expediční výstup na lobuche east 6119 m / trekking do

Transkript

expediční výstup na lobuche east 6119 m / trekking do
EXPEDIČNÍ VÝSTUP NA LOBUCHE EAST 6119 M /
TREKKING DO BC EVERESTU
HIMALÁJE, NEPÁL
V roce 2015 Vás zveme poprvé do Himalájí. A když poprvé, tak kam jinam, než do oblas� Mount Everestu.
V tomto koutě pohoří se nachází několik vynikajících výhledových bodů – trekových vrcholů. Zvolili jsme
vrchol Lobuche East, který se svou výškou 6119 metrů představuje vhodný cíl pro soustu z Vás. Buďto
technicky lehčí předvrchol, nebo náročnější hlavní vrchol, oba nabízejí překrásné výhledy na celou oblast
Everestu s vrcholy Everest, Lhotse, Nuptse, Pumori, Cho Oyu a vzdálenější Makalu. Kdo nechce na vrchol,
může se spokojit pouze s trekem do základního tábora Everestu a vystoupit na nedaleký vyhlídkový Kala
Pathar. Vyrážíme na začátku jarní trekové sezóny, kdy celé podhůří Himalájí rozkvétá do krásy po zimním
monzunu.
21. března – 5. dubna 2015
4 pax (minimum) 39 900 Kč plus letenka, 5 pax 36 900 Kč plus letenka, 6 a více pax 32 900 Kč plus letenka
pouze trek do BC Everest bez výstupu na Lobuche East stojí o 1750 Kč méně
cena letenky (garantována při přihlášení do 15. prosince 2014) 17 300 Kč (Praha – Istanbul – Káthmándú
a zpět)
UPOZORNĚNÍ
Horské ak�vity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku.
Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky.
Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy
zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo opera�vně měnit program na místě dle změn letových řádů, poli�cké
nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás
žádáme o pochopení a trpělivost.
PROGRAM
21/3 odlet z ČR do Istanbulu v 11,30
22/3 přílet do KTM v 7,15 ráno, ubytování, vyřízení administra�vy (vyzvednu� permitu), prohlídka památek
Káthmándú, nocleh
23/3 let krátký do Lukly 2800 m, ve zbytku dne odpočinek v Lukle, najmu� nosičů, nákup plynových bomb,
relax
24/3 první den treku, etapa Lukla – Namche Bazaar 3420 m, 4-6 hodin chůze (+ 600 m)
25/3 druhý den treku, etapa Namche Bazaar – Tengboche 3870 m, 4-5 hodin chůze (+ 450 m)
26/3 tře� den treku, etapa Tengboche – Pheriche – Duglha 4620 m, 5-6 hodin chůze (+ 750 m), zřízení BC
Lobuche East v lodgi nebo na louce u lodge (někdy je pohodlnější stan než zakouřená místnost, do lodge se
můžeme chodit jen najíst)
27/3 rezervní den na výstup do BC
28/3 aklima�zační výstup nalehko Duglha – Lobuche – Gorak Shep 5160 m (+ 540 m), případně až na Kala
Patar (+ dalších 400 m), sestup zpět do BC Lobuche
29/3 výstup do postupového tábora pod Lobuche East (cca 5200 m, + 580 m), nocleh u jezera ve stanu
30/3 výstup na vrchol Lobuche East 6119 m, sestup do BC Lobuche u osady Duglha
31/3 rezervní den pro výstup na vrchol
1/4 sestup Duglha – Tengboche – Khumdjung, 7 hodin chůze
2/4 sestup Khumdjung – Lukla, 7 hodin chůze
3/4 odlet Lukla – KTM
4/4 rezervní den na odlet Lukla – KTM, nocleh v KTM
5/4 odlet 7,45 z KTM přímo do Istanbulu a dále do Prahy, přílet tentýž den 18,15 do Prahy
treková skupina se ve dnech 29/3-31/3 pohybuje v oblas� BC Everestu
Cena zahrnuje: letenku Praha – Istanbul –
Káthmándú (přímý let, bez mezipřistání v Indii) a
zpět, letenku Káthmándú – Lukla a zpět (do ceny
roku 2014 tj. 323 USD), turis�cké nepálské vízum,
permit na výstup na trekking peak kategorie B
(Lobuche East 6119 m), poplatky za styčného
důstojníka a další potřebné administra�vní poplatky
spojené s výstupem na kopec, nosič na 3 dny (20
kg nákladu v úseku Lukla – Namche Bazaar – BC
Lobuche East), 2x nocleh v KTM v jednoduchém
hostelu, transfery v KTM (le�ště – hotel – le�ště,
le�ště – hotel – le�ště), vstup do NP Sagarmatha,
český horský průvodce (plynulá anglič�na), ročenka
VERTIGO, mapové podklady, sleva na vybavení
PAMIR7000 ve výši 30% (nepla� pro péřové spací
pytle).
Cena nezahrnuje: neuvedené služby, osobní útratu,
noclehy v lodgích, plynové kartuše, stravu, případní
nosiči nad limit, případný doplatek za vrtulník při
zpoždění letu z Lukly do KTM
Odlet z Lukly – na toto máme 2 dny rezervu, pokud
by to nešlo, budeme volit přepravu vrtulníkem
(doplatek). Prioritou bude s�hnout odlet do Evropy.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ – 4, maximální
počet na výstup je 12 osob (omezení permitu)
KDY SE PŘIHLÁSIT
Dřívější přihlášení zajis� levnější letenku. Nejzazší
termín je do konce prosince 2014
SLEVY A STORNO
Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete
na našem webu.
NÁROČNOST
Jedná se o velehorskou akci, která předpokládá
znalost pohybu v ledovcovém terénu a ve
strmém skalním terénu. Pro výstup na vrchol
vyžadujeme zkušenos� s výškou minimálně
4000 metrů. Zavazadla do BC vynesou nosiči. V oblas� je přes den intenzivní sluneční záření. Pro celkové
absolvování stačí dobrá fyzická kondice a psychická odolnost. Účastníky, kteří nebudou schopni absolvovat
terén Himalájí (tj. přecenili vlastní schopnos� a přihlásili se na akci, která není pro ně vhodná) bude moci
vedoucí oficiálně vyloučit kdykoliv během akce z programu – v té chvíli přestávají být účastníky akce a
vyčkají do ukončení akce v BC. Stejně tak lze naložit s účastníky, kteří svou nedostatečnou aklima�zací a
nedostatečných odhadem vlastních schopnos� mohou ohrozit zbytek výpravy – zkušenos� z minulých
výprav, kdy někteří lidé byli naprosto nesoudní k vlastnímu stavu.
Budeme se pohybovat v oblas� s velmi mnoha návštěvníky – hlavně trekaři. Mimo civilizaci se dostaneme
vlastně jen během vrcholového výstupu (2-3 dny, kdy budeme nocovat mimo trávu a louky). Denně bude
možnost stravy a nákupů potravin.
TYPICKÝ DEN NA HORÁCH
Denní úseky nejsou dlouhé, vyrážet budeme kolem 9,00 a končit podle délky pochodu uvedené u
jednotlivých dní.
VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legisla�vy ČR se znalos� vedení skupin v horách a poskytnu� první
pomoci v horách. Znalost
anglič�ny (plynule).
POČASÍ
V období naší návštěvy je
v Himalájích mezimonzunové
období. Po suchém zimním
monzunu nastupuje rozkvetlé
jaro s dobrým počasím. Na
přelomu března a dubna
je již jarní sezóna v plném
proudu, i když přes den je
ve vysokých polohách ještě
stále chladněji než o měsíc
později. Noční teploty mohou
kdykoliv spadnout pod nulu
i ve výškách kolem 3000 m.
Denní jsou již docela teplé
(15-18 stupňů) a sluneční
záření je velmi intenzivní.
V odpoledních hodinách hrozí
srážky, v těchto místech většinou sněhové. Teploty za jasného počasí a bezvětří ve vrcholových částech
bývají okolo mínus 20 stupňů. Vítr a nadmořská výška výrazně ovlivňují výslednou teplotu. Delší období
nestabilního počasí v tomto období roku nebývají.
JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden velký batoh na expedici, který dáme vynést nosičům a pak malý tzv. day pack pro
denní potřebu. Na zpáteční cestu se nabalíme do velkého a sneseme si jej sami. Díky existenci nosičů
nepočítejte s depozitem, ale že si to necháme vynést do BC nosiči. Čisté věci na zpáteční cestu neberte,
koupíme v KTM na zpáteční cestě.
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
V KTM budeme spát v jednoduchém hotelu. V Lukle a dále bude vždy možnost volby mezi lodgí a stanem.
Cena lodge se pohybuje od 80 Kč výše. Je to jednoduché spaní na zemi v místnos�, kde se teplota blíží té
venkovní. Dle našeho názoru je někdy vhodnější spát ve stanu (větší teplo a lepší hygiena) – když ten stan
stejně musíme brát kvůli výstupu na vrchol. Denně bude možnost stravy po cestě i v místě noclehu. Ideálně
je postavit stany poblíž lodge, kde se budeme pak stravovat.
KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
V horách bude zajištěno spojení satelitním telefonem, který za poplatek (40 Kč minuta hovoru do ČR nebo
20 Kč SMS do ČR) mohou využívat všichni účastníci expedice.
JAZYK A ČAS
V Nepálu se mluví a píše nepálsky, rozšířená a běžná je anglič�na. Časový posun je
ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnu� první pomoci v horách. Má s sebou klasickou
lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elas�cký,
náplas�, léky pro� horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium,
Ercefuryl či jiné).
Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku
A+B.
POJIŠTĚNÍ
Na tuto akci je nejvhodnější celoroční horolezecké pojištění UNIQUA přes ČHS (nutné členství ve svazu),
nemá omezení nadmořskou výškou. Pro zajištění pojištění i členství v ČHS můžete kontaktovat CK. Dalším
vhodným pojištěním je Alpenverein (vč. členství v Rakouském svazu) plus připojištění nad 6000m.
NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat ve velmi vysokých nadmořských výškách. Je vhodné aby účastníci již
měli nějakou zkušenost s výškou za sebou. Pro vyvarování se problémům budeme postupovat pomalu
a dodržovat pitný režim. Dále budeme sledovat příslušné zdravotní ukazatele (tlak, tep, nasycení krve
kyslíkem), které budou indikovat možnost dalšího pokračování ve výstupu každého účastníka. Vedoucí akce
má zkušenos� s vedením skupin nadmořských výškách okolo 7000m.
CK zakazuje a naprosto se distancuje od laické aplikace léků na výškovou nemoc (Dexamethason, Nifedipin)
či „preven�vního“ užívání diure�k (Diluran) samotnými účastníky expedice, ať už ve formě tablet či injekcí.
Jakékoliv problémy způsobené porušením tohoto pravidla nebude CK řešit.
VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům. Všichni účastníci mají možnost
nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se
slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky
je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.
VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 23 kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle
pravidel konkrétní letecké společnos�.
VÍZA A POVOLENÍ
ČR i SR má s Nepálem vízový styk. Vízum se vyřizuje na le�š� po příletu a je zahrnuto v ceně expedice.
MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pi�. Doporučujeme kapesné cca 300 USD. Plynové
kartuše budeme kupovat v Lukle nebo KTM. Každý dodatečný den nosiče stojí 20-25 USD.
LETENKY A SETKÁNÍ
CK zajišťuje společné letenky pro celou skupinu. Pokud si chcete zajis�t vlastní letenky, je nutné dodržet místo a čas
srazu – le�ště KTM v den 2. V tomto případě si nekupujte letenku dříve, než potvrdíme uskutečnění akce a náš letový
řád – může dojít k posunu o 1 den.
PAMIR7000, 1. máje 6, Havířov Město, 736 01
777 594 070, [email protected], www.pamir7000.cz, FB pamir7000