Návod k použití FM transmitteru

Transkript

Návod k použití FM transmitteru
Návod k použití FM transmitteru
Instrukce k zacházení s přístrojem:
Nevystavujte přístroj působení nepřiměřeného tlaku a otřesů.
Upuštění těžkého předmětu na přístroj může způsobit jeho poškození nebo zhoršení reprodukce.
Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, neodkládejte jej na:
- místa s vysokou mírou vlhkosti vzduchu
- místa se silným magnetickým polem
- místa vystavená extrémním teplotám
- přímé slunce nebo do blízkosti zařízení, sálajícího teplo
- přístrojovou desku nebo jiná místa automobilu, pokud není zajištěno větrání
Při přehrávání souborů nebo jiném provozním režimu nevystavujte přístroj nárazům. Mohlo by dojít k
poškození nebo smazání dat.
Přístroj sami nerozebírejte ani neopravujte.
Tento přístroj nezapínejte na místech, kde je zakázán provoz elektronických zařízení.
Přístroj neobsluhujte během řízení.
Důležitá data si zálohujte ve svém počítači. Jakékoli poškození, způsobené elektrickým výbojem,
statickou elektřinou, nebo nesprávným používáním, může být příčinou poškození nebo smazání dat v
přehrávači.
Záruční informace:
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku nevhodným používáním, jako například
nadměrnou silou zničené nebo zamáčklé tlačítko, rozlomený konektor jack, prasklý displej, vadné
součástky vlivem pádu přístroje apod.
Přehrávání z jiného zařízení připojeného do USB konektoru:
1. Připojte zařízení (USB Flash Disk nebo SD kartu) přístroje
2. Připojte přístroj do konektoru ciaretového zapalovače v automobilu
3. Nastavte požadovanou (nerušenou) frekvenci
4. Nalaďte autorádio na stejnou frekvenci
5. Nyní byste již měli slyšet hudbu z vašeho USB zařízení – více viz základní funkce
Přehrávání hudby z linkového (line-in) vstupu:
1. Připojte vaše zařízení (např. MP3/CD/MD přehrávač) přes audio kabel do line-in konektoru
přístroje
2. Zapněte externí zařízení a spusťte požadovanou hudbu
3. Připojte přístroj do konektoru cgaretového zapalovače ve voze
4. Nastavte požadovanou (nerušenou) frekvenci
5. Nalaďte autorádio na stejnou frekvenci
6. Nyní byste již měli slyšet hudbu z vašeho externího zařízení,
Řešení problémů:
Přístroj nereaguje, zdá se být nefunkční
Odpojte a připojte znovu přístroj, pokud problém přetrvá, zkontrolujte pojistku, nebo funkci konektoru cigaretového zapalovače
Nejdou přehrát soubory z USB Flash disku
Nahrajte znovu soubory, odpojte a znovu připojte zařízení, vyzkoušejte jiný USB Flash disk
Indikátory fungují, ale tlačítka nefungují
Odpojte a znovu připojte přístroj
Vše se zdá být i funkční, ale rádiový přijímač nevydává žádný zvuk
Zkontrolujte připojení externího zařízení, zkontrolujte linkový kabel, zkontrolujte funkčnost externího zařízení, nastavte hlasitost
Ozývá se šum / rušení
Nalaďte jiný volný kanál (frekvenci), nastavení optimální nastavení hlasitosti přístroje nebo externího
zařízení a autorádia
Upozornění:
- Napájecí napětí přístroje je 12V DC, pokud použijete nižší nebo vyšší napětí, může dojít k nesprávné
funkci přístroje nebo jeho poškození
- Připojujte externí zařízení do USB konektoru pouze při odpojeném napájení přístroje
- Přístroj nemusí podporovat všechna USB zařízení
- Autorádio musí podporovat frekvence přístroje
- Neodpojujte přístroj během přehrávání, nejprve stiskněte tlačítko pauza pro zastavení
přehrávání
- Připojení zařízení přes USB konektor může trvat delší dobu, závisí na počtu uložených souborů
Funkce:
- FM vysílač přehrává MP3 a WMA soubory z SD karty nebo USB Flash Disku
zapojeného do USB portu, pomocí vašeho autorádia ve voze, při nastavení totožné FM frekvence na
obou přístrojích
- Displej zobrazuje informace o FM frekvenci, názvu skladby a interpreta (ID3 tag), kvalitu datového toku (bitrate), počtu skladeb, aktuální
číslo přehrávané skladby, equalizer a LED indikace módu přehrávání (stop, pauza)
- Nastavitelný kloub hlavice pro snazší viditelnost displeje
- Předvolby lze volit v rozsahu 87.5MHz až 107.9MHz
- Napájení přímo z automobilového konektoru cigaretového zapalovače (12V) vč. pojistky
Základní funkce - přehrávání hudby:
Přehrávání / Pauza
Stiskněte tlačítko >/II pro přehrávání, na displeji se zobrazí symbol přehrávání >
Stiskněte tlačítko pro pauzu >/II na displeji se zobrazí symbol pauzy II
Předchozí / Další
Stiskněte tlačítko I<< pro předchozí a tlačítko I<< pro následující skladbu
FM frekvenční předvolby
Stiskněte tlačítko A- nebo B+ (na ovladači CH- nebo CH+) pro přepnutí mezi předvolbami. Aktuální
předvolba je zobrazena na displeji.
Hlasitost
Stiskněte a držte tlačítko I<< (na ovladači -) pro snížení hlasitosti a tlačítko I<< (na ovladači +)pro zvýšení.
Výměna pojistky:
V případě, že přístroj vůbec nereaguje, je nutno pravděpodobně vyměnit pojistku, postupujte dle následujících instrukcí:
1. Odšroubujte plastový kryt okolo středového napájecího kontaktu přístroje
2. Vyjměte vadnou pojistku a vložte novou, zašroubujte kryt a přístroj je opět připraven k provozu

Podobné dokumenty

FM Transmitter SOLIGHT 1F07 - SOLIGHT E-shop

FM Transmitter SOLIGHT 1F07 - SOLIGHT E-shop současně. Přístroj bude pracovat s prvně připojeným médiem. Pro zvolení druhého připojeného média je nutno první odpojit.

Více

Základní entity a jejich kresba

Základní entity a jejich kresba Obdélník ... drawRect(int x, int y, int sirka, int vyska). Význam parametrů je stejný jako u elipsy. 3D obdélník ... draw3DRect(int x, int y, int sirka, int vyska, boolean stav) vytvoří plastický o...

Více

Popis: Uvedené GPS navigační zařízení je velice kompaktní, malých

Popis: Uvedené GPS navigační zařízení je velice kompaktní, malých Ochranná folie displeje a těla zařízení Přední LCD displej je vybaven ochrannou folií. Tato folie však není patrná a nejsou obvykle viditelné její okraje. Folii na LCD displeji nedoporučujeme po vy...

Více

Popis: Uvedené GPS navigační zařízení je velice kompaktní, malých

Popis: Uvedené GPS navigační zařízení je velice kompaktní, malých Ochranná folie displeje a těla zařízení Přední LCD displej je vybaven ochrannou folií. Tato folie však není patrná a nejsou obvykle viditelné její okraje. Folii na LCD displeji nedoporučujeme po vy...

Více

DT 131 DT 131 TV DT 235 DTX 10 DTX 20 DTX 30

DT 131 DT 131 TV DT 235 DTX 10 DTX 20 DTX 30 širokou prostorovost záznamu. Univerzální odpružený montážní závěs na videokameru. Napájení 1,5V tužkovou bat, výdrž cca 75h, signalizační dioda stavu bat.

Více

DT 131 DT 131 TV DT 235 DTX 10 DTX 20 DTX 35

DT 131 DT 131 TV DT 235 DTX 10 DTX 20 DTX 35 relé řízené mikroprocesorem bez slyšitelného "lupání". Fr.rozsah 1Hz 100kHz, max.zesil. 18dB, kanál separ. > 89 dB, výstup. výkon 100mW / 600Ω, 170 mW / 250 Ω, 150 mW / 30 Ω, signál/šum >100 dB, hm...

Více

UŽIVATELSKà Nà VODGPS 701 Symfony aktuÃ

UŽIVATELSKà Nà VODGPS 701 Symfony aktuà Aktualizace software jsou prováděny skrze připojení k počítači a instalaci klientského software na počítač. Daný počítač musí mít přístup na internet, kde jsou aktualizace dostupné. Po připojení za...

Více

core vision

core vision dolù mùžete listovat seznamem položek dostupných v aktuálním režimu. Každá položka je reprezentována grafickou ikonou - virtuálním tlaèítkem, které rozmìry odpovídá ploše na dotykovém snímaèi, jež ...

Více