Emanuel Swedenborg mystik a myslitel člověk dvou světů

Komentáře

Transkript

Emanuel Swedenborg mystik a myslitel člověk dvou světů
Emanuel Swedenborg
mystik a myslitel
člověk dvou světů
Podstatu Boha tvoří dvě věci: Láska a Moudrost.
Podstatu lásky tvoří tři věci: milovat druhé vně sebe sama,
toužit být s nimi jedním a dávat jim ze sebe štěstí.
Totéž tvoří i podstatu Jeho Moudrosti,
neboť Láska a Moudrost jsou v Bohu jedním:
zatímco Láska tyto věci chce, Moudrost je uskutečňuje.
Z Pravého křesťanského náboženství odst. 43
Dostupná literatura:
NOVINKA! E. Swedenborg: BOŽSKÁ LÁSKA A MOUDROST
Tato práce stručnou a uspořádanou formou předkládá filozofii
stvoření, jež tvoří základ Swedenborgových teologických spisů.
Swedenborg vysvětluje podstatu Boha, stvoření a lidstva v pojmech Božské Lásky a Moudrosti, což jsou dva základní aspekty
Božské podstaty a dvě základní kosmické síly. To činí z Božské
Lásky a Moudrosti nejabstraktnější a nejfilozofičtější z autorových zralých teologických spisů. 270 str., 200 Kč.
E. Swedenborg: Nauky. Pět Swedenborgových „nauk“:
O životě a lásce: Nauka o lásce k bližnímu a Nauka o životě. 163
str., brož., 130 Kč. O Písmu svatém: 105 str., 100 Kč. O Pánu
a víře: Nauka o Pánu a Nauka o víře. 154 str., 130 Kč.
V případě objednávky celého třísvazkového souboru (360 Kč) bude
přidána zdarma kazeta na knihy a dle zájmu buď knížka Hledání
smyslu, zkrácená verze Swedenborgova Nebe a pekla, nebo časopis Arcana, ročník 2000, 2001 nebo 2002.
Příběhy z duchovního světa, E. Swedenborg
Soubor příběhů, kterými autor prokládal některá svá teologická
díla – nalezneme je zejména v knihách Manželská láska, Zjevená
apokalypsa a Pravé křesťanské náboženství. Příběhy zaznamenávají
Swedenborgovy vlastní zážitky z jeho putování světem duchů, nebesy
a pekly. Autor těmito světy nejenom procházel, ale také rozmlouval
s jejich obyvateli, vše pozorně sledoval a zaznamenával; přináší nám
tak ojedinělé svědectví ze světa za hranicemi běžné zkušenosti. 450 str.,
ilustrace, cena 200 Kč
Nebeské město, E. Swedenborg
Překlad díla Nový Jeruzalém a jeho nebeská nauka. Jde o jednu z méně
rozsáhlých Swedenborgo- vých prací, jež shrnuje třiadvacet nauk obsáhleji
rozvinutých v jeho ostatních dílech. Kniha má sedm částí, z nichž čtyři
se zabývají člověkem a jeho duchovní podstatou, životem a vývojem
a zbývající tři dalšími tématy jako život po smrti, náboženství, Bible,
prozřetelnost a Pán; skýtá tak celistvý průřez náboženským a filozofickým
učením autora. Vydalo nakladatelství Onyx, 100 str., 100 Kč
Styk duše s tělem a O bílém koni v Apokalypse, E. Swedenborg
Dvě kratší pojednání. Ve Styku duše s tělem se autor zabývá odvěkou
filozofickou otázkou vzájemného působení duše a těla. Je zastáncem
duchovního vlivu, který je založen na řádu a jeho zákonech. Spis O bílém
koni v Apokalypse dokazuje, že za doslovným zněním Bible se skrývá
vnitřní, symbolický význam. 80 str., brož., cena 100,- Kč
Manželská láska, E. Swedenborg
V tomto pojednání o lásce Swedenborg učí, že pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou trvají dále po smrti a že manželství existuje i v nebi. Na
zemi uzavřená manželství, která nejsou opravdová, však nepokračují.
Ty dvojice, které patří k sobě, spolu zůstanou, ostatní se rozejdou po
svých vlastních cestách. Opakem manželské lásky je láska smilná, v níž
partner není předmětem lásky, nýbrž pouhým nástrojem k dosahování
požitků. Zkrácené vydání,166 str., 120 Kč
Tajemství víry, E. Swedenborg.
Úryvky z šesti stěžejních děl autora: Pravé křesťanské náboženství, Nebeská tajemství, Božská láska a moudrost, Božská prozřetelnost, Manželská láska a Nebe a peklo. 99 str., 90 Kč
Hledání smyslu, L. Máchová.
Drobná knížka hovoří o podstatě Swedenborgova učení a hledá
odpovědi na otázky, které si lidé kladou o Bohu, smyslu své existence apod. 86 str., 50 Kč
Pohledy do tajemství Bible, J. S. Mařík.
Kniha přibližuje čtenáři vnitřní smysl bible. Autor v 770 heslech
postihuje ve zkratce nejen význam obecně známých biblických citátů, ale zvláště ta místa, jež se neinformovanému čtenáři mohou
zdát z hlediska exaktního poznání rozporná. 546 str., 200 Kč
Život Emanuela Swedenborga.
Brožura seznamuje se základními životopisnými údaji i s vědeckou a politickou kariérou švédského teologa. Stručně charakterizuje jeho teologické knihy. 31 str., 6 čb. obr., 25 Kč
Arcana. Časopis inspirovaný myšlenkami E. Swedenborga.
Vychází 2x do roka. Cena jednoho čísla: 40 Kč, roční předplatné: 80 Kč vč. poštovného. Doprodej starších ročníků do r. 2002:
10 Kč jedno číslo (vycházelo 4x do roka). Rozsah 40 str. A5, čb.
���
Informace, objednávky:
L. Máchová, Nad Rybníkem 2999, 73801 Frýdek-Místek
email: [email protected]
tel. 608 744 520, 558 622 507
stránky České swedenborské společnosti:
http://www.swedenborg.cz

Podobné dokumenty

Arcana 2-2005.indd

Arcana 2-2005.indd a získal mezinárodní reputaci jako vědec. S touto pozoruhodnou kariérou a vědomím svého postavení v evropské společnosti si musel být pronikavě vědom ztráty uznání, když se po své duchovní krizi př...

Více

Homeopatie č. 36/2002

Homeopatie č. 36/2002 a z něho plynoucí hierarchizaci symptomů, z nichž největší důležitost je připisována symptomům týkajícím se mysli a symptomům zvláštním. Tento přístup se zásadně liší od školy, která předepisuje lé...

Více

letak ke kurzu zde

letak ke kurzu zde zajímavé slevy na další kurzy, semináře a aktivity. Členové inspirály mají slevu 5% z kurzovného. „Léky a potraviny konkrétně působí na orgány i na naši krev. Je třeba připustit, že tak, jako jíme ...

Více

Tisková zpráva

Tisková zpráva a mateřské postavy. „Ztráta mateřské postavy… dokáže vyvolat reakce a procesy, které stojí ve středu zájmu  psychopatologie.“  A  to  nejen  v dětství,  důsledky  odloučení  si  jedinec  nese  až  ...

Více

Prožitek blízké smrti a Bible

Prožitek blízké smrti a Bible než o nebi), o soudu, volal lidi k pokání, obrácení a odvrácení se od hříchů, neschvaloval hříšné jednání, ale nabízel milost hříšníkům, kteří činili pokání (lotr na kříži!). - Boží Slovo zakazuje ...

Více

Železná opona - Begegnungsraum Geschichte

Železná opona - Begegnungsraum Geschichte výroční zprávě z roku 1980 následující poznatky z pozorování hranice: „Důkladně, ale ve srovnání s hranicí s NDR relativně „humánně“ zabezpečená hranice připadá neinformovanému pozorovateli jako ot...

Více

Akviziční servis multikulturní literatury

Akviziční servis multikulturní literatury VRÁTKA Z BAMBUSU. SBÍRKA PRÓZ JAPONSKÝCH SPISOVATELŮ 20. STOLETÍ Tato antologie představuje čtenářům vůbec poprvé devět japonských spisovatelů, kteří ještě nikdy nebyli přeloženi do češtiny. Tito p...

Více