prodávající si vyhrazuje právo úpravy ceny zboží analogicky s publikovanými celostátními indexy cenového vývoje a devizovým kurzem CZK.
KONTAKTNÍ ADRESY:
HUTIRA-BRNO s.r.o.
pobočka PRAHA
GAS-HUTIRA SKUTEČ s.r.o.
Štefánikova 9a
602 00 Brno
(
541 212 144
fax. 541 219 763
Chodovecké nám. 1/331
141 00 Praha 4
( 272 762 154
fax: 272 761 461
Heydukova 401
539 73 Skuteč
( 469 315 219
fax: 469 350 011
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Strana 6 (celkem 7)
http://www.hutira.cz
CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ
Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH a platné od
1.5. 2004
REGULAČNÍ SOUPRAVY
REGULAČNÍ SOUPRAVY – Třída slev 1
NÁZEV
CENA
POZNÁMKA
SET 6 KK
2.305,-
SET 10 KK
3.165,-
SET 6 KK – RÁM
3.040,-
SET 6 - RÁM
2.650,-
SET 6
2.035,-
SET 10
2.815,-
SET 6 BSV
červen 2004
SET 10 BSV
červen 2004
SET 6 KK BSV
červen 2004
SET 10 KK BSV
červen 2004
Regulační souprava s B6, rohovým kohoutem 1“, vstupním propojem
na sferokonus a hrdlem na plynoměr
Regulační souprava s B10, přechodkou ,rohovým kohoutem 1“,
vstupním propojem na sferokonus a hrdlem na plynoměr
Regulační souprava s B6, rohovým kohoutem 1“, vstupním propojem
na sferoko., 2 hrdla na plynoměr, „H“ rám, úchyt kohoutu
Regulační souprava s B6, 1“ kolenem, vstupním propojem na
sferokonus, 2 hrdla na plynoměr, „H“ rám a úchyt kohoutu
Regulační souprava s B6, 1“ kolenem, vstupním propojem na
sferokonus a hrdlem na plynoměr
Regulační souprava s B10, 1“ kolenem, vstupním propojem na
sferokonus a hrdlem na plynoměr
Regulační souprava B6 s vyšším zabezpečením, 1“ kolenem, vstupním
propojem na sferokonus a hrdlem na plynoměr
Regulační souprava B10 s vyšším zabezpečením, 1“ kolenem,
vstupním propojem na sferokonus a hrdlem na plynoměr
Regulační souprava B6 s vyšším zabezpečením, roh. kohoutem 1“,
vstupním propojem na sferokonus a hrdlem na plynoměr
Regulační souprava B10 s vyšším zabezpečením, roh. kohoutem 1“,
vstupním propojem na sferokonus a hrdlem na plynoměr
SETy je možno vybavit různým vstupním připojením ( ¾“x ¾“venk/vnitř., ¾“ x 1“ venk./venk…)
SET 6 FLEXI ¾“ (1“) - 100
3.260,-
SET 6 FLEXI ¾“ (1“) - 250
3.400,-
SET 6 FLEXI PŘÍMÝ - 100
3.390,-
SET 6 FLEXI PŘÍMÝ - 250
3.425,-
SET 10 FLEXI ¾“ (1“) - 250
4.155,-
SET 6 FLEXI ¾“ BSV
červen 2004
SET 6 FLEXI 1“ BSV
červen 2004
SET 10 FLEXI ¾“ BSV
červen 2004
SET 10 FLEXI 1“ BSV
červen 2004
Regulační souprava B6 s instalačním H rámem vstupní flexi trubkou ¾“
(1“) x koleno, výstupní flexi trubkou 1“x11/4“ a úchytem přechodky, pro
rozteč plynoměru 100mm, baleno v krabici
Regulační souprava B6 s instalačním H rámem vstupní flexi trubkou ¾“
(1“) x koleno, výstupní flexi trubkou 1“x11/4“ a úchytem přechodky, pro
rozteč plynoměru 250mm, baleno v krabici
Regulační souprava s osovým B6, instalačním H rámem vstupní flexi
trubkou ¾“ (1“) x ¾“, výstupní flexi trubkou 1“x11/4“ a úchytem
přechodky, pro rozteč plynoměru 100mm, baleno v krabici
Regulační souprava s osovým B6, instalačním H rámem vstupní flexi
trubkou ¾“ (1“) x ¾“, výstupní flexi trubkou 1“x11/4“ a úchytem
přechodky, pro rozteč plynoměru 250 mm baleno v krabici
Souprava B10 s instalačním H rámem s úchytem plynoměru 250mm
vstupní flexi trubkou 1“x ¾“ sfero, 1“ koleno, plynoměrové šroubení,
výstupní flexi trubkou 1“x11/4“ a úchytem přechodky
Souprava B6 s vyšší bezpečností, s instalačním H rámem vstupní flexi
trubkou 3/4“x koleno, výstupní flexi trubkou 1“x11/4“ a úchytem
přechodky, baleno v krabici
Souprava B6 s vyšší bezpečností, s instalačním H rámem vstupní flexi
trubkou 1“x koleno, výstupní flexi trubkou 1“x11/4“ a úchytem
přechodky, baleno v krabici
Regulační souprava B10 s vyšším zabezpečením, s instalačním H
rámem vstupní flexi trubkou ¾“x koleno, výstupní flexi trubkou 1“x11/4“
a úchytem přechodky
Regulační souprava B10 s vyšším zabezpečením, s instalačním H
rámem vstupní flexi trubkou 1“x koleno, výstupní flexi trubkou 1“x11/4“
a úchytem přechodky
Prodávající si vyhrazuje právo úpravy ceny zboží analogicky s publikovanými celostátními indexy cenového vývoje a devizovým kurzem CZK.
KONTAKTNÍ ADRESY:
HUTIRA-BRNO s.r.o.
pobočka PRAHA
GAS-HUTIRA SKUTEČ s.r.o.
Štefánikova 9a
602 00 Brno
(
541 212 144
fax. 541 219 763
Chodovecké nám. 1/331
141 00 Praha 4
( 272 762 154
fax: 272 761 461
Heydukova 401
539 73 Skuteč
( 469 315 219
fax: 469 350 011
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Strana 7 (celkem 7)