Měsíční zpravodaj

Transkript

Měsíční zpravodaj
Měsíční zpravodaj
novobystřických občanů
Ročník 17, číslo 9
Pozvánka na zářijové akce
sobota 13. září
18.00 hod., kostel Nejsvětější trojice v Klášteře
Koncert skupiny Jen tak tak a Vítka Zemana
vzpomínka na Lucku Štěpánkovou
sobota 19. září
8.45 hod., sraz na vlakovém nádraží
v Nové Bystřici
S Járou Cimrmanem na Vysoký kámen aneb
Ukončení letní turistické sezóny
sobota 19. září
14.00 hod., rodinné centrum
Feng šuej v našem životě (workshop zaměřený
na ladění životního prostoru)
Září 2015
Loučení s prázdninami
bylo veselé
Více na straně 3
pátek 25. září
8.00 hod., základní škola
Evropský den jazyků - téma Španělsko
sobota 26. září
10.00 hod., KD Koruna
Káťa a Škubánek - divadelní představení
pro děti (Divadlo Věž)
sobota 26. září
14.00 - 17.00 hod., rodinné centrum
Dětský bazar (oblečení, hračky, dětské potřeby)
Jednání rady města 10. 8. 2015
1. Především z důvodů přijetí
dotací a vyúčtování služeb projednala a schválila rada města
rozpočtové změny č. 3/2015.
Na straně příjmů dochází k jejich navýšení o 918 104 Kč, kdy
největší položku tvoří příjem ze
vstupného do Muzea veteránu
a splátka půjčky od Technických
služeb, s. r. o. Na straně výdajů dochází k jejich navýšení
o částku 643 656 Kč, a to především z důvodu nákupu zařizovacích předmětů do Muzea
veteránů, zvýšených nákladů
nutných na rekonstrukci bytů
v DPS, případně pořízení závlahy na kompostárnu.
2. Společnost WAY project
s. r. o. nám nabídla zpracování projektové dokumentace na
chodník směrem na Ovčárnu a chodník v Hradecké ulici
v úseku od hřbitova ke zdravotnickému středisku, kde budou
vybudovány i parkovací zálivy.
Předpokládané stavební náklady by se měly pohybovat kolem
3 mil. Kč. Cena této projektové
dokumentace činí 228 300 Kč
bez DPH. Rada města schválila
její vypracování.
3. RM po projednání schválila
uzavření Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupkové agendy s městem Jindřichův Hradec.
4. Dne 29. 7. 2015 bylo naplánováno výběrové řízení na realizátora akce Přírodní zahrada
MŠ v N. Bystřici. Bohužel, žádný ze šesti oslovených dodavatelů svou nabídku nedoručil
a výběrové řízení musí být zrušeno. Proto rada města rozhodla o úpravě zadávací dokumentace, rozšíření dodavatelů
na 10 a vyhlášení nového VŘ.
Složení komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek
zůstalo stejné.
5. RM po projednání schválila výsledek výběrového řízení
na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „ZTV VITORAZSKÁ“ a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
s firmou Sdružení ZTV Vitorazská – Nová Bystřice, I. Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o.,
Jindřichohradecké
montáže
s. r. o. za cenu 1 741 591,82 Kč
bez DPH na část A – Inženýrské sítě a s firmou Swietelsky stavební s. r. o. za cenu
1 327 678,99 Kč bez DPH na
část B – Komunikace.
6. RM po projednání schválila podání výpovědí majitelům
dočasných garáží u rybníku
Benešák, stojících na pozemcích města, a to k 31. 3. 2016
z důvodu existence těchto garáží v záplavovém území.
7. RM projednala 10 majetkových záležitostí občanů a firem.
Veškerá usnesení rady města
a zápisy z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice
jsou zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách
města: www.novabystrice.cz.
Kultura
Pěší procházka po stopách Járy Cimrmana
V sobotu 19. září 2015 se vydáme po stopách všeuměla
a génia Járy Cimrmana a symbolicky tak ukončíme letní turistickou sezónu. Protože je známo, že cestoval úzkokolejkou
a na zastávce Kaproun byl
vyhoštěn z vlaku, pojedeme
vláčkem právě na „nejmenší
nádraží v Evropě - nádraží Járy
Cimrmana“ a dál půjdeme pěšky
na nejvyšší bod Novobystřické
vrchoviny – na Vysoký kámen.
Sraz je na vlakovém nádraží
v Nové Bystřici v 8.45 hodin.
2
Drobné občerstvení bude zajištěno, s sebou si vezměte dobrou náladu a peníze na cestu
vlakem.
mar
Divadelní
sezóna začíná
Tip na kulturní akce v Rakousku
V sobotu 26. září 2015 se
od 10.00 hodin uskuteční
v KD Koruna první dětské divadelní představení této sezóny.
Všichni se mohou těšit na pohádku Káťa a Škubánek, kterou zahraje Divadlo Věž z Brna.
Vstupné je dobrovolné.
mar
Herrenseetheater Litschau promítá v září a říjnu následující filmy:
pátek 11. září: Život je krásný /It., 1997, Roberto Benigni/
pátek 25. září: Über die Jahre /Rak., 2015, Nikolaus Geyrhalter/
sobota 10. října: Řek Zorba /USA, 1964, Michalis Kakojannis/
pátek 23. října: Láska na kari /USA, 2014, Lasse Hallström/
Začátek je vždy ve 20.00 hodin, vstupné: na místě - 7 euro,
v předprodeji (Volksbank Litschau) - 6 euro.
pv
Filmový klub Litschau zve na podzimní promítání filmů
Rozloučili jsme se s prázdninami
Loučení s prázdninami letos probíhalo ve dvou dnech.
V pátek 28. srpna v podvečer
zahrála v městském parku
v Nové Bystřici kapela Pražec.
Téměř dvouhodinový koncert
sympatické pětice s pohodovou atmosférou letního večera potěšil příznivce trampské
muziky.
Následující den odpoledne
jsme v městském parku udělali
radost pro změnu dětem. Divadelní představení Bajky v podání divadla Studna pobavilo
dětské i dospělácké publikum.
V dalším programu se děti vyřádily během hodinového hraní
na bubínky s dvojicí skvělých
profesionálů Lukášem Vídenským a Jiřím Pejšou, kteří si
pro ně připravili program „bubnování v kruhu“. Závěr letního odpoledne patřil unikátní
exhibici na speciálních kolech,
kterou předvedla dvojice Honza Šmíd i Lukáš Müller. Obdivuhodné kaskadérské kousky,
dynamická muzika a komentáře účinkujících nadchly i horkem znavené novobystřické
publikum. Děti si během celého odpoledne mohly zaskákat
ve skákacím hradě, zahrát
originální hry, nechat si pomalovat obličej a vyzkoušet si
jízdu přes překážky na speciálních kolech za instruktáže
profesionálů. Krásné letní počasí ani trochu nepřipomínalo
konec prázdnin a na dětských
tvářích byla vidět radost z pěkně stráveného odpoledne.
pv
3
Divadelní představení Don Quijote de la Ancha
Zprávy z rodinného centra
Milovníci humoru Boleslava
Polívky se skvěle bavili v pátek 24. července v městském
parku v Nové Bystřici při divadelním představení Don
Quijote de la Ancha. Herci Divadla Klauniky z Brna – profesor španělštiny (Don Quijote)
a vychovatelka Anča (Sancho
Rodinné centrum má za
sebou první léto a s ním
i prázdniny. Příměstské tábory
i Práškolka byly ve znamení
her, tvoření, společného putování a sbírání letních zážitků.
Stali jsme se na chvíli cestovateli nebo zahradníky, herci
nebo poznávali naše město.
V době poledního odpočinku
poslouchali krásné pohádky,
těšili se s novými kamarády
a snažili se udělat radost i svému okolí.
Léto se nachýlilo, a tak se
opět vracíme k našemu zavedenému harmonogramu, jak
už jste mnozí z vás zvyklí. Dopolední program pro maminky
s nejmenšími dětmi, odpoledne patří kroužkům pro děti základní školy. Letošní září opět
Panza) vtáhli do děje dalších 16 herců z řad diváků
a vzniklo mnoho komických
a neopakovatelných scén. Celé
představení, které zmíněný
mim režíroval, bylo odehráno
více než 4500krát a řadí se tak
k nejvíce hraným představením v Evropě.
mar
Koncert ukončil táborový čas
V sobotu 25. července se
v KD Koruna rozloučili velkolepým koncertem účastníci s letním hudebním táborem hudební školy Yamaha, který se konal
v Jemčině. Koncert plný emocí
zde proběhl již podruhé a děti
i vedoucí tábora si ho náležitě
užili.
mar
otevíráme tyto aktivity: deskové hry (úterý), výtvarný kroužek (středa), divadelní kroužek
(čtvrtek). Během měsíce září
je možné se v uvedený den
přijít na daný kroužek podívat,
přihlásit nebo informovat. Od
října už budou kroužky probíhat
dle ustáleného časového rozpisu. Pokud máte o kroužek v RC
zájem, přijďte se podívat co nejdříve, kapacita některých odpolední už se pomalu začíná plnit.
Děkujeme všem, kteří přispívali během léta na sbírku textilu
pro Diakonii Broumov, veškeré
vaše dary putovaly potřebným.
Zveme na další aktivity v RC:
19. 9. 2015, 14.00 - 18.00
hodin Feng šuej v našem životě - na žádost opakujeme
workshop, zaměřený na sladění
životního prostoru s našimi
potřebami. Pomocí fotografií
a případových studií můžete
pronikat do tajů této tisíce let
staré čínské metody. Kinosál
KD Koruna.
26. 9. 2015, 14.00 - 17.00
hodin Dětský bazar. Příjem
oblečení, hraček a dalších dětských potřeb je možný 25. 9.
během celého dne, po předchozí telefonické domluvě možno i v náhradním termínu. Věci
do bazárku přijímáme pouze
označené jménem, nebo značkou, cenné věci i případně
s dalšími informacemi. Zároveň
je potřeba odevzdat seznam
všech nabízených věcí.
Lenka Březinová
koordinátorka RC
tel.: 603 174 185
Na náměstí se s Blaníkem i tančilo
V neděli 2. srpna ožilo Mírové
náměstí v Nové Bystřici programem rádia Blaník. Přihlížejícím zazpívali Jakub Smolík
a Josef IX., který diváky přímo
roztančil.
Děti i dospělí si zasoutěžili
a celé odpoledne, které ukončila autogramiáda obou umělců,
se neslo v příjemné atmosféře.
mm
4
5
Během šesti dnů vznikaly v parku dřevěné sochy
Ivan Šmilauer
Bosambo
6
Radovan Živný
Hasiči slavili 140 let
Dne 22. srpna se uskutečnily oslavy 140 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů
města Nová Bystřice. Jako
hosté přijali pozvání: hejtman
Jihočeského kraje Jiří Zimola,
starosta Nové Bystřice Vladimír Bláha, starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka
a starosta partnerského města Heidenreichstein Gerhard
Kirchmaier. Dále také kolegové z rakouských hasičských
sborů Litschau, Haugschlag,
Hirschenschlag,
Reingers,
Heidenreichstein a Schandachen. Zúčastnili se i: emeritní
starosta Krajského sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska
Václav Žižka, starosta okresního sdružení hasičů Čech,
Moravy s Slezska Josef Mihal,
ředitel územního odboru HZS
JčK plk. Jan Všetečka, vedoucí územního odboru ředitelství
policie JčK Josef Heš, velitel
hasičů okresu Gmünd Erich
Dangl a ředitelka oblastního
spolku Českého červeného
kříže Lenka Kalábová.
Při této příležitosti byla Karlu
Loskotovi st., Janu Dražanovi a Janu Volkovi ml. udělena
Medaile za mezinárodní spolupráci Rakouské republiky
III. stupně.
Návštěvníci
akce
mohli
shlédnout výstavu historických praporů, historických
koňských stříkaček a také
si mohli prohlédnout moderní
hasičskou zásahovou techniku a vozidla police a záchranné služby. Během celého
odpoledne Tým bezpečnosti
Jihočeského kraje nabízel veřejnosti možnost vyzkoušet si
cyklo a automobilový trenažér
krizových situaci v silničním
provozu.
pokračování na str. 8 >
foto na straně: Josef Čeloud
7
> pokračování ze str. 7
Rakouští hasiči předvedli
ukázku požárního sportu podle
mezinárodních pravidel CTIF.
Zpestřením programu byla
ukázka nejmenších hasičů ze
sborů Hamr a Stráž nad Nežárkou, kteří předvedli simulovaný
zásah na hořící objekt, dopravní nehodu a únik chemické
látky do vodního zdroje.
Hudební doprovod celého
odpoledne zajistila Hasičská
dechovka pod vedením Karla
Loskota a na večerní taneční
zábavě zahrála borovanská
skupina Pěšáci.
Chtěli bychom jménem Sboru dobrovolných hasičů města
Nová Bystřice poděkovat všem
sponzorům za poskytnuté
finanční dary. Dále děkujeme
všem členům a členkám sboru,
kteří se podíleli na dlouhodobé
přípravě a celkovém průběhu
oslav.
za Sbor dobrovolných
hasičů města Nová Bystřice
starosta sboru
Milan Garhofer
Landštejnský hlásný
O prázdninách navštívily hrad
Landštejn dvacet dva tisíce návštěvníků. Měly možnost prožít
rytířský turnaj, vidět zručnost
šermířů při zápolení různými
zbraněmi, být svědky návštěvy
urozeného pána na hradě, vzít
si do rukou středověké zbraně
i pocítit na vlastním těle různé
druhy pomůcek práva útrpného. Pokochat se mohly historickým tancem i zpěvem. K dobré
náladě i pohodě jistě přispěly
čtyři živé koncerty folku, bluegrass i blues.
Konec prázdnin ovšem neznamená konec všech akcí.
V září a říjnu bude hrad určen především náročnějšímu
návštěvníkovi, který se chce
podrobněji pohroužit do landštejnských dějin. Po Dnech
evropského dědictví 5. – 13. 9.
(o víkendech výklady o osudech
hradu v letech 1771 – 2015
a otevřené sklepy každou celou hodinu), nás čekají v říjnu dva víkendy s odborníky.
První říjnový víkend si můžete hrad projít pod vedením
inženýra architekta a nechat
si ukázat detaily stavby, které
laik jen těžko odhalí. O víkendu
17. – 18. 10. pak přijede archeolog a bude mít komentované prohlídky míst, kde se prováděl archeologický výzkum.
Eliška Niederová, kastelánka
www.hrad-landstejn.eu
[email protected]
Novinky v městské knihovně
foto na straně: Michal Mlynkec SDH Kopytov
Sponzoři 140 let SDH Nová Bystřice:
Město Nová Bystřice, AB RAKO Jan Kyncl, Autodoprava a zemní práce Josef Jelínek, Autoservis,
pneuservis Jiří Balek, Bellatex s. r. o., Bovis spol. s r. o., Cukrárna Mlsný kocour, Cukrárnička
pro radost, Music club Meloun, Elektro služby Petr Janovský, Flop - Josef Dvořáček, Galanterie,
textilní zboží Helena Bláhová, Hodinář Otakar Kratochvíla, Hodinářství - zlatnictví Jiří Pátek,
Hotel restaurant Fogl, Instalatérství Jaromír Mitáš, Jan Skuhra - umělecké kovářství a zámečnictví, Jiří Jura s. r. o., Kadeřnictví a holičství Renata Štoidlová, Knihkupectví Alice Kadlecová,
Koloniál - Flop Jarmila Kubíková, Květinka Božena Březinová, Maso - uzeniny Ladislav Pecha,
Maternia s. r. o. - kontaktní čočky, NB Textil, spol. s. r. o., Obchůdek pro radost Vladimíra Volková,
Obuvnictví Pavel Čapek, Pas Plus s. r. o., Pavel Janouš - Veterán muzeum, Pneuservis Josef
Pokorný, Restaurace letní terasa, herna, bar Lucerna, restaurace Na Bojišti - Rudolf Urban,
restaurace U Císaře Ladislav Müller, restaurace U Toma Vlado a Ivana Jesenských, Řeznictví - uzenářství Karel Loskot, Termoplast lisovna plastů - Ing. Milan Houžva, Z -Trans Jaroslav
Zmeškal, Zateplování budov Jiří Ivan, Zemplast s. r. o.
8
Pro dospělé:
Hošková, Blanka - Kamilenky
Černá, Jaroslava - Perchta z Rožmberka
Beran, Ladislav - Písecká četnická pátračka
Pivodová, Kristýna - Kriminální případy ze Šumavy
Březina, Jiří – Promlčení
Smith, Wilbur - Triumf slunce
Bradford, Barbara Taylor - Mosty osudu
Hilliges, Ilona Maria - Dcera Afriky
Wood, Barbara - Dokonalá Harmonie
Indridason, Arnaldur - Duel
Brown, Sandra - Nízký tlak
Valko, Tanya - Arabská žena, Arabská dcera
Coben, Harlan - Chybíš mi
Kettu, Katja - Porodní bába
Picoult, Jodi - Čas odejít
Pratchett, Terry - Věda na Zeměploše IV: Soudný den
Elbl, Pavel Benedikt - Holocaust, Spojenci a Osvětim
Pro děti:
Spielvogelová Vladimíra – Hroší příběhy
Kernová, Katarína - Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky
Pacovská, Ilka - Sedmý smysl: Dračí cejch
Nesbö, Jo - Doktor Proktor a prdicí prášek
Benton, Jim - Můj milý deníčku – 3 díly
Čtenářský
kroužek pro děti
nově v knihovně
Od října bude probíhat v Městské knihovně Nová Bystřice
čtenářský kroužek, který je
určen všem dětem, které mají
zájem o knížky a kulturu vůbec. První informativní schůzka se uskuteční ve středu
23. září od 15.00 hodin. Pokud si, děti, myslíte, že by vás
kroužek bavil, přijďte mezi
nás!
mar
9
Škola
Jazykové zkoušky - Flyers
Již poněkolikáté žáci 9. ročníku naší školy absolvovali
mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky YLE - Flyers.
Ve školním roce 2014/2015 je
úspěšně složily Tereza Fišerová, Nikol Kalinová, Michala
Hauserová a Kateřina Zídková.
Certifikáty, které si můžete prohlédnout na webových
stránkách naší školy, slouží
jako doklad znalosti anglického
jazyka. Žáci, kteří získají více
než deset štítků, jsou automaticky zařazováni do nejlepší
skupiny angličtiny na střední
škole a také mohou využívat
dalších výhod podle typu školy.
Absolventi naší školy vždy měli
více než tento základ, a proto
mohli tyto výhody na střední
škole využívat.
Světlana Kostková
učitelka angličtiny
Pozvánka na
Evropský den
jazyků
Víte něco o Španělsku? Chcete porovnat své znalosti s žáky
6. - 8. ročníku naší školy a školy
v Českém Rudolci? Tak právě
pro vás máme tuto pozvánku
na oslavy Evropského dne jazyků, které se budou konat na ZŠ
a MŠ Nová Bystřice v pátek
25. září 2015 od 8.00 hodin. Abychom zájemce mohli
rozdělit do skupin, chceme
vás požádat o přihlášení do
18. září 2015 přímo v budově
školy, v městské knihovně nebo
v turistickém informačním středisku. Těšíme se na vás.
Světlana Kostková
organizátorka projektu
Piráti z Nové Bystřice zažili nevšední dobrodružství
Tábor pro děti ze základní školy a mateřské školy má
v Nové Bystřici již svoji letitou
tradici. Letos se konal po osmé
a nabitý program s názvem
„Piráti se nedají“ přinesl padesátce dětí ve dnech 10. - 15.
srpna 2015 zajímavou celotáborovou hru, mnoho soutěží
a nezapomenutelných zážitků.
První dva dny tábora byly zaměřeny na pirátské zkoušky.
Nocovalo se ve stanech pod
Hradištěm, oddíly si vyrobily své vlajky a šátky, z dětí od
10
šesti do dvanácti let se stali
piráti, kteří se umí bavit, sportovat, vyrábět z přírodnin, prostě táhnout za jeden provaz. Ve
středu nacházely děti dle tajemných indicií kousky mapy, aby
se mohly vydat na plavbu za
pokladem. Ten našly v sobotu
v odpoledních hodinách, když
úspěšně zvládly všechny hry
a prožily šest pirátských dnů se
svými kamarády.
Oddíl „Rebelské koráby“,
který vedla Mamba Lenka
a Černovous Marek, do kroniky
zaznamenal: „Na táboře se
nám moc líbilo. Ve stanech se
spalo líp než doma. Hry v lese
neměly chybu, všechny nás
bavily. Pochvalu zaslouží dokonale přichystané jídlo a nápad
na držení nočních hlídek (i když
některé stany nešlo vzbudit).
Při plnění her a soutěží jsme
ukázali, jak dobrými jsme kamarády. Vedoucí byli super.“
Kapitán Pedro Eliška a Haumí
Míša velely dalšímu korábu,
na kterém pobývala „Posádka
mrtvého muže.“ Ta do svého
lodního deníku zapsala: „Díky
skvělé hře jsme se stali správnými a odvážnými piráty, co při
noční hře překonali svůj strach.
Naše posádka si oblíbila hlavně soutěže od hlavní vedoucí,
pouštění vlastnoručně vyrobených lodiček a cachtání se
v moři na Osice. Vosy bodalky
nás nemohly odradit od zvládnutí táborových nástrah a my
si to všichni perfektně užili. Mít
pirátskou rodinu se opravdu vyplatilo a za rok jdeme na tento
tábor všichni zas.“
Poslední oddíl „Karibíni“ složil
s Móňou RS a Eliškou Keldou
táborovou písničku. Tou chceme poděkovat Městu Nová
Bystřice, firmám Bellatex a Maternia, uzenářství Pecha, panu
Bednářovi, kuchařkám ze školní kuchyně, hostinci Na Hostici
v Číměři, vedení školy ZŠ a MŠ
Nová Bystřice za skvělou spolupráci a sponzorskou podporu.
Marika Hauserová
Piráti
Nebýt naší Pirmamy – bylo by to bez srandy.
Samá soutěž, spousta hraní – nebylo dne bez zasmání.
Tma a hvězdy všude byly – s lucernou jsme zvítězili.
S úkoly z map jsme se tvrdě prali – z dětí piráti se stali.
Tábor to byl parádní – příště chceme na víc dní.
Děkujeme velice – hlavně naší Marice.
Karibíni
Pronajmu byt přímo na
náměstí v Nové Bystřici
nad Českou spořitelnou,
3. NP, 156 m2, 3+1, okna
do náměstí, vysoký nadstandard, po celkové rekonstrukci, nové WC, nová
koupelna s vanou, nové
podlahy apod. Nutno vidět.
Cena: 11 600 Kč
+ poplatky.
Mobil: 602 647 592
Robert Sládek
11
Sport
Václav Zajíc se připravuje na mistrovství světa
Amatérský turnaj družstev
Učitel novobystřické základní školy Václav Zajíc vybojoval na závodech ve světovém
poháru v terénním triatlonu
- XTERRA CZECH, konaných
dne 8. srpna 2015 v Prachaticích, 2. místo ve své kategorii
a zároveň si zajistil kvalifikaci
na mistrovství světa v terénním triatlonu, které se uskuteční 1. listopadu na Havaji.
Terénní triatlon je sportovní
disciplína, která se skládá z:
1,5 km plavání, 36 km jízdy na
horském kole a 10 km běhu.
Náročnost prachatického závodu popisuje 36letý sportovec takto: „Plavání je jediné
po rovině. Na cyklistické části
vás čeká obrovské převýšení
a s tím samozřejmě spojené
náročné sjezdy, nechybí ani
technické parádičky v podobě klopených zatáček, brodů
či seskoků přes kořeny. Když
Oddíl kuželek TJ Jiskra Nová
Bystřice připravuje další ročník oblíbeného turnaje pro příznivce kuželkářského sportu.
Letos budeme začínat dříve,
proto si raději již nyní poskládejte soupisku svého družstva. Zájemci o účast v turnaji
obdrží propozice a přihlášku
pro družstvo od Zdeňka Hrbka (tel. 607 224 067, e-mail:
[email protected]). Ohlaste se co nejdříve, uzávěrka
přihlášek je 16. září 2015. Zahájení turnaje se předpokládá
od středy 30. září 2015.
Zdeněk Hrbek
a Marek Chvátal, řídící turnaje
Amatérští tenisté si zahráli turnaj
už si chcete oddychnout,
protože jste všechny nástrahy cyklistiky zvládli bez pádu
a bez defektu, tak přijde běh.
Ten se skládá z dvou okruhů, kdy doslova šplháte lesem a potom padáte zpět do
rozpáleného města.“
Více
informací
najdete na blogu Václava Zajíce:
http://vaclavzajic.blogspot.cz/.
Úspěšný sportovec vzkazuje:
„Předem děkuji všem sponzorům, kteří mě podpoří.“
pv
V sobotu 8. srpna se v Nové
Bystřici odehrál amatérský
tenisový turnaj smíšených
dvojic. Turnaje se zúčastnilo
5 párů. Za ztížených klimatických podmínek, ve 35stupňovém vedru, hráči podávali
slušné
sportovní
výkony
a především se dobře bavili.
Ve zkrácené hře, systémem
„každý s každým“ získala
nejvíce bodů dvojice Anna
Švejdová a Miloslav Paďourek
a turnaj vyhrála.
pv
Přijďte si společně
zacvičit
Opět začíná cvičení pod
názvem „Aby záda nebolela“.
Sejdeme se v pondělí 7. září
2015 v 18.00 hod. ve školní
tělocvičně. Ke cvičení potřebujete teplé oblečení, karimatku, deku, malý polštářek
pod hlavu a ručník. Cvičení je
relaxační, zbavuje tělo napětí, protahuje a uvolňuje páteř
a klouby. Zveme vás k účasti.
Ivana Vrbová
a Oldřiška Matějková
Další ročník „Cvičení pro
ženy“ začíná ve středu 16. září
2015 v 19.00 hod. ve sportovní hale v Nové Bystřici. Potřebujete karimatku, vůli začít
a vydržet. Těšíme se na vás!
Věra Hroudová
a Marie Kopáčková
Novobystřičtí kuželkáři slavili úspěchy ve Slavonicích
Dne 22. srpna se na slavonické kuželně konal X. ročník
turnaje „O pohár města Slavonice“, kam bylo pozváno
i pětičlenné družstvo Jiskry
Nová Bystřice. K našim sousedům a kamarádům do Slavonic vyrazila pětice ve složení:
Radka Budošová, Veronika
Baudyšová, Jan Havlíček, Jan
Baudyš a Martin Filakovský.
Mezi konkurencí družstev
ze Slavonic, Dačic, Třebíče,
Č. Budějovic a Nové Vsi se
naše družstvo vůbec neztratilo,
ba naopak, celý turnaj vyhrálo s celkovým náhozem 2662
sražených kuželek o 82 kuželek před domácím slavonickým
družstvem.
Novobystřický Jan Havlíček
porazil 548 kuželek a skončil
12
RYCHLÝ A NEOMEZENÝ
INTERNET
na 2. místě mezi jednotlivci, kdy
porazil o 19 kuželek méně než
vítěz Jiří Matoušek z domácího slavonického družstva. Na
3. místě mezi jednotlivci skončil Jan Baudyš, který porazil
546 kuželek. Martin Filakovský
porazil 538 kuželek a skončil
na 7. místě. Před začátkem
soutěží velice pěkné výkony
a snad i dobrý příslib bodů,
které budou naše družstva potřebovat.
Jarda Běhoun
od 146 Kč
» první 3 měsíce služby zdarma
» zřízení přípojky v domech v optické síti zdarma
» poskytnutí klientského modulu při přechodu
od konkurence zdarma
» Kontaktní místo a veškerý servis služby v Jindřichově Hradci,
možnost osobní komunikace. On-line telefonická podpora
s naším technikem denně od 7:00 do 24:00 hod.
www.jhcomp.cz
Nádražní 510/II, J. Hradec
tel.: 384 325 158, [email protected]
13
KAMEROVÉ
A ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉMY
» Návrhy a montáže kamerových a zebezpečovacích
systémů a domovních videotelefonů.
» Pomůžeme Vám zabezpečit a monitorovat Váš
rodinný dům, firemní či hospodářský objekt
» Umožníme Vám on-line sledování dění v objektu
Vašeho zájmu a to i ze vzdálených míst přes
internet či mobilní telefon
» V případě zájmu pro Vás zajistíme dohled přes pult
centrální ochrany
kontaktujte nás v případě zájmu
www.jhcomp.cz
Nádražní 510/II, J. Hradec
tel.: 384 325 158, [email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
ZA NEJLEPŠÍ CENY!
CENOVĚ VÝHODNÉ
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY
V případě větších odběrů – např. po paletách – nabízíme
cenově výhodnější nabídku. Ptejte se našich poradců prodeje.
19,- !
od
Zahradní obrubník
šedý, červený, 100 x 20 x 5 cm,
50 x 20 x 5 cm, 100 x 25 x 5 cm,
systém pero-drážka
od
45,--
Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných
provedeních, šedá barva skladem
Zámková dlažba Parketa
2,70 !
šedá, 20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná,
vysoká pevnost a otěruvzdornost,
odolná proti rozmrazovacím
látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2
135,-/ m
ks
2
při paletovém odběru
129,-/ m2
od 1 palety 2,58/ ks
SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI 0,039 Wm-1K-1
KE KAŽDÉMU BALENÍ
PIVO ZDARMA
Izolace šikmých střech Domo
vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace,
λD ≤ 0,039 Wm-1K-1, šíře role 120 cm, tl. 8 – 20 cm,
d 900 – 350 cm
50, !
m2 od
90
8,- !
ks od
Fasádní pěnový polystyren EPS F
formát: 1000 x 500 mm, v tloušťkách
od 10 do 140 mm
ČESKÉ BUDĚJOVICE, České Vrbné 2380, směr Plzeň tel.: 389 504 711-2
• Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.
Tato nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
www.bauhaus.cz
Řádková inzerce
Prodám Peugeot 206, obs.
1,6, r. v. 2002, cena 39 000 Kč.
Výborný stav.
Tel.: 724 727 931
Odešel jsi cestou, kudy chodí
každý sám,
jen dveře vzpomínek a bolesti
jsi nechal dokořán.
Dne 7. září je tomu 11 let,
co nás navždy opustil pan
Jiří Zvěřina.
S láskou vzpomínají syn
a dcera s rodinami
a rodina Pávkova.
Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.
TRUHLÁŘSTVÍ Vacek
Tel.: 728 573 303
Výuka AJ, RJ - individuální i
skupinové kurzy, doučování.
Mgr. Dagmar Králová
Tel.: 605 705 845
Hledáme flexibilního údržbáře na drobné nahodilé opravy budovy na náměstí v Nové
Bystřici, praxe vítána.
Tel.: 602 647 592, Robert Sládek
Fofr půjčka – tel.: 773 205 710
Dne 25. 9. uplyne 5 let
od úmrtí
paní Miroslavy Mejzlíkové.
Vzpomínají manžel, děti
s rodinami a pravnouček.
Měsíční zpravodaj novobystřických občanů • Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, 378 33 N. Bystřice, IČO: 00247138
Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Petra Vacková (pv), Marketa Musilová (mar) • Adresa redakce: Turistické informační
středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 54, 378 33 Nová Bystřice • Tel.: 384 386 909; 384 386 487,
e-mail: [email protected]; [email protected]
Redakční uzávěrka: 20. den předchozího měsíce • Vychází první sobotu v měsíci • Evidenční číslo: MK ČR E 11521
Cena: Zdarma • Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: TRIA v.o.s. Olbramovice • Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem
čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese:
www.novabystrice.cz • Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Turistickém informačním středisku Nová Bystřice.

Podobné dokumenty

Měsíční zpravodaj

Měsíční zpravodaj města Nová Bystřice poděkovat všem sponzorům a přispěvatelům za poskytnuté dary a hodnotné ceny. Svým jménem bych rád poděkoval také všem členům a členkám sboru, kteří se podíleli jak na vlastním p...

Více

Měsíční zpravodaj

Měsíční zpravodaj Města N. Bystřice o  zadávání VZMR a  z  důvodů časových i  minimalizace nákladů na  základě poptávky u  tří odborných firem (Český trávník s. r. o., Eurogreen s. r. o. a Park s. r. o.) na  rekonst...

Více