Zapis4_2013

Transkript

Zapis4_2013
Datum jednání:
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL
Místo jednání:
e-mail
Pořadové číslo: 4-2013 strana 1 z 2
Přítomni:
16.10.2013
Omluven:
Čáp Miroslav
Čejka Petr
Nádvorník Jiří
Nedoma Petr
Vyhnalík Dan
Program:
1. Žebříček pilotů 2013
2. Zapůjčení ZK z majetku LAACR členům reprezentačního družstva
3. Čerpání prostředků z programu V
Zápis:
1.Žebříček pilotů 2013
Předsednictvo odsouhlasilo pořadí žebříčku pilotů pro rok 2014, které dopočítal podle pravidel „Žebříček
pilotů svzu ZL“ Dan Vyhnalík. Prvních 10 pilotů žebříčku tvoří reprezentační družstvo pro rok 2014
Reprezentační družstvo ZL pro rok 2014
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pilot
Body celk.
Pohár
MČR
Dan Vyhnalík
2354 1183,18 800 5562 1000
Petr Beneš
2296 1148,82 777 5447 979
Vlastimil Bartas
1847 735,79 497 4512 811
Petr Nedoma
1658 612,41 414 4844 871
Lukáš Vojáček
1517 933,79 631 3556 639
Miroslav Čáp
1476 773,69 523 3742 673
Jirka Gut
1434 770,43 521 3369 606
Petr Čejka
1412 700,71 474 3300 593
Jiří Nádvorník
1404 1032,15 698 3212 577
Miroslav Běčák
1135 541,46 366 2853 513
FAI 2
Ager
554
Ager
540
Ager
539
Lumbier 373
Lumbier 247
Lumbier 280
Ager
307
Lumbier 345
Berlin 129
Lumbier 256
2. Zapůjčení ZK z majetku LAACR členům reprezentačního družstva
Předsednictvo rozhodlo o zapůjčení ZK z majetku LAACR pro rok 2014 členům reprezentačního družstva
takto:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pilot
Dan Vyhnalík
Petr Beneš
Vlastimil Bartas
Petr Nedoma
Lukáš Vojáček
Miroslav Čáp
Jirka Gut
Petr Čejka
Jiří Nádvorník
Miroslav Běčák
Nepřidělen
Nepřidělen
Výrobce
Aeros
Aeros
Aeros
Aeros
WillsWing
Aeros
WillsWing
Aeros
WillsWing
Aeros
Aeros
Aeros
Typ
Výrobní číslo
Combat 13,5 GT
055.11
Combat L09 14,2
100.09
Combat 12,4 GT
010.13
Combat L09 14,2
099.09
T2C 144
40497
Combat L09 13,7
096.07
T2C 144
40496
Combat 13,5 GT
056.11
T2C 144
40498
Combat L09 14,2
098.09
Combat L09 13,2
097.09
Combat L07 14,2
093.07
Datum jednání:
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL
Pořadové číslo: 4-2013 strana 2 z 2
16.10.2013
Místo jednání:
e-mail
3. Čerpání prostředků Prgramu V
Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu Haničákové o čerpání prostředků z Programu V (tabulka „Svazovné
ZL 2013.xls“)
Na probíhající projekty (MČR, Rogalo Cup, Podopra FAI2, Zavírání nebe a Pohár ZL) zbývá dočerpat:
z dotace 189.695,z prostředků svazu ZL 14.182,Předsednictvo rozhodlo, po snížení dotace rozhodnutím Rady LAACR, o dalším čerpání prostředků
následovně:
MČR v ZL (gestor Nedoma)
Předsednictvo odsouhlasilo čerpání dotace 62.212Kč + 12.480Kč (vybráno na startovném) + 14.182Kč
(povinná část z vlastních prostředků svazu - je nutno dodržet původní návrh na projekt MČR v ZL, snížený
rozhodnutím Rady LAACR).
Čerpání prostředků: ostatní náklady MČR dle schváleného rozpočtu 36.557Kč. Zbývající částka bude
rozdělena rovnoměrně mezi 4. – 16.účastníka MČR jako příspěvek na cestovní náhrady. Vyúčtování MČR
po schválení Předsednictvem domluví gestor s hospodářkou LAACR. Z MČR byl uveřejněn článek a fota do
Pilota.
Pohár ZL (gestor Nedoma)
Předsednictvo odsouhlasilo dotaci 4.000,- Kč. Podmínkou přidělení dotace je krátký článek a fota do Pilota.
Vyúčtování akce domluví gestor s hospodářkou LAACR
Zavírání nebe (gestor Nedoma)
Předsednictvo odsouhlasilo dotaci 19.136,- Kč. Vyúčtování akce po schválení Předsednictvem domluví
gestor s hospodářkou LAACR
Podpora FAI2 (gestor Předsednictvo Svazu ZL)
Předsednictvo odsouhlasilo dotaci 8.000,- Kč pro účastníky soutěží FAI2, dle původních podmínek (viz.
Zápis 2-2013)
Rogalo cup (gestor Bareš)
Předsednictvo odsouhlasilo dotaci 37.700,- Kč. Podmínkou přidělení dotace je krátký článek a fota do Pilota
(proběhlo). Vyúčtování akce domluví gestor s hospodářkou LAACR
Zbývající rezerva 12.130.- bude ponechána jako rezerva pro probíhající projekty. Po ukončení projektů
budou zbylé prostředky dočerpány na projekt Rogalo Cup, který se díky snížení dotace nepodařilo proplatit
celý.
Zapsal: Petr Nedoma

Podobné dokumenty

Uložit do PDF

Uložit do PDF Tenisová omotávka oblíbená okruhovými profesionály v čele s Rogerem Federerem.

Více

Uložit do PDF

Uložit do PDF Taška Club Line X6 Tenisový bag Babolat Club Line Racket Holder X6 - růžový 2015

Více

prosinec 2011

prosinec 2011 • Informoval o činnosti LAA, také o problematice prostorů pro létání, • Informoval o předání pověření správy ULK Letecké amatérské asociaci, • Věnoval se problematice bezpečnosti létání, • Informov...

Více

prosinec 2012

prosinec 2012 Zprávu o činnosti LAA ČR za období od minulé Konference do současnosti, která byla vzhledem k rozsahu elektronicky zaslána delegátům Konference předem, komentoval prezident LAA ČR Jan Brskovský. Př...

Více

Novoknínský zpravodaj - duben 2015

Novoknínský zpravodaj - duben 2015 s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva. U S N E S E N Í č.3 - 5/2015-ZM Zastupitelstvo města Nový Knín s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt „Přístavba MŠ Nový Knín“ ze St...

Více

Uložit do PDF

Uložit do PDF http://tenisteam.cz/index.php?route=product/pricelist&pricelist_id=1&sort=name&order=DESC&limit=20&catid=65&page=3&output=pdf 1

Více

Uložit do PDF

Uložit do PDF Tretorn Coach 72 ks jsou baleny pro trenéry, tenisové kluby…

Více