Contipro Group holding Dolní Dobrouč 401 561 02 Dolní Dobrouč

Transkript

Contipro Group holding Dolní Dobrouč 401 561 02 Dolní Dobrouč
Contipro Group holding
Dolní Dobrouč 401
561 02 Dolní Dobrouč
www.contipro-group.cz
Ing. Tomáš Ostruszka
personální ředitel
Historie
1990
založena firma Contipro (výroba výživy a kosmetiky)
1992
zahájen vývoj fermentačně vyráběného hyaluronátu sodného
1994
hyaluronát sodný kosmetické kvality uveden na trh, začíná
postupné budování celosvětové distribuční sítě
1997
založení firmy CPN, na trh postupně uváděny další aktivní látky pro
kosmetiku, na trh uveden hyaluronát sodný výživové kvality
(jako první na světě jsme představili tuto aplikaci)
1998
dokončen vývoj farmaceutického hyaluronátu sodného,
započat vývoj finálních farmaceutických produktů na bázi
hyaluronátu sodného
2000
prodána divize finálních kosmetických a výživových produktů
na český trh uveden první farmaceutický produkt (Bonharen®)
2003
světový patent na zdravotnický prostředek Hyiodine®
2004
založení holdingu Contipro Group
CG holding je tvořen firmami:
CPN spol. s r.o.
výroba aktivních látek pro kosmetiku a
výživu, výzkum a vývoj
Contipro C, a.s.
výroba surovin pro farmacii a finálních
farmaceutických produktů, kontrolní
analytická laboratoř
Contipro Group s.r.o.
servisní firma, zabezpečuje technický
rozvoj, registrace, zajištění jakosti,
obchod, účetnictví
Současnost
Počet zaměstnanců: 155
Tržby (2008): 225 mil. Kč
Export – 99% celkových tržeb
Největší světový výrobce hyaluronátu sodného (30%
světového a 60% evropského trhu)
Zaměřujeme se na aplikace a látky nové, dosud
komerčně nenabízené.
Velký výzkumný a vývojový potenciál
(1/3 zaměstnanců ve výzkumu)
Contipro Group dnes…
Obchodní pozice:
Prodeje do 43 zemí světa
Distributoři v 37 zemích světa
Prakticky všechny větší vyspělé země
Účast na zahraničních veletrzích
cenný zdroj nových kontaktů
velká koncentrace stávajících distributorů a zákazníků
možnost prezentace novinek
každoročně 3-5 veletrhů pro suroviny
Tři pilíře obchodní strategie
Prvním pilířem je nekompromisní kvalita, to znamená maximální
dosažitelná kvalita, kterou lze na daném stupni rozvoje technologií
a kontrolních metod dosáhnout a která zároveň odpovídá
představám zákazníka, eventuelně jeho představy přesahuje a
nabízí mu tak další výhody a přidanou hodnotu.
Druhým pilířem je snaha nevyrábět kopie již známých věcí, nýbrž
přicházet na trh s originálními výrobky.
Třetím pilířem je potom snaha poskytnout zákazníkovi nejenom
požadovaný výrobek, nýbrž poskytnout mu i informace o
působení výrobku na organismus a jeho jednotlivé tkáně, je-li
aplikován způsobem, o kterém uvažuje zákazník, poskytnout
zákazníkovi informace o zpracování prodávané suroviny do formy
finálního výrobku a předat zákazníkovi další informace o
vlastnostech zakoupené suroviny či finálního výrobku nad rámec
standardně poskytovaných informací.
Charakter činností
Výroba je biotechnologická, pomocí mikroorganizmů.
Výrobky jsou polysacharidy, látky které se běžně vyskytují v přírodě
a v lidském těle. Vyrobíme jich zhruba 10 tun za rok. Rozesíláme je
zásilkovými službami.
Vstupní suroviny – přírodní látky, cukr, olej, přísady, filtrační desky.
Spotřebujeme jich desítky tun ročně. Provoz je malý, kamiony
přijíždějí několikrát za rok.
V procesu srážení se používá alkohol – izopropanol, je hořlavý.
Údržba zařízení – používá se louh sodný a kyselina octová.
Některé výzkumné laboratoře – malá množství jedů a nebezpečných
chemických látek.
Hyaluronát sodný, kyselina hyaluronová
látka tělu vlastní, nepůsobí toxicky ani iritačně (součástí vaziva,
zajišťuje hydrataci podkoží, vyskytuje se v lidském oku, zajišťuje
lubrikaci kloubů, apod.)
používána při léčbě kloubních onemocnění, v očních přípravcích
na suché oko, v nitrooční chirurgii při operacích šedého zákalu,
nízkomolekulové formy této látky se testují při léčbě některých typů
rakoviny
díky svým unikátním vlastnostem je vhodnou součástí přípravků na
hojení ran
používá se v kosmetice, váže na sebe vodu, 1% roztok již neteče.
Hydratační složka v krémech a gelech, přípravky pro kosmetické
operace, např. modelování rtů.
Hyiodine
Zdravotnický přípravek
Přípravek na hojení infikovaných a těžko hojitelných ran
Světový patent
Léčba přípravkem Hyiodine - diabetická noha
4,5 měsíce od počátku léčby
Hyiodinem®
Máme vybudovaný systém zajištění jakosti
Správná výrobní praxe (GMP), Contipro C, farmaceutický provoz + kontrolní
laboratoře, SÚKL Praha, ÚSKVBL Brno
ISO 9001:2000, celý holding, Lloyd´s register
ISO 13485:2003, Contipro C + obchod, Lloyd´s register
CES (Certificate of suitability), výroba léčivé látky odpovídá Evropskému lékopisu
(Ph.Eur.)
Hlavní výzkumné problémy řešené oddělením R&D
příprava nosičů léků (nanočástic, liposomů apod.) pro jejich cílenou
distribuci
studium mechanismu hojení ran a popálenin se zaměřením na silně
infikované rány, rány u diabetiků, chronické rány apod. a vývoj
nových přípravků na hojení ran
vývoj nano- a mikrovláken na bázi polysacharidů a jejich využitím ve
tkáňovém inženýrství a při výrobě různých zdravotnických prostředků
Zaměření laboratoří R&D
Optimalizace stávajících výrob, vývoj nových výrob (fermentační
skupina, lab genových modifikací)
Nové užití našich produktů (lab chem syntéz, lab transportních
systémů, lab hojení ran, lab tkáňového inženýrství)
Vliv látek na živé systémy – geny, buňky, dobrovolníci (lab
lékařských aplikací, lab molekulární biologie)
Mzda:
Průměrná měsíční mzda v holdingu je 26 tisíc Kč.
Mzdy v holdingu jsou nad celostátním průměrem a mezi průměrem
Pardubického kraje a Prahy
Mzdy jsou stanovovány a upravovány jednou ročně podle výsledků
hodnocení.
Mzda nemá stanovený strop, v závislosti na profesním růstu
zaměstnance může rychle stoupat
Profesní růst:
Máme zájem, aby naši zaměstnanci byli špičkami ve svém oboru
Podporujeme vzdělávání odborné a jazykové.
Postgraduálního studia se účastní 20 zaměstnanců.
Vzdělávací akce zajišťujeme u nás i v zahraničí.
Hradíme úspěšné zkoušky k získání certifikátů z anglického jazyka –
FCE a CAE
Držitelům oficiálního certifikátu přispíváme částkou 15tis. Kč jednou
za 2 roky na jazykový kurz v zahraničí.
Pracovní doba a dovolená:
V celé firmě je zavedena pružná pracovní doba, kdy o své přítomnosti
na pracovišti rozhoduje zaměstnanec, podle svých pracovních úloh
Umožňujeme přesuny pracovní doby, tak aby každý mohl co nejlépe
sladit pracovní a mimopracovní aktivity
Máme 5 týdnů placené dovolené, je to o týden více než je minimum
stanovené v Zákoníku práce
Pomoc při ubytování:
Spolupracujeme s osobami, které nabízejí podnájmy v Ústí nad Orlicí,
Letohradě a Dolní Dobrouči.
Poskytujeme bezúročné půjčky do 100 tis. Kč na pořízení vlastního
bydlení v okruhu 15 km od sídla firmy
Zájem o klíčové zaměstance:
Jsme schopni poskytnout půjčky na pořízení vlastního bydlení až 1
milión Kč
Pracujeme na pořízení služebních bytů v okolních obcích v Ústí nad
Orlicí a Žamberku.
Poskytujeme služební automobily k osobnímu užívání
Přispíváme částkou 20 tis. Kč na dovolenou zaměstnancům, kteří
projevili iniciativu a tvořivost nad rámec svých povinností. Po 11 lidech v
roce 2006 a 2007.
Kulturní a sportovní vyžití v okolí:
Cyklistické a turistické terény, letní koupání v Ústí, Vamberku a
Pastvinách, lezecká stěna v Cakli,
Sjezdovky v Říčkách, Dolní Moravě, Čenkovicích, Přívratě a České
Třebové, kryté zimní stadiony v Ústí nad Orlicí, České Třebové a
Chocni
Kryté bazény v Ústí nad Orlicí a České Třebové, tenis, squash, bowling,
spinning, kuželky, golf a různé sportovní kluby v okolí
Koncertní a divadelní předplatné v Ústí nad Orlicí, Vamberku a České
Třebové
Smetanova Litomyšl v dosahu
Život mimo velká města:
Jsme alternativou pro ty, kteří preferují práci a život mimo velká
města
Holding sídlí v údolí Tiché Orlice, v klidném prostředí v Dolní
Dobrouči
Dopravní spojení do Pardubic, Hradce Králové, Olomouce a Brna je
dobré, kulturní a sportovní akce, multikina a nákupní centra jsou
poměrně snadno dosažitelná
Hledáme:
Farmaceuty, chemiky, biology a lékaře do výzkumu a vývoje a pro
testování nově vyvinutých leků a zdravotnických prostředků
Chemické inženýry, strojaře a elektroniky pro vývoj nových
výrobních postupů a speciálních strojů a zařízeni pro výrobu
lipozomů, nanočástic, nanovláken a různých scaffoldů pro náhradu
tkání
Požadujeme:
Vzdělání příslušného směru
Znalost angličtiny na úrovní dovolující prezentovat výsledky práce
zákazníkům a odborné veřejnosti po celém světě
Tvůrčí přístup k řešení problémů
Chuť do práce
Přijímací řízení
Přijímací řízení má 3 kola
1. kolo je korespondenční. Dáváme přednost e-mailové komunikaci.
Po oslovení zašleme dotazník, test angličtiny na webové stránce
www.anglolang.com. Výsledky testu AJ >60 OK, <50 zvažujeme
odbornost.
2. kolo probíhá v sídle firmy. Zkrácený test angličtiny a pohovor,
slaďění požadavků
3. kolo – podrobné seznámení s podmínkami zaměstnání a
s pracovištěm. Již může být podepsána pracovní smlouva.
Adaptace nového zaměstnance
S novým zaměstnancem je sjednán pracovní poměr na jeden rok,
během něhož prochází adaptací.
Při nástupu je vypracován zácvikový plán, který se hodnotí před
uplynutím zkušební doby.
V dalším období je postupně seznámen se způsobem práce
v holdingu, s laboratořemi a provozy a jsou mu svěřovány úkoly se
stoupající náročností.
Naše motto je:
Neumíš – naučíme tě,
nemůžeš – pomůžeme ti,
nechceš – rozloučíme se.
Další informace jsou na
www.contipro-group.cz
Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

- B. Braun Avitum sro

- B. Braun Avitum sro rof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. je muž, který působí na první pohled skromným a nenápadným dojmem. Když však zjistíte, co všechno ve své práci dokázal, uznáte, že skromnost v jeho případě není na mí...

Více

CMI_INFO 1_2003 new.qxd

CMI_INFO 1_2003 new.qxd Jako každá firma i firma OPTIKON prošla určitou etapou svého vývoje a představuje dnes moderní, dynamickou firmu,která těží ze svých více než 20-letých tradic výroby vybraných druhů oftalmologickýc...

Více

21 - Hry bez katastru

21 - Hry bez katastru Vítejte podruhé v zemi krále Miroslava, vítejte v Přívratě Miroslavova země je jedno z nejmenších a nejmladších království na světě. Vzniklo 30.4.2002 jako čin několika recesistů, kteří postavením...

Více

Přednáška ze semináře AML ke stažení

Přednáška ze semináře AML ke stažení internetových obchodů a dalších oborů 3. Vkládání peněz pomocí sítě spolupracovníků a internetových obchodů 4. Vydírání osoby pracující v bance na IT 5. Převody peněz mezi účty, konverze měn a fina...

Více

zde

zde Stanovení koncepce optometrické ambulance by tedy mělo zahrnovat řešení hned několik důležitých problémů, které lze sice považovat za samostatný problém, ty ovšem vstupují do

Více