Pi 0101–Pi 0185 OdvzduÚéovacífiltry

Transkript

Pi 0101–Pi 0185 OdvzduÚéovacífiltry
H 2/ L 6
1. Strun popis
Odvzdu67ovacífiltry Pi 0101 a9 Pi 0126 majít;leso
hrncovitého tvaru odolné proti korozi, u kterého je
vstupní pr>…ez umíst;n v horní @ásti. Víko
s ochrannCm okrajem zabra7uje vniknutí st…íkající
vody a umo97uje velmi rychlou vCm;nu hv;zdicov;
slo9eného filtra@ního prvku.
Odvzdu67ovacífiltry Pi 0140 a9 Pi 0185 jsou
vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu. V>@i
protikusu jsou dokonale ut;sn;ny pomocí O -krou9ku.
Pou9itífiltra@ních prvk> z materiálu Mic nebo Sm-L
zaji6t'uje pln;ní doporu@ení CETOP RP 98 H. Toto
doporu@ení po9aduje pro odvzdu67ovacífiltry stejnou
filtra@ní schopnostjako pro hydraulické filtry
v soustav;.
Pou9itífiltra@ního prvku typu Mol zabrání úniku
aerosol> z nádr9e. Ve hv;zdicov; slo9eném prvku
s koagula@nívrstvou se aerosol srá9ív kapky, které
stékají zp;t do nádr9e.
Filtry se upev7ují bud' na6roubováním, pomocí spony
nebo na p…írubu (pr>m;r rozte@né kru9nice 6roub> je
73 mm).
Odvzduovací filtry
Pi 0101–Pi 0185
S tmito filtry
dchá vae nádr istvzduch
• odolné proti korozi
• odolné proti rázu
• systémov optimalizovan vbr filtraních prvk$
– volitelné
Mic
10 0m
Sm-L
3 0m
Mol
aerosoly
– hvzdicov skládáno (velká filtraníplocha)
– vysoká jímatelnost
• mnohostranné varianty p…ipojení
– naroubování
– na p…írubu
– s ochrannou m…íkou
– pomocíspony
– s plnicím sítem
• zastoupenív celém svt
MAHLE Filtersysteme GmbH · Bereich Industriefilter · Postfach 13 09 · 74603 Öhringen · Telefon (0 79 41 ) 67-0 · Telefax (0 79 41 ) 67-429
2. Tlakové charakteristiky kompletního filtru
3. Objednacíznaky
3.1 Kompletnífiltry
Objednací $íslo
Ozna$enítypu
Prvek
Mic
Sm-L
Mol
P…ipojení
pro
signaliz.
zne$i,t-ní
3.2 Filtra$ní prvky
Objednací $íslo
Ozna$enítypu
Po$et
kus2
v balení
757.583.0
Pi 0101 Mic
768.769.2
852 514 Mic
3
757.580.6
Pi 0102 Mic
768.769.2
852 514 Mic
3
757.584.8
757.581.4
773.470.0
773.471.8
773.473.4
773.474.2
773.476.7
773.477.5
773.479.1
773.480.9
773.482.5
773.483.3
757.568.1
757.569.9
757.565.7
757.566.5
757.562.4
757.563.2
757.559.0
757.560.8
772.822.3
772.823.1
772.816.5
772.817.3
774.973.2
774.974.0
776.549.8
774.976.5
774.977.3
776.550.6
773.072.4
773.073.2
776.551.4
772.827.2
772.828.0
776.552.2
774.932.8
774.933.6
776.553.0
774.935.1
774.936.9
776.554.8
772.830.6
772.831.4
776.555.5
772.833.0
772.834.8
776.556.3
774.979.9
774.980.7
776.557.1
774.982.3
774.983.1
776.558.9
Pi 0101 Sm-L
Pi 0102 Sm-L
Pi 0110 Mic
Pi 0110 Sm-L
Pi 0111 Mic
Pi 0111 Sm-L
Pi 0112 Mic
Pi 0112 Sm-L
Pi 0113 Mic
Pi 0113 Sm-L
Pi 0114 Mic
Pi 0114 Sm-L
Pi 0120 Mic
Pi 0120 Sm-L
Pi 0121 Mic
Pi 0121 Sm-L
Pi 0122 Mic
Pi 0122 Sm-L
P i 0123 Mic
Pi 0123 Sm-L
Pi 0125 Mic
Pi 0125 Sm-L
Pi 0126 Mic
Pi 0126 Sm-L
Pi 0140 Mic
Pi 0140 Sm-L
Pi 0140 Mol
Pi 0140 Mic/VA
Pi 0140 Sm-L/VA
Pi 0140 Mol/VA
Pi 0142 Mic
Pi 0142 Sm-L
Pi 0142 Mol
Pi 0142Mic/VA
Pi 0142 Sm-L/VA
Pi 0142 Mol/VA
Pi 0152 Mic
Pi 0152 Sm-L
Pi 0152 Mol
Pi 0152 Mic/VA
Pi 0152Sm-L/VA
Pi 0152 Mol/VA
Pi 0153 Mic
Pi 0153 Sm-L
Pi 0153 Mol
Pi 0153 Mic/VA
Pi 0153Sm-L/VA
Pi 0153 Mol/VA
Pi 0154 Mic
Pi 0154 Sm-L
Pi 0154 Mol
Pi 0154 Mic/VA
Pi 0154 Sm-L/VA
Pi 0154 Mol/VA
764.356.2
764.356.2
768.764.3
764.354.7
768.764.3
764.354.7
768.764.3
764.354.7
768.764.3
764.354.7
768.764.3
764.354.7
768.776.7
764.355.4
768.776.7
764.355.4
768.776.7
764.355.4
768.776.7
764.355.4
768.776.7
764.355.4
768.776.7
764.355.4
768.799.9
764.562.5
778.936.5
768.799.9
764.562.5
778.936.5
768.799.9
764.562.5
778.936.5
768.799.9
764.562.5
778.936.5
768.772.6
768.775.9
778.938.1
768.772.6
768.775.9
778.938.1
768.772.6
768.775.9
778.938.1
768.772.6
768.775.9
778.938.1
768.772.6
768.775.9
778.938.1
768.772.6
768.775.9
778.938.1
852 514Sm-L
852 514Sm-L
852 507 Mic
852 507 Sm-L
852 507 Mic
852 507 Sm-L
852 507 Mic
852 507 Sm-L
852 507 Mic
852 507 Sm-L
852 507 Mic
852 507 Sm-L
852 519 Mic
852 519 Sm-L
852519 Mic
852 519 Sm-L
852 519 Mic
852 519 Sm-L
852 519 Mic
852 519 Sm-L
852 519 Mic
852 519 Sm-L
852 519 Mic
852 519 Sm-L
852 621 Mic
852 621 Sm-L
852 621 Mol
852 621 Mic
852 621 Sm-L
852 621 Mol
852 621 Mic
852 621 Sm-L
852 621 Mol
852 621 Mic
852 621 Sm-L
852 621 Mol
852 516 Mic
852 516 Sm-L
852 516 Mol
852 516 Mic
852 516 Sm-L
852 516 Mol
852 516 Mic
852 516 Sm-L
852 516 Mol
852 516 Mic
852 516 Sm-L
852 516 Mol
852 516 Mic
852 516 Sm-L
852 516 Mol
852 516 Mic
852 516 Sm-L
852 516 Mol
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3. Objednacíznaky
3.1 Kompletnífiltry
Objednací íslo
Oznaenítypu
Prvek
Mic
Sm-L
Mol
P…ipojení
pro
signaliz.
znei:t0ní
3.2 Filtraní prvky
Objednací íslo
Oznaenítypu
Poet
kusC
v balení
795.091.8
Pi 0182 Mic
795.029.8
852 822 Mic
1
795.093.4
Pi 0182 Mol
787.331.8
852 822 Mol
1
795.092.6
795.095.9
795.096.7
795.097.5
795.053.8
795.054.6
787.321.9
795.078.5
795.083.5
795.084.3
795 021.5
795.022.3
795.085.0
795.087.6
795.088.4
795.089.2
795.449.8
795.450.6
795.451.4
822.412.3
822.414.9
822.413.1
795.034.8
Pi 0182 Sm-L
795.029.8
Pi 0182 Mic/VA
795.034.8
Pi 0182 Sm-L/VA
787.331.8
Pi 0182 Mol/VA
795.029.8
Pi 0183 Mic
795.034.8
Pi 0183 Sm-L
787.331.8
Pi 0183 Mol
795.029.8
Pi 0183 Mic/VA
795.034.8
Pi 0183 Sm-L/VA
787.331.8
Pi 0183 Mol/VA
795.029.8
Pi 0184 Mic
795.034.8
Pi 0184 Sm-L
787.331.8
Pi 0184 Mol
795.029.8
PI 0184 Mic/VA
795.034.8
Pi 0184 Sm-L/VA
787.331.8
Pi 0184 Mol/VA
795.029.8
Pi 0185 Mic
795.034.8
Pi 0185 Sm-L
787.331.8
Pi 0185 Mol
795.029.8
Pi 0185 Mic/VA
795.034.8
Pi 0185 Sm-L/VA
787.331.8
Pi 0185 Mol/VA
4. Technická data
Filtraní schopnost
Mic
Sm-L
Mol
Rozsah teplot:
10 $m
3 $m
aerosoly
−40 ˚C a- +100 ˚C
Materiál t0lesa:
Pi 0101 a- Pi 0126
Pi 0140 a- Pi 0154
Pi 0182 a- Pi 0185
polyamid
ocelov3 plech pozinkovan3
ocel /Al
Materiál t0sn0ní:
Pi 0126
Pi 0140 a- Pi 0185
pogumovan3 korek
NBR
Odolnost
v:echny hydraulické oleje
Zvlá:tní provedení pro kapaliny typu HFA, HFC a HFD na po-ádání
852 822 Sm-L
852 822 Mic
852 822 Sm-L
852 822 Mol
852 822 Mic
852 822 Sm-L
852 822 Mol
852 822 Mic
852 822 Sm-L
852 822 Mol
852 882 Mic
852 822 Sm-L
852 822 Mol
852 822 Mic
852 822 Sm-L
852 822 Mol
852 822 Mic
852 822 Sm-L
852 822 Mol
852 822 Mic
852 822 Sm-L
852 822 Mol
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5. Rozmry
Ø A
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Ø A
M…íCka E 2 mm
Ø A
vyjímatelná
B
alternativn<
200
alternativ 200
Ø A
B
6 Sroub?
M5xl6
6 Sroub?
M5xl6
DIN 7500
(k…íCová dráCka)
DIN 7500
(k…íCová dráCka)
Obr. 4
Typ
yp
T
Pi 0101
Pi 0102
Pr?tokvzduchu
Mic
60
60
Pi 0110
100
Pi 0112
110
Sm-L
55
55
90
110
100
Pi 0113
100
90
Pi 0120
1000
900
Pi 0122
1000
900
Pi 0111
Pi 0114
Pi 0121
120
1000
100
110
900
1500
1300
Pi
0125
bez
1600
1400
Pi 0126
1350
1150
Pi 0123
Pi 0125
ochranné
m…íCky
Pi 0140
750
2000
650
1700
2400
2000
Pi 0153
6300
4600
Pi 0182
7200
5800
10500
8100
Pi 0142
Pi 0152
Pi 0154
Pi 0183
Pi 0184
Pi 0185
5300
7700
9600
13000
*) p…i5 p 0,01 bar
4200
Mol
Obr.
Abb.
-
1
-
2
-
-
D (Anschluß)
(p…ipojeni)
D
M 12 x 1,5
1
G)
2
M 22 x 1,5
80
2
G,
2
1
1
-
5
Ø 73
6
Ø 52**)
130
6
570
6
620
640
7600
-
-
6
6
6
6
6
6
80
117,5
G1
Ø 73
4
80
117,5
4
3
80
M 33 x 2
-
140
62
G*
3
-
62
2
Ø 25
-
A
80
G+
Ø 40
Ø 73
Obr. 6
Rozm<ry (mm a ")
M 16 x 1,5
-
5200
9600
Obr. 5
117,5
117,5
117,5
117,5
117,5
B
44
73
20
-
73
16
67
73
73
Ø 100**)
16
-
81
100
-
95
30
-
117
117
230
320
**) tolerance 6epu H11
19
32
-
81
320
230
15
26
81
230
230
21
22
67
230
Ø 80**)
17
12
13
67
Ø 80**)
Ø 76**)
17
27
117
Ø 70**)
E
13
230
230
12
67
Ø 70**)
Ø 76**)
12
67
95
142
12
44
142
Ø 40**)
C
320
320
-
30
30
30
30
30
30
30
30
-
-
**) provedení s 6enem pro
zne6i;t<ní (VA)
6. Signalizátory zneitní
Pro optimálnívyu8itífiltra9ních prvk; slou8í u typ; Pi 0101 a8
Pi 0185 signalizátory zne9i>t?ní. Ukazují kdyje jímatelnost prvku
vy9erpána a kdyje t…eba ho vym?nit. Tím se zabrání zbyte9nCm
náklad;m. Signalizátory zne9i>t?ní, u nich8 tlak signalizace 9iní
650 mm v.s., jsou k dispozici ve dvou variantách − - s optickou
a elektrickou signalizací. Signalizátory se p…ipojují
na>roubováním na 9ep s vn?j>ím závitem M 10 x 1, kterCje
v t?lese filtru.
Dal>ítechnické údaje obsahuje ná> prospekt
Signalizátory zne9i>t?ní.
Provedení 1
Ukazatel
poloha pístu
provedení 2
pI jmenovité
hodnot? v mbar
Optická signalizace
Ozna9enítypu
TB 745
Elektrická signalizace
Tlak signalizace
[mbar] ± 10%
TB 745/1
Provedení
Ozna9enítypu
830.906.4
2
SpínanCvCkon
− 50
830.905.6
− 65
830.904.9
− 50
TB 746/1
Obj. 9íslo
1
2
LES 250 IP
El. p…ipojení
Obj. 9íslo
830.891.8
24 V/ 6 W p…i ohmickém zatí8ení
2 ploché zástr9ky
7. Plnicíadaptér
9árkovan? kreslené
díly nejsou sou9ásti
dodávky
• mnohostrann kombinovateln%
• bohaté p…ísluenství
• mo'nost dovybavení
P…ipojení na nádr8:
Materiál:
T?sn?ní:
UpevIovací >rouby:
Objednací 9íslo
825. 895. 6
825. 91 1 . 1
p…íruba podle DIN 24557 díl 2
lehká slitina, eloxováno
korek
6 kus; M 5 x 70 DIN 912
(jsou sou9ástí dodávky)
Plnicí adaptér
mo8nost
p…ipojení
vakuometru
Provedení
Plnicí adaptér s rychlospojkou
Walther a prachovou krytkou
Technické zm?nyvyhrazeny
MAHLE Filtersysteme GmbH
p…ipojeni plnicí
spojky
(G L)
Bereich Industriefilter · Schleifbachweg 45 · D-74613 Öhringen · Postfach 13 09 · D-74603 Öhringen
Telefon (0 79 41 ) 67-0 · Telefax (0 79 41 ) 67-429 · Internet: http://www.mahle.com · E-mail: [email protected]
mo8nost p…ipojení
prodlu8ovaci trubky

Podobné dokumenty

Stáhnout PDF

Stáhnout PDF raz jí bo e a n oplac m. H zivně r.o., U b m e je ter era lepšu lny le in. D s Blo r ejt Ne raze Exklu ol. s a z m ndM e K k á né m tí. třep sů. , sp Blo ondM vlasy nzion bu 1 ka. 1 dicio ne. va: p...

Více

SignalizátoryzneÖiÚtŘní

SignalizátoryzneÖiÚtŘní K tomu slou:í elektrick@ vrchní díl, kter@ se nasune na mechanick@ signalizátor. V tomto dílu jsou umíst7ny v=echny elektrické sou0ástky. Kabel se p…ipojuje pomocí konektoru.

Více

Číslo 32 prosinec 2010 zdarma Sponzoři novin

Číslo 32 prosinec 2010 zdarma Sponzoři novin 28. dubna 2010 jsme vyjeli pro nás do té doby neznámého exotického Turecka. Po příletu do Antálie jsme byli ubytováni v hotelu v jižní části Turecka na pobřeží turecké riviery Anatolie,kde vládlo p...

Více