A1B14MIS „Mikroprocesory pro výkonové systémy“ Zimní semestr

Transkript

A1B14MIS „Mikroprocesory pro výkonové systémy“ Zimní semestr
A1B14MIS „Mikroprocesory pro výkonové systémy“
Zimní semestr 2015-2016
Přednášející: Ing. J. Zděnek, CSc.
Anotace: Digitální technika, kombinační a sekvenční obvody, CAD nástroje pro návrh, Struktura řídicího počítače
výkonových systémů, signálové procesory a doplnění vlastností ALU pro rychlé výpočty v reálném čase, systém přerušení a
DMA, bloky pro měření analogových a impulsních signálů, bloky pro generování impulsních signálů, komunikace mezi
počítači, dozor běhu programu, programovací jazyky pro vývoj software výkonových systémů a jejich základní vlastnosti,
programovací techniky - přehled, prostředky pro vývoj software (simulátory, emulátory, monitory), obvody pro úpravu
signálů vně počítače, přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, metodika ladění a parametrizace programů,
zásady a pravidla pro realizaci a použití řídicích počítačů výkonových systémů. Operační systém reálného času
Přednášky:
1. Úvod – digitální technika
2. Logické funkce, logické kombinační obvody, realizace na úrovni hradel, hradlová pole
3. Logické sekvenční obvody, formy popisu, struktura, návrh synchronních obvodů
4. Typické stavební bloky digitálního systému (kombinační a sekvenční)
5. Speciální bloky počítačů výkonových systémů
6. Prostředky pro vývoj řídicích programů a programovací jazyky
7. Systémová struktura řídicího počítače
8. Systém přerušení a DMA
9. Měření analogových a impulsních signálů počítačem
10. Generování přesných impulsních signálů pro měniče
11. Digitální komunikace mezi počítači UART, SPI, CAN, I2C, Ethernet
12. Signálové procesory (DSP)
13. Struktura řídicích programů
14. Operační systém reálného času
Literatura:
1. Přednášky k předmětu A1B14MIS, 2011.
2. Perrin, J.P., Denouette, M., Daclin, E.: Logické systémy. SNTL, Praha 1972.
3. Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL. BEN, Praha 2006.
4. Herout, P.: Učebnice jazyka C. 5. vyd. Kopp, Č.Budějovice, 2008.
5. Microchip: MPLAB C18 C Compiler, Getting Started, 2005, DS51295
6. Microchip: MPLAB C18 C Compiler User’s Guide, 2005, DS51288J.
7. Microchip: PIC18F87J11 Family Data Sheet, 2009, DS39778D.
Požadavky ke zkoušce:
Zápočet a body z laboratorních cvičení (min 32 bodů).
U zkoušky – písemný test (max 35 bodů, min 10 bodů)
Možnost ústní zkoušky, pak -10 bodů ze součtu a možnost získat 20 bodů
Hodnocení:
Podle součtu bodů
počet bodů = laboratorní cvičení + písemný test + (případná ústní zkouška)
Studenti, kteří z laboratorních cvičení získají alespoň 55 bodů, nepíší písemný test.
Při ústní zkoušce dostanou 2 otázky:
Odpověď : 2x správně = výborně(A), 1x správně = velmi dobře (B), 0x správně = dobře(C).
Klasifikační stupeň ECTS
A
B
C
D
E
F
počet bodů
90 - 100
80 - 89
70 - 79
60 - 69
50 - 59
< 50
Ing. J. Zděnek, CSc., 25. 09. 2015
číselná klasifikace
1
1,5
2
2,5
3
4
česky
výborně
velmi dobře
dobře
uspokojivě
dostatečně
nedostatečně

Podobné dokumenty

Program přednášek

Program přednášek 4. Douša, J., Pluháček, A.: Introduction to Computer Systems. ČVUT, Praha 2000. 5. Perrin, J.P., Denouette, M., Daclin, E.: Logické systémy. SNTL, Praha 1972. 6. Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové sy...

Více

Program cvičení

Program cvičení A7B14SAP „Struktura a architektura počítačů“ v zimním semestru 2015/2016 Program laboratorních cvičení Laboratoř č. E1-8, FEL-Dejvice Čtyři tématické bloky: KOM – logické kombinační obvody, SEK – l...

Více

Kompilátory pro 8bitové řady MCU od MCP

Kompilátory pro 8bitové řady MCU od MCP délkou instrukce. Nástroje jsou díky nízké ceně vhodné pro výuku, radioamatéry i profesionály, kteří potřebují minimalizovat náklady. V nabídce je pět nástrojů, které využívají společné SourceBoost...

Více

PROGRAMOVÁNÍ 32BITOVÝCH MIKROKONTROLÉRŮ V C

PROGRAMOVÁNÍ 32BITOVÝCH MIKROKONTROLÉRŮ V C obeznámeni s oběma, neváhejte přeskočit na odborné sekce na koncích kapitol, nebo zvažte další cvičení, odkazy na knihy a odkazy na další výzkum/čtení. Zvláštní poznámka je vyhrazena pro ty z vás, ...

Více

matlab Efektivní vývoj algoritmů pro platformu Xilinx Zynq v prostředí

matlab Efektivní vývoj algoritmů pro platformu Xilinx Zynq v prostředí výpočetním výkonem. Výhody obou skupin spojuje platforma Xilinx Zynq-7000, která nabízí embedded procesor ARM a programovatelné hradlové pole v jediném celku (obr.1). Simulink je grafický nástroj z...

Více

PDF verze

PDF verze programátorů a HW debuggerů. Zde popisovaný ICD je podporovaný pouze ve starší verzi MPLAB 5.x. MPLAB je zdarma ke stažení ze stránek výrobce a z mnoha dalších míst. Aby ICD fungoval s programem MP...

Více

Programovatelná logika

Programovatelná logika nebo jen komplikovaným systémem propojek. Druhým bodem byla jakási protiváha k zákaznickým obvodům, jejichž vývoj je zdlouhavý, velmi nákladný a je určen především pro velko-objemové série. Třetím ...

Více

Microchip-2005-Seminar-mailer-Czech

Microchip-2005-Seminar-mailer-Czech Note: All prices, dates and contents stated are subject to change. The Microchip name and logo, PIC, PICmicro, dsPIC and MPLAB are registered trademarks of Microchip Technology Inc. in the USA and ...

Více