Sestava 1 - ZEOS agri

Transkript

Sestava 1 - ZEOS agri
CASE IH_proJXU:Layout 1
18.12.2009
9:08
Stránka 1
M O D E RNÍ, LE HKÝ A UNIVERZÁLNÍ TRAKTOR S VÝKO N E M VYŠ ŠÍ T ŘÍ DY
CASE IH_proJXU:Layout 1
18.12.2009
9:08
Řízení s jistotou. Jednoduchý přístup, komfortní
sedačka, výborný výhled a přehledně rozmístěné
ovladače Vám dají jistotu řízení každý den.
Stránka 2
Navržen pro produktivitu. Nízko otáčkové motory
s objemem 4,5 litru s přeplňováním a mezichladičem
dostanou z každé kapky paliva ten nejvyšší kroutící
moment.
Efektivní výkon. Moderní převodovka s reverzací pod
zatížením je vybavena lamelovou spojkou v olejové
lázni pro zajištění dokonalé spolehlivosti bez
kompromisů.
Výkon na požádání. Od výkonově náročných žacích
strojů až po nenáročné rozmetadlo průmyslových
hnojiv traktory JXU dodávají efektivně požadovaný
výkon na vývodovém hřídeli.
CASE IH JXU – VŠESTRANNÝ TRAKTOR
PRO CELOROČNÍ PRÁCI
Lepší manipulace. Zvolte si ke svému traktoru JXU
originální čelní nakladač LRZ s bohatým příslušenstvím
a získáte to pravé řešení pro manipulaci s jakýmkoliv
nákladem.
2
Hydraulika pro každou aplikaci. Zvolte si zadní
nebo středové hydraulické vývody a s hydraulickým
průtokem až 80 litrů oleje za minutu vykonáte práci
rychleji než ostatní.
Zvládne každý úkol. Se zvedací kapacitou zadního
tříbodového závěsu 5800 kg a předního 2500 kg
zvládnou traktory jakýkoliv úkol.
Připraven pro dopravu. Při nasazení v dopravě
budete profitovat ze 40 km/h převodovky
a hydraulických nebo vzduchových brzd. Každá Vaše
cesta bude rychlá a bezpečná.
CASE IH_proJXU:Layout 1
18.12.2009
9:09
Stránka 3
JXU – SPOLEHLIVÉ V KAŽDÉ PRÁCI
A B Y S T E B Y L I N E U S TÁ L E M E Z I P RV N Í M I, P O T Ř E B U J E T E T R A K T O R , K T E RÝ VÁ M
P O S K YT N E V Ý KO N P RO Z V L Á D N U T Í V Š E C H K A Ž D O D E N N Í C H Ú KO L Ů E F E K T IV N Ě
A ÚSPORNĚ.
Ideální prověřené řešení
S výkonnějšími Tier 3 motory, které poskytují vyšší krouticí momenty a výkonnost napříč celou řadou, s prověřenou
kabinou a převodovkou se s novým JXU musí počítat. Se špičkovým poměrem výkonu a hmotnosti, hbitým ovládáním je
nové JXU ještě lépe uzpůsobeno pro práci s vývodovým hřídelem, čelním nakladačem nebo běžné transportní práce.
JXU pohání Vaše podnikání
Tento spolehlivý a odolný traktor je připraven splnit požadavky uživatelů v komunální sféře a je schopen zvládnou každou
práci v živočišné výrobě nebo rostlinné výrobě, kde dokáže zdatně vypomoci i výkonnějším traktorům.V hlavní sezóně,
kdy se počítá každá hodina a práce musí být hotová, JXU příjme a splní každou pracovní výzvu.
Navržen pro Vaši práci
Rozsáhlá řada příslušenství zahrnující čelní nakladač, přední tříbodový závěs a vývodový hřídel, turfové, industriální nebo
zemědělské pneumatiky znamená, že traktory JXU přijedou plně připraveny k práci. Navíc lze kabinu vybavit výkonnostním
monitorem a ISO konektorem pro snadný přenos dat mezi traktorem a pracovním nářadím umožňující snadné
přizpůsobení zamýšlené operaci nebo nářadí.
Nové JXU nabízí dokonalou všestrannost pro veškeré
Vaše potřeby.
Model
Case
Case
Case
Case
Case
IH
IH
IH
IH
IH
JXU
JXU
JXU
JXU
JXU
75
85
95
105
115
Jmenovitý výkon
k/kW @ 2,300 ot/min
56/76
63/86
71/97
78/106
83/113
3
CASE IH_proJXU:Layout 1
4
18.12.2009
9:09
Stránka 4
Pohodlný přístup. Do široka otevíratelné dveře
a nástupní prostor bez ovladačů umožňuje pohodlný
přístup z každé strany.
Nastavení dle Vašich potřeb. Plně seřiditelné
sedadlo řidiče a sloupek řízení s volantem umožňují
nalezení dokonalé a zdravé jízdní pozice.
Klimatizace. Klimatizace ve standardní výbavě
zajišťuje příjemnou pracovní teplotu nezávisle na
teplotě okolí.
Prostě přehledný. Přístrojová deska poskytuje
dokonalý přehled o provozu traktoru a lze ji doplnit
moderním výkonnostním monitorem.
Odpružený rám kabiny. Pro snížení vibrací
a hlučnosti je kabina uložena na pružných silentblocích.
Malá výška. Volitelná verze kabiny Low Profile je
k dispozici pro snížení celkové výšky kabiny o 80 mm
zajišťující snadný průjezd staršími budovami.
Dokonalý výhled dopředu. Svažující se kapota
traktoru a výfuk umístěný za A-sloupkem zajišťují
nepřekonatelný výhled směrem dopředu na čelně
nesené nářadí a čelní nakladač.
Nářadí neustále ve výhledu. Úzké sloupky kabiny,
široké zadní sklo a velká zpětná zrcátka zajistí
dokonalý přehled nad pracovním nářadím a taženými
přívěsy.
CASE IH_proJXU:Layout 1
18.12.2009
9:09
Stránka 5
KABINA A OVLÁDÁNÍ
KOMFORTNÍ, DOSAŽITELNÉ A SNADNO OVLADATELNÉ
N O V É J X U J E Z A M Ě Ř E N O N A J Í Z D N Í KO M F O RT V P R Ů B Ě H U
D L O U H É H O P R A C O V N Í H O D N E . P ROT I S K L U Z O V É S C H Ů D K Y
A D O Š I RO K A OT E V Í R AT E L N É DV E Ř E U M O Ž Ň U J Í P O H O D L N Ý
A B E Z P E Č N Ý P Ř Í S T U P. V Š E C H N Y D Ů L E Ž I T É O V L Á DA C Í P RV K Y
J S O U L O G I C K Y RO Z M Í S T Ě N Y A S N A D N O D O S A Ž I T E L N É P RO
KO M F O RT N Í A P RO D U K T IV N Í P R Á C I.
Dobrý pocit z dobrého traktoru. Komfort jízdy na vzduchem odpružené sedačce lze zvýšit díky bohatým možnostem nastavení, které potom
lépe tlumí otřesy při jízdě po nerovném povrchu. Pro přístup čerstvého vzduchu lze otevřít boční okýnka, střešní okno a také si lze zvolit přední
Verze s nízkou kabinou snižuje celkovou výšku a
zachovává všechny výhody vysoké kabiny.
otevíratelné okno. Při volbě o 80 mm snížené kabiny Low Profile, než je standardní kabina, je rozvržení všech ovladačů na stejném místě jako
v případě standardní vysoké kabiny.
Ergonomická a efektivní. Pro svoji přirozenou přívětivost zůstává rozvržení ovladačů v kabině na stejném místě, řadící páka a páky ovládaní
vnějších okruhů padnou snadno do ruky. Pro zpříjemnění pracovního prostředí došlo ke snížení hlučnosti v plném zatížení na pouhých 75 dB.
Traktory, které jsou vybaveny elektronickou regulací zadního tříbodového závěsu EHR, si přisvojily sofistikovaný ovládací panel používaný ve větších
traktorech Maxxum.
Výhled kolem dokola. Nově tvarovaná kapota nejen upoutá svým designem, ale také významným způsobem přispívá k výborné viditelnosti
směrem dopředu. Úzké sloupky kabiny, široké zadní sklo a velká zpětná zrcátka zajistí dokonalý přehled nad pracovním nářadím a taženými přívěsy.
Provedení
bez kabiny si zachovává stejné
rozmístění ovladačů jako ve verzi s kabinou.
5
CASE IH_proJXU:Layout 1
18.12.2009
9:10
Výkonné čtyřválcové motory. Motory o objemu
4,5 litru nových traktorů JXU poskytují vyjímečnou
výkonnost ve vztahu ke krouticímu momentu, rychlosti
reakce a úsporám paliva.
Stránka 6
Efektivní výkon. Vysoká záloha krouticího momentu
až 40 % (JXU 85) Vás jednoduše podrží i při
vzrůstajícím zatížení bez nutnosti zbytečného řazení.
Přeplňování s mezichladičem. Motory JXU jsou
vybaveny výkonným turbodmychadlem s mezichladičem
stlačeného vzduchu vzduch-vzduch pro zvýšení
účinnosti spalování a získání maxima výkonu doslova
z každé kapky paliva.
Spolehlivý provoz i v nízkých teplotách.
Ventilátor s viskosní spojkou umožňuje dosáhnout
rychleji provozní teploty a zároveň uspořit palivo ve
chvílích, kdy není nutný takový chladící výkon.
Šetrný k životnímu prostředí. Vnitřní recirkulace
výfukových plynů EGR zajišťuje nízkou úroveň emisí
oxidů dusíku.
Nejdelší servisní interval. S výměnou motorového
oleje až po dlouhých 600 hodinách mají pro Vás
traktory JXU další výhodu v podobě úspory nákladů
a času.
Schválení provozu na bionaftu. Motory
nových traktorů JXU mohou pracovat až na
100% bionaftu (B100).
6
Vzduchový filtr s odsáváním do výfuku. Ke
standardní výbavě filtru s rotačními spiny patří odsávání
nečistot do výfuku, které prodlouží jeho životnost
v prašných podmínkách.
Konstantní výkonnost. Motor a převodovka jsou
dokonale sladěny dle výkonové charakteristiky pro
dosažení konstantní produktivity.
CASE IH_proJXU:Layout 1
18.12.2009
9:10
Stránka 7
MOTOR
VYSOKÝ VÝKON NA POŽÁDÁNÍ S REZERVOU
T R A K TO RY J X U J S O U P O H Á N Ě N Y P Ř E P L Ň O VA N Ý M I Č TY Ř VÁ L C O V Ý M I M OTO RY
S M E Z I C H L A D I Č E M , K T E R É VÁ M DA J Í M A X I M U M V Ý KO N U P Ř I N Í Z K É S P OT Ř E B Ě
PA L I VA . P Ř Í K RÝ R Ů S T K RO U T I C Í H O M O M E N T U Z A J I S T Í RY C H L O U A K C E L E R A C I
A
AG R E S IV N Í
TA H O V Ý
V Ý KO N ,
Z AT Í M C O
KO N S TA N T N Í
V Ý KO N
ZARUČÍ
S P O L E H L IV O U V Ý KO N N O S T P Ř I P R Á C I S V Ý V O D O V O U H Ř Í D E L Í .
Vyšší výkon, nižší náklady. Nová generace motorů je navržena pro poskytování silného výkonu, na který jste zvyklí od traktorů CASE IH, zatímco provozní náklady udržuje na minimu. Masivní točivý
moment 445 Nm modelu JXU 115 dosahovaného již při 1400 ot. /min a jmenovité otáčky 2300 za min jsou zárukou nízké spotřeby paliva. Navíc ušetříte ještě s dlouhým servisním intervalem 600 hod.
Výkon – kde a kdy ho potřebujete. Excelentní hodnota výkonu napříč širokým pásmem otáček znamená méně řazení a zvýšení hospodárnosti. Dokonce i v nízkých otáčkách motoru máte k dispozici
vysoký rozjezdový moment pro dobré tahové vlastnosti. Prudký nárůst výkonové křivky Vám umožní komfortní provoz nářadí proháněného vývodovou hřídelí a hydraulikou.
Výkonnost za každého počasí. Nový design výkonných chladičů chráněných před vniknutím nečistot síty dokáže i přes malé
rozměry rychle a efektivně udržovat konstantní provozní teplotu motoru i ve vysokých okolních teplotách. V chladnějších
teplotách pomáhá viskosní ventilátor k rychlejšímu ohřátí motoru a otáčí se, pouze když motor dosáhne provozní teploty. Provozní
teplota je dosažena mnohem rychleji a udržována na konstantní hodnotě. Díky akumulátoru s vysokou kapacitou a předehřívání
nasávaného vzduchu není problém se startem i při teplotách -25°C.
Výkonová charakteristika JXU 105
80/107
Snadno čistitelné chladiče. Chladiče a síta proti
75/101
nečistotám lze snadno vysunout do boku a vyčistit.
70/94
60/80
425
55/74
400
50/67
375
45/60
350
40/54
325
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
ot / min
Nm
k / kW
65/87
Ještě více výkonu. Se zálohou krouticího momentu
až 40 % je k dispozici vždy více výkonu s čelně nebo
vzadu neseným nářadím.
7
CASE IH_proJXU:Layout 1
8
18.12.2009
9:10
Stránka 8
Powershuttle. Užijte si práci s čelním nakladačem
díky pohodlné změně směru jízdy s powershuttle
a mokrou lamelovou spojkou.
Powershift. Pracujte s maximálním výkonem
a hospodárností díky dvoustupňovému powershiftu,
kterýVám umožňuje řadit pod zatížením bez sešlápnutí
spojky.
Powerclutch. Pouhým stiskem tlačítka můžete řadit
synchronizované stupně v hlavní převodovce bez
použití spojkového pedálu.
Více lamelová mokrá spojka. Modulované spínání
umožňuje hladkou změnu rychlosti a neustálé chlazení
zaručuje dlouhou životnost.
Tří rychlostní vývodový hřídel. Přímo v kabině si
můžete řadit otáčky vývodového hřídele 540, 540 ECO
nebo 1000 ot. /min pro změnu nářadí.
Vývodový hřídel s pojezdovou závislostí. Pro
speciální aplikace je k dispozici vývodový hřídel
s pojezdovou závislostí, který se otáčí podle otáček
zadních kol.
Volitelný přední tříbodový závěs a PTO. Zvyšte
univerzálnost Vašich traktorů JXU s předním
tříbodovým závěsem s nosností až 2500 kg a předním
PTO s otáčkami 1000 ot./min.
Vnější ovládání TBZ a PTO. Pro stacionární
aplikace jako je čerpání vody nebo kejdy je možné
spínat zadní vývodový hřídel na blatníku.
CASE IH_proJXU:Layout 1
18.12.2009
9:11
Stránka 9
PŘEVODOVKA A VÝVODOVÝ HŘÍDEL
VÝKON A HOSPODÁRNOST V KAŽDÉ APLIKACI
P Ř E V O D O V K Y A V Ý V O D O V É H Ř Í D E L E T R A K TO R Ů J X U J S O U
KO N S T R U O VÁ N Y P RO N E J VY Š Š Í S T U P E Ň H O S P O D Á R N O S T I
A S P O L E H L I V O S T I. P R E C I Z N Í O Z U B E N Á KO L A S E Š I K M Ý M
O Z U B E N Í M A T L A KO V Ý M A Z A C Í S Y S T É M J S O U P E R F E K T N Ě
PŘIZPŮSOBENY
M OTO R U
A
H N AC Í M U
Ú S T RO J Í
P RO
O D O L N O S T A V Ý KO N N O S T.
PowerShuttle činí práci s čelním nakladačem zábavou.
Prověřená převodovka. Mnoho hodin úspěšného provozu prověřilo robustnost a spolehlivost těchto převodovek v rukou mnoha zákazníků po
celém světě. Standardem je 24 převodových stupňů vpřed a vzad s dvoustupňovým powershiftem a powershuttle. Jednotlivé převodové poměry
jsou vhodně zvoleny pro rychlý nárůst rychlosti bez ztrát momentu až k maximální rychlosti 40 km/h pro dopravní aplikace. Při polních pracích
oceníte velký počet až 11 rychlostních stupňů v hlavní pracovní oblasti 4–12km/h.
Více možností převodovek. Pokud nepotřebujete sofistikovanou převodovku s powershuttle, traktory JXU mohou být vybaveny konvenční
převodovkou a mechanickou reverzací. Pro specialisty, kteří pro svou práci potřebují velice pomalé rychlosti, je možné zvolit plazivé rychlosti, které
umožňují dosáhnout minimální rychlosti 200 m za hodinu při jmenovitých otáčkách.
PTO výkon pro každou práci. Robustní Heavy Duty pohon vývodového hřídele JXU přináší maximální výkon po dlouhé roky provozu. Od jarní
kultivace, přes sklizeň pícnin v létě, krmení zvířat v průběhu roku až po frézování sněhu v tuhé zimě. Pro nářadí s nízkou potřebou výkonu jsou
k dispozici otáčky 540 ECO, které jsou dosahovány při 65 % jmenovitých otáček pro snížení spotřeby paliva a hlučnosti. Při každé práci budete
získávat z jednoduchého ovládání a efektivního přenosu maximálního výkonu.
.
Zvyšte
univerzálnost Vašich nových traktorů JXU
přidáním předního tříbodového závěsu a vývodového
hřídele.
9
CASE IH_proJXU:Layout 1
10
18.12.2009
9:11
Stránka 10
Lepší manipulace. Originální čelní nakladače
CASE IH LRZ jsou perfektně přizpůsobeny traktorům
JXU a se zvedací kapacitou 2540 kg jsou doslova
neporazitelní.
Přesná manipulace. Manipulace se zbožím na
paletách nebo plnou lopatou obilí je nyní snadná bez
nebezpečí rozsypání díky paralelnímu vyrovnávacímu
systému.
Jízdní komfort. Integrované akumulátory tlaku
absorbují rázy při přejezdu nerovností a chrání tak lépe
náklad, nakladač, pohodlí řidiče a samotný traktor.
Ergonomické ovládání. Ovládací joystick je
pohodlně umístěný na pravé ovládací konzole, takže ho
lze snadno ovládat ve spojení s reverzací pod zatížením
powershuttle.
Silný tříbodový závěs. S pomocí dvou externích
přídavných hydraulických válců má zadní závěs zvedací
kapacitu 5800 kg pro zvedání i těch nejtěžších strojů.
Intuitivní ovládání. Nový ovládací panel EHR
hydrauliky z traktorů Maxxum Vám padne do ruky,
ovládání je jednoduché a rychlé.
Rychlá reakce. Díky kombinovanému hydraulickému
systému, který přivádí volný olej z okruhu řízení, bude
Vaše práce s čelním nakladačem mnohem rychlejší.
Olej tam, kde ho potřebujete. Celkem pět vnějších
okruhů můžete mít na Vašem traktoru JXU – tři vzadu
a dva ve středu.
CASE IH_proJXU:Layout 1
18.12.2009
9:11
Spodní ramena se snímáním tahové síly a silná
zvedací ramena umožňují provádět i tu nejtěžší práci
na farmě.
Stránka 11
HYDRAULIKA A NAKLADAČ
VYSOKÁ VÝKONNOST A ŘEŠENÍ MANIPULACE
Mechanické
V Í C E Ú Č E L OV É
T R A K T O RY
JXU
BUDOU
P O H Á N Ě T VA Š E
P O D N I K Á N Í V P Ř E D S E S T E J N O U E F E K T I V I T O U S J A KO U
VY KO N ÁVA J Í V Š E C H N Y
P R ÁC E
KO L E M
F A R M Y,
J A KO
JE
S H R N O VÁ N Í S I L Á Ž E , M A N U P U L A C E S T R ÁV O U , O B I L Í M N E B O
H N O J I V E M . A P O K U D J E N U T N É VY KO N AT P O L N Í P R Á C E ,
N A K L A DA Č L E H C E O D P O J Í T E A P R A C O V N Í N Á Ř A D Í P Ř I P O J Í T E
D O P Ř E D N Í H O N E B O Z A D N Í H O T Ř Í B O D O V É H O Z ÁV Ě S U .
ovládání MHR má funkci rychlého
zvedání a spouštění tlačítkem LIFT-O-MATIC.
Zvedněte Vaše podnikání. Jestli potřebujete skládat balíky, nakládat siláž, obilí nebo manipulovat s paletami, nakladače CASE IH LRZ s širokým
příslušenstvím snadno převezmou tuto práci. Rychlá výměna nářadí díky rychloupínacímu závěsu a odpojení nakladače od traktoru je snadným
úkolem. Navíc pokud máte na farmě více traktorů CASE IH, lze ramena nakladače sdílet na traktorech JXU, CS PRO a Maxxum. Díky tomu získáte
nepřekonatelnou flexibilitu.
Rychlá reakce. Hydraulický systém disponuje čerpadlem o výkonu 61 l/min. zatímco separátní okruh řízení má čerpadlo s průtokem 36 l/min.
S tímto řešením je možné i při nízkých otáčkách motoru snadno a lehko řídit bez snížení výkonu pracovní hydrauliky. Ve verzi se středovými okruhy
a čelním nakladačem je celkový průtok až 80 l/min díky kombinaci obou okruhů. Práce nakladače je pak mnohem rychlejší.
Totální kontrola. Zadní tříbodový závěs se snímáním tahové síly ve spodních táhlech lze specifikovat mechanickým nebo elektronickým
ovládáním. S elektronickým ovládáním EHR přijdou vhod externí ovládací tlačítka na zadních blatnících pro bezpečné připojování neseného nářadí.
Oba systémy ovládání disponují stejnou maximální zvedací sílou od 4550 do 5800 kg.
Elektronické
ovládání EHR poskytuje přesné
ovládání jedním prstem.
11
CASE IH_proJXU:Layout 1
12
18.12.2009
9:11
Stránka 12
Pohon všech kol. Robustní přední nápravy pro extra
trakci v těžkých podmínkách a brzdění všemi čtyřmi
koly při dopravě.
Výkonnost bez prokluzu. Hydraulicky ovládaná
100% uzávěrka předního diferenciálu na přání zajistí
maximální trakci na poli.
S plnou sadou předního závaží je 50 % hmotnosti
traktoru na přední nápravě, což zaručuje hladkou
a bezpečnou jízdu i s těžkým neseným nářadím.
Výběr brzd přívěsu. Pro brzdění přívěsů a návěsů
máte výběr mezi hydraulickými nebo vzduchovými
brzdami.
Více jistoty. Dorazy řízení nastavené na 60°
umožňují skvělý poloměr řízení pouhých 4050 mm pro
snadnou manipulaci uvnitř budov a v okolí farmy.
Bez omezení. S minimální hmotností 3900 kg
a užitečnou hmotností 2900 kg si můžete být jistí, že
JXU má dostatečnou kapacitu pro zvládnutí
jakéhokoliv úkolu.
Dynamické přední blatníky. Široké přední blatníky
se samovolně natáčí tak, aby se nedostaly do kontaktu
s rámem a umožnily co nejmenší poloměr otáčení.
Libovolná volba pneumatik. Dle Vašeho přání si
můžete přímo z výrobního závodu zvolit zemědělské,
industriální nebo travní pneumatiky.
CASE IH_proJXU:Layout 1
18.12.2009
9:11
Stránka 13
PODVOZEK
NAVRŽEN PRO OPTIMUM NA POLI I NA SILINICI
VY S O K Ý P O M Ě R V Ý KO N U A H M OT N O S T I, S I L N Ý B R Z D O V Ý
S Y S T É M A P O H O N V Š E C H KO L N AV R Ž E N Ý B E Z KO M P RO M I S Ů
Z A R U Č U J E , Ž E T R A K TO RY J X U J S O U P Ř I P R AV E N Y N A V Ý Z VY
VA Š E H O P O D N I K Á N Í .
Vhodné obutí na pole. Nezáleží na tom, jestli máte kultivační pneumatiky pro jízdu v řádkových kulturách nebo široké záběrové pneumatiky pro
snížení tlaku na půdu, traktory JXU pracují naprosto jistě. Pohon všech kol a 100 % uzávěrky diferenciálu ovládané pouhým tlačítkem udržují dobrou
trakci za všech situací. Přídavné závaží dopředu a do zadních kol je dispozici, pokud chcete dosáhnout maximálního tahového výkonu s taženým
nářadím.
Jistě na silnici. Nízká hmotnost traktoru, vysoký kroutící moment motoru a hladce odstupňované převodové stupně převodovky jsou zárukou
lehkého rozjetí z křižovatky, rychlé akcelerace na maximální rychlost a pohodlného udržování požadované pojezdové rychlosti. Samostavitelné,
v oleji ponořené brzdy zajistí efektivní brzdný výkon a modely s pohonem všech kol brzdí pomocí všech čtyř kol. Pro další bezpečnost je možné si
vybrat hydraulické nebo vzduchové brzdy přívěsu.
Správně připraven. Rozšíření zadních blatníků umožňuje plné zakrytí kol jako prevenci
ohrožení dalších účastníků provozu. Výstražný maják jasně upozorňuje na Vaši přítomnost na
silnici. Šetrné travní pneumatiky minimalizují poškození při údržbě travnatých ploch. Odolné
komunální pneumatiky jsou vhodné pro dlouhodobou jízdu po silnici a dlážděném povrhu, kde
poskytují klidnější a jistější jízdu s delší životností.
Odolné
komunální nebo šetrné travní pneumatiky
můžete mít přímo z továrny.
Pro speciální aplikace je často vhodný traktor
bez hnané přední nápravy.
13
CASE IH_proJXU:Layout 1
18.12.2009
9:11
Stránka 14
KOMPLETNÍ PROFESIONÁLNÍ PÉČE
NÁHRADNÍ DÍLY
SERVISNÍ SÍŤ
FINANČNÍ SLUŽBY
Nechte o sebe pečovat od profesionálů! S nákupem nového stroje vám nabízíme kompletní Výhodné financování podle vašich potřeb! Váš autorizovaný prodejce CASE IH vám ve
profesionální péči, od spolehlivých dodávek náhradních dílů, péči proškolených servisních spojení s oddělením finančních služeb může nabídnout řešení financování šité přímo na míru vám
pracovníků, až po pomoc se zajištěním financování, získáním dotace a pojišťovacími službami.
a vašim cílům. Naší prací je poskytnout vám takové finanční řešení, které bude přímo vyhovovat
potřebám vašeho podnikání.
Zajistíme vám excelentní podporu po celou dobu užívání zakoupeného stroje.Víme, jak je pro vaši Jednoduchá cesta pro váš nákup! Důležitá je pro nás vaše plná spokojenost. Našim cílem je
investici důležitá včasná a spolehlivá dodávka náhradních dílů. Ve značce CASE IH máte jistotu co nejvíce usnadnit financování vaší investice. CASE IH je na vaší straně, nabízíme vám jednoduché
rozsáhlé logistické sítě náhradních dílů. Za každým produktem CASE IH stojí silná podpora řešení, které plně pokryje vaše požadavky.
evropské logistiky, která se stará o více než 700 000 katalogových dílů na staré i nové produkty. Program prodloužené záruky AGRIGARANCE
Se značkou CASE IH jsou spojeni prvotřídně proškolení pracovníci, kteří vám zaručují CASE IH vám poskytuje to nejlepší profesionální řešení. Program prodloužené garance na techniku
profesionální servisní péči. Dokonalá provázanost servisních služeb a dodávky náhradních dílů vám CASE IH vás zbaví veškerých starostí. Pro více informací
zajistí spolehlivý provoz vašich strojů a pomůže udržet produktivitu vaší investice.
o detailech kontaktujte vašeho prodejce.
PRODEJCE
14
Nechte si poradit od kvalifikovaného prodejce!
Chystáte se ke koupi nového stroje? Přemýšlíte o modernizaci celého strojového parku? Bez ohledu na velikost vaší
činnosti kontaktujte autorizovaného prodejce techniky CASE IH pro profesionální poradenství ohledně financování
a jistoty vaší budoucí investice. CASE IH zná nejlépe vaše potřeby.
CASE IH_proJXU:Layout 1
18.12.2009
9:11
Stránka 15
TECHNICKÁ DATA
MOTOR
Počet válců / objem (cm3) / typ
Jmenovitý výkon ECE R1201) (kW / k)
Jmenovité otáčky (rpm)
Max. točivý moment při ot. (Nm / 1 / min)
Kapacita palivové nádrže (l) standard / volitelná
PŘEVODOVKA
Volitelná
Standard
ŘÍZENÍ
Typ
Min. poloměr otáčení 4WD (m)
VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Typ
Rychlosti
Přední PTO
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Max. průtok čerpadla (l / min)
Ovládání
Max. zvedací kapacita TBZ (kg)
Max. počet vnějších okruhů vzadu
Kategorie závěsu
HMOTNOST
Min. hmotnost 4WD (kg)
ROZMĚRY
Celková délka (mm)
Minimální celková šířka měřená přes zadní blatníky (mm)
Výška traktoru standard / s nízkou střechou (mm)
Minimální hmotnost (kg)
Povolená celková hmotnost (kg)
Max. délka (mm)
Min / Max rozchod kol (mm)
Max. výška s kabinou / s nízkou kabinou (mm)
Max. výška s rámem sklopený / neklopený (mm)
Rozvor – 2wd / 4wd (mm)
STANDADNÍ PNEUMATIKY
Přední 4wd
Zadní
1)
JXU 75
JXU 85
56 / 76
2300
324 @ 1300
127 / –
63 / 86
2300
366 @ 1300
127 / –
JXU 95
JXU 105
4 / 4500 / Turbodmychadlo s mezichladičem a EGR
71 / 97
78 / 106
2300
2300
404 @ 1300
425 @ 1300
127 / 167
127 / 167
JXU 115
83 / 113
2300
445 @ 1400
127 / 167
12 × 12 Synchro Shift, 4 rychlosti ve 3 skupinách nebo 20 × 12 s 8 plazivými rychlostmi
24 × 24, Powershuttle, 2 stupňový Powershift, PowerClutch ovládání spojky na řadící páce
3,90
4wd s elektrohydralulickým spínáním pohonu přední nápravy
4,05
4,05
3,90
4,05
Elektrohydraulické spínání
540 / 540E / 1000 + pojezdová závislost
1000 ot / min
60 nebo 80 1, Load sensing systém
mechanicky (MHR) nebo elektronické ovládání (EHR)
5850
5850
3
3
Kat. II
Kat. II
4900
3
Kat. II
4900
3
Kat. II
3850
4050
4250
4250
4250
4362
2012
2454
3750
6200
4120
1425
2595
2174
2342
4362
2012
2499
3750
6500
4120
1425
2595
2174
2342
4362
2012
2494
3890
6800
4120
1425
2620
2199
2342
4362
2012
2494
3890
6800
4120
1425
2620
2199
2342
4362
2012
2494
3890
7400
4120
1425
2620
2199
2342
/ 2370
/
/
/
/
2133
2511
2716
2350
12.4 R24
18.4 R30
/ 2415
/
/
/
/
2133
2511
2716
2350
12.4 R24
18.4 R30
/ 2410
/
/
/
/
2133
2536
2741
2350
380 / 70 R24
480 / 70 R34
/ 2410
/
/
/
/
2133
2536
2741
2350
380 / 70 R24
480 / 70 R34
5850
3
Kat. II
/ 2410
/
/
/
/
2133
2536
2741
2350
380 / 70 R24
480 / 70 R34
ECE R120 odpovídá ISO TR14396
LRZ ČELNÍ NAKLADAČE LRZ 095
LRZ 100
LRZ 120
Max. zvedací kapacita (kg)
Max. výška (mm)
Výkonová kategorie (k)
2540
3740
70 – 100
2300
4070
90 – 120
2060
3740
70 – 100
15
CASE IH_proJXU:Layout 1
18.12.2009
9:08
Stránka 30
CASE IH: Pro ty, co chtějí víc!
>> Více výkonu >> Více produktivity >> Více komfortu >> Více úspor
Věrnostní program pro zákazníky CASE IH
Vstupte do věrnostního programu a čerpejte z řad výhod
spojených s CASE klubem…
Detailnější informace získáte na stránkách
www.caseklub.cz
Věrnost CASE IH se vyplácí!
Váš prodejce:
AGRI CS a. s.
Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 402 285, fax: 519 402 287
w w w. a g r i c s . c z
Výhradní dovozce do ČR autorizovaný výrobcem
Bezpečnost především! Dodržujte bezpečnostní předpisy, před použitím stroje pečlivě čtěte
tento návod k obsluze stroje. Dodržujte výstražné pokyny umístěné na stroji. Specifikace
stroje se může lišit podle země určení nebo aktuální inovace výrobce.Výrobce si vyhrazuje
právo změn konstrukce a designu.

Podobné dokumenty

Steyr Profi CZ

Steyr Profi CZ určitě naplní Vaše nejvyšší očekávání. Plynulé převodové ústrojí splní každou práci od plazivých rychlostí až po dopravu po silnici.

Více

Stáhnout prospekt PUMA CVX

Stáhnout prospekt PUMA CVX otáčky umožňují motoru nastavení ve dvou různých hodnotách pro rozdílné aplikace. Ať se jedná o práci s vývodovým hřídelem, hydraulikou, nebo v tahu, konstantní otáčky zůstávají stejné bez závislos...

Více

farmall u

farmall u oblastech se osvědčí ventilátor s visco spojkou, který se točí pouze v případě, že motor dosáhl své provozní teploty. Provozní teplota je tak dosažena mnohem rychleji a udržována na konstantní hodn...

Více

prospekt case ih puma

prospekt case ih puma Maximální výkon ECE R120 s Power Managementem (kW/k) Maximální výkon ECE R120 (kW/k)) ... při otáčkách motoru (min-1) Jmenovitý výkon ECE R120 s Power Managementem (kW/k) Jmenovitý výkon ECE R120 (...

Více

magnum - AGRI CS Slovakia

magnum - AGRI CS Slovakia Nová generace traktorů MAGNUM je navržena tak, aby splnila požadavky velkých farmářů na výkon, odolnost, komfort a produktivitu, tím že přináší vyšší spolehlivost a hodnotu do jejich podnikání.

Více

axial-flow

axial-flow Řada Axial-Flow®130 je navržena tak, aby všechno vymlácené a čisté zrno skončilo v zásobníku co nejrychleji. Jakmile jsou plodiny zralé a připravené pro sklizeň, víme, že Vaší prioritou je co nejry...

Více

Prospekt Steyr Multi CZ

Prospekt Steyr Multi CZ diferenciálu, to vše je garancí optimálního přenosu výkonu za všech podmínek a v jakémkoliv terénu.

Více

STEYR Kompakt S a Kompakt CZ

STEYR Kompakt S a Kompakt CZ  Integrovaný přední tříbodový závěs a přední vývodový hřídel integrovaný v bloku přední nápravy – ovládání volitelně s EFH

Více