stručný popis brokových disciplín trapu - Falcon

Transkript

stručný popis brokových disciplín trapu - Falcon
STRUČNÝ POPIS BROKOVÝCH DISCIPLÍN TRAPU
Olympijský trap - olympijská disciplína brokové střelby. Disciplína, kde na střeliště
nastoupí 6 střelců. Střelci na stanovišti po hlasovém povelu vyletí asfaltový terč do
směru, který předem nezná. Před sebou má záměrný bod, pod kterým jsou v zákopu tři
vrhačky. Jedna je natočena doprava, druhá rovně a třetí doprava. (Nastavení úhlů a
výšek je přesně stanoveno pravidly.) Dle programu jedna z nich vypustí terč. Po výstřelu
na terč (max. dvě rány) prohlásí rozhodčí verdikt - zásah nebo nula - a další střelec v
pořadí může dát povel k vypuštění svého terče. Terče se objevují ihned po povelu bez
zpoždění. Každý střelec po odstřelení na terč se posune o jedno stanoviště vpravo. Celá
položka čítá 25 terčů. Závod v této disciplíně je na nejvyšší úrovni dvoudenní na 125
terčů + 25 terčů, finálová položka, do které postupuje jen šest nejlepších a střílí pak
finálové terče pouze po 1 ráně..
Double trap - olympijská disciplína brokové střelby. Disciplína, kde na střeliště nastoupí
6 střelců. Střelci na stanovišti po hlasovém povelu vyletí dva asfaltové terče do směru,
který je přesně nastaven. Záměrný bod, pod kterým v zákopu jsou tři vrhačky, je
umístěn jen uprostřed tzn. před prostředním z pěti stanovišť. Jedna je natočena doprava,
druhá rovně a třetí doprava. (Nastavení úhlů a výšek je přesně stanoveno pravidly.) Dle
tabulky předem známé vypustí dvě vrhačky současně terč. Po výstřelu na terč (max. dvě
rány) prohlásí rozhodčí verdikt a další střelec v pořadí může dát povel k vypuštění svého
terče. Terče se neobjevují ihned po povelu bez zpoždění, jak tomu je na trapu, ale s
náhodným zpožděním 0 - 1 sekunda. Každý střelec po odstřelení na terč se posune o
jedno stanoviště vpravo. Celá položka čítá 50 terčů, tedy 25 dvojterčů. Závod v této
disciplíně je na nejvyšší úrovni dvoudenní na 150 terčů.
Univerzální trap - základní rozdíl mezi olympijským trapem (OT) a univerzálním trapem
(UT) je v počtu použitých vrhaček. Na OT se jich používá 15 (5 stanovišť po 3 vrhačkách
z nich letí vždy jen jedna) u UT se používají vrhačky stejné, ale jen 5 prostředních strojů.
Disciplína UT by se mohla zdát tedy o hodně lehčí než OT, ale dobře to umí jen ti, kteří
hodně trénují.. Jsou zde menší dolety, ale zase větší úhly terčů.
Terče vyletují pouze z 1 bodu pro všechny střelce. Nastupuje 6 střelců, terče se objevují
ihned po povelu bez zpoždění podle tabulky v programu. Každý střelec po odstřelení na
terč se posune o jedno stanoviště vpravo. Celá položka čítá 25 terčů. Závod v této
disciplíně je na nejvyšší úrovni dvoudenní, na 100 terčů bez finále jednodenně nebo 200
terčů ve dvou dnech.
Automatický trap - základním rozdílem mezi olympijským trapem, univerzálním
trapem je v počtu použitých vrhaček. Na AT se používá pouze jedna, která vrhá terče
pro všechny směry. Je umístěna ve středu okopu a je postavena na speciálním zařízení
které polohuje vrhačku jak výškově, tak směrově. Střelci si volají o terč a vrhačka jej
vypustí bez ohledu do jakého směru zrovna směřuje. Plovoucí plošina vrhačky se
speciálním převodem neumožňuje vysledovat, jakým směrem a v jaké výšce terč poletí.
Dolety jsou zde kratší než u OT a UT. Nastupuje 6 střelců. Terče se objevují ihned po
povelu bez zpoždění. Každý střelec po odstřelení na terč se posune o jedno stanoviště
vpravo. Celá položka čítá 25 terčů. Závody v této disciplíně se pořádají samostatně
zpravidla na 50 terčů + 25 terčů finálová položka.

Podobné dokumenty

stáhnout soubor

stáhnout soubor cm) od přední hrany střechy, pokud je vrhačka nastavena na elevaci 2 metry1.

Více

F 700, F 700E Zajíc (Rabbit) - Falcon

F 700, F 700E Zajíc (Rabbit) - Falcon Vrhačka je vybavena revolverovým zásobníkem terčů, posuv zásobníku je zajištěn přes šnekovou převodovku elektromotoricky. K provozu automatické vrhačky FALCON-Czech® je třeba napájení 230V, P=550W....

Více

mezinárodní pravidla compak sporting

mezinárodní pravidla compak sporting střelce, rozhodčí, ostatní personál a diváky a to ani v případě “no bird”. V případě, že je vrhačka umístěna za střeleckými stanovišti, pak musí být nejméně 4 m nad úrovní střeliště. V případě bezv...

Více

8 ROČNÍK neprodejné

8 ROČNÍK neprodejné je po našich letních dovolených, vrátili jsme se do pracovního koloběhu, řešíme opět běžné pracovní věci a zdá se nám, že na dohled je již podzim a s ním i přicházející zima. Také myslivecká scéna ...

Více

PRAVIDLA KOMBINOVANÉ LOVECKÉ STŘELBY

PRAVIDLA KOMBINOVANÉ LOVECKÉ STŘELBY Na začátku položky se pět závodníků připraví na svá stanoviště. Šestý závodník v záloze za číslem 1 musí být připraven zaujmout stanoviště prvního závodníka, až ten opustí své místo. Střelec č.1 na...

Více

Srpen - obec Drahanovice

Srpen - obec Drahanovice Vám všem za tuto hodnotnou práci pro obec z celého srdce poděkoval. Vzpomeňme na týmovou práci při Pohádkové věži a vsi v Drahanovicích a všechny ty nadšené dětské obličeje, které nám byly odměnou....

Více

provozní řád - Střelnice stříbrný dvůr

provozní řád - Střelnice stříbrný dvůr o rozměrech 1,00 x 1,00 m. Stanoviště jsou symetricky rozložena na přímce kolmé na osu střeliště trap, vzdálenost středů sousedních střeleckých stanovišť je 3,00 m. Přední hrana střeleckých stanovi...

Více

Pravidla Lovecké kombinace

Pravidla Lovecké kombinace střelců (6, 5, 4 nebo 3). Střelec pokračuje v bodě, kde byl přerušen. Rozpis jednotlivých terčů v Loveckém Compaku musí být vyvěšen zřetelně před kaţdým střelcem, celkový rozpis pro všechna stanovi...

Více

Mistři Moravy

Mistři Moravy na vašem holubníku? Michael: Úspěchy na dlouhých tratích vycházejí z holubů dvou linií. Ta první jsou holubi původem od Boleslava Novotného z Brna a Josefa Janalíka z Kurovic. Jsou to holubi Roosen...

Více