Program přednášek

Transkript

Program přednášek
A7B14SAP „Struktura a architektura počítačů“
Zimní semestr 2015/2016
Přednášející: Ing.R. Havlíček, Ph.D.
Anotace: Předmět poskytuje základní informace o jednotkách číslicového počítače, jejich struktuře, funkci a
způsobu realizace (aritmeticko logická jednotka, řadič, paměť, vstupy, výstupy, způsoby uložení dat a jejich
přenosu mezi jednotkami)
Přednášky:
1. Systémová struktura počítače, jednotky počítače a jejich propojení,
2. Logické funkce, formy popisu, logické kombinační obvody, realizace na úrovni hradel,
3. Logické sekvenční obvody, formy popisu, struktura, návrh synchronních obvodů
4. Typické kombinační a sekvenční obvody v číslicových počítačích (registry, sčítačky, čítače, kodéry),
5. Data a jejich zobrazení a zpracování,
6. Aritmetické operace, pevná a pohyblivá řádová čárka,
7. Realizace aritmetických operací,
8. Systémová struktura počítače, systém přerušení,
9. Architektura souboru instrukcí,
10. Instrukce, strojový kód, asembler, řadič procesoru,
11. Paměťový systém počítače,
12. Periferní zařízení, propojení bloků, sběrnice, řadič DMA,
13. Procesory CISC a RISC.
Literatura:
1. Přednášky k předmětu A7B14SAP, 2011.
2. Mano, M.M.- Ciletti, M.D.: Digital Design 4ed, Prentice Hall, 2006.
3. Haskell, R.R., Hanna, D.M.: Introduction to Digital Design Using Digilent FPGA Boards. 2009.
4. Douša, J., Pluháček, A.: Introduction to Computer Systems. ČVUT, Praha 2000.
5. Perrin, J.P., Denouette, M., Daclin, E.: Logické systémy. SNTL, Praha 1972.
6. Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL. BEN, Praha 2006.
Požadavky ke zkoušce:
Zápočet a body z laboratorních cvičení (min 30 bodů).
U zkoušky – písemný test (max 35 bodů, min 10 bodů)
Možnost ústní zkoušky, pak -10 bodů ze součtu a možnost získat 20 bodů
Hodnocení:
Podle součtu bodů
počet bodů = laboratorní cvičení + písemný test + (případná ústní zkouška)
Studenti, kteří z laboratorních cvičení získají alespoň 55 bodů, nepíší písemný test.
Při ústní zkoušce dostanou 2 otázky:
Odpověď : 2x správně = výborně(A), 1x správně = velmi dobře (B), 0x správně = dobře(C).
Klasifikační stupeň ECTS
A
B
C
D
E
F
Ing. R. Havlíček, Ph.D., 3. 9. 2015
počet bodů
90 - 100
80 - 89
70 - 79
60 - 69
50 - 59
< 50
číselná klasifikace
1
1,5
2
2,5
3
4
česky
výborně
velmi dobře
dobře
uspokojivě
dostatečně
nedostatečně

Podobné dokumenty

A1B14MIS „Mikroprocesory pro výkonové systémy“ Zimní semestr

A1B14MIS „Mikroprocesory pro výkonové systémy“ Zimní semestr 7. Microchip: PIC18F87J11 Family Data Sheet, 2009, DS39778D. Požadavky ke zkoušce: Zápočet a body z laboratorních cvičení (min 32 bodů). U zkoušky – písemný test (max 35 bodů, min 10 bodů) Možnost ...

Více

Program cvičení

Program cvičení A7B14SAP „Struktura a architektura počítačů“ v zimním semestru 2015/2016 Program laboratorních cvičení Laboratoř č. E1-8, FEL-Dejvice Čtyři tématické bloky: KOM – logické kombinační obvody, SEK – l...

Více

10 Aritmetické operace

10 Aritmetické operace České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Ver.1.30

Více

Úvod do vývojového prostředí Xilinx WebPack

Úvod do vývojového prostředí Xilinx WebPack návrhu jednoduchého sekvenčního logického obvodu. V první části textu jsou stručně popsány jednotlivé komponenty a periferie použitého vývojového kitu, Xilinx Spartan3E. V další části je na jednodu...

Více

001-105 Doblo Lum CZ 4ed

001-105 Doblo Lum CZ 4ed na síle nárazu, jimž byl aktivován. Dětskou sedačku lze v případě nutnosti umístit na přední sedadlo pouze ve vozidlech, které jsou vybavena zařízením pro odpojení airbagu na straně spolucestujícíh...

Více

Indiсnskou stezkou

Indiсnskou stezkou - # * ; A 0 . 1 B " C 0 < : $ 0 " ( ; *+ * " ( > < " 20 D > 9 " # $ - # * ' 0 < ' ( ( , # * - % E # ( " F = * 0 < : /, G < ( > < " 2? < + $ ' B , ' ( * 2" 0 , E H . '= *( D I ( E " B /2 - # *2 ( E ...

Více

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen Tento dekodér BCD kódu se používá pro nejběžnější aplikaci převodu binárních čísel na desítková.

Více

Programovatelná logika

Programovatelná logika V. Kushpil (ÚJF AVCR)

Více