stáhnout návod v PDF

Transkript

stáhnout návod v PDF
Návod k použití
Hodiny Touch
Philippi – výrobek č. 205003
Pomocí LCD – zobrazovací jednotky můžete nastavit čas, teplotu, datum, budík
nebo Timer/Countdown (stopky).
Nastavení času:
Stiskněte LCD – zobrazovací jednotku a vyčkejte, až se na display objeví čas.
Stiskněte tlačítko SET solange a vyčkejte, až se na display objeví zobrazení hodin.
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN a nastavte zobrazení hodin.
Stiskněte opět tlačítko SET a nastavte zobrazení minut.
Stiskněte ještě jednou tlačítko SET pro uložení času.
Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN můžete mezi 12. a 24. hodinou měnit režim času.
Nastavení budíku:
Stiskněte LCD – zobrazovací jednotku a vyčkejte, až se na display objeví čas.
Stiskněte tlačítko Alarm a vyčkejte, až se objeví na display symbol AL.
(Pokud do 10 sekund nebude provedeno žádné další nastavení, symbol AL zmizí
a opět se zobrazí režim času.)
Stiskněte tlačítko SET solange a vyčkejte, až se objeví zobrazení hodin. Stisknutím
tlačítka UP nebo DOWN nastavte požadovanou hodinu.
Znovu stiskněte tlačítko SET a tlačítky UP nebo DOWN nastavte minuty.
Dalším stisknutím tlačítka SET nastavíte požadovaný čas buzení.
Pokud stisknete tlačítko ALARM, buzení se zaktivuje. (Na display se zobrazí symbol
budíku.)
Tón buzení se automaticky vypne po 2 minutách nebo ho můžete vypnout
stisknutím LCD – zobrazovací jednotky.
Nastavení teploty:
Stiskněte LCD – zobrazovací jednotku a vyčkejte, až se na display objeví teplota
(výše teploty se nastavuje automaticky)
Stisknutím tlačítek UP nebo DOWN můžete zvolit stupnici °C nebo Fahrenheit.
Nastavení datumu:
Stiskněte LCD – zobrazovací jednotku a vyčkejte, až se na display objeví datum.
Stiskněte tlačítko SET solange a vyčkejte, až se na displey objeví rok.
Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte příslušný rok.
Stiskněte opět tlačítko SET a nastavte zobrazení měsíce.
Stiskněte opět tlačítko SET a nastavte zobrazení dne.
Opětovným stisknutím tlačítka SET nastavíte datum.
Nastavení funkce Timer – stopky:
Přepněte „Return to time“ na OFF.
Stiskněte LCD – zobrazovací jednotku a vyčkejte, až se na display objeví „Timer“.
Od prvního použití je display naprogramován na 60.00 (60 minut).
Maximální délka odpočítávání času je 180.59 (180 minut 59 sekund).
Start a ukončení proveďte pomocí tlačítek UP nebo DOWN.
Pokud chcete Timer pozastavit, stiskněte nejprve tlačítko UP nebo DOWN a
následně tlačítko SET – na display zablikají minuty – znovu stiskněte tlačítko UP nebo
DOWN a režim minut se změní.
Znovu stiskněte tlačítko SET – na display zablikají vteřiny – pak stiskněte tlačítko UP
nebo DOWN a režim vteřin se změní.
Nyní stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavené funkce Timer a následně stiskněte
tlačítko UP nebo DOWN – tím stopky odstartujete.
Jakmile dojde Timer na konec – 00.00, rozezní se po dobu jedné minuty signál.
Stisknutím LCD – zobrazovací jednotky ukončíte signál předčasně.
Aktuální nastavení vždy zůstane uloženo.
Výměna baterie:
Pokud je zobrazení na display slabé a nečitelné, je potřeba vyměnit baterii.

Podobné dokumenty

CD a DVD přehrávače www.pioneerprodj.com

CD a DVD přehrávače www.pioneerprodj.com PROFI CD přehrávač, Antishock, Auto Cue, CUE Point sampler, snímač BPM, Loop & Reloop, scratch, reverse PROFI CD přehrávač, Antichock, Auto Cue, Point sampler, snímač BMP, Hot loop, Loop Memory, sc...

Více

AKCE Výměna starých radiostanic za nové digitální

AKCE Výměna starých radiostanic za nové digitální dle požadavků na přesnost a cenových možností zájemce. Na obrázku je výstup, jenž poskytuje naše webová aplikace při osazení vozidla

Více

bpt002_cz:Layout 1.qxd

bpt002_cz:Layout 1.qxd Zapněte hlavní jistič, na přijímači bliká zelená dioda, a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení. 7. Krátce stiskněte FUNKČNÍ TLAČÍTKO (obr.4) na cca 1,5 s (zelená a červená dioda střídavě b...

Více

DS80 final1 CZ

DS80 final1 CZ Export telefonního seznamu Tato funkce umožňuje uživateli exportovat telefonní seznam do PC. Použijte funkci Export Tel a vzniklý soubor zkopírujte do počítače.

Více

POVINNOSTI KRUHOVÉHO ROZHODČÍHO Těsně před

POVINNOSTI KRUHOVÉHO ROZHODČÍHO Těsně před následek pouze napomenutí a teprve druhý odejmutí bodů. 10. Ujistěte se, že vaše povely jsou vždy respektovány. Neakceptujte stížnosti trenérů, pokud není přítomen také čárový rozhodčí. 11. Udržujt...

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX

Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX Pokud spustíme režim multiúrovňové aktivace, je možné zapínat/vypínat jednotlivá čidla. Prvním stiskem tlačítka dojde ke standardní aktivaci. Pokud během pěti sekund stiskneme tlačítko podruhé, ala...

Více

cena cena č.zboží název mj bez DPH s DPH 2010100 kabel

cena cena č.zboží název mj bez DPH s DPH 2010100 kabel držák na strop E14 3 objímky držák na strop E14 2 objímky - do vyprodání zásob světelný displey 150x90 mm, sklo, osvětlení 3 LED diody světelný displey 150x90 mm, sklo, osvětlení 6 LED diody světel...

Více