Data sheet MR 25 PN1 CZ01 Czech version 01

Transkript

Data sheet MR 25 PN1 CZ01 Czech version 01
Regulátor MR 25
model 1 bar
Regulátor tlaku plynu,
jmenovitá světlost DN25
s vestavěným bezpečnostním rychlouzávěrem,
vstupní tlak do 1 bar
CE-0085BM0201
EC atest dle směrnice Tlakové zařízení
97/23/EC a DVGW - VP200
Použití
Modely
distribuční sítě
průmyslové aplikace
občanská vybavenost
Technické údaje
Rozsah vstupních tlaků
pe 24 mbar až 1 bar
MG / MF / MF-G modely:
pe 26 mbar až 1 bar
Rozsah výstupních tlaků
- Standardní modely:
pas 20 až 300 mbar
(pomocí pružin pro různá
nastavení)
- MG / MF / MF – G modely
pas 22 až 30 mbar
Hlavní charakteristiky
MR 25 G DN 25, MR 25 F, MR 25 F-G
jsou standardně vybaveny bezpečnostním rychlouzávěrem na
vzestup
Přímočinný regulátor řízený
pružinou
MR 25 SF, MR 25 SG, MR 25 SF-G
jsou standardně vybaveny bezpečnostním rychlouzávěrem na
vzestup a pokles
Odolnost tělesa do 16 bar
MR 25 MG, MR 25 MF, MR 25 MF-G
jsou standardně vybaveny bezpečnostním rychlouzávěrem na
vzestup a pokles (LPCO - podtlakový uzávěr)
Vnitřní zapojení impulsu
Údaje pro objednání (vzor)
Regulátor MR 25 SF s vestavěným
bezpečnostním rychlouzávěrem na
vzestup a pokles nastavený na:
Minimální diferenční tlak
∆pmin 4 mbar
Vstupní tlak od …. do … mbar
Instalace horizontální či vertikální. Pro vertikální instalaci je
nutno změnit nastavení pružiny
Výstupní tlak … mbar
Funkce bezpečnostního rychlouzávěru na pokles dle
VP200
Horizontální instalace
Vzestup … mbar
Pokles … mbar
Vstupní tlak je plně vyvážen
Vynikající stabilita výstupního
tlaku i při malých výkonech
Snadná údržba
Připojení:
MR 25 F příruba PN 16
- MR 25 G vnější závit 1 ½“
- MR 25 F-G , vstup-příruba,
výstup-vnější závit 1 ½“
-
Vestavěný bezpečnostní rychlouzávěr
Zátka otvoru na bezpečnostním rychlouzávěru pro testování výstupního tlaku
Zaslepující zátka může být zaplombována
Filtr
Provozní teplota
–20°C až +60°C
Volitelné:
Vestavěný filtr
Tlakové rozsahy a třída přesnosti pro výstupní tlak a pojistná zařízení
Regulátor
Bezpečnostní rychlouzávěr
Rozsah tlak
Třída
přesnosti
Zavírací tlak
Vzestup
Přesnost
Pokles
Přesnost
[mbar]
%
%
[mbar]
%
[mbar]
%
pas 20 – 300
RG 10
SG 30
pso 45 - 500
AGo ± 10
psu 6 – 13
psu>13 – 150
AGu ±30
AGu ±10
Regulátor MR 25 model 1 bar
s bezpečnostní membránou
Technické údaje a vnější rozměry
Horizontální instalace
regulátoru tlaku plynu
qmax
Jmenovitá
světlost
při pe max
1 bar
Rozměry [mm]
Hmotnost
Závit/Příruba
LG
LF
H
H1
D
cca kg
DN 25
Závit G 1 ½
140
-
284
134
185
3,4
80
DN 25
Příruba PN 16
-
160
284
134
185
5,1
80
DN 25
Příruba PN 16
Závit G 1 ½
284
134
185
3,8
Model
qmax
při ∆p
4 mbar
qmax
při pe min
26 mbar
MR 25 G
10
10
80
MR 25 F
10
10
MR 25 F-G
10
10
Výkonové nomogramy
Připojení
140
Průtok ±20% dle DIN
= maximální průtok při minimálqmax, pe min
ním diferenčním tlaku ∆pmin 4
mbar
qmax, pe max
= maximální průtok při maximálním diferenčním tlaku ∆pmax
982 mbar
Váš kontakt
Česká republika
JET SERVICE s.r.o.
Maiselova 9/57
110 01 Praha 1
Telefon +420 222 325 226
Fax
+420 222 323 971
Europe
ELSTER Handel GmbH
Steinern Strasse 19-21
55252 Mainz-Kastel, Germany
Telefon +49 6134 / 605-0
Fax
+49 6134 / 605-390
www.elster-amco.com
MR 25 PN1 CZ01
A20050322
Všechna práva vyhrazena. Změna obsahu vyhrazena bez předchozího upozornění.
Výkon – zemní plyn [Nm3 /hod]

Podobné dokumenty

kotle na pevná paliva - Koupelny

kotle na pevná paliva - Koupelny Topný výkon – palivo dřevo

Více

ceník - obálka 2012 - HUTIRA

ceník - obálka 2012 - HUTIRA Regulátor B6 NG, rohový kohout 1“, vstupní propoj na sferokonus a hrdlo na plynoměr Regulátor B10, přechodka, rohový K.K. 1“, vst. propoj na sferokon. a hrdlo na plynoměr Regulátor B6 NG, 1“ koleno...

Více

prezentační materiál naší firmy... - SIGAS

prezentační materiál naší firmy... - SIGAS Nastavení probíhá pomocí metody K-linií (tj. křivky, která vyjadřuje vztah mezi předpětím pružiny na straně jedné a protisilami – médium působící na kuželku a zdvihový vzduch působící na spodní str...

Více

Regulátory - Gas Hutira Skuteč

Regulátory - Gas Hutira Skuteč Přesnost regulace AC 5 Připojení – DN 25 – 150 / DN 65 – 250, ANSI 150(PN 16) vstup/výstup Popis a použití Přímočinný regulátor s vyváženou regulační klapkou, určený pro plynofikaci průmyslových ob...

Více

Vzduchový panel ve strojovně ř. 162, 163

Vzduchový panel ve strojovně ř. 162, 163 Uzavírací kohout napájen z plnění 907 z Nap. Napájecího potrubí 10Bar potrubí 10Bar.

Více

DLV7 SG Iron Pressure Reducing Valve

DLV7 SG Iron Pressure Reducing Valve Typ DLV7 přímočinný redukční ventil bez pomocné energie je těsněný vlnovcem, těleso a víko ventilu jsou z tvárné litiny. Standardní verze má membránu z EPDM a je vhodná pro páru.

Více