Katalog UdiPRODUKTY

Transkript

Katalog UdiPRODUKTY
Již od roku 1991
UdiPRODUKTY
Katalog izolačních systémů s dřevovláknitými deskami
pro vnitřní i vnější zateplení.
úspora energie, akumulace tepla, ochrana
proti chladu s pomocí dřevěných vláken
2
6
7
7
8
8
7
8
8
6
7
7
11
7
5
7
9
2
7
1
4
3
4
Legenda:
1
systém UdiRECO®
2
systém UdiIN RECO®
3
systém UdiSPEED®
4
systém UdiFRONT®
5
systém UdiIN®
6
systém UdiTOP®
7
Climatizer Plus®, systém UdiFLEX®
8
systém UdiCLIMATE®
9
systém UdiSTONE®
10
Univerzální expandér UE + Kapsa FT, Climatizer Plus®, systém UdiSPEED®
11
Univerzální expandér UE, Climatizer Plus®, UdiTOP®, provětrávaná fasáda
10
3
Kompletní systém
pro izolaci budov
Rodinná firma Unger Diffutherm GmbH, která úspěšně působí na evropském trhu
od konce osmdesátých let, patří mezi vedoucí firmy v segmentu izolace budov.
Z vysoce účinného materiálu – dřevěných vláken – firma vyvíjí a vyrábí kompletní systémy i jednotlivé prvky pro tepelnou izolaci budov. Její produkty nacházejí
uplatnění při izolaci fasád, vnitřních zdí, střech, příček i stropů. Využívají se pro zděné
stavby i dřevostavby.
OBSAH
VNITŘNÍ SYSTÉMY
Systém UdiIN® str.
VNĚJŠÍ SYSTÉMY
Systém UdiFRONT® str. 15
4
ekologický izolační systém
pro vnitřní stěny
Systém UdiIN RECO® str.
inteligentní kontaktní tepelně
izolační systém s efektem úspory nákladů
7
izolační systém pro vnitřní stěny
s integrovaným vyrovnáním podkladu
Systém Udi RECO® str. 17
kontaktní tepelně izolační systém
s inteligentním vyrovnáním podkladu
Systém UdiCLIMATE® str. 10
Systém UdiSPEED® str. 19
Systém UdiFLEX® str. 11
Systém UdiTOP® str. 21
Systém UdiSTONE® str. 13
Systém UdiFLEX® str. 11
izolační deska s integrovanými vzduchovými
komůrkami pro využití v interiéru
flexibilní tepelná izolace pro meziprostory
izolační stavební prvek pro ekologickou
výstavbu interiérů
efektivní izolační deska umožňující
aplikaci omítky pro dřevostavby
promyšlená izolace z dřevěných
vláken pro střechy
flexibilní tepelná izolace
pro meziprostory
4
UdiIN® systém
UdiIN je izolační systém vyrobený z dřevěných
vláken sendvičového provedení, který je určen
pro izolaci všech obvodových zdí v interiéru.
Systém UdiIN těží z 20letých zkušeností
a stovky aplikací. Současně je velmi ekologický, protože je vyroben z obnovitelných
surovin.
Vlastnosti a výhody
ekologický a zdraví prospěšný
Î vyroben ze dřeva jehličnanů
Î doporučen spotřebitelským německým magazínem ÖKOTEST již v roce 1999 jako nejlepší izolační systém
Î zdravotně nezávadný
Î možná je konečná vápenná nebo hliněná povrchová úprava ve spojení s přírodními barvami
Î nehrozí nebezpečí vzniku plísní
odzkoušený
Î systém byl schválený pro zděné stavby i pro dřevostavby
Î úspěšně testován na požární odolnost, dlouhodobé zatížení a izolační účinek
Î izolováno již více než sto tisíc čtverečních metrů
Î tvarově stálý
Î bez výskytu trhlin
univerzální
Î systém je použitelný pro vnitřní izolaci stávajících budov (nepoužitelný v oblasti dotyku s podložím, vzlínající vlhkost)
Î lze aplikovat pro všechny minerální podklady: např. vápenopískové cihly, pálené cihly, beton nebo kámen
Î umožňuje jakoukoliv povrchovou finální úpravu
difúzně otevřený
Î bez uzavírajících materiálů jsou vnitřní klima i výměna vlhkosti mezi vnitřkem a vnějším prostředím regulovány přirozeně na
základě fyzikálních zákonitostí
Î při aplikaci patentované minerální omítky (UdiMULTIGRUND®), která reguluje množství vodní páry ve spojení s efektivní
sendvičovou izolační deskou z dřevěných vláken, je dokonale zamezeno vzniku zatuchlých pachů a tvorbě plísní
izoluje proti hluku
Î díky speciální sendvičové skladbě desek a provedení bez výskytu dutin je dosahováno špičkových hodnot v ochraně proti
hluku
spořící
Î dokáže uspořit až 79 % současných nákladů na energii
Î amortizace dosahuje v sousedním Německu průměrně 7,5 roku
UdiIN systém je tvořen vysoce výkonným izolačním materiálem s inteligentní
parobrzdou UdiMULTIGRUND® a systémový podkladem pod omítku,
podtrženo 20letou zkušeností.
Technická data UdiIN® systém – Izolační deska:
Parametr
Označení
Tloušťka izolace
Formát
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD
Naměřená hodnota tepelné vodivosti λ
Požární odolnost
Třída stavebního materiálu
Objemová hmotnost ρ proměnlivá v rámci sendvičové skladby
Tlak pro 10% stlačení
Elasticita E N/mm2
Difúzní odpor vodních par μ
Měrná tepelná kapacita c
Kód stavebního odpadu
Výroba a kontrola kvality
Zkušební norma
DIN EN 13 171
60/ 80/ 100 mm
130 x 79 cm
DIN EN 13171
DIN EN 13171
DIN EN 13501-1
DIN 4102
EN 1602
kPa
EN 12667
DIN EN ISO 10456
EAK (Evropský katalog odpadů)
DIN EN 13 171
Označení
T4-CS(10/Y)100-TR10,0-WS1,0
0,044 W/mK
0,045 W(mK)
E
B2
ca. 190–220 kg/m3
100
0,7
5
2100 J/kg K
030105, 170604
Technická data – UdiMULTIGRUND® jako parobrzda:
Speciální stěrka pro vnitřní izolační systémy od firmy Unger-Diffutherm slouží jako inteligentní parobrzda k omezení množství
kondenzátu. Slouží k vystěrkování a armování, je nosnou vrstvou pro šlechtěné omítky, barevné nátěry, tapety a jiné.
Tloušťka armovací vrstvy
Součinitel tepelné vodivosti λ
Měrná tepelná kapacita C
Objemová hmotnost ρ
Difuzní odpor μ
Zrnitost
Pevnost v tlaku
5–15 mm – podle potřebné hodnoty parobrzdy
0,55 W/(m.K)
1000 J/(kg.K)
1600 kg/m3
350
cca 0,4 mm
cca 4–9 N/mm2
Stavebně technická schválení pro kontaktní tepelně izolační systém
UdiFRONT® nebo UdiIN® (dříve Unger-Diffutherm systém):
Z-33.47-663 pro dřevěné podklady - Z-33.43-204 pro zděné stavby
UdiZÁRUKA na systém bez plísní®
Î plísně nemají žádnou šanci
Î izolováno i pro další generaci
Î zdraví a příjemné prostředí pro rodinu a děti
UdiZÁRUKA® na systém bez trhlin
Î trvale suchá stavební konstrukce bez
kondenzátu
Î dlouhodobě vzduchotěsná, vyzařuje
teplo, nevzniká nepříjemné proudění vzduchu
Î bez trhlin na omítce
UdiZÁRUKA na tvarovou stálost
Î žádná vydutí nebo prokreslování
okrajů desek na fasádě
Î hladké stěny bez zvlnění nebo deformací
Î hmoždinky i okraje desek zůstávají
neviditelné
UdiZÁRUKA® na neomezený výběr
barvy
Î individuální výběr barev pro Vaše
obytné prostory možný v celém barevném spektru
Î zvolte si barvu z více než 1000 tónů,
například ze systému Natural Color
nebo UdiCOLOR®
Originál osvědčený
od roku 1989.
5
6
Pracovní postup / všeobecné pokyny
3. Povrchová úprava
Po vyschnutí základní omítky mohou být aplikovány
nejrůznější materiály, např. UdiLEHM® barva na hliněné omítky, omítka, strukturovaná omítka nebo také
jednoduše tapeta.
1. Montáž desek a upevnění
Desky pro vnitřní izolaci se upevňují na podklad odpovídajícími systémovými hmoždinkami. Kladou se do
spodní omítky UdiLEHM®, která vyrovná nerovnosti
podkladu a vytvoří kapilárně vodivou vrstvu, aby nedocházelo k orosení.
4.
Při provedení licencovanými UdiŘemeslníky® mohou stavebníci obdržet záruční balíček na 15 let od data zabudování – UdiZÁRUČNÍ LISTINA®. Detailní záruční podmínky
najdete na internetu na adrese www.unger-diffutherm.
com. Vnitřní izolaci musí montovat pouze kompetentní
odborníci. Stavebně fyzikální výpočty obecně doporučujeme provádět (poskytujeme servis).
2. Základní stěrka – jako vyztužení
i vzduchotěsná a parobrzdná vrstva.
Speciální minerální základní omítka UdiMULTIGRUND® je nanášena v minimální tloušťce 4 mm. Součástí této vrstvy je i stabilizační armovací tkanina. Tvoří
základ pro trvale suchý, pro výmalbu připravený povrch bez trhlin a rovněž vytváří fungující parobrzdnou
a vzduchotěsnou vrstvu.
systém s dlouholetou zkušeností
příjemné vnitřní klima
stabilizuje tvorbu kondenzátu
účinná kapilární aktivita
UdiIN RECO® systém
UdiIN RECO® SYSTEM je vhodný pro všechny
budovy, které nemohou být izolovány z vnější
strany. Uplatnění také nachází tam, kde se prostory používají pouze občas, protože umožňuje
rychlé a efektivní vytopení. Využívá se všude,
kde je teplo potřeba rychle zajistit, ať již se jedná o veřejné nebo soukromé objekty. Použitím
UdiIN RECO® SYSTÉMU se výrazně zlepší tepelná ochrana v zimním období a tím i pohoda
vnitřního prostředí v budovách.
Přitom má i následující výhody.
Může být cíleně izolována jen ta část budovy,
která je vytápěna a obývána. Hodnota tepelné
izolace zůstane zachována díky vrstvě speciální stěrky UdiMULTIGRUND®, která reguluje
množství vodní páry. Hospodaření s vlhkostí
v obytném prostoru je regulováno na přírodní
bázi (díky vlastnostem dřeva).
Podklad (dřevostavba,
masivní stavba, kámen,
cihly,... jiný
INOVACE
UdiMULTIGRUND® Speciální vnitřní stěrka
SYSTÉM UdiIN RECO® Izolační prvek
UdiMONTAGE® Hmoždinky
UdiARMIERUNG® Rohová ochranná lišta
Konečná povrchová úprava podle Vaší volby např.
UdiLEHM® Hliněná šlechtěná omítka
UdiLEHM® Barva
Vnitřní strukturovaná omítka
UdiIN RECO® SYSTÉM aktivně dýchá, je kapilárně aktivní a difúzně otevřený. Na rozdíl od desek
z pěnového polystyrenu nebo minerálních vláken je vzniklý kondenzát ukládán uvnitř systému UdiIN RECO®, a díky přirozenému vysychání
dřevěných vláken opět předáván do prostředí
v místnosti nebo transportován vně díky kapilární vodivosti.
Izolační tloušťka mm
Cihla
Tepelně izolační
děrovaná cihla
oboustranně omítnutá oboustranně omítnutá
λ = 0,68 W / (mK)
λ = 0,42 W / (mK)
Hrázděný dům
s jílovou výplní
omítnutý zevnitř
λ = 0,50 W / (mK)
Tloušťka zdi cm
11,50
24,00
36,50
11,50
24,00
36,50
12,00
14,00
18,00
0
2,56
1,74
1,32
2,02
1,26
0,92
2,17
1,99
1,72
80
0,44
0,41
0,38
0,42
0,37
0,34
0,44
0,43
0,41
100
podle aktuální
německé vyhlášky
120
o energetických
úsporách ENEV
140
0,36
0,34
0,32
0,35
0,31
0,29
0,36
0,35
0,34
0,30
0,29
0,27
0,29
0,27
0,25
0,30
0,30
0,29
0,26
0,25
0,24
0,25
0,23
0,22
0,26
0,26
0,25
neizolovaná
Hodnoty U dosažitelné s systém UdiIN RECO® na různých podkladech (stěnách).
7
8
Technická data izolační desky:
Použití
podle DIN V 4108 - 10 DAD, aDZ, DI, DEO, WAB, WAP, WH, WI, WTR podle DIN EN 13171 T4-CS(10\Y)70-TR7,5-WS1,0
Obsažené látky
Dřevo jehličnanů, max. 0,5 % parafín, 1,5 % PVAC-disperzní lepidlo (pro spojení vrstev) < 6 % spojovací vlákna ve flexibilní části izolace
Technická data – UdiIN RECO – izolační deska
Dodávaná tloušťka
Formát (pero drážka po celém obvodu)
Součinitel tepelné vodivosti λ
Měrná tepelná kapacita C
Objemová hmotnost ρ
Difuzní odpor μ
Třida stavebního materiálu DIN 4102-1
Eurotřída DIN EN 13501-1
Schopnost ukládat vlhkost
Složení izolační desky:
80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
1300 x 790 mm
0,038/0,048 W/(m.K) – flexibilní/omítací část
2100 J/(kg.K)
55/250 kg/m3 – flexibilní/omítací část
1/5 – flexibilní/omítací část
B2
E
až 20 % vody, rychlé vysychání
– dřevěná vlákna z jehličnanů, max. 0,5 % parafín,
1,5 % PVAC – disperzní lepidlo, 6 % pojivá vlákna ve flexibilní části.
Technická data – UdiMULTIGRUND® jako parobrzda:
Speciální stěrka pro vnitřní izolační systémy od firmy Unger-Diffutherm slouží jako inteligentní parobrzda k omezení množství
kondenzátu. Slouží k vystěrkování a armování, je nosnou vrstvou pro šlechtěné omítky, barevné nátěry, tapety a jiné.
Tloušťka armovací vrstvy
Součinitel tepelné vodivosti λ
Měrná tepelná kapacita C
Objemová hmotnost ρ
Difuzní odpor μ
Zrnitost
Pevnost v tlaku
5–15 mm – podle potřebné hodnoty parobrzdy
0,55 W/(m.K)
1000 J/(kg.K)
1600 kg/m3
350
cca 0,4 mm
cca 4–9 N/mm2
Doporučený pracovní postup
3. Design povrchových ploch
Na závěr se provádí povrchová úprava z materiálu podle Vašeho přání. Je možné vyhovět téměř každé Vaší
představě. Můžete si vybrat z našeho bohatého sortimentu mezi hliněnými omítkami, barvami na hliněné
omítky nebo strukturovanými omítkami v nejrůznějším
barevném provedení.
1. Montáž a upevnění
Tyto izolační desky nového typu jsou připevňovány
přímo na podklad. Kladou se na vazbu a upevňují pomocí speciálních nastavitelných hmoždinek. Dutiny se
díky flexibilní části izolace zarovnají, což zamezí vzniku
orosení.
jednoduchá aplikace
žádná dodatečná vlhkost při montáži
vyrovnání nerovností povrchu stěny ± 20 mm
žádná tvorba plísní na povrchu ani
v konstrukci systému
2. Regulace množství vodní páry pomocí
základní armovací vrstvy – speciální
vnitřní stěrky UdiMULTIGRUND®
Speciálně odzkoušená základní omítka, která dokáže regulovat množství vodní páry, se nanáší spolu se
stabilizační tkaninou v minimální tloušťce 5 mm. Tím
vzniká základ pro trvale suchou plochu bez trhlin, která je hladká a připravená k malování.
případná vlhkost je ukládána uvnitř
systému UdiIN RECO® a opět předávána do
prostředí v místnosti nebo transportována
vně díky kapilární vodivosti
celoplošný kontakt s podkladem
po provedení armovací stěrky
UdiMULTIGRUND® lze provádět všechny
povrchové úpravy např. omítky, keramické
Originál osvědčený
od roku 1989.
obklady, nátěry, tapety atd.
zlepšení vnitřního klima v místnosti
dodatečná ochrana proti hluku
9
10
UdiCLIMATE® systém
UdiCLIMATE SYSTEM je univerzální doplňkový produkt určený do interiérů - pro střechu a stěny. Jeho ojedinělost spočívá v kombinaci velkého počtu téměř klidových vzduchových
sloupců s dřevovláknitými izolačními deskami. Vzduchové
sloupce jsou uspořádány ve speciální buněčné struktuře a jsou
uzavřeny sladěnými dřevovláknitými izolačními deskami. Součinitel prostupu tepla U se zlepší přibližně o 30 %.
Tato kombinace vede k další stabilizaci vnitřního klima v místnosti, řízenému přenosu vlhkosti, ke zlepšení tepelně izolačních vlastností i zvukové izolace a letní ochrany před přehříváním.
Speciální struktura vzduchových komůrek dosahuje ve spojení s dřevovláknitou izolační deskou velmi vysokou pevnost
v ohybu, což umožňuje zvládat zátěž například vnitřní omítkou nebo foukanými izolačními hmotami, aniž by docházelo
k deformaci povrchu. Dodatečné nosné laťování není nutné.
Vlastnosti výrobku
Î nadprůměrná pevnost v ohybu
Î vynikající zvuková a teplená izolace
Î stabilizuje klima – zabraňuje sálavému chladu
Î zamezuje tvorbě plísní
Î šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin a ekologický
Î jednoduché zpracování, které zvládne jedna osoba za pomoci běžných nástrojů na zpracování dřeva
Î úspora práce, protože není nutná dodatečná laťová konstrukce v oblasti střech
Î průběžné spojení na pero a drážku, bez deformací, plovoucí spoje
Î povrch je vhodný jako nosný podklad pod omítku i pro tapetování
Î patentově chráněno
Oblasti použití
Î dodatečná vnitřní izolace pro oblast stěn, stropů a střech
Î dodatečná dostavba podkroví, překlenutí odstupu krokví bez laťové konstrukce
Î dodatečné provedení zvukové izolace v oblasti stěn, stropů a střech
Î opláštění hrázděných stěn
Î sanace trhlin konstrukcí v oblasti stěn, stropů a střech
Zpracování
Î Upevnění pomocí UdiMONTAGE® omítatelné hmoždinky
Î Lepení spoje na pero a drážku pomocí UdiSPECIÁLNÍHO LEPIDLA®
UDISPECIÁLNÍ DŘEVĚNÉ VLÁKNO
UDIVZDUCHOVÉ KOMŮRKY
UDISPECIÁLNÍ DŘEVĚNÉ VLÁKNO
Technické údaje UdiCLIMATE® SYSTEM:
Formát
Tloušťka
Váha
115 cm x 75 cm
30 mm (60 mm – na vyžádání)
4 kg/m2–16 kg/m2 závislé na tloušťce konstrukce
Prvek se vzduchovými komůrkami
Tepelný odpor
15 mm: klidový vzduch ve směru proudění tepla
0,15 m2K/ W
Technické údaje UdiCLIMATE®SYSTEM:
Objemová hmotnost
Třída hořlavosti stavebních hmot DIN 4102-1
Eurotřída DIN EN 13501-1
Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti
Schválení DIBT
Difúzní odpor vodních par μ
165 kg/m3
B2
E
0,049 W/(mK)
Z-23.15-1429
5
UdiFLEX® SYSTÉM
FLEXIBILNÍ DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLAČNÍ HMOTA
UdiFLEX® je dřevovláknitá izolační flexibilní hmota, která je určena na izolaci výplní vnějších stěn, příček a stropů v dřevostavbách.
Disponuje velmi dobrou pružností, která této hmotě přiřazuje vlastnosti, jako přizpůsobivost, stabilita apod. Hmota je velmi vhodná
rovněž pro použití jako mezikrokevní izolace střech, a to jak v novostavbách, tak i pro izolaci střech starších staveb. Nedráždí pokožku
a nevyvolává svědění při zpracování.
UdiFLEX® nůž na krájení izolace
Pro plynulý a perfektní pĜíĜez nabízíme speciální
nĤž. Je vyroben z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli
Solingen se speciálním výbrusem Kullenschliff.
Vlastnosti výrobku UdiFLEX®
Î flexibilní vysoce izolační difúzně otevřená dřevovláknitá izolační hmota
Î žádné hromadění kondenzátu
Î reguluje vlhkost díky vysoké sorpční schopnosti
Î jednoduchá manipulace a lehké zpracování
Î odolná proti roztržení, tvarově stálá, nesedá
Î redukce hluku bez rezonance
Î díky pružnosti velmi dobrý samoupínací účinek v meziprostorech
Î výborná izolace proti chladu již při velmi malém navýšení rozměru
Î vyrobena ekologicky z probírkového dřeva
Î recyklovatelná
Î příjemná na omak, nedráždí pokožku
Î dobrá schopnost akumulace tepla pro vynikající letní ochranu před horkem
Forma dodání
Baleno na paletČ v ochranném obalu – nikoliv vodotČsnČ
Pokyny pro zpracování
Použití podle DIN EN 4108-10:
Î mezikrokevní izolace,
Î dvouplášťová střecha,
Î nepochozí, přístupný strop nejvyššího podlaží;
Î vnitřní izolace stropu/střechy,
Î izolace pod krokvemi/nosnou konstrukcí,
Î zavěšené stropy atd.,
Î vnější izolace stěny za obklady,
Î v dřevěné rámové konstrukci nebo v zavěšených fasádách;
Î izolace dřevěné rámové/ deskové konstrukce;
Î izolace dělicích příček místností.
11
12
UdiFLEX® Dřevovláknitá izolační hmota flexibilní podle DIN13171
1350 x 575 mm
tloušťka 40 mm, 10 balíků / 10 desek
77,60 m²/ paleta
m²
7,76 m²/ balík
m²
62,10 m²/ paleta
m²
6,21 m²/ balík
m²
46,60 m²/ paleta
m²
4,66 m²/ balík
m²
38,80 m²/ paleta
m²
3,88 m²/ balík
m²
tloušťka 100 mm, 10 balíků / 4 desky
31,05 m²/ paleta
m²
balík jednotlivě
3,105 m²/ balík
m²
tloušťka 120 mm, 8 balíků / 4 desky
24,88 m²/ paleta
m²
3,11 m²/ balík
m²
18,64 m²/ paleta
m²
2,33 m²/ balík
m²
18,64 m²/ paleta
m²
2,33 m²/ balík
m²
15,50 m²/ paleta
m²
1,55 m²/ balík
m²
15,50 m²/ paleta
m²
1,55 m²/ balík
m²
191040 balík jednotlivě
tloušťka 50 mm, 10 balíků / 8 desek
191050
balík jednotlivě
tloušťka 60 mm, 10 balíků / 6 desek
191060
balík jednotlivě
tloušťka 80 mm, 10 balíků / 5 desek
191080
balík jednotlivě
191100
191120
balík jednotlivě
tloušťka 140 mm, 8 balíků / 3 desky
191140
balík jednotlivě
tloušťka 160 mm, 8 balíků / 3 desky
191160
balík jednotlivě
tloušťka 180 mm, 10 balíků / 2 desky
191180
balík jednotlivě
tloušťka 200 mm, 10 balíků / 2 desky
191200
balík jednotlivě
191400 americký tvar, čepel 30 cm dlouhá s výbrusy Kullenschliff
ks
Technické údaje a obsažené látky
Charakteristická hodnota
Zkušební norma
Označení
Označení
DIN EN 13 171
WF – EN 13171 – T2
Tepelná vodivost (naměřená hodnota)
DIN V 4108-4
0,038 W/mK
DIN EN 13501-1
E
Třída hořlavosti stavebních hmot
DIN 4102
B2
Objemová hmotnost
EN 1602
ca. 55 kg/m3
Součinitel difúzního odporu
EN 12667
1
DIN EN ISO 10456
2100 J/kg K
Eurotřída - požární odolnost
Měrná tepelná kapacita c
Obsažené látky
Odpadový kód
dřevěná vlákna, pojivová vlákna, fosforečnan amonný
kód EAK
030105
NOVÉ
UdiSTONE® SYSTÉM
UdiSTONE je ekologický izolační materiál určený do interiéru. Je vyroben z přírodního materiálu, kterým jsou zbytky jehličnatého dřeva
vzniklé zpracováním této suroviny.
UdiSTONE nabízí jednoduché řešení při výstavbě příček v interiérech. Jednotlivé prvky
jsou jednoduše sesazeny na sebe a slepeny
speciálním systémovým lepidlem bez rozpouštědel. Stěnu postavenou z prvků
UdiSTONE lze přímo omítat prakticky každým
typem omítky.
Vlastnosti a výhody UdiSTONE
Î ekologický sendvičový prvek vyrobený ze dřeva jehličnanů a celulózy
Î rychlá montáž díky přesnému spoji na pero a drážku a systémovému lepidlu
Î formát, který umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci
Î spoj na pero a drážku zajišťuje těsně doléhající spojení bez tepelných mostů a přerušení protihlukové izolace
Î použití v interiérech na výstavbu příček
Î minimální prořez
Î ideální podklad pro povrchové úpravy pro všechny omítky ze sortimentu firmy UNGER-DIFFUTHERM
Î maximální funkčnost jako protihluková izolace v oblasti mluveného slova
Î jednoduchá vestavba dveří
Oblasti použití
jako nenosná vnitřní stěna
jako výplň na vnitřní straně stěn hrázděných domů
jako nenosná příčka
Profil
pero a drážka po celém obvodu
Rozměrové tolerance
Délka/šířka ± 1,0 mm, Výška ± 1,0 mm
Povrchová úprava
Doporučujeme použít sladěné produkty firmy Unger-Diffutherm,
např. UdiGRUNDSPACHTEL® základní stěrka s následným barevným nátěrem.
Upozornění pro zpracovatele
Je třeba vzít na vědomí specifická pravidla výrobce, firmy Unger-Diffutherm, pro používání výrobků a respektovat stavebně fyzikální zákonitosti. Správná montáž a zpracování systému UdiSTONE®SYSTEM je
pravidelně vysvětlována a prakticky trénována při školení na získání licence UdiODBORNÝ ŘEMESLNÍK®.
Technická data pro UdiSTONE®SYSTEM
Označení
Tloušťka
Formát
Objemová hmotnost
Váha jednoho kusu
Třída stavebního materiálu podle DIN 4102
Eurotřída DIN EN 13501-1
Naměřená hodnota tepelné vodivosti podle EN 13171
Difúzní odpor vodních par μ
WF-EN 13171-T4-TR30-CS(10/Y)100-WS1, 0-MU5-AF100
120 mm
60 cm x 25 cm
190 kg/m3
3,4 kg
B2
E
0,049 W/ (mK)
5
13
14
Doporučený pracovní postup pro UdiSTONE®
3. Vytvoření zdi
Stavba další části pokračuje stejným způsobem. Izolační
stavební prvky jsou těsně spojovány a kladeny na vazbu
s přesahem mezi spárami min 20 cm. Přířez se provádí
nástroji na zpracování dřeva z tvrdého kovu, např. elektrická ruční křížová pila, malá řetězová pila nebo elektrická ocaska. Nekomplikovaná montáž probíhá pomocí
zatloukacího klínku a gumového kladívka.
1. Montáž spodní lišty
Nejprve se na surovou podlahu připevní vodorovně
montážní lišta UdiSTONE®. Z důvodu protihlukové
ochrany vložte prosím specielní mechovou gumu
- moosgummi.
4. Konečná povrchová úprava
Jako osvědčené omítky doporučujeme přednostně
systémové materiály ze sortimentu firmy UNGER-DIFFUTHERM. Velmi dobře se hodí UdiSIKATO® silikátové
šlechtěné omítky, UdiMIRALO® minerální šlechtěné
omítky a UdiLEHM® hliněné omítky. Aplikujeme je na
předem připravenou vyztužující vrstvu stěrky UdiGRUNDSPACHTEL® s uloženou UdiARMIERUNG® Armovací tkaninou.
2. Sesadit a slepit
Kromě toho je možné jako povrchovou úpravu použít
i jednoduché vliesové tapety, které překryjí spoje mezi
jednotlivými stavebními prvky, s následným barevným
nátěrem.
Poté se nanese do oblasti napojení na obě pevné
vrchní dřevovláknité desky stavebního dílce asi 6 až
8 mm silný proužek UdiSPECIÁLNÍHO LEPIDLA® a dílec se nalepí na montážní lištu. Pak se přidávávají stejným způsobem další dílce a slepují se vzájemně těsně
po kratší straně. Tím se vytvoří první šár UdiSTONE®
stavebních dílců bez štěrbin a může se pokládat na
vazbu další úroveň. Lepí se stále stejným způsobem,
vytlačuje se asi 6-8 mm široký proužek
UdiSPECIÁLNÍHO LEPIDLA® z podlouhlého sáčku.
Lepidlo ze sáčku je připraveno k použití. Objem lepidla
v sáčku je 600 ml.
sladěný systém
Originál osvědčený
od roku 1989.
snadno zpracovatelný formát
sendvičový prvek
obnovitelné suroviny
NOVÉ
UdiFRONT® SYSTÉM
UdiFRONT SYSTEM je určen pro zabezpečení prodyšného a difúzně otevřeného chování
stěn. Skladba několika vrstev s rozdílnou objemovou hmotností odbourává pnutí ve stavbě,
které vzniká při změnách počasí kvůli teplotním výkyvům. Spoj na pero a drážku po celém
obvodu se pak postará o bezchybnou ochranu proti horku a chladu a o příjemné vnitřní
prostředí. Nebývale dobré hodnoty v oblasti
ochrany proti hluku (bez rezonancí) dosahované díky sendvičovému složení desek hovoří
sami za sebe.
Tato sendvičová struktura s proměnlivou objemovou hmotností se za dvě desetiletí své
existence etablovala jako jedno z nejspolehlivějších řešení. Z vnějšku měkká tak, aby mohla
odbourávat napětí v oblasti omítky, uvnitř se
stabilním jádrem, které dokáže zachytit pohyb
ve fasádě či celé stavbě. Systém UdiFRONT®
je ekologický systém, který přináší udržitelné
a z hlediska stavební fyziky stabilní řešení izolace pro všechny nově stavěné dřevěné, hrázděné či zděné stavby.
Technické hodnoty dřevovláknitých
izolačních desek - UdiFRONT®
Použití
podle DIN V 4108-10: DAD, aDZ, DI, DEO, WAB, WAP, WH, WI,
WTR, podle DIN EN 13171: T4-CS(10\Y)70-TR7,5-WS1,0
Stavebně technické schválení
Dřevěná konstrukce
Minerální podklady
Z-33.47-663
Z-33.43-204
Požární ochrana
F 90 AB
Obsažené látky dřevo jehličnanů, max. 0,5 % parafín,
2,0 % PVAC-bílý klih (ke spojení vrstev)
15
16
Vlastnosti:
Î ekologické a příznivé pro zdraví
– nedráždí pokožku, neškrabe nebo nesvědí při dotyku nebo
zpracování
– vyroben ze dřeva jehličnanů bez negativního vlivu na
životní prostředí
– již v roce 1999 doporučen EKOTESTEM (ÖKOTEST) jako
nejlepší izolační systém
– vlhkost v interiéru je vyrovnaná – díky kapilaritě je aktivně
transportována a ukládána
– žádná tvorba plísní na stěnách
Î spořící
– až 79 % dosavadních nákladů na energii může být
uspořeno
– amortizace průměrně již po pěti letech
– k tomu ještě možná podpora státu
Î odzkoušené
– u Německého stavebního institutu v Berlíně se stavebně
technickým schválením pro zděné a dřevěné stavby
– testováno z hlediska požární bezpečnosti, vlivu počasí,
dlouhodobého zatížení a izolačního působení
– bylo již izolováno přes 2 miliony čtverečních metrů budov
Î univerzální
– pro zděné stavby, jako např. z vápencových bloků
a kamenů, cihel, betonu nebo valounů
– pro dřevostavby, jako např. sruby, dřevěné rámové
konstrukce, dřevěné sloupové konstrukce nebo stavby
z dřevěných panelů
– pro hrázděné domy
Î se zárukou
UdiFRONT®SYSTEM je dlouhodobě úspěšně odzkoušený
a etabloval se v oblasti izolačních hmot jako špičková třída.
Jako nejvyšší potvrzení kvality nabízíme záruční balíček. Aby
bylo zaručeno, že konstrukce vydrží dlouhou dobu, měly
by být všechny architektonické detaily provedeny podle
doporučených postupů a prováděny pouze licencovanými
odbornými firmami. Všechny použité komponenty musí
odpovídat našim stavebně technickým schválením
Î difúzně otevřené
– bez uzavírajících materiálů reguluje UdiFRONT®SYSTEM
vnitřní prostředí a výměnu vlhkosti mezi vnějškem
a interiérem na základě přírodních fyzikálních zákonitostí
Î ochrana proti hluku
– uklidňující argumenty - 54 dB již při tlošťce izolace 6 cm díky
speciální sendvičové struktuře (odzkoušená skladba zdi)
Technická data UdiFRONT® systém – Izolační deska:
Parametr
Označení
Tloušťka izolace
Formát
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD
Naměřená hodnota tepelné vodivosti λ
Požární odolnost
Třída stavebního materiálu
Objemová hmotnost ρ proměnlivá v rámci sendvičové skladby
Tlak pro 10% stlačení
Elasticita E N/mm2
Difúzní odpor vodních par μ
Měrná tepelná kapacita c
Kód stavebního odpadu
Výroba a kontrola kvality
Zkušební norma
DIN EN 13 171
60/ 80/ 100 mm
130 x 79 cm
DIN EN 13171
DIN EN 13171
DIN EN 13501-1
DIN 4102
EN 1602
kPa
Označení
T4-CS(10/Y)100-TR10,0-WS1,0
EN 12667
DIN EN ISO 10456
EAK (Evropský katalog odpadů)
DIN EN 13 171
UdiZÁRUKA na systém bez plísní®
Î jedinečná záruka na systém bez
plísní
Î na celý život zdravě izolováno pro
Vás, Vaši rodinu a Vaše děti
UdiZÁRUKA na tvarovou stálost
Î jedinečná záruka na tvarovou stálost fasádních izolačních desek
Î fasáda odolává vichřici do
300 km/h
UdiFRONT SYSTEM – povrchy zůstávají
stále hladké
Î tvarově stálý povrch i při velmi
tmavých barevných odstínech
0,044 W/mK
0,045 W(mK)
E
B2
ca. 190–220 kg/m3
100
0,7
5
2100 J/kg K
030105, 170604
UdiZÁRUKA® na systém bez trhlin
Î jedinečná záruka na systém bez
trhlin
UdiFRONT SYSTEM – zajišťuje stále suchou stavební konstrukci
Î 2 miliony metrů čtverečních bylo již
izolováno bez vzniku trhlin
UdiZÁRUKA® na výběr barvy
Î individuální výběr Vaší vysněné barvy pro vnější plášť budovy možný
v celém barevném spektru
UdiRECO®
Kontaktní tepelně izolační systém
s inteligentním vyrovnáním podkladu.
Technické hodnoty dřevovláknitých
izolačních desek - UdiRECO®
Použití
podle DIN V 4108 - 10 DAD, aDZ, DI, DEO, WAB, WAP,
WH, WI, WTR podle DIN EN 13171 T4-CS(10\Y)70TR7,5-WS1,0
Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti izolace fasád byl vyvinut nový systém izolačních desek. Ten ve spojení se speciálním upevňovacím
systémem UdiMONTAGE SDM RECO® nastavitelné hmoždinky (pro zděné stavby) nebo UdiMONTAGE SDH RECO® nastavitelné hmoždinky (pro
dřevostavby) spoří náročné vyrovnávací práce na
stávajících fasádách starších staveb, jako jsou např.
hrázděné stavby nebo neomítnuté zděné stavby
nebo zděné stavby s omítkou ve špatném stavu.
Ideálně spolupůsobí UdiRECO® SYSTEM rovněž
v oblasti masivních dřevostaveb. Systém přilne
vzduchotěsně na podklad, vyrovná nerovnosti
+/- 2 cm a zamezí důsledně neoblíbenému proudění vzduchu za obkladem, které může vést ke
vzniku kondenzátu. O časových úsporách při použití tohoto sytému přesvědčí i to, že není třeba se
zabývat komplikovanými spodními nosnými konstrukcemi nebo provádět práce na podkladu, které
by byly zdrojem dodatečné vlhkosti.
Stavebně technické schválení
Z-33.47-1026, Z-23.15-1625
Obsažené látky
dřevo jehličnanů max. 0,5 % parafín 1,5 % PVAC-bílý
klih (ke spojení vrstev) < 6 % pojivá vlákna ve flexibilní vrstvě izolace
Technická data UdiRECO® systém – Izolační deska:
Dodávaná tloušťka
Formát (pero drážka po celém obvodu)
Součinitel tepelné vodivosti λ
Měrná tepelná kapacita C
Objemová hmotnost ρ
Difuzní odpor μ
Třida stavebního materiálu DIN 4102-1
Eurotřída DIN EN 13501-1
Schopnost ukládat vlhkost
Složení izolační desky:
80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
1300 x 790 mm
0,038/0,048 W/(m.K) – flexibilní/omítací část
2100 J/(kg.K)
55/250 kg/m3
– flexibilní/omítací část
1/5 – flexibilní/omítací část
B2
E
až 20 % vody, rychlé vysychání
– dřevěná vlákna z jehličnanů,
– max. 0,5 % parafín,
– 1,5 % PVAC – disperzní lepidlo,
– 6 % pojivá vlákna ve flexibilní části.
17
18
UdiRECO® – systém izolačních desek detailně
Î 40 mm nosná deska pod omítku v kombinaci s flexibilní
izolací z dřevěných vláken na straně, kterou se izolace
přikládá na zeď
Î nově vyvinutá hmoždinka s funkcí nastavování, kterou se
izolační desky připevňují na podklad; je k dispozici pro
podklad ze dřeva nebo zděné stavby
Î omítkový systém se speciální sladěnou základní vrstvou
UdiGRUNDSPACHTEL® Základní stěrka, vyvinutou firmou
Unger-Diffutherm, a s armovací tkaninou UdiARMOVÁNÍ®
pro vyztužení proti vzniku trhlin
Î po opatření povrchu základní stěrkou je nanášena vysoce
výkonná šlechtěná omítka UdiPERL®, která je odolná proti
povětrnosti, a která aktivně dýchá. Tato omítka je k dispozici v mnoha strukturách a více než 100 barevných odstínech podle barevného systému UdiCOLOR®SYSTEM
1. Montáž s integrovaným vyrovnáním podkladu
Sendvičové izolační desky UdiRECO®SYSTEM se upevňují odspodu
směrem nahoru. Připevňují se nově vyvinutými jemně nastavitelnými
hmoždinkami UdiMONTAGE®. Upevnění je trvalé, vzduchotěsné a spolehlivě odolává i silnému větru. S tímto systémem je možné vyrovnat i šikmé a nerovné stěny. Spodní ukončení se provádí naší ukončovací lištou
s okapnicí.
2. Základní vyztužení
Na sendvičové izolační desky se nanáší vyztužující vrstva, která
propůjčuje systému zvnějšku stabilitu a trvalou ochranu proti
povětrnostním vlivům. Do speciálně přizpůsobené UdiGRUNDSPACHTEL® Základní stěrky se pokládá armovací tkanina. Tím
vzniká základ pro konečnou vrstvu bez trhlin a s dlouhou životností.
3. Zušlechtění povrchu
Nakonec, po vyschnutí vyztužující vrstvy, se uskuteční nanesení
Vámi zvolené strukturované omítky v požadovaném barevném
tónu. Vyškolení řemeslníci vytvoří strukturu povrchu podle Vašeho přání.
1 Po předvrtání nasadit hmoždinku
2 Zašroubovat hmoždinku až na doraz
3 Zašroubujte, až zapadne zámek pro zpětné nastavování
a hlavička hmoždinky se zařízne do povrchu izolace
4 Seřídit hmoždinku dle vodováhy nebo laseru
5 Po kompletní montáži izolace se nanáší vrstvy omítky
podle návodu výrobce UNGER-DIFFUTHERM
UdiSPEED® systém
Efektivní izolační systém pro dřevostavby
UdiSPEED SYSTEM je univerzální nosná deska
pod omítku určená primárně pro dřevostavby.
Je vyrobena z měkkého dřevěného vlákna
a dodává se v tloušťce 40 a 60 mm.
UdiSPEED SYSTEM s odpovídajícími UdiPERL® strukturovanými šlechtěnými omítkami
od firmy UNGER-DIFFUTHERM vyhovuje všem
požadavkům na profesionální sanační opatření
s dřevovláknitými deskami umístěnými
vně, ale i na profesionální provádění staveb
z dřevěných rámových konstrukcí nebo pro
stavby z dřevěných desek bez parozábrany.
Speciálně vyvinutá technologie umožňuje při
omítnutí strukturovanou šlechtěnou omítkou UdiPERL® vytvoření dlouhodobě tvarově
stálých povrchů.
Vlastnosti výrobku
Î tloušťka izolace 40 nebo 60 mm
Î formát umožňující snadnou manipulaci
Î spojení na pero a drážku po celém obvodu pro dokonale těsné napojení
bez tepelných mostů
Î použití pro dřevěné skeletové konstrukce nebo stavby z dřevěných desek,
pro sanace i novostavby
Î minimální prořez díky oboustranné použitelnosti desek
Î tvarově stálé
Î ideální nosná deska pod omítku
Î stavebně technické schválení Z-33.47-1026
Originál osvědčený
od roku 1989.
19
20
Technické údaje UdiSPEED® SYSTEM – Nosná deska:
Kód označení
Tloušťka
Formát
Objemová hmotnost DIN EN 3323
Třída hořlavosti stavebních hmot
Tepelná vodivost EN 13171
Koeficient difúznho odporu vodní páry μ
WF-EN 13171-T4-TR30-CS(10/Y)100-WS1, 0-MU5-AF100
40 mm, 60 mm
130 cm x 79 cm
250 kg/ m3
B2 podle DIN 4102, E podle DIN EN 13501
0,048 W/(mK)
5
Pro zpracování je závazné Stavebně technické schválení Z-33.47-1026.
1
2
3
4
5
6
2
7
8
9
10
11
3
2
4
1
2
3
4
5
6
12
2
7
8
9
10
11
12
3
2
UdiSPEED® SYSTEM
UdiSTĚRKA®
UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina
UdiPERL® STRUKTUROVANÉ ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY
Dřevěný sloup
UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina – rohová
ochranná lišta
UdiBASE® 40/ 60 mm Soklová ukončovací lišta
UdiMONTAGE® Izolační omítatelný šroub
Vyztužující rovina
Izolace
UdiDilatační páska®
4
UdiSPEED® SYSTEM 40/ 60 mm
UdiSTĚRKA®
UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina
UdiPERL® STRUKTUROVANÉ ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY
Dřevěný sloup
UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina
–rohová ochranná lišta
UdiBASE® 40/ 60 mm Soklová ukončovací lišta
UdiMONTAGE® Izolační omítatelný šroub
Vyztužující rovina
Izolace
UdiDilatační páska®
Deska z aglomerovaného dřeva
UdiTOP®
Premium SYSTÉM
UdiTOP®/ UdiTOP® Premium desky pro záklop
Jedná se o vysoce stabilní desku pro záklop v odborně prováděných, difúzně otevřených, provětraných konstrukcích střech a vnějších zdí. Desky jsou
použitelné jako izolující alternativa k obvyklé pásovině, která se na tomto místě tradičně využívá.
Použití
UdiTOP® a UdiTOP® Premium desky lze použít na vnější straně jako difúzně otevřené, tepelně izolační opláštění provětrávaných
střech a stěnových konstrukcí. Podle Německého svazu pokrývačů (ZVDH) jsou desky UdiTOP®/ UdiTOP® Premium záklop deklarovány jako falcované bednící střešní desky až pro sklon 20° v tloušťkách 22, 35, 52, 60, 80 a 100 mm.
Desky jsou vyrobeny z dřevěných vláken a zbytků čerstvého dřeva jehličnanů s homogenní a rovnoměrnou hydrofobizací, zajišťující nepropustnost pro vodu.
Vlastnosti
Desky UdiTOP® jsou odolné v tlaku, poskytují velmi dobrou ochranu proti chladu, přehřívání i proti hluku. Jsou vodonepropustné,
odolávají přímému vlivu povětrnosti minimálně 12 týdnů. V zimě je však nutné zohlednit zatížení sněhem! Optimalizace tepelné
izolace je dosažena díky spoji na pero a drážku po celém obvodu. Vylepšená hodnota U v případě desky UdiTOP® Premium je
dosažitelná díky optimalizované sendvičové skladbě.
Použití pro izolované i neizolované konstrukce střech a stěn podle DIN V 4108-10: DAA, DAD, DI, DZ, DEO a WAB, WH, WZ.
Technická data
Veličina
Zkušební norma
Označení
DIN EN 13 171
Jmenovitá hodnota
tepelné vodivosti λD
DIN EN 13171
0,049 W/mK
0,049/0,042W/mK
Požární odolnost
DIN EN 13501-1
E
E
Třída stavebního materiálu DIN 4102
B2
B2
Objemová hmotnost
ca. 260 kg/ m3
ca.260/ 170 kg/ m3
Pevnost v tahu
≥ 50 kPa
≥ 5/ 50 kPa
Pevnost v tlaku
≥ 100 kPa
≥ 70/ 100 kPa
EN 1602
Označení UdiTOP®
UdiTOP® Premium
WF – EN 13171 – T2
Difúzní odpor
EN 12667
5
5
Měrná tepelná kapacita c
DIN EN ISO 10456
2100 J/kg K
2100 J/kg K
Obsažené látky
dřevěná vlákna, pojivo
Kód odpadu
EAK-Code
030105
Výroba a kontrola kvality
DIN EN 13171
a BAZ Z-23.15-1814
21
22
Forma dodávek
Palety na jedno použití o rozměrech: 252 cm (délka) x 60 cm (šířka) pro 22 až 35 mm; dále 252,5 cm x 60,5 cm pro 52 až 60 mm;
dále 177,5 cm x 60,5 cm pro 80 až 100 mm.
Efektivní plocha: 250 cm (délka) x 58 cm (šířka) pro 22 až 60 mm; 175 cm x 58 cm pro 80 až 100 mm.
Desky zabalené na jedné paletě - množství:
UdiTOP®
22 mm – a´100 kusů/paleta = 151,20 m˛, 35 mm - a´ 62 kusů/paleta = 93,74 m˛
52 mm - a´42 kusů/paleta = 64,26 m˛, 60 mm - a´ 36 kusů/paleta = 55,08 m˛
80 mm - a´26 kusů/paleta = 27,82 m˛, 100 mm - a´22 kusů/paleta = 23,54 m˛
UdiTOP® Premium
60 mm - a´36 kusů/paleta = 54,432 m˛, 80 mm-a´ 26 kusů/paleta = 39,312 m˛
100 mm - a´22 kusů/paleta = 33,264 m˛
Skladování
V chladnějším prostředí, nevystavovat přímému slunečnímu záření, v suchu, naležato.
Zpracování
Záklop ve střeše:
S pokládkou UdiTOP® začínáme u okapu, pero směřuje k hřebenu střechy, ukládáme do vazby a pevně srazíme. Odříznutou část koncového dílce první řady použijeme jako první desku pro další řadu, deska ale musí překrývat alespoň
jedno pole mezi krokvemi atd. Veškerá napojení okrajů a prostupy jsou vzduchotěsně zalepována systémovými lepidly a lepicími páskami UdiSTEAM® Alubutyl nebo UdiSTEAM® Fix plus.
Lepené povrchy předem ošetřete přípravkem UdiSTEAM® Primer LF. Poškozené desky UdiTOP® mohou být odborně
opraveny dodatečně nalepeným páskem z UdiSTEAM® Butyl lepicího systému. Doba přímého vystavení povětrnosti
nesmí přesáhnout 3 měsíce. Upevnění probíhá nejprve pomocí hřebíků se širokou hlavou nebo širokými sponkami.
Trvalé upevnění se pak provádí hřeby nebo šrouby, které přenášejí zatížení podle platného statického posouzení zohledňujícího sklon střechy, odstup krokví a zatížení sněhem.
Dodržujte maximální rozestup krokví:
Tloušťka desky v mm
Rozestup v cm
22
85
35
95
52
100
60
105
80
110
100 115
Opláštění fasády:
UdiTOP® se pokládá od oblasti soklu, pero směřuje nahoru, ukládáme do vazby a pevně srazíme. Odříznutou část
koncového dílce první řady použijeme jako první desku pro další řadu, deska ale musí překrývat alespoň jedno pole
mezi krokvemi atd. Veškerá napojení okrajů a prostupy jsou vzduchotěsně zalepována systémovými lepidly a lepicími
páskami UdiSTEAM® Alubutyl nebo UdiSTEAM® Fix plus. Lepené povrchy předem ošetřete přípravkem UdiSTEAM®
Primer LF. Trvalé upevnění se poté provádí pomocí šroubů přenášejících zatížení podle platného statického posouzení se zohledněním rozestupu krokví, následně upevňovaného opláštění apod.
Přednosti výrobků
Chrání proti chladu
Udi IZOLAČNÍ SYSTÉMY chrání účinně a stále před zimou a ztrátami energie
Zabraňuje přehřívání
ochrana proti horku zajistí chladnější klima v domě nejen v regionech s horkým podnebím
Difúzně otevřené
Udi IZOLAČNÍ SYSTÉMY chrání účinně a stále před zimou a ztrátami energie
Chrání proti požáru
četné zkouškami prověřené konstrukce dokazují, že Udi IZOLAČNÍ SYSTÉMY
přispívají i k ochraně proti ohni
Uklidňující
Výborná ochrana proti hluku díky vysoce kvalitním
Udi IZOLAČNÍM SYSTÉMŮM – dobrým nejen na papíře.
Odzkoušené
Udi IZOLAČNÍ SYSTÉMY podléhají přísným zkouškám kvality, vlastností
i vyhodnocování za účelem získání označení CE nebo získání certifikace
od Německého stavebně technického institutu (DIBT)
Trvale udržitelné, ekologické a podporující zdraví
čistě přírodní výrobky z dřevěných vláken pro člověka a životní prostředí
23
24
VýKrDdQt dodDYDWeO ý5
CIUR a.s.
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
tel.: +420 326 901 411
fax: +420 326 901 456
e-mail: [email protected]
Již od roku 1991
Náš partner:
www.ciur.cz
Zastoupení pro Slovensko:
VUNO HREUS, s.r.o.
Kvaþalova 1207/47
010 04 Žilina
tel.: +421 41 56 40 519, 56 26 799
fax: +421 41 56 26 799
e-mail: [email protected]
www.vuno.sk