zde - Evropská rozvojová agentura

Transkript

zde - Evropská rozvojová agentura
Mezinárodní workshop
Možnosti individuální péče a sociální inovace
13. ledna 2014
Program workshopu
9:00 – 9:30
Registrace
9:30 – 9:35
Úvod
Kateřina Svobodová, Koordinátorka projektu, Evropská rozvojová
agentura
9:35 – 10:30
Dlouhodobá péče v kontextu neformální péče
Petr Wija, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče
10:30 – 11:30
Sociální péče ve Skotsku – Výzvy a inovace
John Skouse, Resource Manager for Adult Care in Midlothian, Skotsko
11:30 – 12:00
Přestávka na kávu
12:00 – 12:45
Systém sociálních služeb v Polsku
Magdalena Choroś, Centre for Alcohol and Codependency Therapy
12:45 – 13:30
Individuální péče poskytovaná Ředitelstvím sociální pomoci
v Plovdivu a příklady dobré praxe
Nadya Taneva, Directorate of Social Assistance in Plovdiv, Bulharsko
13:30 – 14:30
Přestávka na oběd
14:30 – 15:15
Individualizace vs. personalizace péče v oblasti péče o seniory
Matěj Lejsal, Ředitel Domova Sue Ryder
15:15 – 16:00
Školení a trénink zaměstnanců v oblasti zdravotní a sociální péče ve
Velké Británii
Caroline Meagher, Health and Social Care Trainer, McSence, Skotsko
16:00 – 16:30
Přestávka na kávu
16:30 – 17:30
Diskuse na téma individuální péče v ČR a v Evropě
Problematika příspěvků na péči v evropských zemích

Podobné dokumenty

Stáhnout PDF - Inovace v sociální péči

Stáhnout PDF - Inovace v sociální péči Sociální podnik – spolupráce s místní samosprávou Případová studie (Skotsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o jednom z mnoha skotských příkladů partnerství napříč sektory. Toto konkrétní p...

Více

LIST OF PLAYERS – AUSTRIA vs SLOVAKIA: (official nomination

LIST OF PLAYERS – AUSTRIA vs SLOVAKIA: (official nomination LIST OF PLAYERS – AUSTRIA vs SLOVAKIA: (official nomination) Goalkeppers: Ján Mucha Marián Kello

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany a zažádat o jejich proplacení službu NHS, pokud je zdravotní péče z lékařského hlediska nezbytná a byla by vám poskytnuta v rámci NHS v Lothianu. Budete muset předložit dopis od lékaře z jiné země ...

Více

Program kulatého stolu

Program kulatého stolu 12:25 – 14:30 Druhý blok: Jak snížit rizika diskriminačního jednání na straně zaměstnavatelů vůči lidem pečujícím o děti či blízké. Moderátor: Mgr. Petr Polák 12:25 – 12:45 Mgr.Zuzana Jentschke Stő...

Více

č. 13 2014-04-03 duben 2014

č. 13 2014-04-03 duben 2014 na sebe – přesně v souladu s plány NOKD na zapojení komunity – nabaluje nové a nové lidi. „Ještě nám chybí dodělat podlahy a pořídit závěsný systém pro instalaci obrazů a reflektorů, ale už se těším...

Více

Spoluzávislost - living free

Spoluzávislost - living free V teoretické části popisuji modely závislosti, ze zahraniční literatury jsem převzal některé poznatky o spoluzávislosti a popsal jsem některé teorie, kterými lze chování a prožívání lidí, jejichž b...

Více