Stáhnout

Transkript

Stáhnout
LOS DÍAS DE LA SEMANA
Dny v týdnu
Ve španělsky mluvících zemích začíná den pondělkem.
lunes – pondělí, martes – úterý miércoles - středa, jueves –
čtvrtek, viernes – pátek, sábado – sobota, domingo –neděle
1) Dny v týdnu se píší s malým písmenem a jsou mužského rodu (el martes, el
lunes,..).
2)Ty dny, jež končí na –s, netvoří tvary množného čísla (el martes / los martes
– pondělky, el jueves/los jueves –čtvrtky), ALE los sábados –soboty, los
domingos – neděle.
3) Při odpovědi na otázku Kdy? se nepoužívá předložka.
No trabajo el lunes. – Nepracuji v pondělí.
No trabajo los martes. – Nepracuji v úterky.
Hay una fiesta el miércoles. – Ve středu je večírek.
4) Při udávání dne v týdnu používáme sloveso ser. POZOR – tady bez
členu:
¿Qué día es hoy? – Co je dnes za den?
Hoy es lunes. Dnes je úterý.
Mañana es martes. – Zítra je pondělí.
Další výrazy týkající se času:
rok - el año
týden – la semana
měsíc – el mes
století – el siglo
Zajímavost:Když chtějí Španělé říct, že něco trvá týden nebo čtrnáct dní, započítávají do toho
i stávající den, a proto za týden = ocho días a za čtrnáct dní = quince días
PROCVIČOVÁNÍ: Los días de la semana
1)Vyškrtejte skryté dny v týdnu:
MJIUVEWLPSÁBADOWEUÍLOPMARTESDEWASVIERNESKÓKREWQDLASEL
IREWASLUNESMONATESSEMANAJAÉSWDOMINGODÍAJUEVESREÉDSAUES
2)Přeložte a napište:
pondělí……………………………..
sobota…………………………………..
čtvrtek……………………………..
století……………………………………
týden………………………………
středa……………………………………
den………………………………… úterý……………………………………..
měsíc……………………………… neděle……………………………………
3) Přeložte:
Co je zítra za den?............................................................................................................
Dnes je pátek. …………………………………………………………………………..
Nepracují o sobotách. ………………………………………………………………….
Zítra je neděle. …………………………………………………………………………
Jaký je dnes den?………………………………………………………………………
Pracuji v pondělí a ve čtvrtek. …………………………………………………………
Španělštinu se učíme v pondělí. ……………………………………………………….
Kolik je ti let? ………………………………………………………………………….
Juan studuje angličtinu v pátek. ……………………………………………………….
V neděli nepracují. ……………………………………………………………………..