d´ARTAMAn 2-2005 - Novinky

Transkript

d´ARTAMAn 2-2005 - Novinky
2005
2
V tomto čísle d´ARTAMAna naleznete:
< Autorská soutěž o původní divadelní hru / strana 3 < Oříšky pro Popelku,
vyhlášení autorské soutěže her pro děti / 4 < Hvozdenský měšec plný pohádek
– program / 6 < FEMAD PODĚBRADY / DIVADELNÍ TŘEBÍČ – program
a přihlášky / 7 < O programu Náchodské prima sezóny a Šrámkova Písku /
10 < Informace k programu Wolkrova Prostějova / 12 < Loutkářská školička
– propozice a přihlášky / 13 < LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM – semináře včetně
přihlášek a informace o programu / 15 < Dětská scéna Trutnov – semináře a
přihlášky / 36 < Informace k programu VII. mezinárodního festivalu nezávislých
a amatérských divadel APOSTROF v Praze / 38 < 75. JIRÁSKŮV HRONOV
– propozice seminářů a dílen včetně přihlášek / 38 < Setkání mladých
amatérských divadelníků v Šumperku – propozice a přihláška / 47 < Dílna
středoškolské dramatiky a mladého divadla NAHLÍŽENÍ v Bechyni – propozice
a přihláška / 51 < Přehlídka jednoaktových her a divadla jednoho herce Štronzo
Moravská Třebová – propozice / 52 <
<
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
INFORMATORIUM O OBSAHU
•
AMATÉRSKÉ SCÉNY 2 / 2005
•
BYLO – Krajské postupové aj. přehlídky
POPAD 2005 / Milan Strotzer
Karlínská tříska 2005 ve znamení výrazného autorství / Milan Schejbal
Wintrův Rakovník ve dvou liniích /
Milan Schejbal
Dačické kejklování popáté / Vladimír Zajíc
Plzenští a ti ostatní / Lenka Lázňovská
Děčínská brána s číslem třináct /
Lenka Lázňovská
Divadlení v Lounech ponulté /
Kateřina Baranowská
Lomnice nad Popelkou 2005 /
Rudolf Felzmann
Komediální Červený Kostelec / Jan Císař
Pátý Zlom vaz v Ústí nad Orlicí /
Lenka Lázňovská
Třešťské divadelní jaro 2005 /
Vladimír Zajíc
Kojetínská třináctka / Vít Závodský
Hodonínský Hobblík a Mumraj 2005 /
Jaroslava Chalupová
Valašské křoví Slavičín 2005 /
Jan Šotkovský
Studénecký Harlekýn 2005 / Stanislav Macek
Dvě horské prémie, několik stoupání,
jinak nížina – Stodůlecký Píseček 2005 /
Dora Štérová a Vladimír Hulec
Prima setkání ve Strašecí 2005 /
Hana Franková
S muži, nebo bez mužů - Krumlovská
prima sezóna / Věra Regulová
Dobré to bylo... v Ostrově / Akram Staněk
Kocour rodiny Hakenů / Jan Císař
Východočeské alternativní sny, vize
a poezie - Audimafor Kostelec n. O. /
Vladimír Hulec
Tyjátr na trati 2005 / Zdeněk Aleš Tichý
Divadelní festival JID 20-05 /
Jaroslav Stuchlík
Jarní festival v Brně / Pavel Michele,
Veronika Valentová a Radim Toman
Prima sezóna aneb Mládí vpřed! /
Jarka Rozsypalová
Žebřiňák aneb Oblastní přehlídka
mladých divadel v Uherském Hradišti /
Jiří Pelán
Co se děje ve Valašské divadelní kotlině /
Saša Pernica
•
•
•
•
<
•
•
•
•
•
•
•
<
•
•
•
•
•
<
•
•
<
•
•
<
•
•
•
Zahlcená novojičínská Opona /
Hana Galetková, Alena Palarčíková
a Aleš Procházka
Dospělí dětem v Českém Krumlově /
Jaromír Hruška
Pohádkový mlejnek ve Žďáru nad Sázavou /
Rudolf Felzmann
Dobrou zprávu já přináším vám... /
Jana Štefánková
Zjevení v Odrách podvanácté / Saša Rychecký
Festival Popelec 2005 / Veronika Rodriguezová
VČERA, DNES A ZÍTRA
Schod – divadlo, které lidi baví /
Milan Orálek
Kdybych věděla, co mě čeká, asi bych
do toho nešla / Rozhovor Simony Bezouškové
s Marií Chovanečkovou
Divadlo s osobním ručením aneb Jak si žije
bard českého divadla poezie / Rozhovor
Vítězslavy Šrámkové s Radimem Vašinkou
Nadě s láskou / Mirka Císařová
Jarda Hložek, celá cibulka a divadelní
kuchyně / Standa Berkovec
Petr Lébl, absolutní divadelník a principál /
Vlasta Smoláková
Až naposledy / Pavel Němec
SERVIS / Dramaturgický pozorník
Kdysi slavné... / Jaroslav Hilbert: Vina
Jan Císař
Hry významných dramatiků
August Strindberg
August Strindberg: Otec
August Strinderg: Slečna Julie /
Milan Strotzer
Novinky světové dramatiky
Paloma Pedrero: Noci letmé lásky
Pavlína Morávková
SERVIS / Technika
Jevištní, scénické a kostýmové vybavení
v praxi / Kristina Herzinová
Co si počít se svícením, když máme málo
peněz / Pavel Hurych
SERVIS / Informace
Zprávičky
Kalendář akcí / květen – červen 2005
REPERTOÁROVÁ PŘÍLOHA AS
Divadelní hry pro děti z autorské soutěže
Oříšky pro Popelku / Milan Strotzer
Dramaturgický pendant
ke hře Matěj a čarodějnice /
Pavlína Morávková
MATĚJ A ČARODĚJNICE
Helena Němcová a Václav Vedral
2
NIPOS-ARTAMA
redakce Amatérské scény
P.O.BOX 12
120 21 Praha 2
PŘIHLÁŠKA
k předplatnému časopisu AMATÉRSKÁ SCÉNA
Složenku k úhradě předplatného mi zašlete na adresu:
Jméno, příjmení, titul..................................................................................................................................
Ulice a č.p.:.................................................................................................................................................
Místu - obec, PSČ:......................................................................................................................................
Objednávám odběr časopisu Amatérská scéna od čísla: ............................. roku: ....................................
............................
datum
............................................
podpis
CO NALEZNETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE AMATÉRSKÉ SCÉNY
Krom jiného to bude: IX. OTEVŘENO v Kolíně, celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla < Náchodská prima sezóna, celostátní přehlídka studentského divadla < FEMAD
Poděbrady / Divadelní Třebíč < Šrámkův Písek < Národní přehlídka divadelních monologů a
dialogů POHÁREK SČDO ve Velké Bystřici < Národní přehlídka divadla jednoho herce SČDO
v Kaznějově < Krajské divadelní přehlídky < Program Jiráskova Hronova < Další z textů her prověřených jevištěm < Dramaturgický pozorník z odkazu divadelní klasiky i dramatických novinek <
Pokračování seriálu o divadelním svícení <
* * *
Chcete-li být důkladně informováni o divadelním dění a problematice amatérského divadla jako celku, včetně uměleckého přednesu, chcete-li, aby se o Vašich divadelních
aktivitách dozvídali druzí, učiňte tento nepříliš náročný krok: Objednejte si dvouměsíčník
AMATÉRSKÁ SCÉNA. Pro předplatitele je cena jednoho čísla 40,- Kč (za šest čísel v ročníku
240,- Kč), pro ostatní 48,- Kč. Předplatné nemusí být nutně roční, suma, kterou poukážete, musí
však být vždy dělitelná čtyřiceti.
AUTORSKÁ SOUTĚŽ
O PŮVODNÍ DIVADELNÍ HRU
Pražské divadlo Vikadlo vypsalo soutěž o původní divadelní hru.
Podmínky: Ve hře budou vystupovat maximálně 4 herci a hra ještě nikdy nebyla uvedena. Termín uzávěrky je 30. září 2005.
Hra může být zaslána na adresu Divadlo Vikadlo, Bořivojova 86, 130 00 Praha 3, písemnou formou nebo na elektronickém nosiči (disketa, CD ROM).
Soutěž je dotována částkou 30 000,- Kč. Vikadlo si vyhrazuje právo první cenu neudělit.
Vybraná hra bude uvedena v Divadle Vikadlo a divadlo ji také vydá knižně.
(Informační servis místní a regionální kultury NIPOS č. 4/2005 z 26.3.2005)
3
OŘÍŠKY PRO POPELKU
VYHLÁŠENÍ AUTORSKÉ SOUTĚŽE
NIPOS-ARTAMA Praha ve spolupráci s organizátory národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti POPELKA Rakovník vyhlašuje počtvrté autorskou
soutež OŘÍŠKY PRO POPELKU.
Záměrem soutěže je iniciovat a podpořit vznik nových textových předloh pro
činoherní divadlo pro děti a rozšířit tak nevelký rezervoár kvalitní dramatiky určené dětskému publiku. Oblast činoherního divadla pro děti je stále Popelkou v kontextu veškerého
divadelního dění. Jedním z důvodu, proč tomu tak je, je naprostý nedostatek kvalitních
her.
Soutěže se mohou zúčastnit autoři starší 18 let s původní hrou nebo s dramatizací literární předlohy v českém jazyce, jejichž adresátem je dětské publikum.
Dětským publikem je míněna populace do 15 let věku.
Do soutěže budou přijaty pouze texty nové, které nebyly jevištně realizovány do
termínu, kdy je autoři přihlásí do soutěže, tj. odešlou na adresu jejího vyhlašovatele.
Vyhlášení:
Uzávěrka doručení prací
Vyhodnocení
Vyhlášení výsledků
Kalendář soutěže
Duben 2003
19. července 2004
do října 2004
POPELKA Rakovník,
listopad 2004
Vyhodnocení soutěže - ceny
Soutěž je anonymní. Práce zaslané do soutěže budou předány pořadatelem soutěže
odborné porotě bez označení autorů. Odborná porota bude sestavena nejméně ze třech
předních divadelních odborníků, zejména dramaturgů, zabývajících se oblastí divadla pro
děti.
Nejlepší práce budou oceněny finanční cenou: 1. místo částkou 10 tis. Kč, 2. místo
částkou 6 tis. Kč a 3. místo částkou 4 tis. Kč. Pokud by nastala situace, že by se v soutčži
objevil text z hlediska celkového kontextu české dramatiky natolik svou kvalitou mimočádný, bude v pravomoci poroty rozhodnout o kumulaci a přerozdělení výše finančních cen.
V případě, že by úroveň prací nesplňovala záměr soutěže, tj. rozšíření rezervoáru
kvalitní dramatiky činoherního divadla pro děti, bude v pravomoci poroty finanční ceny
neudělit. V každém případě bude vyhlášeno pořadí nejlepších prací.
Součástí ocenění bude publikování nejlepších prací buď v samostatném repertoárovém sborníku či jednotlivě formou přílohy časopisu Amatérská scéna. Publikován
může být větší počet prací, než je počet finančních cen, tj. v podstatě všech textových
předloh, které budou naplňovat záměr soutěže.
4
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTEŽI
• Autoři dávají zasláním textu hry do soutěže současně souhlas vyhlašovateli a pořadateli soutěže k prvnímu publikování hry tiskem, aniž by si za toto první publikování
činili nárok na honorář.
• Autoři zašlou své práce v takovém termínu, aby jejich doručení nepřekročilo stanovené datum uzávěrky, tj. 24. červenec 2006. Své práce včetne přílohy (viz rámeček níže)
zašlou na adresu: ARTAMA, do rukou Simony Bezouškové, Blanická 4, P.O. BOX
12, 120 21 Praha 2.
• Texty budou zaslány ve třech vyhotoveních s tím, že na nich nebudou uvedena jména autorů. Naopak, v případě dramatizací je podmínkou v záhlaví textu uvést původní
literární předlohu a jejího autora (autory), respektive pramen, z kterého dramatizace
čerpala.
g
g
g
g
g
g
K zásilce textu autoři přiloží zvláštní list, na němž uvedou tyto údaje:
jméno, příjmení, titul
adresu bydliště, včetně PSČ
telefonní spojení
e-mail
rok narození
podepsaný text tohoto znění:
Přihlašuji do autorské soutěže OŘÍŠKY PRO POPELKU
svoji divadelní hru s názvem:
.........................................................................................................
a svým podpisem ztvrzuji svůj souhlas
s podmínkami účasti v soutěži.
.......................................................
datum a podpis autora
•
•
Texty zaslané do soutěže její vyhlašovatel a pořadatel nevrací.
Práce, které nebudou splňovat ustanovení tohoto vyhlášení, nebudou do autorské soutěže zařazeny.
V Praze dne 1.4.2005
Simona Bezoušková v.r.
tajemnice autorské soutěže
OŘÍŠKY PRO POPELKU
Mgr. Lenka Láznovská v.r.
vedoucí ARTAMA Praha
5
HVOZDENSKÝ MĚŠEC
PLNÝ POHÁDEK
HVOZDNÁ 6. – 15. 5. 2005
V. ročník krajské přehlídky
dětských ochotnických divadel
a divadel hrajících pro děti
Pořádají: Obecní úřad Hvozdná a Kroužek divadelních
ochotníků Hvozdná.
Pod záštitou:
Libora Lukáše, hejtmana Zlínského kraje;
PaedDr. Aleny Gajdůškové, senátorky;
Miroslava Válka, starosty obce Hvozdná;
PhDr. Antonína Sobka, ředitele Městského divadla
Zlín.
P R O G R A M:
Pátek 6. 5. 2005
16:00
Happening I - průvod komediantů obcí, převzetí klíče
od starosty obce Hvozdná Miroslava Válka. Pohádkový
král – Lukáš Holík.
17:00
Vernisáž výstavy „Valašský názor“ a „XV.
Hvozdenský salón“.
18:00
Slavnostní zahájení V. ročníku Hvozdenského měšce
plného pohádek.
Vernisáž výstavy „Hvozdenský salónek“.
Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná, Jevgenij
Švarc/Hans Christian Andersen: Sněhová královna
(premiéra – mimosoutěžní představení).
Sobota
7.5.2005
10:00
Den otevřených dveří v keramické dílně ZŠ Hvozdná,
soutěž – „Pohádková postavička z hlíny“.
Happening II – průvod komediantů obcí.
16:00
OS Malá scéna Zlín, Jakub Michálek/Simona
Chalupová: Pučálkovic Amina.
Neděle 8. 5. 2005
14:30
Cesta pohádkovým lesem.
Pondělí 9. 5. 2005
10:00
Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná, Jevgenij
Švarc/Hans Christian Andersen: Sněhová královna.
18:00
Spolek nahodilých ochotníků Vizovice, Svěrák/
Smoljak: Dlouhý, široký a krátkozraký.
Úterý 10.5.2005
10:00
Divadelní studio „T“ DK Zlín,
V. Štěpánová/P. Grym: Bubáci.
Středa 11.5.2005
10:00
Nezávislá scéna při DK Kroměříž,
Václav Hnezl/Jiří Kozák: Z pohádky do pohádky.
Čtvrtek 12.5.2005
10:00
DS Klíček při ZŠ Kostelec u Holešova,
Josef Lada/Zdeněk Ballnér: O statečné princezně.
Pátek 13.5.2005
09:00
DS mladých a dětských divadelních ochotníků
– Společenský dům Lidečko,
Jeroným Horák: Medová pohádka.
17:00
OS Malá scéna Zlín,
Jiří Trnka/Alexandr Novák: Zahrada.
Sobota 14.5.2005
16.00
DS Na štaci Němčice nad Hanou,
Marie Kubátová: Jak přišla basa do nebe.
Neděle 15.5.2005
14:00
Happening III - průvod komediantů obcí.
15:00
Z pohádky do pohádky – velký dětský karneval.
Slavnostní zakončení přehlídky, vyhlášení výsledků
a odevzdání klíčů starostovi obce Hvozdná.
! ODKOUPÍME – NABÍDNĚTE !
Pro potřeby redakce časopisu odkoupíme
vázané i nevázané ročníky časopisů
OCHOTNICKÉ DIVADLO 1955
AMATÉRSKÁ SCÉNA 1969
REPERTOÁR MALÉ SCÉNY 1966 – 1970
KONTAKT: NIPOS-ARTAMA, redakce
časopisu Amatérská scéna, dr. Milan Strotzer,
P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel. 221 507 956-7, fax: 221 507 955, e-mail:
[email protected]
6
PROGRAM
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÉHO
ČINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA
FEMAD PODĚBRADY / DIVADELNÍ TŘEBÍČ 2005
1. část:
FEMAD Poděbrady 12. - 15.5.2005
Čtvrtek 12.5.
DNK
16:00 – 18:10
DNK
19:00 – 20:00
20:00 – 21:20
22:30 – 23:30
Oficiální zahájení národní přehlídky 2005
DK Jirásek Česká Lípa / režie: Václav Klapka
A.C. Doyle, Václav Klapka: Pes baskervillský
Rozborový seminář (Pes baskervillský)
Divadlo bez zákulisí Sokolov / režie: Martin Vokoun
F. G. Lorca: Krvavá svatba
Rozborový seminář (Krvavá svatba)
Pátek 13.5.
DNK
10:00 – 11:20
DNK
13:00 – 14:00
14:30 – 16:20
DNK
18:30 – 19:30
20:00 – 21:20
22:30 - 23:30
DS Zdrhovadlo Klášterec nad Ohří / režie: Václav Polda
Romain Rolland: Petr a Lucie
Rozborový seminář (Petr a Lucie)
DS DK Kroměříž / režie: Jiří Kašík
Matěj Pulkrábek: Ženy v éteru
Rozborvý seminář (Ženy v éteru)
DS Jana Honsy Karolinka / režie: Martin Františák
Martin Františák: Doma
Rozborový seminář (Doma)
Sobota 14.5.
DNK
10:00 – 12:00
14:00 – 15:00
DNK
15:00 – 17:00
DNK
19:00 – 20:00
20:00 – 21:15
DNK
23:00 - 23:45
Amatérský divadelní spolek RIYO / režie: Bohumír Klečka
Peter Shaffer: Equus
Rozborový seminář (Equus)
Nejhodnější medvídci Hradec Králové / režie: Ruby Hoo
Ruby Hoo: Ultimátum
Rozborový seminář (Ultimátum)
V.A.D. Kladno / režie: V.A.D. Kladno
Vladislav Vančura, Kazimír Lupinec: Rozmarné léto
Geisslers Hofkomedianten Kuks / režie: Petr Hašek
Heinrich Rademin, Petr Hašek: Atalanta aneb
Pronásledování z lásky aneb Krutá královna Tegeantů
7
Neděle 15.5.
10:00 – 12:00
Rozborový seminář (Rozmarné léto, Atalanta aneb
Pronásledování z lásky aneb Krutá královna Tegeantů)
2. část:
Divadelní Třebíč 18. – 22.5.2005
Středa 18.5.
ND
10:00 – 11:25
ND
13:30 – 14:30
16:00 – 17:00
18:00 – 20:00
ND
20:00 – 22:00
23:00 - 00:0
Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná / režie: Dušan Sitek
Gabriela Preissová: Gazdina roba
Malá scéna Zlín / režie: Magda Tomečková
Niccolo Machiavelli: Za kapku mandragory
Slavnostní zahájení Divadelní Třebíče a přivítání hostí
a poroty v Malovaném domě
Rozborový seminář (Gazdina roba, Za kapku mandragory)
DS Jiráskova divadla Hronov / režie: Miroslav Lelek
Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta
Rozborový seminář (Charleyova teta)
Čtvrtek 19.5.
ND
10:00 – 11:10
13:00 – 14:00
ND
14:00 – 16:00
ND
18:00 – 19:00
20:00 – 21:20
22:30 – 23:30
ZUŠ Uherské Hradiště Dohráli jsme
režie: Hana Nemravová
Dea Loherová: Modrovous – naděje žen
Rozborový seminář (Modrovous – naděje žen)
DS „Hýbl“ KC Česká Třebová / režie: Lubomír Hýbl
Ray Cooney: Rodina je základ státu
Rozborový seminář (Rodina je základ státu)
OS Malá scéna Zlín / režie: Jan Leflík
Valentin Krasnogorov: Pelikáni v pustině
Rozborový seminář (Pelikáni v pustině)
Pátek 20.5.
ND
10:00 – 11:45
ND
13:30 – 14:30
14:30 – 16:10
ND
18:00 – 19:00
20:00 – 22:10
23:00 – 00:00
DS Ty-já-tr Hrobeso Praha / režie: Luděk Horký
William Shakespeare: Mnoho povyku pro nic
Rozborový seminář (Mnoho povyku pro nic)
DS MSKS Velké Opatovice / režie: Pavel Petrželka
Joan Shirley: Vražda sexem
Rozborový seminář (Vražda sexem)
Malé divadlo Kolín / režie: Martin Drahovzal
Terry Pratchett, S. Briggs: Soudné sestry
Rozborový seminář (Soudné sestry)
8
Sobota 21.5.
ND
10:00 – 12:00
ND
14:00 – 15:30
18:00 – 20:00
ND
20:00 – 22:00
23:00 – 00:00
Šumavský ochotnický spolek – ŠOS Prachatice
režie: Jaromír Hruška
J.B.P. Molière: Don Juan
DS Zmatkaři Dobronín / režie: Miloš Stránský
Maurice Hennequin: Prolhaná Ketty
Rozborový seminář (Don Juan, Prolhaná Ketty)
Divadelní klub Českokrumlovská scéna / režie: René Vápeník
A.P. Čechov: Racek
Rozborový seminář (Racek)
Neděle 22.5.
ND
10:00 – 11:00
ND
11:30 – 12:30
Host přehlídky
Disk Trnava / režie: Dušan Vicen
Vicen, Janček a kol. Disk Trnava:
Geniálna epocha podľa Schulza
Slavnostní zakončení Divadelní Třebíče a celé národní
přehlídky amatérského činoherního divadla FEMAD
Poděbrady / Divadelní Třebíč 2005 s předáním ocenění a
vyhlášením výsledků, včetně návrhů pro Jiráskův Hronov
2005
Nové
divadlo
12:45 - ?
Závěrečné setkání účastníků přehlídky
Náhradníci
1.
DS Jiráskova divadla Hronov / režie: Miroslav Lelek
Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta
(do programu již zařazeno)
2.
Divadlo Esence Praha / režie: Marie Kubrová
Achille Campanille: Zločin ve vile Roung
3.
Divadýlko Na dlani Mladá Boleslav / režie: Radek Kotlaba
Ľubomír Feldek: Hrůza v hájovně aneb Horror v horárni
Poznámka: 1. náhradník postoupil do programu na základě odmítnutí účasti souboru Tyrš Lány s inscenací hry Karla Pleinera Babinec / Entrtejneři.
Legenda:
DNK
ND
Nové divadlo
Divadlo Na kovárně v Poděbradech
Národní dům v Třebíči
Foyer nově budovaného divadla
9
O PROGRAMU
NÁCHODSKÉ PRIMA SEZÓNY
A ŠRÁMKOVA PÍSKU
ROZHODNUTO
Programová rada divadelní části Náchodské prima sezóny a
Šrámkova Písku se sešla v úterý 5. 4.
2005 v sestavě Ludmila Pohanková (pouze NPS), Zdeněk Čecháček (pouze NPS),
Petr Haken (NPS i ŠP), Štěpán Filcík
(pouze NPS), Naďa Gregarová (NPS
i ŠP), Veronika Rodriguezová (pouze
NPS), Akram Staněk (NPS i ŠP), Markéta
Hoskovcová (NPS i ŠP), Petr Jelínek
(pouze ŠP), Jaroslava Olžbutová (pouze
ŠP – oba dohromady jeden hlas), Milan
Strotzer (pouze ŠP), Vladimír Hulec (NPS
i ŠP), Vladimír Michal (pouze ŠP), Karel
Tomas (NPS i ŠP, bez hlasu).
1. NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA
Bylo doručeno 6 nominací a 17
návrhů / doporučení. Na základě telefonického dotazu u Pepy Brůčka, který se
omluvil z důvodu nemoci, byl těsně před
zahájením jednání připojen ještě jeden
návrh z přehlídky v Třešti a s pomocí
Štěpána Filcíka byl identifikován návrh
z Turnovského drahokamu, který byl do té
doby pouze avizován, aniž by bylo známo,
o který soubor / titul jde. Pro oba návrhy
však pochopitelně nebyla k dispozici kompletní dokumentace.
Tyto tituly se programová rada
v souladu se svým právem rozhodla vzít
v potaz při rozhodování, přestože by
mohly být vyřazeny, stejně jako mnohé
další návrhy (i nominace), které nebyly
dodány kompletní (např. návrhy z Turnovského drahokamu, Studéneckého
Harlekýna, KKP Karolinka, ale i některé
ze Stodůleckého Písečku, JID 20-05 i
Kosteleckého Kostlivce). Programová
rada vzala na vědomí, že v přehlídce v Ostrově došlo k formálnímu omylu a že návrh, který byl nadepsán „Šrámkův Písek“,
je návrhem pro Náchodskou prima sezónu.
Objevily se nepodložené zprávy o tom, že
se objeví ještě doporučení na představení
DS Glasis Brno, ZUŠ V. Petrželky Ostrava
a Strýček Eskymák, tyto soubory však nikdo nenavrhl (ani v termínu, ani po). Po
ukončení programové rady Náchodské
prima sezóny (ve 13.39) dorazil e-mail od
Městského kulturního střediska v Třešti,
ze kterého vyplynul další návrh (soubor
Ampulka Třebíč), který se tak vinou pořadatele octl mimo.
Programová rada vytvořila svými
hlasy kompletní pořadí návrhů, ke kterému
bylo přihlédnuto po diskuzi a drobných
korekturách. Její rozhodování odpovídalo
platným propozicím.
Programová rada pro Náchodskou prima sezónu 2005 rozhodla takto:
Do programu zařadila všechny nominace:
Bez slovníku Roztoky - Apples
– Yourneys;
Druhák, ZUŠ Na Střezině, Divadlo
Jesličky Hradec Králové
- Vítr z Apalačských hor;
Chandra Nové Město na Moravě
- Nikdo není daleko;
Trilek Chameleon Brno
- Jana Anny Hynka den;
Holky z Blanska - Haló tělo, tady duše;
Údivadlo D.S. Bílá ponožka Kopřivnice
– Kosa.
Návrhy zařadila v tomto pořadí:
Studio divadla Dagmar Karlovy Vary Roura k rouře aneb Vzorně svorná rodina;
DS „Za humny“ Gymnázium
10
P. Křížkovského s um. profilací Brno – Salička;
ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky
Hradec Králové – Vězni;
ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky
Hradec Králové
- Ani zrnko pepře pro Czermaka;
ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky
Hradec Králové – Pastička;
DS Hyjta Domažlice - Dudáci a vlčí hlavy
...aneb Něco o Chodech;
Praští křupani - O uhranuté koze;
DS Stopa Liberec
- Ptákoviny podle Aristofana;
Divadelní soubor ŠTĚK Opava
- Šílený Sylwestr u Slimáčků;
dDDD Děčín - O líné a lakomém;
DS (Mo)mentálně odvážní Jihlava
- Jak se dělají peníze;
Divadélko Růžek České Budějovice
– „…ten nejlepší na světě“.
Náhradníky zvolila v tomto pořadí:
DIVIDLO Ostrava – „Teď už jsi šťastný,
mrtvý Agamemnone“;
Holky na zabití + Pavel - Albert Kyška.
Do programu nezařadila následující
návrhy:
VOŠ herecká Praha - Rajská hudba;
Divadelní studio Časumálo - SEKÁČ aneb
Co se stane, když smrt přijde o práci;
DS Masarykova gymnázia Vsetín
- Zapeklitá komedie;
Lužnice Bechyně - Pěnkava s Loutnou;
Divadelní klub mladých při SRP OA
Česká Lípa – Náměstíčko.
Nerozhodovala o návrhu:
Ampulka Třebíč
– „…a málem bych zapomněl!“.
Po jednání programové rady se
ukázalo, že nominovaný soubor Chandra
nesplňuje propozice pokud jde o věk.
Nejde zcela o jeho chybu - sám na to
pořadatele v Jihlavě upozorňoval a jeho
nominaci podepsal jako garant propozic
Jaroslav Stuchlík. Přesto toto představení
bude na Náchodské prima sezóně zařazeno
jedině tehdy, pokud to časové a prostorové
podmínky ostatních schválených titulů dovolí, a to „mimo hlavní program“, představení nebude hodnoceno a není možné jej
ani případně navrhnout jako reprezentanta
NPS na další přehlídky.
Sestavu vlastního programu
v Náchodě připraví místní pořadatel.
Jakmile jej budeme mít k dispozici, objeví
se i na webu NIPOS-ARTAMA.
2. ŠRÁMKŮV PÍSEK
ŠP neobsáhne časově tolik inscenací jako NPS, proto (i s přihlédnutím
k devíti nominacím) bylo rozhodování o
doplnění z návrhů mnohem těžší. Přesto se
opět programová rada rozhodla nevyřazovat neúplné návrhy a vybrat z celé jejich
šíře. Bylo doručeno 19 doporučení, jedno
během dopoledne v den jednání (návrh
z Žebřiňáku Uherské Hradiště – soubor
Dohráli jsme) a poslední návrh podal KPU
v ČR prostřednictvím Vladimíra Michala
osobně (divadlo Šuple) .
Pokud jde o kompletnost návrhů,
lze říci něco podobného jako u Náchodské
prima sezóny. Programová rada rozhodla
použít stejnou metodu, tedy vytvořit kompletní pořadí návrhů, to dále prodiskutovat, případně upravit. K úpravám v pořadí
však tentokrát nedošlo.
Programová rada pro Šrámkův Písek
2005 rozhodla takto:
Do programu zařadila všechny nominace:
Kabaret Caligula Praha - Hamlet: Přání
zabít;
DS Rámus Plzeň – Hra;
11
Vosto5 Praha - Košičan 3;
J.S.T.E. ARTYŽOK a DRED - Rudý
pavilon aneb Teorie (ne)spolehlivosti,
ale k čemu ta strašlivá komedie;
ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky
Hradec Králové – Vězni;
Chandraradar – Koně;
DS Dialog II - Velký bál;
Divadlo Na kraji Nový Jičín - V lázních;
Láhor/Soundsystem - Vyhledat a zneškodnit (akční melodram).
Návrhy zařadila v tomto pořadí:
Divadlo Kámen Praha – Mlejnek;
Starý hasicí přístroj Brno - Vojcek
– Recorded;
Vyrob si své letadýlko Praha - Večerní
zamyšlení;
Společnost Dr. Krásy
- KAABARED Dr. Krásy;
Útvar totálního divadla VYDRŽ Praha
- Zákaz vycházení;
Pachýř Pačejoff Plzeň - Veselé příhody
Pachýře a Chroše.
Náhradníky zvolila v tomto pořadí:
O holi Praha - Muž s holí;
Volná asociace Přibyslav
- Rozruch v Andenách;
Divadlo BAF Hostinné - Na útěku.
Do programu nezařadila následující
návrhy:
ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky
Hradec Králové
- Ani zrnko pepře pro Czermaka;
Krátké a úderné divadlo Liberec
- Kde že loňské něhy jsou;
Divadlo Šuple Brno - Jak to bylo v ráji;
Dohráli jsme ZUŠ Uherské Hradiště
- Modrovous - naděje žen;
Divadílna Krvik Totr
- Monopoly (společenská hra);
Rádio Ivo, Johanka Švarcová a Petr
Marek - Život nedoceníš – improvizace;
Cyranovy boty CVČ Lužánky
- Noemova archa;
Údivadlo - P.S. Bílá ponožka Kopřivnice
- Jed jsem sněd sen;
Iluze Štramberk – Vztahy;
Vrtule Slaný
- Blues pro černého pasažéra;
Spolek loutkářů VOZICHET
Jablonec n. N. - 3+1 povídka zn.: SAKI;
D. S. Monde Praha - 9× Cami.
Sestavu vlastního programu
v Písku momentálně připravuje NIPOS
ARTAMA. Jakmile bude k dispozici, objeví se na webu (www.nipos-mk.cz), a to
včetně podmínek pro účast pozorovatelů.
Karel Tomas
INFORMACE
O PROGRAMU
WOLKROVA
PROSTĚJOVA
48. celostátní festival poezie
Wolkrův Prostějov se letos koná ve dnech
21. – 25. června 2005. Programová rada
Wolkrova Prostějova proběhla 21.4.2005,
tedy po redakční uzávěrce d´ARTAMAnu 3/2005. Z tohoto důvodu můžete aktuální program a další potřebné informace
získat na www.nipos-mk.cz. Kontaktovat
můžete i paní Janu Štefánkovou na tel.:
221 507 959 nebo na mailové adrese
[email protected] Děkujeme za
pochopení.
Redakce Amatérské scény
12
JARNÍ
LOUTKÁŘSKÁ
ŠKOLIČKA
První letošní loutkářská
školička se uskuteční ve dnech 20.
– 22. května 2005, tedy co nevidět. Bude tentokrát trvat jen jeden
víkend, a to v prostorách loutkového divadla Frydolín: Švehlova
sokolovna v Praze Hostivaři, U
Branek 7, Praha 15 Hostivař.
Třída A • CO HRÁT
Pro vedoucí souboru (nebo
pro ty, kteří v souboru vybírají
texty a inscenují je – jednoduše
pro režiséry a dramaturgy). Obsahem výuky bude „dramaturgická
nalejvárna“, pokusíme se prostě
projít bohatou loutkářskou literaturu od textů kočovných loutkářů,
přes texty první republiky, let
poválečných až do současnosti se
zaměřením na ty kvalitní a dodnes
hratelné. Chtěli bychom prostě
naznačit směr kde a co hledat,
ukázat co všechno je zasuto, zapomenuto nebo opomíjeno, a že
povzdechy: „Vždyť není co hrát.
Loutkářská literatura je chudá…“
jsou neopodstatněné.
Třídy B – XY • JAK HRÁT
Pro všechny, kteří loutkové divadlo hrají.
Otevřeme tolik tříd, kolik se vás
přihlásí, a v oborech, na které
se přihlásíte. Což stačí vyznačit
na přihlášce. V kostce řečeno
– můžeme otevřít třídu pro herce
s MAŇÁSKEM, JAVAJKOU,
MARIONETOU,
MANEKÝNEM nebo třídu LOUTKÁŘSKÉ
ANIMACE bez udání druhu loutky, kdy by se pracovalo s loutkami improvizovanými, s dětskými
hračkami nebo předměty (takové
malé nahlédnutí do tajů divadla
oživlé hmoty).
Tu, kterou třídu bude
možné otevřít, pokud se do ní
přihlásí alespoň 10 uchazečů.
Ubytování je možné ve
vlastním spacím pytli přímo v sokolovně. Pokud byste potřebovali
lepší ubytování, je možné jej zařídit.
Cena by se měla pohybovat okolo 350,- Kč.
Pokud budete mít zájem
i o zajištění stravy, ta bude stát
200,- Kč na celý víkend.
Přihlášky naleznete na
jiném místě bulletinu.
13
PODZIMNÍ
LOUTKÁŘSKÁ
ŠKOLIČKA
Druhá letošní školička
se uskuteční na Moravě v Brně,
v objektu Soukromé mateřské a
základní školy, Rozmarýnová 3,
637 00 Brno.
Tentokrát to budou tři víkendy ve třech po sobě jdoucích
měsících, a to:
14. – 16. října
17. – 20. listopadu
(POZOR – 17. je státní svátek
a pátek 18. je pracovní den)
9. – 11. prosince.
A opět otevřeme tolik
a takové třídy, o jaké projevíte
většinový zájem. Určitě počítáme s třídou režijně-dramaturgickou. Dále to pak budou třídy
loutkoherecké a, bude-li zájem,
můžeme otevřít i třídu hlasovou,
scénografickou, technologickou,
apod.
Vyučovat budou profesionální loutkáři, se kterými se potkáváte na Loutkářské Chrudimi,
v porotách krajských přehlídek,
případně odborníci ze špičkových
amatérských souborů. Konkrétní
osoby ale v tuto chvíli neznáme,
protože neznáme vaše požadavky.
Vše tedy záleží na vašich potřebách a zájmu.
Důležité je, abyste do
konce června poslali přihlášky
(stačí e-mailem), abychom věděli
jak vše co nejlépe zařídit. (Přihláška je na straně č. 10)
V případě dotazů, nejasností, upřesnění apod. se obraťte
na kontakty uvedené na druhé
straně obálky.
Tu, kterou třídu bude možné
otevřít, pokud se do ní přihlásí
alespoň 10 uchazečů.
Ubytování je možné přímo ve škole (ve vlastních spacích
pytlích).
Cena této školičky by se
měla pohybovat okolo 1800,- za
celý kurz (3 x 600), to znamená
kurzovné, materiál, ubytování a
další náklady spojené s výukou.
Pokud byste chtěli zajistit
stravu, tak na celý víkend by se
měla vejít do 240,- Kč (cca 360,za prodloužený víkend). Dohromady tedy 840,. Kč
Přihlášky naleznete na
jiném místě bulletinu.
14
INSCENACE, KTERÉ PROŠLY
POSTUPOVÝMI PŘEHLÍDKAMI
A UVIDÍME JE
NA 54. LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI
(ŘAZENO ABECEDNĚ)
INSCENACE
SOUBOR
3+1 povídka zn.: SAKI
Spolek loutkářů Vozichet, Jablonec nad Nisou
Cirkus
DNO, Hradec Králové a Ťapina, Trnávka
Don´t Šajn + Pachýřovo hledání
Pachýř Pačejoff, Plzeň
Dva havrani aneb Nebyl to dobrý křesťan
TATE IYUMNI, Praha
E beh?
Teatro Matita, Slovinsko
Guliverze
Rámus, Plzeň
Hrnečku vař!
Jarka Holasová, Václavice
Johanes dr. Faust
Divadlo Jesličky, Hradec Králové
Krvavá svatba
Klika, Praha
Kybajváspro
Tak co?, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou
My se vlka nebojíme
HAD, Hradec Králové
O líném a lakomém
dDDD, ZUŠ Děčín
Ostrov splněných přání
Krajánek, Ledenice
Plyšový zajíc do lesa nepatří
Teatro Plyšolíno, Hradec Králové
Pohádkové hašteření
Bublanina, Ratiboř
Poslechněte, jak bejvávalo
Starost, Prostějov
Ptačí hlava a srdce
MIŠaS, Hradec Králové
Pták Žal
Kordula, Liberec
Pustý les
POLI – soukromé loutkové divadlo, Hr. Králové
Stráž
Dospělá embrya, Hradec Králové
To je můj dům
SaVo (samá voda), Plzeň
Tři prasátka a vlk
Spojáček, Liberec
Třináctery hodiny
Loutkové divadlo Střípek, Plzeň
Vojna s Turkem
Žižka u hradu Rábí
Poslední mravenec, ZUŠ Žamberk
eMILLion, Praha
15
SEMINÁŘE
54. LOUTKÁŘSKÉ
CHRUDIMI
54. loutkářská Chrudim se
bude konat 1. – 6. 7. 2005. To znamená, že příjezd seminaristů bude
očekáván 30. 6. 2005 v odpoledních
hodinách a výuka bude probíhat od
1. – 5. 7. 2005, vždy dopoledne.
Pátého večer a šestého dopoledne
proběhne závěr seminářů a také závěr celé přehlídky.
Po loňské smutné zkušenosti, kdy bylo potřeba víc jak
dvacet zájemců o chrudimské semináře odmítnout, protože pro ně už
zkrátka nebylo místo, jsme zásadně
„přezbrojili“ a nabízíme vám celých
15 seminářů. A to jak výukových,
tak inspirativních. Jsme připraveni
otevřít všechny, ale možné to bude
jen v tom případě, že o každý projeví zájem alespoň deset z vás. Proto
prosíme – volte velmi uváženě i ty
náhradní, abychom mohli sestavit
semináře co nejúčelněji a k vaší plné
spokojenosti.
Kurzovné by se nemělo zásadně lišit od minulých let. Předpokládáme, že cena semináře pro dospělého účastníka (včetně semináře
J) nepřesáhne 600,- Kč (loni 540,-) a
pro účastníky dětského klubu 200,Kč. Seminář pro rodiče s dětmi bude
kalkulován podle počtu účastníků a
počtu dětí na jednoho dospělého, a
ani ten by neměl být odlišný od let
minulých (předloni, kdy se podobný seminář konal naposled to bylo
820,- Kč za dospělého a dítě).
Účastníci seminářů dostanou
k dispozici nejen odborně vzdělaného
lektora a základní materiál, ale také
vstupenky na všechna přehlídková a
inspirativní představení a přehlídkový zpravodaj.
SEMINÁŘ A
CO S UPOVÍDANOU MARIONETOU, ABY TO NEBYLA NUDA
Variace na loňský seminář „I s marionetou se dá hrát“, tentokrát se zaměřením na vzájemné doplňování pohybu a slova u tak zdánlivě neakční
loutky jakou je marioneta. Monology
a dialogy s marionetami na drátech
i na nitích, s přenesením důrazu na
pohyb a akci.
A jedna speciální nabídka – je také
možné pracovat na vlastním monologu (či dialogu). Pak by ovšem bylo
potřeba, aby tento text lektorky mohly poznat předem.
Seminář je určen pokročilým i začátečníkům.
Blanka Josephová-Luňáková
Martina Hartmannová
Divadlo ALFA Plzeň
SEMINÁŘ B
MAŇÁSEK ANEB V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA, ALE….
Určeno pro divadelníky, kteří v sílu
loutky věří a touží odhalit magická
tajemství tohoto žánru. Což prakticky
znamená:
TROŠIČKU TEORIE – několik základních zaklínadel, která v podstatě
platí pro oblast divadla, které pracuje
s výtvarnem, objekty, jakýmkoliv
druhem loutek a kombinacemi toho
všeho.
ZÁKLADY ŘEMESLA - nutná
„drezura“ vašeho těla, neb základní
potřebou jest dokonalé zvládnutí
16
koordinace pohybu většinou horních
končetin a synchronizace tohoto
s mluvním i jiným projevem.
A proto též NEJEN POHYB, ALE
I ZVUK - ba dokonce i jednoduchá
hudba. Rozvíjení citu pro zvukovou
složku jevištní akce.
ALE HLAVNĚ - TOTO VŠE
UPLATNĚNO PRAKTICKY - to
jest, v malých představeních, vzniklých takřka z ničeho, nebo z toho co
bude po ruce. Současně si můžete
potrénovat i své dramaturgické a
režijní buňky.
S SEBOU SI VEZMI: maňásky
nebo jednoduché loutky a třeba i
plošňáky, hračky a předměty, které
nám pomůžou dotvořit představení
(rukavice všech druhů, ponožky,
punčochy atd). Potom jakékoliv hudební nástroje - i primitivní.
Jiří Vyšohlíd
Divadlo Drak, Hradec Králové
SEMINÁŘ C
KRÁSNÁ NEZNÁMÁ JAVAJKA
Co jsou javajky? Nebo kdo jsou javajky! Ze všech jednajících postav
na jevišti jsou nejschopnější citu a
emoce. Umí gesta přes celé jeviště i
gesta tak drobná, že je vy, loutkoherec spíš tušíte, ale divák je přehlédnout nemůže. Javajka nekarikuje
člověka – javajka žije. Pokud máte
pocit, že chcete dát své schopnosti
a důvěru loutce s čempurity (a nebo i bez), neváhejte. Třeba se něco
dozvíte. Třeba se něco dozvím já.
Nezáleží na dosavadní zkušenosti,
záleží na chuti a vlastní invenci.
Pokud máte javajku a nevíte si s ní
rady, vezměte ji s sebou do Chrudimi, společně ji rozžijeme!
Lea Hniličková
Národní divadlo marionet Praha
SEMINÁŘ D
HERECTVÍ HLASEM
Seminář zaměřený na práci s hlasem
a výrazovými hledisky mluvního
projevu. V této souvislosti se také
budeme zabývat herectvím s loutkou.
Zejména pak tím, jaká hlasová stylizace odpovídá příslušnému typu loutky, charakterizaci postavy atp. A také
půjde o to si uvědomit, jak jsme
hlasově vybaveni my sami, v čem je
přednost našeho hlasu a kde jsou slabiny, co nám osobně výrazově „sedí“
a v čem máme nedostatky – a když to
půjde, zjistit „jak na ně vyzrát“.
Pro zájemce od 20 let.
Mirka Vydrová
Divadelní společnost Bořivoj
SEMINÁŘ E
HLAS NA JEVIŠTI
Praktický seminář techniky jevištní
řeči, samozřejmě ve spojení s loutkou. Seminaristé projdou přes technická cvičení (od správného dýchání
až po procvičování vokálů a konsonant) až k práci s textem. Součástí
semináře je i nabídka individuálních
konzultací (chyby výslovnosti a hledání cesty k nápravě).
Waldtraud (Trauda) Ritterová
Divadlo Lampion, Kladno
SEMINÁŘ F
OD NÁPADU K INSCENACI
Dramaturgicko-dramatizátorský seminář je zcela prakticky zaměřen na
konkrétní nápady, náměty, předlohy
a scénáře, které účastníci připravují
pro vlastní soubor, pro kohokoli, kdo
by je chtěl hrát, nebo ještě ani nevědí,
jak by je mohli využít. Může tedy
jít jen o základní námět, doplněný
prvotní představou o jeho realizaci,
o rozpracovaný text či již hotový
17
scénář - čím hlubší a přesnější bude
vaše představa, tím více se o svém
námětu dozvíte. Řeč bude o dramaturgii, režii, ale také o scénografii,
herectví a možnostech hudby. Podmínkou účasti je, že pošlete předem
to, co máte, lektorovi a dalším třem
určeným kolegům; literární podklady
dodané až na místě nelze přijmout.
Kolektivní konzultací všech účastníků se pokusíme odhalit potence i
impotence, naděje i nebezpečí, klady
i zápory přinesených námětů a zároveň tak poznat i něco víc o divadle
a jeho zákonitostech. Čemuž bude
sloužit i každodenní rozbor představení předešlého dne.
Lektor: Luděk RICHTER
Divadelní společnost KEJKLÍŘ
SEMINÁŘ G
OBLIČEJOVÁ MASKA
Animace masky lidským tělem má
svou vlastní specifiku. Aby maska skutečně ožila a působila spolu
s mimikou obličeje, je nutné podržet
určité zákonitosti při jejím modelování – nechápat ji pouze jako výtvarný
artefakt. Budeme tvarovat masku na
konkrétní (váš) obličej, odlévat tvář,
modelovat polomasku, všímat si působení různého osvětlení na výsledný
tvar. Projdeme celou technologickou
cestu.
Irena Marečková
scénografka
SEMINÁŘ H
LOUTKY NA OBLOZE
Výtvarná dílna zaměřená na vyzkoušení možného použití papírových
horkovzduš-ných balónů a lampiónů
v pouličním divadle. V rámci dílny se
účastníci seznámí s technikou výroby
a pokusíme se dále hledat jak využít
možnosti materiálu jako loutky, tedy
lze-li s těmito speciálními „loutkami“
nějakým způsobem vyprávět příběh.
Dílna by měla být zakončena večerní
balónovou slavností. Leč vše bude
záležet na počasí - nutné bezvětří.
Robert Smolík
scénograf
SEMINÁŘ I
TVORBA INSCENACE (NE)JEN
PRO DĚTI
Režijně-dramaturgická dílna bude
hledáním inscenačního klíče, který
by odemkl vrata mezi dětským a dospělým divákem a umožnil svobodnou tvorbu bez omezení věkovými
skupinami. Jako východisko použijeme klasickou pohádku a pokusíme
se rozkrýt její téma, příběh, postavy a
její inscenační možnosti.
Jan Jirků a Petra Zámečníková
Divadlo Minor, Praha
SEMINÁŘ J
OD TVOŘENÍ KE STVOŘENÍ
Seminář pro mládež od 12 do 16
let
Hledání vztahu „loutkové divadlo
– text a téma“ se zdůrazněním loutky či předmětu jako významového
prostředku. Nebudeme se zabývat
tolik otázkou JAK s loutkou hrát, ale
PROČ s ní hrát.
Zdena Vašíčková
Dana Jandová
pedagožky dramatické výchovy
SEMINÁŘ K
CESTA OD ZVUKŮ K HUDBĚ
Seminář je určen pro všechny zájemce o netradiční hrátky se zvuky
a hudbou, bez znalosti not či hry na
hudební nástroj.
Poslouchali jste někdy hudbu svého těla?
18
Poslouchali jste hudbu ticha?
Chtěli jste sestavit kapelu, ale byli
jste sami?
Sestavíme experimentální kapelu
z účastníků bez ohledu na věk, stav
či pohlaví.
Máte doma nějaký hudební nástroj
a neumíte na něj hrát? Nevadí, my
také ne, ale určitě s sebou vezměte
všechno, na co se dá vyluzovat zajímavý zvuk. Máte buben, kastaněty
nebo rumba-koule a stydíte se předvést přátelům svůj um? Přijďte si
zařádit, meditovat a aktivně odpočinout se zvuky či hudbou.
Jan Matásek
Divadlo Minor, Praha
SEMINÁŘ L
PROSTŘEDÍ, TÉMA, MATERIÁL, AKCE, TEXT
Seminář směřující ke spojení metafory poezie, místa a loutky, či
animovaného předmětu.
V semináři se, po vyzkoušení
několika výrazových prostředků
(např. animace a personifikace
vybraného materiálu – předmětu,
asociativní práce s barvou apod.),
postupně seznámíme s texty a
chrudimskými místy a pokusíme
se je vlastní invencí spojit v celek.
Spojením svého génia s géniem
básníka a geniem loci* tak vytvoříme a v prostředí Chrudimi
představíme svá představeníčka,
happeningy či akce. A protože je
dáno, že každé pravidlo má své
výjimky, bude-li to potřebno, můžeme pracovat i na vašich vlastních či vámi donesených textech.
(* génius – starořímské ochranné
božstvo, strážný duch; mimořádné
tvůrčí nadání, …; mimořádně nadaný jedinec; genius loci – duch
vládnoucí na určitém místě.)
Josef Brůček
Tatrman ze Sudoměřic
SEMINÁŘ M
NAPLNĚNÍ PROSTORU
Pohyb, tanec – inspirace pro bytí a
pohyb na jevišti, práce s centrem,
osou, představou, prostorem... a důvěrou. Kontakt, citlivost k partnerovi
a prostředí, komunikace, budování
vztahů, dialog, konflikt, a možná i
příběh.
Michal Džula
Taneční a pohybové divadlo
Volný výlet, Praha
SEMINÁŘ N
(Inspirativní semi nář pro rodiče
s dětmi)
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 5
DNÍ
Společné divadelní setkávaní s pohádkami pěti světadílů. Seminář
nabídne cestu od návštěvy divadla
(představení 54. Loutkářské Chrudimi), až po drobné pokusy zahrát si v
něm. Jeho náplní budou hry, dramatické hry a improvizace, ale také různorodé tvořivé činnosti. Vyrobíme si
masky, exotické hudební nástroje a
další zajímavé předměty, zatančíme
si spolu tajemné rituální tance.
Seminář je určen rodičům, prarodičům, strýčkům a tetičkám s dětmi ve věku od 5 do 12 let.
Tomáš Doležal
vedoucí divadelního souboru
KŠANDY
a Střediska dramatické výchovy
Centra volného času
LUŽÁNKY v Brně
19
SEMINÁŘ O (Dětský klub)
pro děti do dvanácti let, které
nemohou zůstat doma, protože jejich rodiče budou v Chrudimi na
loutkářské přehlídce. Tentokrát to
bude výprava s názvem CESTA DO
MINULOSTI. Důležitá poznámka:
dětský klub bude pracovat stejně
jako semináře (od 8:30 do 13:00). V
případě jiných požadavků je nutné
se osobně dopředu domluvit s lektorkami.
Hana Zimmermannová
a Pavla Vitingerová
studentky dramatické výchovy
Západočeské univerzity Plzeň
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
V CHRUDIMI
Hotely
ALFA - cena dvou a vícelůžkových
pokojů se pohybuje okolo 300 Kč
za osobu a noc.
Lze zajistit i hotel BOHEMIA, kde
je cena dvoulůžkového pokoje 980,a 1480,- Kč za noc
Penziony
dvoulůžkový pokoj - 500 až 600 Kč
třílůžkový pokoj - 700 až 800 Kč
čtyřlůžkový pokoj - 900 Kč
Ceny jsou za osobu a noc.
Soukromí
290 Kč (jednolůžkový pokoj) 250
Kč (za osobu na noc ve vícelůžkovém pokoji).
Domovy mládeže
Tří až pětilůžkové pokoje, cena za
osoba / noc 160 Kč (Nelze zajistit
dvoulůžkový pokoj)
Turistická základna
Pro jednorázové ubytování s minimálními nároky na pohodlí,
umývárna a WC společné - cena
za noc 50 Kč (vlastní spací pytel a
podložka).
Poznámka: Jelikož jsou
kapacity jednotlivých druhů ubytování omezené (obzvláště hotelového
typu), prosíme o označení hlavního i
náhradního ubytování. Rovněž není
možné uspokojit veškeré požadavky
na ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelích a penzionech.
Ubytování se zajišťuje v termínu
od 30.6. (od 16:00) do 6.7.
(do 10:00).
Požadavek
prodlouženého pobytu z 6.7. na 7.7. je možné
uspokojit pouze ubytováním v
hotelu nebo penzionu. V ostatních
ubytovacích kapacitách to již není
možné - musíte se tedy na poslední
noc přestěhovat!!!
Důležité upozornění: Při
kratším pobytu seminaristy není
možno alikvotní část poplatku za
kurzovné vracet.
Stravování i posezení pro
účastníky LCH zajišťuje Měšťanská restaurace Muzeum.
Předem je možné objednat
celodenní stravování v hodnotě 170
Kč (snídaně 40 Kč, oběd 70 Kč,
večeře 60 Kč, a to při stávajících
cenách potravin), objednat lze i část
denního menu.
KONTAKT:
Dana Bohuňková
Chrudimská beseda
Široká ul. 85
537 01 Chrudim IV
telefon: 469 660 661
mobil: 721 935 856
20
PŘIHLÁŠKA NA LOUTKÁŘSKOU ŠKOLIČKU
JARO 2005
20. – 22. 5. 2005
Švehlova sokolovna, U Branek 7, Praha 15 Hostivař
Jméno a příjmení........................................................................................................................
Adresa ........................................................................................................................................
Telefon ......................................................... Mobil ...................................................................
E-mail.........................................................................................................................................
Není-li Vám to proti mysli, prozraďte nám svůj věk.................................................................
Ubytování ve vlastním spacím pytli v objektu sokolovny. ANO
NE
Potřebujete ubytovat jinak? Jak? ...............................................................................................
Mám zájem o zajištění stravy. ANO NE
Zatrhněte typ kurzu, o který máte zájem.
- DRAMATURGICKO-REŽIJNÍ
- MAŇÁSCI
- MARIONETY
- JAVAJKY
- MANEKÝNI
- IMPROVIZOVANÉ LOUTKY, HRA S PŘEDMĚTY
Datum.......................................................... Podpis ...................................................................
Poznámka: Můžete samozřejmě vyplnit obě strany přihlášky – pokud se chcete zúčastnit obou
školiček. V opačném případě přihlášku na opačné straně pro jistotu přeškrtněte.
PŘIHLÁŠKA NA LOUTKÁŘSKOU ŠKOLIČKU
PODZIM 2005
14. – 16. října, 17. – 20. listopadu a 9. – 11. prosince 2005
Soukromá mateřská a základní škola, Rozmarýnová 3, 637 00 Brno
Jméno a příjmení........................................................................................................................
Adresa ........................................................................................................................................
Telefon .............................................................. Mobil ..............................................................
E-mail.........................................................................................................................................
Není-li Vám to proti mysli, prozraďte nám svůj věk.................................................................
Ubytování ve vlastním spacím pytli v objektu školy. ANO NE
Potřebujete ubytovat jinak? Jak? ...............................................................................................
Mám zájem o zajištění stravy. ANO
NE
Zatrhněte typ kurzu, o který máte zájem.
- REŽIJNĚ-DRAMATURGICKÝ
- MAŇÁSCI
- MARIONETY
- JAVAJKY
- MANEKÝNI
- IMPROVIZOVANÉ LOUTKY, HRA S PŘEDMĚTY
- HLASOVÉ HERECTVÍ – TECHNIKA HLASU
- SCÉNOGRAFIE
- TECHNOLOGIE LOUTKY
Datum.......................................................... Podpis ...................................................................
Poznámka: Můžete samozřejmě vyplnit obě strany přihlášky – pokud se chcete zúčastnit obou
školiček. V opačném případě přihlášku na opačné straně pro jistotu přeškrtněte.
PŘIHLÁŠKA DO SEMINÁŘE
54. LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI
(PRO SEMINÁŘE A - M)
Odešlete do 15.5.2005!
NIPOS-ARTAMA, Mgr. Štěpán Filcík, Blanická 12, 120 21 Praha 2
Jméno a příjmení:.......................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Telefon domů: ................................mobil: ....................................práce:...................................
Datum narození:.............................Číslo OP:...............................E-mail: ................................
Soubor – instituce: .....................................................................................................................
Jste členem souboru, který hraje na 53. LCH?
ANO
NE
Závazně se přihlašuji do semináře (uveďte pořadí 1 až 3):
- SEMINÁŘ A - CO S UPOVÍDANOU MARIONETOU, ABY TO NEBYLA NUDA.
- SEMINÁŘ B - MAŇÁSEK ANEB V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA, ALE….
- SEMINÁŘ C - KRÁSNÁ NEZNÁMÁ JAVAJKA
- SEMINÁŘ D - HERECTVÍ HLASEM
- SEMINÁŘ E - HLAS NA JEVIŠTI
- SEMINÁŘ F - OD NÁPADU K INSCENACI
- SEMINÁŘ G - OBLIČEJOVÁ MASKA
- SEMINÁŘ H - LOUTKY NA OBLOZE
- SEMINÁŘ I - TVORBA INSCENACE (NE)JEN PRO DĚTI
- SEMINÁŘ J - OD TVOŘENÍ KE STVOŘENÍ (Pro mládež od 12 do 16 let)
- SEMINÁŘ K - CESTA OD ZVUKŮ K HUDBĚ
- SEMINÁŘ L - PROSTŘEDÍ, TÉMA, MATERIÁL, AKCE, TEXT
- SEMINÁŘ M - NAPLNĚNÍ PROSTORU
UBYTOVÁNÍ
Turistická základna ¨ Domov mládeže ¨ Penzion ¨ Soukromí ¨ Hotel ¨
Bude-li to možné, přeji si ubytovat společně s ..........................................................................
....................................................................................................................................................
Datum.......................................................... Podpis ...................................................................
(Pořadatel garantuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou zneužity.)
PŘIHLÁŠKA SOUBORU NA NAHLÍŽENÍ 2005
Název souboru: .....................................................................................
Vedoucí souboru: ..................................................................................
Kontaktní adresa:...................................................................................
.............................................................
PSČ: ..............................
tel.: ......................................................
mobilní tel:.....................
e-mail: ............................................................................
webová prezentace:.........................................................
Název inscenace: .................................................................................
typ inscenace (pokuste se stručně charakterizovat):
autor: ...................................................
režie: .............................
hudba:..................................................
výprava: ........................
další spolupráce: ...................................................................................
..............................................................................................................
počet členů souboru: ..........................
věkové složení souboru: .....................
předpokládaná délka představení: ...........................
čas na přípravu scény / vyklizení scény: ................. /.................
hrací prostor (popište a uveďte rozměry scény, popř. přiložte plánek):
technické požadavky:
Datum:
Podpis vedoucího:
NIPOS-ARTAMA
do rukou dr. M. Strotzera
P. O. Box 12 / Blanická 4
120 21 Praha 2
Odeslat nejpozději
do 10.6.2005 !
PŘIHLÁŠKA
do Klubu (nejen) mladých divadelníků
při 75. Jiráskově Hronově,
konaném ve dnech 4. –13. 8. 2005
Jméno a příjmení: …………………………………………………………….................
Adresa bydliště: ………………………………………….............. PSČ: …….…….......
Tel. do bytu: ………………..……........... do školy – zaměstnání: .......………...……...
E-mail: ……………………………………………………………………........................
Datum narození: …………..……..................Číslo obč. průkazu: …………….………
Škola – profese: …………………………….………………………………....................
Pracuji v divadelním souboru v ……………..………….............. coby …………….....
Klubu jsem se v minulosti již zúčastnil(a) u lektora: ……………….………................
1.
Přednostně chci být zařazen(a) v semináři:
V případě, že by z organizačních důvodů nemohlo být mé přání splněno, mám
zájem být zařazen(a) v seminářích v tomto pořadí:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Přihlašuji se současně jako stálý posluchač odpoledního Problémového clubu.
Zakroužkujte své
ANO – NE
Objednávám si samostatné ubytování u Kulturního a informačního střediska
v Hronově na vlastní náklady.
Zakroužkujte své
ANO – NE
Potřebuji nutně vegetariánskou nebo alespoň bezmasou stravu.
Zakroužkujte své
ANO – NE
…………………………………
podpis rodičů
(u účastníků mladších 18 let)
………………………
podpis účastníka
JAROMÍR KEJZLAR, Opletalova 467, 403 31 Ústí n.L. - Neštěmice,
Tel.: 601 257 751
ODESLAT do 17. července 2005!
OZNÁMENÍ O ÚČASTI
v rozborovém semináři na 75 . JH 2005
Jméno a příjmení
……………………………………………………………................
Adresa bydliště
……………………………………………………………................
PSČ …………………… Jiný kontakt ………………………………………................
Pracuji v divadelním souboru …………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………..............
Oznamuji, že se hodlám zúčastnit Rozborového semináře připravovaného KR SČDO
ve dnech (vhodné označte) :
NE: 7.8.2005
PO: 8.8.2005
ÚT: 9.8.2005
ST: 10.8.2005
ČT: 11.8.2005
PÁ: 12.8.2005
Na seminářích SČDO jsem již v minulosti byl/a (vhodně označte a doplňte):
ANO: (kdy/kde) ……………………………………………………………….................
NE
Mám pro vás tato sdělení ……………………………………………………....................
V ………….. dne …….2005
Podpis ……………………………………................
PŘIHLÁŠKA DO SEMINÁŘE
PRO RODIČE S DĚTMI
54. LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI
Odešlete do 15.5.2005!
NIPOS-ARTAMA, Mgr. Štěpán Filcík, Blanická 12, 120 21 Praha 2
RODIČ, PRARODIČ NEBO TEN, KDO BUDE S DITĚTEM V SEMINÁŘI
Jméno a příjmení:.......................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Telefon domů: ................................mobil: ....................................práce:...................................
Datum narození:.............................Číslo OP:...............................E-mail: ................................
Soubor – instituce: .....................................................................................................................
Jste členem souboru, který hraje na 53. LCH?
UBYTOVÁNÍ
ANO ¨
NE ¨
Turistická základna ¨ Domov mládeže ¨ Penzion ¨ Soukromí ¨ Hotel ¨
Bude-li to možné, přeji si ubytovat společně s ..........................................................................
....................................................................................................................................................
Datum.......................................................... Podpis ...................................................................
Pořadatel garantuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou zneužity.
INFORMACE O DÍTĚTI (DĚTECH)
Jméno a příjmení:.......................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................Datum narození: ...............................................
Soubor – instituce: .....................................................................................................................
Je dítě členem souboru, který hraje na 53. LCH?
ANO ¨
NE ¨
Jméno a příjmení:.......................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................Datum narození: ...............................................
Soubor – instituce: .....................................................................................................................
Je dítě členem souboru, který hraje na 53. LCH?
ANO ¨
NE ¨
PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉHO KLUBU
54. LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI
Odešlete do 15.5.2005!
NIPOS-ARTAMA, Mgr. Štěpán Filcík, Blanická 12, 120 21 Praha 2
RODIČ NEBO TEN, KDO BUDE MÍT NA LCH DÍTĚ (DĚTI) NA STAROSTI
Jméno a příjmení:.......................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Telefon domů: ................................mobil: ....................................práce:...................................
Datum narození:.............................Číslo OP:...............................e-mail: .................................
Soubor – instituce: .....................................................................................................................
Jste členem souboru, který hraje na 53. LCH?
ANO ¨
NE ¨
UBYTOVÁNÍ
Turistická základna ¨ Domov mládeže ¨ Penzion ¨ Soukromí ¨ Hotel ¨
Bude-li to možné, přeji si ubytovat společně s ..........................................................................
....................................................................................................................................................
Datum.......................................................... Podpis ...................................................................
Pořadatel garantuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou zneužity.
INFORMACE O DÍTĚTI (DĚTECH)
Jméno a příjmení:.......................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................Datum narození: ...............................................
Soubor – instituce: .....................................................................................................................
Je dítě členem souboru, který hraje na 53. LCH?
ANO ¨
NE ¨
Jméno a příjmení:.......................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................Datum narození: ...............................................
Soubor – instituce: .....................................................................................................................
Je dítě členem souboru, který hraje na 53. LCH?
ANO ¨
NE ¨
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na praktický seminář Dětské scény 2005
10. - 16. června, Trutnov
Jméno a příjmení: ................................................................................................................
Adresa: .................................................................................................................................
.............................................................….........
PSČ: ...................................................
Datum narození: ..............................................
Telefon domů: .................................................
Telefon do zam.: ................................
Mobilní telefon: ...............................................
E-mail: ...............................................
Škola nebo zařízení, kde pracuji s dětmi a mládeží: ............................................................
..............................................................................................................................................
Absolvované semináře a dílny dram. výchovy a dětského divadla, event. studium:
Závazně se přihlašuji do seminární třídy (zakroužkujte):
A - Přednes z perspektivy recitátora, porotce a pedagoga
B - Drama a folklor - africké inspirace
C - Co dovedou loutky
D - Aby bylo co hrát aneb Kurz dramaturgie svépomocí
Uveďte náhradní možnost pro případ, že by byla kapacita třídy už přeplněna:
..............................................................................................................................................
Mám zájem o ubytování:
g
v penzionu (pokoje s lůžky)
g
ve škole (v tělocvičně s vlastním spacím pytlem a podložkou)
Datum:
Podpis:
DĚTSKÁ SCÉNA 2005
34. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA
DĚTSKÉHO DIVADLA
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA A DÍLNA
DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
10. - 16. ČERVNA 2005, TRUTNOV
Z pověření a za finančního
přispění MK a MŠMT pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení
pro tvořivou dramatiku a Dům kultury Trutnov ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU.
Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické
výchovy orientované na inscenační
práci s dětmi. Zahrnuje představení
nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací
dětských souborů a nejzdařilejší
vystoupení dětských recitátorů
vybraná lektorskými sbory krajských přehlídek, rozbory inscenací
pod vedením odborníků na divadlo
a dramatickou výchovu a praktické
semináře zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické
výchovy.
Dětská scéna je určena
všem zájemcům o divadlo s dětmi
a dramatickou výchovu, vedoucím
dětských a mladých souborů, učitelům všech typů škol a dalších vý-
chovných a vzdělávacích institucí,
studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult.
Celostátní přehlídka a dílna
dětských recitátorů se koná od 10.
do 12. června 2005, Celostátní
přehlídka dětského divadla spolu
s praktickými semináři pro dospělé účastníky bude probíhat od 11.
do 16. června 2005 (příjezd účastníků 10. června večer). Semináře
Dětské scény jsou akreditovány
MŠMT pod č. 31 660/2004-25451. Učitelům tak může účastnický
poplatek uhradit škola z prostředků
určených na další vzdělávání pedagogů.
PŘEHLED SEMINÁRNÍCH
TŘÍD PRO DOSPĚLÉ
ÚČASTNÍKY:
Třída A - Přednes z perspektivy
recitátora, porotce a pedagoga
Praktický seminář pro všechny zájemce o přednes, ať už v sólové či
kolektivní podobě.
Účastníci vystřídají v průběhu
semináře několik rolí. V rolích
recitátorů budou mít možnost nastudovat zvolený text a na „vlastní
kůži“ zakusit, co to je „přednes“.
Zahrají si ale také na porotce celostátní přehlídky sólových recitátorů
a provedou hodnocení a rozbor
výkonů, pohovor s dětmi a jejich
35
doprovodem apod. V roli pedagogů
společně prokonzultují texty, které
by rádi nabídli svým svěřencům.
Zkušenější účastníci zde dostanou
možnost pracovat se začátečníky.
V rámci semináře dojde také na přípravu krátkého společného vystoupení. Součástí bude také zamyšlení
nad problematikou recitace jako
popelky v základních a středních
školách (hledání cest k většímu
prosazení a uplatnění přednesu
na školách a možnosti jeho využití
a začlenění do výuky).
Lektorka: Ema Zámečníková, učitelka a vedoucí dětských a mladých
souborů LDO ZUŠ Na Střezině
Hradec Králové a Divadla Jesličky,
pedagog konzervatoře Pardubice.
Třída B - Drama a folklor - africké inspirace
Svět, ve kterém žijeme, ovládly
moderní technologie. Náš život
se postupně automatizuje a digitalizuje a z nás i z našich dětí jako by
se někdy stávaly naprogramované
stroječky. Víc než kdy dřív bychom
dnes potřebovali cítit skutečný puls
života, vrátit se k dávným kulturám
a integrovat je do našeho moderního životního stylu. Naším jediným
pojítkem s prastarými sociálními
kulturami je folklor. Také africký
folklor má svůj vnitřní autentic-
ký náboj, který spojuje dávnověk
s dnešním světem.
Právě vztah starých příběhů, písní a přísloví k současnosti bude
v centru zájmu semináře. Účastníci
budou hledat možnosti folklorního
materiálu pro pedagogickou práci
s dětmi a mládeží i pro divadlo.
Samozřejmou součástí práce s africkým folklorem bude hudba, rytmus
a tanec.
Lektor: Frank Katoola Kajengure,
pedagog hudební výchovy, dramatické výchovy a divadla, choreograf, zakladatel a umělecký vedoucí
Tender Talents Magnet School,
Kampala (Uganda).
Tlumočnice: Petra Kunčíková.
Třída C - Co dovedou loutky
Praktická dílna pro všechny, kteří
mají chuť objevovat obrovský potenciál, který skýtá loutkové divadlo
pro práci s dětmi a mládeží.
Společná práce bude zahrnovat
základní seznámení s druhy loutek
a jejich použitelností v divadelní
praxi s dětmi a vytýčení důležitých zákonitostí při hře s loutkami
vycházejících z nutné potřeby stylizovat (a zjednodušovat ve jménu
srozumitelnosti). Hlavní náplní
semináře bude praktické ověření
36
na malých inscenacích vzniklých
na základě improvizací s jednoduchými druhy loutek. Seminář
se bude zabývat i ozvučením těchto
etud a vůbec funkcí zvuku v divadle
loutek. Při tvorbě drobných představení si účastníci ověří také své
dramaturgicko-režijní schopnosti,
protože i tato složka má zde svoje
specifika. Vlastní hudební nástroje,
loutky či předměty vítány.
Lektor: Jiří Vyšohlíd, herec, muzikant a režisér, Divadlo DRAK
Hradec Králové.
Třída D - Aby bylo co hrát aneb
Kurz dramaturgie svépomocí
Seminář je určen pro všechny, kteří
každoročně řeší otázku, „co letos
s dětmi hrát a kde to sehnat“, a zároveň pro ty, kteří možná ještě nesebrali odvahu „zkusit si to napsat zdramatizovat sami“, ale přece jen si
už s tím nápadem v duchu tak trochu
pohrávají. Seminář jim nabídne příležitost ujasnit si, podle čeho vybírat
literární předlohy, a vyzkoušet různé
dramatizátorské pokusy v rámci
spolupráce na zvoleném prozaickém
textu. Otevřena bude i možnost konzultací pro ty, kteří už od myšlenek
postoupili k činům a mají vybranou
vlastní literární předlohu, nebo už
dokonce rozpracovaný scénář.
Lektorka: Irina Ulrychová, pedagog katedry výchovné dramatiky
DAMU Praha.
Kurzovné: 600 Kč, studenti
denního studia 500 Kč (zahrnuje
poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková
představení a diskuzní kluby, vstup
na večerní doplňkové programy).
Ubytování od pátku 10. 6.
do čtvrtka 16. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí,
v penzionu v ceně cca 200 Kč/noc,
ve školní tělocvičně s vlastním spacím pytlem a podložkou za cca 40
Kč/noc.
Máte-li zájem přihlásit
se do některé ze seminárních tříd DS
2005, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdříve, pokud možno
do 15. května 2005 na adresu: Jakub
Hulák, NIPOS-ARTAMA, Blanická
4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.:
221 507 969 nebo e-mailem na adresu [email protected], příp. faxem
na č. 221 507 955.
Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě,
že počet přihlášek překročí limit
stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet
k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech
v oboru.
37
APOSTROF
75. JIRÁSKŮV
PRAHA 2005
HRONOV
Mezinárodní
festival
nezávislých
a
amatérských
divadel
MB(apostrof)99 letos změnil název na
pouhý APOSTROF. Uskuteční se od 28.
června do 2. července 2005. Zahájen
bude společným večerem 28. června v
Malostranské Besedě v Praze, s níž se
tímto před rozsáhlou rekonstrukcí pro
letošek rozloučíme. V tomto večeru bude
s největší pravděpodobností uvedena
v pořadí již třetí premiéra souboru Lucerna
v této divadelní sezóně, a sice hra Marka
Horoščáka Vařený hlavy. Apostrof bude
probíhat dále tradičně na prknech pražského Divadla Na Zábradlí a netradičně
také v DISKu a Řetízku. Tři představení
denně zahrají soubory z Ruska, Estonska,
Spojených států amerických, Španělska,
Venezuely, Argentiny, Finska, jako každý
rok také soubor ze Slovenska a pravděpodobně i z dalších zemí. Představení zahraničních souborů budou doplněna několika
českými, takže Apostrof nabídne konfrontaci mnoha světových trendů s naším
domácím děním.
Festival bude doprovázen programem dílen, které povedou lektoři z cizích
zemí. Jejich program budeme schopni
zveřejnit cca do měsíce. Bude určen nehrajícím i hrajícím účastníkům. Při včasném
přihlášení jim můžeme obstarat ubytování
v ceně kolem 250,- Kč za 1 noc, což je na
pražské poměry velmi přijatelná cena.
Bližší informace:
Akram Staněk, U Háje 21, 147 00 Praha 4,
tel.: +420 604 226 170,
e-mail: [email protected]
A JEHO KLUB
(NEJEN) MLADÝCH
DIVADELNÍKŮ
4. - 13.8.2005
Program 75. Jiráskova Hronova
2005 (dále jen JH), celostátní mezidruhové
přehlídky amatérského divadla se zahraniční účastí, v tomto období krystalizuje na
krajových a národních přehlídkách v různých druzích, žánrech a oblastech amatérského divadla. O účasti souborů a jejich
inscenací bude rozhodnuto především na
základě nominací a doporučení odborných
porot celostátních druhových přehlídek.
I letošní JH bude zdrojem mezidruhového poznání a vzájemné inspirace.
Na hronovských jevištích se opětovně
ocitnou inscenace činoherního divadla,
experimentálního a studentského divadla a
malých jevištních forem, inscenace loutkového divadla. Výběr inscenací se uskuteční
i z oblasti tanečního a pohybového divadla,
neopomene oblast divadla pro děti a inscenace dětských divadelních souborů. Ona
druhová rozmanitost nebude pouze otázkou
skladby programu divadelních představení.
Stejně rozmanitý bude doplňkový program,
nevyjímaje vzdělávací část JH.
***
Chcete-li
navštívit
letošní
Jiráskův Hronov a prožít jej aktivně ve společnosti lidí spřízněných zájmem o divadlo,
vezměte do rukou tužku a diář, zatrhněte si
v něm 4. - 13. srpna 2005 a připojte heslo:
38
Klub (nejen) mladých divadelníků JH.
g Klub bude i letos příležitostí k získání
či rozšíření základních poznatků o divadle a dovedností potřebných k vlastnímu divadelnímu tvoření.
g Klub (nejen) mladých divadelníků - to
je příležitost pro zájemce o divadlo z
nejmladších, ale nejen pro ně. Letos
se otevírá opět všem bez ohledu na
věk. Přesto tu jedno věkové omezení
je: zúčastnit se mohou všichni, kdo
k 4.8.2005 dovršili patnáct let věku.
Přijetí účastníků mladších 18 let bude
podmíněno souhlasem jejich rodičů.
g Klub (nejen) mladých divadelníků - to
je mj. příležitost získat specifické poznatky a dovednosti z oblastí, v kterých
ten který účastník není takzvaně doma.
Klub je proto koncipován tak, aby byl
nabídkou druhů či oborů i pro ty, kteří
chtějí dojít poznání a nechat se inspirovat tím, co druhu divadla, v kterém se
pohybují, není nejvlastnější.
g Klub (nejen) mladých divadelníků bude
pracovat v těchto skupinách - seminářích a dílnách:
A (jako Abeceda)
Lektor: Prof. Mgr. František Laurin,
režisér, pedagog Státní konzervatoře v Praze, mnohaletý lektor a porotce amatérského
divadla.
Základní abeceda divadla
Seminář je určen především začínajícím divadelníkům. Seznámíte se v něm
tak říkajíc na vlastním těle a na konkrétním
„materiálu“ divadelních představení, která
skýtá program JH, se základy divadelní
práce. Prostředkem k tomu budou různá
cvičení, hry a povídání o jednotlivých inscenacích. Zvláštní pozornost bude věnována
základním divadelním principům, „stavebním kamenům“ inscenace a užití výrazových
scénických a hereckých prostředků. Seminář
bude pracovat jako uzavřená skupina.
C (jako Cesty)
Lektoři: Doc. Mgr. Irina Ulrychová,
dramaturgyně, docentka katedry výchovné
dramatiky DAMU Praha, ale také učitelka
LDO ZUŠ v Brandýse n. L., lektorka seminářů a vzdělávacích projektů v oblasti výchovné dramatiky a členka porot přehlídek
dětského divadla.
Cesty do příběhů
Seminář je určen především těm, kdo
pracují s divadelními kolektivy dětí a mládeže či se chtějí věnovat této oblasti divadelní činnosti, respektive využít metody a
postupy v ní užívané ve své divadelní praxi.
Mohou se jej zúčastnit jak ti, kdo již mají
zkušenost s dramatickou výchovou dětí a
divadelní práci vnímají jako její přirozenou
součást, tak ti, kdo se s praktikami současné
dramatické výchovy dětí dosud nesetkali.
Seminář bude zaměřen na úvodní
fázi procesu inscenační tvorby, na bohatou
škálu dramaticko-výchovných metod jako
prostředků vedoucích k prozkoumání toho,
co zvolený dramatický nebo prozaický text
nabízí, ať už se to týká tématu (co nám příběh „chce“ říci a co my skrze něj můžeme
sdělovat dál), postav (poznávání a dotváření jejich charakterů a motivací jednání)
nebo problémů a konfliktů, s nimiž se tyto
postavy střetávají, a které musí řešit.
***
H (jako Herecký trénink)
Lektor: Michail Čumašenko, režisér, pedagog a děkan fakulty režie Ruské
akademie divadelního umění v Moskvě
(RATI), viceprezident Ruského střediska
AITA/IATA, lektor divadelních dílen a
seminářů v Rusku, Německu, Francii,
Estonsku, Monaku aj.
Herecký trénink a osvojení základních
prvků „systému“ K.S. Stanislavského
a postupů Michaila Čechova
39
Dílna je určena především režisérům, ale i hercům (ne však úplným začátečníkům). Jak název dílny říká, jeho účastníci
se seznámí se základními prvky tzv. systému divadelní tvorby K.S. Stanislavského
a s postupy světově proslulého Michaila
Čechova. Jejich osvojení bude realizováno
formou praktických cvičení, hereckého
tréninku na základě analýzy textu aktovky
A.P. Čechova Námluvy, respektive prvního
dějství Čechovovy hry Tři sestry. Znalost
těchto u nás běžně dostupných předloh se
předpokládá.
Dílna bude vedena v ruském jazyce. Znalost ruštiny bude výhodou, není
však podmínkou účasti. Tlumočení do češtiny se ujme Mgr. Jiří Klapka, předseda
České asociace rusistů.
Dílnu připravila Společnost amatérské divadlo a svět za finanční podpory
Ministerstva kultury.
***
J (jako Jevištní řeč)
Lektorka: Mgr. Regina Szymiková,
herečka, pedagožka hlasové a mluvní
výchovy DAMU a Státní konzervatoře
v Praze.
Jevištní řeč
Posluchači tohoto semináře, vedeného jednou z našich předních pedagožek
hlasové výchovy, se budou věnovat praktickým dechovým, artikulačním, hlasovým
a rezonančním cvičením. Ta budou spojována s tělovým cítěním, pohybem v prostoru, s partnerským kontaktem a vzájemným
posloucháním se. Vedle skupinových
cvičení bude v semináři věnován prostor i
sluchové analýze individuálních dispozic.
***
KPR (Kurz praktické režie)
Lektoři: Mgr. Pavlína Morávková,
dramaturgyně Divadla ABC v Praze a Mgr.
Milan Schejbal, dramaturg a režisér, umě-
lecký šéf Divadla ABC a pedagog DAMU
v Praze.
Kurz praktické režie
Čtvrté soustředění posluchačů
dlouhodobého vzdělávacího projektu, který
byl zahájen při Krakonošově divadelním
podzimu ve Vysokém n. Jiz. v říjnu 2003.
Seminář je pro nové zájemce uzavřený,
zúčastnit se jej mohou pouze přijatí posluchači, kteří absolvovali první a následná
soustředění kurzu.
Obsahem hronovského soustředění 2005 bude propedeutika divadelní režie,
tj. seznámení se se základními prvky režijní
práce a jejich osvojení.
Přihlášky do Klubu (nejen)
mladých divadelníků musí vyplnit a zaslat i posluchači KPR!
Kurz pořádá občanské sdružení
VOBSKOČÁK Vysoké n. Jiz. za odborné
spolupráce NIPOS-ARTAMA Praha a
za finanční podpory Ministerstva kultury.
***
L (jako Loutky)
Lektor: Mgr. Štěpán Filcík, absolvent loutkářské katedry DAMU Praha,
odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro
amatérské loutkářství, lektor a porotce
amatérského divadla.
Divadlo oživlé hmoty
Seminář pro všechny zájemce o divadlo, které pracuje s oživlou hmotou. Seminaristé projdou velmi zkrácenou cestu práce s předmětem – od rekvizity k výtvarné
ilustraci, od znaku až k dramatické postavě.
Seznámí se s různými druhy loutkového divadla, vyrobí si improvizovanou loutku(y),
dotknou se dramaturgických zvláštností
tohoto specifického divadelního druhu, a to
vše v praktických cvičeních a etudách, které mohou vyústit i v krátké představení.
Seminář je určen nejen loutkářům,
i když hlavně jim. Loutky jsou nezřídka
používány i v jiných druzích divadla. Právě
40
v nich začasté chybí znalost toho, v čem je
loutka jedinečná a jak s ní pracovat, aby
z její jedinečnosti bylo vytěženo maximum
a neproměnila se např. v pouhou rekvizitu.
***
M (jako Mimus)
Lektor: Michal Hecht, mim, režisér a pedagog NÄTY v Tampere (finská
obdoba DAMU), DAMU v Praze a lektor
divadelních dílen v USA i jinde, specialista
pro pohybovou spolupráci v nejrůznějších
divadlech a ČT. V současnosti hraje v černém divadle Image v Praze a též ve vlastních
sólových představeních.
Pantomima a nonverbální divadlo
Dílna je určena výhradně zahraničním účastníkům Jiráskova Hronova, a to
za odlišných podmínek oproti ostatním seminářům a dílnám, včetně termínu uzávěrky
30.4.2005. Uvádíme zde její anotaci pouze
pro úplnost.
Dílna se bude věnovat různým formám
a metodám nonverbálního divadla. Od základů vyjadřování tělem na jevišti, přes metody
tradiční a moderní pantomimy, základy
klaunérie, grotesky, vizuálního herectví a herectví s maskou (vše využitelné na jevišti, ve
volném prostoru i v pouličním divadle), až po
akrobatiku na jevišti (pády, bojové techniky,
stavění lidských „pyramid“ atd.). Dílna bude
zaměřena jak na herectví jednoho herce, tak
na skupinové performance a improvizace.
Nepomine ani základy psaní scénářů pro nonverbální představení a jeho režii.
Účastníci dílny uskuteční v průběhu
jejího trvání několik demonstračních představení. Cílem dílny bude také připravit
skutečné představení vycházející z prózy
Jacka Londona Tulák po hvězdách, které
bude předvedeno návštěvníkům Jiráskova
Hronova.
Dílnu připravila Společnost amatérské
divadlo a svět.
***
N (jako Nonverbální komunikace)
Lektorka: Daniela Fischerová,
spisovatelka, dramatička, psycholožka,
pedagožka nonverbální komunikace.
Nonverbální komunikace
Seminář je určen režisérům, hercům
a všem, kdo se chtějí hlouběji seznámit
s jedním z nejvýznamnějších prostředků
komunikace mezi lidmi. Posluchačům
poodkryje roušku tajné řeči lidského těla.
Bude příležitostí dozvědět se mnoho zajímavého o významu naší mimiky, postojů
a gest vědomých i nevědomých. Zkrátka,
bude poodkrytím další studnice poznatků
pro režijní a hereckou práci a nejen pro ni.
***
O (jako Odjinud)
Lektorka: Mgr. Feng-jün Song,
Ph.D., zpěvačka čínského původu, autorka
mnoha hudebních a divadelních projektů.
Od dětství dlouhodobě studovala pekingskou operu. Stala se dlouholetou osobní
žákyní paní Šang Chuej-min, současné
následovnice nejvýznamnější rodové školy Šang, tradiční pekingské opery. Nyní
trvale žije v Česku a aktivně působí na současné české hudební a divadelní scéně. Je
absolventkou FF UK v Praze a doktorkou
filosofie. Jako pedagožka působila na řadě
uměleckých škol (FF UK v Praze, JAMU
v Brně, Konzervatoř J. Ježka, VOHŠ v
Praze...) V současné době vyučuje na Státní
konzervatoři v Praze. Dále a blíže viz
www.fengjunsong.cz.
Odjinud nejen o zpěvu a pohybu
Seminář je určen jak režisérům a
hercům, tak lektorům dramatické výchovy,
zejména herecké, pohybové a hlasové. Jeho
posluchači se seznámí přirozenou cestou
v praktických cvičeních s využitím možností, které skýtají kombinace pěveckých
a pohybových technik pekingské opery
a technik tradičního čínského bojového
41
umění a umění dýchání z oblasti tchaj-ťi-čchüan a čchi-kung. Seminář je výjimečnou možností, jak nahlédnout divadelní
hlasovou a pohybovou přípravu k herectví
(a nejen ji) odjinud, z jiného úhlu pohledu,
než je v našich zeměpisných souřadnicích
běžný.
***
P (jako Poezie)
Lektorka: Mgr. Alena Zemančíková,
absolventka dramaturgie na DAMU v Praze, působila v Západočeském divadle
v Chebu, v Českém rozhlase v Plzni, nyní
pracuje v Českém rozhlase na stanici
Vltava, v Praze. Píše rozhlasové a divadelní hry, eseje, fejetony a povídky, spolupracuje s Literárními novinami a Týdeníkem
Rozhlas. S divadlem poezie si začala jako
režisérka divadla Dominik v Plzni v 70.
letech min. stol. a jako recitátorka. Doufá,
že neskončí jako teoretička (viz Poznámky
ke scénáři divadla poezie, vydal NIPOSARTAMA) a členka lektorského sboru na
Wolkrově Prostějově, protože se víc cítí být
autorkou literárních než teoretických textů.
Divadlo poezie
Divadlo poezie je divadlo jako každé
jiné! Slovo na divadle žije a dýchá! Poezie
však na jevišti existuje i beze slov...
Seminář se bude věnovat rozvíjení
smyslu pro druhý a další plány textu, interpretaci vrstevnatých tematických složek,
tvorbě scénáře, obsazení a jevištnímu řešení. Je určen pro ty, které baví prostor mezi
zjevným a skrytým významem.
***
R (jako Režie – herectví - dramaturgie)
Lektoři: Mgr. Marie Kotizová,
režisérka, původně působila v pražském
divadle Na okraji, později vedla karlovarský soubor Jen tak, známý z JH inscenacemi Amorem střeleni aneb Všechno vyjde
na jevo (1992), Cipakování aneb Vteřinu
ticha, prosím (1994), Mythus Eloa (1996)
a Mgr. Vladimír Zajíc, dramaturg, původně ve Východočeském loutkovém
divadle DRAK v Hradci Králové, nyní ve
svobodném povolání, autor divadelních
a rozhlasových her a prozaických prací,
dlouholetý lektor hronovských seminářů a
diskuzních klubů, lektor a porotce mnoha
dalších akcí amatérského divadla.
Od slova k jevištnímu tvaru
(Režijně – herecko – dramaturgický
seminář)
Seminář je určen především stávajícím i budoucím režisérům. Posluchači
se v něm praktickou formou seznámí
s procesem práce na inscenaci, od přečtení
textu očima dramaturga přes režijní a hereckou práci k jevištní realizaci. Vycházet
budou z vybraných konkrétních textů,
a to jak dramatických, tak prozaických.
V případě prozaických předloh se budou
zabývat otázkami jejich dramatizace. Po
nezbytném úvodu do problematiky se
počítá s prací ve skupinách, v nichž by si
posluchači samostatně mohli projít procesem divadelní tvorby (autorská práce na
dramatizaci – dramaturgie – režie – herectví – scénografie).
Toto obecné vymezení vloni úspěšného semináře platí i letos. Pokud se stane
seminář pokračovacím tím, že se v něm
sejdou jeho lonští posluchači, bude věnována zvýšená pozornost tomu, na co se
minule v dostatečné míře nedostalo. Krom
jiného zejména převedení tématu – obsahu
situace do prostorového řešení mizanscény a dramatizaci prozaického textu. Dále
by měly přijít na řadu disciplíny náročnější, jakými jsou styl a stylizace.
Do semináře budou přednostně
přijati ti, kdo jej navštěvovali v roce
2004, a to za podmínky včasného přihlášení, tj. obratem po vydání těchto propozic.
To však nevylučuje přijetí dalších zájemců, neboť výuka bude navazovat volně a
42
v zásadě bude koncipována jako uzavřený
celek.
***
U (jako Učme se mluvit)
Lektor: Mgr. Jaroslav Kodeš,
režisér Českého rozhlasu v Praze, režisér amatérského divadelního souboru
Tyl Rakovník, jehož nejedna inscenace
se hrála i na Jiráskově Hronově (Čtvrté
přikázání, Tři rubíny, Tvrdohlavá žena,
Děvčata aneb Krvavá suita), ale i režisér
dalších souborů, lektor, porotce a organizátor akcí amatérského divadla, lektor
hlasové výchovy v Čs. rozhlase.
Učme se mluvit
Dýcháte správně a efektivně?
Potřebujete umět promluvit nahlas a
přitom nenamáhat hlasivky? A co tvoření a spojování hlásek? Jak jste na tom
s artikulací? Chcete se dozvědět něco o
zvukové stránce souvislé řeči? Máte chuť
vyzkoušet si interpretaci publicistických
a literárních žánrů? Odpovědi na tyto a
další otázky naleznete v semináři Učme
se mluvit, a to v praktických kolektivních
i individuálních cvičeních.
***
VZ (jako Východ - Západ)
Lektor: Doc. Mgr. Václav Martinec, režisér, choreograf a pedagog herectví. Po absolutoriu DAMU odešel s Janem
Kačerem do ostravského Divadla Petra
Bezruče, uplatnil se jako tanečník Laterny
Magiky. Jako režisér pracoval v divadlech
v Kladně, Šumperku, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Liberci. Vedle
toho realizoval zásady fyzicky náročného
divadla na bázi artaudovských a rituálních principů v souborech Bílé divadlo
a Křesadlo. Jako pedagog působil na
brněnské JAMU, nyní na VOHŠ v Praze.
Je autorem ojedinělých publikací Lidské
tělo a Herecké techniky a zdroje herecké
tvorby.
Asistenti: Vladimír Jopek a Petr
Pochop, absolventi VOHŠ v Praze, členové Malého Vinohradského divadla
v Praze.
Divadlo mezi Východem a Západem
Orientálním divadlem se inspirovali
všechny experimentální vlny evropských
divadelníků, zvláště pak ti umělci, kteří
se snažili osvobodit herecký projev od
naturalistické beztvarosti a hledali pro něj
pojmenovatelnou tělesnou formu. S tímto
hledáním bezprostředně souvisí pohybové
a hlasové techniky, propojené s citovým
laděním osobnosti.
Zeměpisná vzdálenost východních a
západních zemí a duchovní odlišnost obou
kultur vytvářejí inspirující napětí mezi kázní a řádem orientálního divadla a živelností a spontánní improvizací, jak ji známe z renesanční commedie dell´arte. Dále
mezi hlubokou koncentrací, která otevírá
vhled do nepoznaných vrstev vlastní
osobnosti a extrovertním hltáním vnějšího
světa současného civilizačního shonu. A
konečně také mezi úctou a respektováním
uměleckých i životních tradic a revoltující
osobností, která staré zavrhuje, aby objevovala stále nové a nové.
Devítidenní práce se bude v tomto divadelním ateliéru pohybovat mezi
filozofií a konkrétními psychofyzickými
cvičeními. Povede účastníky ateliéru ke
zvládnutí hlasových a pohybových hereckých dovedností, které umožní hlubší
pochopení vlastní osobnosti a schopnost
své vnitřní vize také vyjadřovat. Budeme
se ale i rozhlížet po světě, ve kterém žijeme, a v obrazech vyjadřovat, jak chápeme
vnější svět kolem nás.
Tento ateliér je projektem části
uměleckého programu Malého Vinohradského divadla v Praze.
***
43
PC (PROBLÉMOVÝ CLUB)
PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY
NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH
SEMINÁŘŮ A DÍLEN
Lektoři:
Prof. PhDr. Jan Císař, Csc., vedoucí lektor PC, divadelní vědec a pedagog, vedoucí katedry teorie a kritiky DAMU Praha;
Mgr. Jakub Korčák, režisér, umělecký
šéf činohry Národního divadla v Brně,
studijní proděkan a pedagog katedry činoherního divadla DAMU Praha;
Mgr. Pavel Purkrábek, scénograf,
někdejší odborný asistent katedry scénografie DAMU Praha, nyní ve svobodném
povolání;
Doc. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.,
divadelní kritik, pedagog, publicista a
autor odborných divadelních publikací.
Byl redaktorem a šéfredaktorem řady
periodik, redaktorem a režisérem Čs. televize na Slovensku, ústředním ředitelem
Slovenského rozhlasu (1990-1994), mluvčím prezidenta SR a ředitelem tiskového
odboru Kanceláře prezidenta SR (19941998), v současnosti je pedagogem katedry divadelní vědy VŠMU v Bratislavě;
Doc. PhDr. Daria Ulrichová, dramaturgyně Národního divadla v Praze, pedagožka DAMU Praha.
Moderátor:
Václav Špirit, současným povoláním
sociální pedagog, režisér divadelního souboru Gut & Edel v německém Lörrachu
(na JH uvedl v r. 2000 Barbarskou svatbu
a v r. 2003 Ženu v písku), umělecký ředitel mezinárodního divadelního festivalu
v Lörrachu, v letech 1999 – 2002 byl také
lektorem hronovských seminářů.
Problémový club
Problémový club (PC) bude nadstavbovou vzdělávací institucí Jiráskova
Hronova, jakousi jeho „vysokou školou“.
Bude mít výhradně poznávací a inspirativ-
ní charakter. PC bude realizován formou
rozpravy – disputace pětičlenného lektorského týmu, složeného z předních odborníků, do níž mohou vstupovat účastníci
z pléna. Odrazovým můstkem k rozpravě
– disputaci budou inscenace uvedené
v základním, případně v tzv. HronOff
programu. V PC však nepůjde o kritické
hodnocení a analýzu inscenací, ani o diskuzi k nim. Materie divadelních inscenací
tu bude především zdrojem impulsů k nastolení problémů a témat k rozpravě – disputaci, respektive bude využívána jako
konkrétní příklad a pomůcka k ozřejmění
divadelních zákonitostí a k pojmenování
jevových stránek amatérské divadelní
tvorby. Znamená to mj., že nemusí být
takto reflektovány všechny inscenace JH,
ani důsledně využity v časové posloupnosti programu JH.
Problémový club bude jediným
volně přístupným oficiálním fórem
JH. Bude probíhat vždy v odpoledních
hodinách (14:00 – 16:00) od neděle 7.8.
do soboty 13.8.2005 včetně. Posluchači
tematických seminářů a dílen Klubu
(nejen) mladých divadelníků, kteří se
budou chtít zúčastňovat Problémového
clubu pravidelně, vyznačí tento svůj
zájem na přihláškách, aby jim mohla
být návštěva umožněna (paralelně budou
totiž probíhat některá představení základního programu JH).
***
PC (Kmenoví posluchači PC)
Ti zájemci o účast na JH, kteří se jej
chtějí zúčastnit za zvýhodněných podmínek pro účastníky Klubu (nejen) mladých
divadelníků a přitom nechtějí navštěvovat
některý z výše uvedených tematických
seminářů (dílen), se mohou přihlásit jako
kmenoví účastníci PC. Jejich povinností
bude návštěva představení základního
a HronOff programu JH a účast (pokud
44
možno aktivní) na Problémovém clubu.
***
PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníkům
Klubu
(nejen)
mladých divadelníků, kteří se spokojí
s hromadným ubytováním ve vlastních
spacích pytlích a na vlastních karimatkách
v prostorách tělocvičen hronovských škol,
umožní organizátoři festivalu realizovat
pobyt v nejlevnějších možných cenových
relacích. Tj. počítají s účastnickým poplatkem ve výši cca 2.000,- Kč (posluchači
semináře H 2.300,- Kč; kmenoví posluchači PC 1.800,- Kč). Účastnické poplatky budete hradit při prezenci v Hronově,
výjimečně jiným způsobem, který je nutné
domluvit předem s vedoucím K(n)MD
dr. Milanem Strotzerem telefonicky na
číslech pražské Artamy 221 507 956-7 a
605 708 325 nebo prostřednictvím e-mailu [email protected]
Organizátoři
poskytnou účastníkům K(n)MD vše potřebné, s výjimkou nákladů na dopravu,
snídaně a nápoje. Znamená to, že bude
poskytnuto zejména vše, co souvisí s provozem seminářů (pobyt, cestovné a odměny lektorů, prostory, materiál), vstupenky
na představení, obědy a večeře od dne
následujícího po dni stanoveného nástupu,
střechu nad hlavou a základní zázemí pro
osobní hygienu.
Ti, kdož budou požadovat kvalitnější ubytování, si je samostatně objednají
na adrese: Kulturní a informační středisko Hronov, nám. ČSA 500, 549 31
Hronov, tel. a fax: 491 483 314, e-mail:
[email protected] a při příjezdu uhradí v Informačním středisku JH.
***
Nástup účastníků Klubu (nejen) mladých divadelníků bude s výjimkou kmenových posluchačů PC v podvečerních hodinách ve čtvrtek 4.8.2005.
Kmenoví posluchači K2 budou mít nástup
v odpoledních hodinách v pátek 5.8.2005.
Je však možné, že se tento pozdější nástup
bude týkat některého z dalších seminářů.
Vše bude upřesněno (včetně účastnického
poplatku) v propozicích pro seminaristy,
které přihlášení účastníci obdrží do poloviny července. Klub ukončí svoji činnost
v sobotu 13.8.2005 večer s posledním
představením JH.
***
Základní denní režim K(n)MD
Kmenoví posluchači PC
14:00 - 16:00
účast na Kritickém klubu
(od ne. 7.8. do so. 13.8. včetně)
16:30 - 23:00
účast na představeních JH
(od pá. 5.8. do so. 13.8. včetně)
Všechny ostatní semináře
9:00 - 17:00
práce v seminářích (
pouze v pátek 5.8.)
9:00 - 13:00
práce v seminářích
(v ostatních dnech)
14:00 - 16:00
možnost účastnit se Kritického klubu
(od ne. 7.8. do so. 13.8. včetně)
16:30 - 23:00
účast na představeních JH
(od pá. 5.8. do so. 13.8. včetně)
***
PŘIHLÁŠKY
Máte-li zájem zúčastnit se letošního Jiráskova Hronova jako účastník
Klubu (nejen) mladých divadelníků,
vyplňte přihlášku a odešlete ji na adresu
ARTAMA (viz přihláška) nejpozději do
10.6.2005. Na přihlášce uveďte seminář (A,
C, H, J, KPR, L, N, O, P, R, U, VZ), o který
máte přednostně zájem. V dalším pořadí
uveďte náhradní možnosti pro případ, že
45
by počet zájemců byl překážkou v práci
některého semináře. Organizátoři si pro
takový případ vyhrazují právo zařadit vás
podle vaší náhradní volby (netýká se stávajících posluchačů Kurzu praktické režie
a těch, kdo se budou hlásit výhradně jako
kmenoví posluchači PC (Problémového
clubu). Jednotlivé semináře budou obsazovány podle pořadí došlých přihlášek.
Neodesílejte přihlášku, aniž byste v ní
neuvedli pořadí náhradních možností
zařazení! Výjimka platí pouze pro KPR a
PC. Skutečnost rekordních počtů účastníku
Klubu v posledních letech napovídá, že je
záhodno zaslat přihlášku co nejdříve.
Vy, kteří chcete být navíc stálými
posluchači Problémového clubu, neopomeňte tuto skutečnost uvést na přihlášce.
K účasti v K(n)MD se hlaste
pouze na přihláškách otištěných v časopise
Amatérská scéna č. 2/2005 v příloze d´ARTAMAn, respektive na stejných přihláškách, které lze zkopírovat z internetových
stránek NIPOS-ARTAMA: www.niposmk.cz/artama.
***
Podrobnější informace a odpovědi na dotazy, týkající se Klubu (nejen)
mladých divadelníků při 75. Jiráskově
Hronově vám poskytne dr. Milan
Strotzer na tel. čísle pražské Artamy 221
507 956-7 nebo 605 708 325.
ROZBOROVÝ SEMINÁŘ
NA 75. JH 2005
Seminář je určen pro všechny,
kteří se zabývají či chtějí zabývat rozborem představení (režiséři, dramaturgové,
porotci, herci aj.).
Předmětem hodnocení budou vybraná představení v českém a slovenském
jazyce. Není vyloučena reflexe i jiných
představení, podle zájmů frekventantů a
možností zajištění příslušných kontaktů
s inscenátory.
Rozborový seminář je organizován jako otevřený (pro všechny divadelní
amatéry) a mohou ho navštívit všichni, i ti
účastníci JH 2005 s jen několikadenním
pobytem, kteří si chtějí konfrontovat názory na zhlédnutá představení.
Vedoucím lektorem bude Rudolf
FELZMANN , „třídním“ Jaromír Kejzlar.
Úvodní slovo do rozpravy zajišťují členové Klubu režisérů SČDO, který seminář
organizuje.
Rozbory představení se uskutečňují podle metodiky, která již byla ověřena
na minulých seminářích. V letošním roce
bude přesah diskuze opět směrován k výkladu obecných pojmů divadelní terminologie (téma a idea předlohy a inscenace,
hlavní a vedlejší konflikty, žánr inscenace,
řešení situací atd.).
K rozpravě budou přizváni i inscenátoři předmětných představení. Závěry
ze semináře si mohou frekventanti rozšířit
v odpoledním tzv. Problémovému Clubu
organizovaném ARTAMA.
! Účastníci semináře si pobyt
včetně vstupenek zajišťují sami!
Rozborový seminář se uskuteční od neděle 7.8.2005 od 9.00 hod.
(předpoklad trvání 2-3 hod.) v místnosti,
která bude oznámena v Informačním středisku, stejně jako program rozborovaných
inscenací.
Oznámení o předpokládané účasti je nutné sdělit s ohledem na zajištění potřebné místnosti i informačních materiálů.
Veškeré informace i dotazy a OZNÁMENÍ
O ÚČASTI adresujte na Jaromíra Kejzlara
do 17.7.2005! Adresu naleznete v záhlaví
tiskopisu Oznámení.
Za zaslaná oznámení předem
děkujeme.
46
Setkání mladých amatérských
divadelníků Šumperk 2005 je dílnou
skupinek zájemců pracujících vždy
s jednou osobností českého či slovenského divadla. V letošním roce otevíráme osm tříd po cca 10-12 účastnících.
Zvažte svoji volbu, zejména volbu
náhradních tříd. Napište poctivě, pokud o žádnou náhradní třídu nebudete
mít zájem. Riskujete však, že pokud se
už nevejdete do třídy Vámi žádané a
nebudete mít zájem o náhradní, budete
vyřazeni. Další program bude obsahovat
představení, besedy, projekce a pod.
Důležitá
informace:
V letošním roce se opět kryjeme o jeden
den s Jiráskovým Hronovem (snad naposledy). Budeme tolerovat výjimečné
případy těch z vás, kteří budou účastníky
dílen hronovských, pokud (po domluvě
s námi) přejedou do Šumperka během
soboty 13. 8. (POZOR! – bez finančních
výhod za kratší účast, čili za plnou cenu.
To se netýká dílny H, která bude organizována jako kratší právě kvůli přejezdu
lektora z JH).
Všeobecné podmínky platné pro
všechny:
Termín: 12. – 21. 8., přihlášky
co nejdříve, první uzávěrka 30. 6. 2005,
pak doplnění zbylých míst - na dotaz.
Příjezdy: v pátek 12. srpna
2005 do večera, odjezdy: v neděli 21.
srpna 2005 ráno, vlastní dílna: 8 dní
mezi tím.
POZOR! Dílna H (Michal
Hecht) začíná o den později, tedy s příjezdy v sobotu 13. 8., práce 7 dní.
Věkový limit: 17 - 30 let, výjimky směrem nahoru jsou možné, ale
konzultujte telefonicky (pro takový případ však Vaši přihlášku potřebujeme mít
po ruce), pod 17 let (počítá se den zahájení dílny) pouze na základě dohody.
S sebou: (pro všechny dílny – individuální požadavky, jsou-li jaké, viz jednotlivé třídy): Pohodlné oblečení, ve kterém
můžete pracovat, válet se po podlaze či
trávníku. Obuv taktéž vhodná. Jakékoliv
nápady, hudební nástroje, zvláštnosti.
Psy není možné ubytovat!
Poplatek (zatím bez záruky – ještě
nejsou známy letošní ceny ubytování)
– pro třídu H bude cena ještě upravena:
1600 Kč (kurzovné, ubytování na
Domově mládeže v postelích a s určitou
mírou soukromí (max. 6 osob na pokoji), doplňkový program) – doprava a
strava za vlastní.
1000 Kč (kurzovné, ubytování na
Domově mládeže v hromadné místnosti
ve vlastním spacáku, případně i s karimatkou, doplňkový program) – doprava
a strava za vlastní.
700 Kč (kurzovné, bez ubytování
– vhodné pro místní či ty, kteří mají
v Šumperku možnost bydlet u známých,
doplňkový program) – doprava a strava
za vlastní.
47
Vaše přihláška bude podle
došlého pořadí brána v úvahu při zařazování do tříd. V zájmu urychlení
komunikace volte prosím adresu pro zaslání v pořadí: e-mail, fax, šnečí (státní)
pošta, osobní donáška, holubi, a uvádějte takovou adresu či telefonické spojení,
která skutečně bude fungovat (tedy
ne e-mail, u kterého máte zahlcenou
schránku, mobil, který máte odpojen,
protože neplatíte, apod.). Berte ohled i
na Vaši nepřítomnost v bydlišti o prázdninách a zajistěte si možnost ponechání
a vyřízení vzkazu.
Během května, a poté obratem obdržíte upřesněné anotace tříd,
upřesněné požadavky lektorů na vás,
potvrzení Vaší účasti v konkrétní třídě
a složenku (dříve žádné peníze neposílejte!!!). Po dohodě je možné vystavit i
fakturu.
Přihlášky musí být zaslány na
adresu (možno i faxem nebo e-mailem
za současného odeslání poštou): NIPOS
ARTAMA (K. Tomas), P.O.Box 12
/ Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo na
fax č. 221 507 955 či na e-mail: [email protected];
[email protected],
nejpozději do 30. 6. 2005. Telefonické
dotazy (K. Tomas): 261 215 682, 221
507 971, 603 480 111 (nutné případy a
SMS), (A. Crhová) 221 507 968.
A – Jiří Lössl
Tanečník, performer, pedagog, organizátor. Odborný pracovník
NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec,
externí pedagog katedry výchovné dramatiky pražské DAMU.
Paměť stromu
Dílna pohybového divadla
Spirálky evoluce nás bezpečně
dovedly do dnešních dní a poznání druhých nás přivádí k vědění. Není žádným
tajemstvím, čím prošli na této cestě naši
blízcí, které buď vnímáme v jemném
chvění barev, nebo ignorujeme v šedi
betonového města. Stromy. Přívětivě
naslouchají našim pošetilostem. Hledí
na nás z výšky. Klidně. A v jejich korunách je tolik pohybu…
B – Juraj Benčík
Mím a herec Juraj Benčík absolvoval pod vedením docenta Pavla
Mikulika Vysokú školu múzických
umení v Bratislave (1989). Potom nastúpil ako herec do súboru Divadla SNP
v Martine. Okrem svojho oboru sa venoval aj réžii a scenáristike. V roku 1992
sa stal umeleckým šéfom súboru v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. V roku
1993 sa stal členom súboru Bábkového
Divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici,
kde pôsobil ako herec, založil mládežnícke dramatické štúdio a na umeleckém gymnáziu vyučoval dramatickú
výchovu. Od roku 1995 žije v Bratislave
a od r. 1996 do r. 2002 úspešne pracoval
v súboru svetoznámeho míma Milana
Sládka v Divadle Aréna. V súčasnosti sa
venuje sólovej pantomíme a činohre. Na
Šumperku debutoval loni.
Ujetá rodinka
Existencia materiálu a herca
v priestore. Workshop zameraný na
nonverbálne oživenie materiálu vo
vzťahoch, ako ich poznáme z každej rodiny. Použijeme materiál, ktorý sa bežne
používa v živote rodiny na každodenné
praktické domáce práce – upratovanie,
varenie, pranie, atď. Napríklad: vedrá,
plachty, metly, varechy, vrecia, hrnce,
kefy atp. Vytvoríme s ich použitím
rodiny: otec, matka, deti, prarodičia,
blízki, alebo vzdialení príbuzní a budeme inscenovať rôzne rodinné udalosti a
významné podujatia: narodenie, hádka,
výplata, návšteva, slávnostná večera,
výprask, výlet, promocie, svatba, roz48
vod, pohreb. Technika oživovania materiálu nemá obmedzenia – môže to byť
vytvorenie bábky, použitie rekvizity ako
živého partnera, alebo ako masky, ale
aj ako prostriedok dialógu, či priameho spojenia, alebo zapojenia diváka do
hry. Predmety môžu vydávať zvuk, nesmú však hovoriť artikulovanou rečou.
Pohyby herca sa prispôsobujú zvolenej
hre a on sám sa stáva súčasťou oživeného materiálu.
Porozmýšľajte, ktoré predmety
by ste sa pokúsili oživiť a ktoré rodinné
udalosti by ste inscenovali najradšej.
Oznámte nám to, aby sme mohli pripraviť vhodné podmienky pre hru.
C - Petr Nůsek-Sacher
Profesionální šermíř a divadelník, Johny Depp jihočeských rybníků.
Byl první, kdo na Šumperk přinesl divadelní šerm. Je jedním z mála učitelů
šermu, který uznává a hluboce studuje
i ctí divadlo a jeho zákonitosti. Loni
překypoval šarmem v trojhranném klobouku, letos (prý) přijede s papouškem
na rameni.
„Než slunce zapadne, nezůstane jediné oko suché, pokladnice plná a ničí
život jistý...“
Petr Nůsek by rád letos opět připlul do Šumperka, a to spolu s bukanýry,
piráty a další mořskou verbeží. Avizuje
boj kordy, a to nejen. Piráti bojovali vším,
co přišlo pod ruku. Má v plánu udělat
prostě zábavu, plavit se proudem, stavět
koráb a rozvířit poklidné vody Šumperka.
Mezi piráty není o překvapení nouze,
takže je možná i spolupráce s některou
z dalších dílen... A pozor, kostra příběhu
a kostra Johna Silvera mají hodně společného... Pirátské a bukanýrské kostýmy,
zbraně, černé známky, pirátské poklady,
soudky r***, koráby a jiné propriety v jakékoli podobě vítány.
Spolupracující Třídy D & E – Proč
jsem tady a co chci
(Mezi divadlem a filmem)
Třídy budou pracovat společně
na jednom projektu, každá z jiné stránky. Výsledek bude společný. Měl by to
být film natočený v exteriérech i interiérech Šumperka, ale kdo ví? Loni k této
třídě (to se měl dělat Oidipus) nedošlo,
letos máme materiál současnější.
„Přišel jsem ze zkoušky v
divadle a chystám se na večerní představení a ten můj slovenský kamarád
ze Slovenska má stále obsazený mobil
- možná ti volá, ale tak dlouho? V rádiu pořád melou něco o vládě a ty po
mě chceš abych napsal něco o tom, co
budeme dělat v Šumperku. Však víš,
chtěli bychom natočit film, no a teď mi
náš novej pes - teda je to štěně - úplně
rozkousal botu, kde se kupujou nový?
Myslíš, že ta vláda padne? Jo a proto
bychom potřebovali několik skvělejch
herců a taky výtvarníků. Teď jsem se
mu dovolal, ale došla mi baterka, to je
k vzteku. Já se strašně rád do Šumperku
vracím, a víš proč? Je to magický město
jakoby přímo stvořený pro tvorbu, komunikaci ... no a taky jsem tam poznal
spostu skvělejch lidí a přátel. Taky
toho Slováka, co nebere mobil. A to by
mohlo být i téma - proč jsem tady a co
chci? Teď mi rozkousala druhou, tady
se opravdu nedá pracovat, a k tomu
to jaro. Někdo kdysi napsal, že tvorba
má smysl sama v sobě a je bez hranic.
No, ale ten Slovák je za hranicema, tak
jak to teda je? Ty tomu rozumíš? Já
čím dál tím míň, a tak si kladu divné
otázky. Myslíš, že bychom mohli najít
v Šumperku aspoň částečnou odpověď? Ten pes mi snad úplně zničí byt ...
ach jo. Jistě chápeš, že v této situaci ti
nemohu nic napsat. I za Petera, Karle,
promiň, Ondřej“.
49
D – Ondřej Pavelka – herecká, filmově herecká, dramaturgická a (částečně) režijní část
Divadelní i filmový herec. Režisér. Divadlo Na okraji.
Rubín. Divadlo Na zábradlí. Dnes
činohra Národního divadla. Lektor na
Šumperku v letech dřevních i posledních. V minulých letech známý i jako
fotbalista a filmový vychovatel dívek
v Čechách. Na předloňské dílně spolupracoval s Petrem Janků na Faustovi.
E –Peter Janků – výtvarná, produkční, filmová a (částečně) režijní část
Scénický výtvarník, lektor,
porotce, hudebník, folkový zpěvák atd.
Též prošel funkcí uměleckého šéfa výpravy Štátnej Opery v Banské Bystrici,
zástupce šéfa opery, nyní jej živí slovenská televize. Na Šumperku už byl
vícekrát, jako zpěvák, i jako lektor (malá
soukromá laterna magika). Na předloňské dílně spolupracoval s Ondřejem
Pavelkou na Faustovi.
F – Jozef Krasula
Režisér. Majitel. Pedagog. Velitel nejmenovaného civilkáře. V Šumperku už
byl. Mockrát.
Trieda Autorského divadla.
Veľmi chcete hrať divadlo, ale
neviete, ČO hrať. Nemáte text a nemáte predstavu AKO to divadlo robiť?
Neviete, KDE začať? Riešením situácie,
ktorú určite zažilo nejedno mladé študentské divadlo, je príprava vlastného
AUTORSKÉHO predstavenia – tu sa
sami stávate autorom resp. spoluautorom textu, režisérom, dramaturgom
alebo aj hercom. Trieda autorského
divadla je zameraná na proces hľadania
zaujímavých tém divadelného predstavenia, ich dramaturgického a režijného
spracovania a tiež hereckého stvárnenia.
Táto trieda je určená divadelníkom,
ktorí radi podstúpia týždňový tvorivý
proces, na konci ktorého by mohlo byť
spoznanie vlastnej osobitej cesty, ako
robiť divadlo. Vítané sú aspoň minimálne skúsenosti s divadlom.
Takže – herci, dramaturgovia
a režiséri - nezabudnite: Na začiatku
nebudeme mať nič... a čo bude na konci,
bude záležať len od nás.
G – Patrik Lančarič
Slovenský režisér a pedagog.
Absolvoval před cca pěti roky, má za
sebou režii ve Štátnom divadle Košice
i v Národnom divadle v Bratislavě.
Režíroval kousky J. Barče-Ivana,
Molièra, Feldeka, připravuje věci autorské. Spolupracoval s P. Scherhauferem
na projektu commedie dell‘ arte, na
VŠMU učí jako asistent herce (třída E.
Horvátha) a režiséry (třída P. Mikulíka).
Na Šumperku je potřetí (v roce 2002
zde debutoval s diskotékovým Donem
Juanem, v roce 2004 vedl dílnu moderního divadla a herectví).
Moderná rozprávka - Divadlo súčasného príbehu
Rozprávka - dramatické rozprávanie
Rozprávka - krutosť
Rozprávka - horor
Skúmanie fenoménu rozprávky
ako krutého a temného príbehu s prvkami hororu. Každá rozprávka je vlastne
THRILLER!
H – Michal Hecht – pozor, třída začíná o den později (také bude levnější).
Mim, pedagog, režisér, a to
vše v pohybu, herec v divadle IMAGE
Praha. Divadelní i televizní projekty
(grotesky pro TV – Neznalost neomlouvá). Na Šumperku se již mnohokrát vyskytoval. Letos, po několikaleté odmlce
(z důvodů jiného pracovního vytížení),
opět.
50
Proces dramatizace do neverbální podoby se vším všudy
Na týdenní dílně v Šumperku
se účastníci seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, improvizace,
akrobacie a jevištního pohybu vůbec. V
průběhu této dílny se společně pokusíme
pomocí improvizací hledat vlastní témata, která chceme sdělit divákovi. Ta poté
zdramatizujeme do neverbálního tvaru
a převedeme na jeviště jakožto ucelený
tvar. Proto prosím všechny přihlášené, aby
s sebou vzali hromadu oblíbených CDček
- pro výběr scénické hudby. A nejen to,
máte domácí úkol: sepsat jakýkoli vlastní
příběh (dvoustránková synopse), který
byste rádi nabídli k realizaci na jevišti.
NAHLÍŽENÍ 2005
16. CELOSTÁTNÍ DÍLNA
STŘEDOŠKOLSKÉ DRAMATIKY
A MLADÉHO DIVADLA
20. - 23. ŘÍJNA 2005,
KULTURNÍ DŮM BECHYNĚ
Pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení
pro tvořivou dramatiku, občanské sdružení
Tatrmani a Kulturní dům Bechyně.
Setkání středoškolských a mladých souborů
z celé ČR, které zahrnuje:
- přehlídku inscenací zúčastněných souborů;
- společná povídání o představeních s vedoucími a členy souborů a zkušenými
lektory;
- tvůrčí dílnu pro členy a vedoucí souborů
a další zájemce;
- vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci
do další práce.
Dílna je určena pro mladé soubory
(středoškolské a učňovské skupiny, soubory
ZUŠ, DDM, CVČ, divadelní studia apod.),
které mají chuť prezentovat před svými
vrstevníky výsledky své divadelní práce,
zároveň nahlížet do práce dalších souborů,
společně odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i přijímat inspirativní podněty
pro další práci.
Soubory, které mají o Nahlížení
zájem, vyplní přihlášku a zašlou ji do 17.
června 2005 na adresu: Jakub Hulák,
NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12,
120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adresu
[email protected], příp. faxem na č. 221
507 955. K přihlášce přiloží videozáznam
představení na VHS, CD či DVD (stačí
i pracovní záznam zachycující rozpracovanou inscenaci v současném stavu nebo
pouze ukázku z představení). Vítaná je i další dokumentace (charakteristika souboru
a inscenace, scénář, program atd.). Přiložené
materiály na požádání vrátíme.
Nahlížení 2005 se zúčastní 6 - 8
souborů, které budou vybrány přípravným
týmem dílny na základě inspirativnosti
a kvality inscenace, technických parametrů,
věkového složení souboru (preferujeme 15
- 20 let), termínu doručení přihlášky i dramaturgických kritérií. Soubory se mohou
přihlásit i s nehotovou inscenaci - setkání
jim může pomoci nalézt cestu k jejímu dokončení.
Dílna bude otevřena i dalším
zájemcům - vedoucím dětských souborů
(i těm, kteří o práci s mladým souborem
zatím jen uvažují), pedagogům středních
škol, studentům a dalším. Nabídka pro tyto
účastníky bude uveřejněna v příštím čísle
d´ARTAMAnu.
51
ŠTRONZO 2005
10. ROČNÍK
5 .- 6.11.2005
DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA
JEDNOAKTOVÝCH HER
A DIVADLA JEDNOHO HERCE
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
SÍDLO KULTURNÍCH SLUŽEB
PROPOZICE
Pořadatel: DS J.K. Tyla při Kulturních službách
města Moravská Třebová, Svitavská 18
Spolupořadatel: Středisko amatérské kultury
IMPULS Hradec Králové
Uzávěrka přihlášek: 30. června 2005
Přehlídka ŠTRONZO ke koncipovaná
jako zemská, tedy je otevřená pro všechny divadelní
soubory z celé republiky. Jejím posláním je umožnit
setkávání divadelníků, kteří se vyhlášeným žánrům
věnují. Přehlídka je postupová. Hodnocení a doporučení provádí odborná porota. Součástí přehlídky je
rozborový seminář.
Jednoaktovka pro postup na přehlídku SČDO
musí splňovat tato kritéria:
a)
jde o inscenaci na základě původní
předlohy nebo dramatizace prozaického
textu;
b)
představení je skutečně o jednom jednání
(obraze);
c)
děj, příběh probíhá v nepřerušené souvislosti dějového času;
d)
inscenace probíhá v jedné dekoraci, resp.
bez dekorace;
e)
inscenace je založena na souhře nejméně
dvou dramatických postav, jednajících
pohybem a slovem;
f)
maximální časový rozsah je 40 minut.
Divadlo jednoho herce pro postup na přehlídku
SČDO musí splňovat tato kritéria:
a)
soutěže se mohou zúčastnit interpreti
v činoherním, loutkohereckém a mimickém projevu;
b)
c)
čerpat mohou z nejrůznějších předloh a
podkladů, pokud se jim podaří vytvořit
základ pro uskutečněnou hru;
minimální rozsah se předpokládá 40
minut, inscenace v mimickém projevu a
inscenace určené dětem 25 minut.
Uvedená kritéria SČDO nejsou závazná
pro účast na přehlídce Štronzo.
Hlavní cenu ŠTRONZA, kterou je uzená
hlava prasete, zkonzumovaného k večeři, uděluje porota sestavená ze zástupců hrajících souborů.
Nabízíme:
- kukátkové jeviště o rozměrech 8x5 m (lze využít i
dvoranu muzea);
- příspěvek na dopravu;
- ubytování divadelních souborů ze soboty na neděli;
- oběd, večeři a snídani.
Požadujeme:
- řádně vyplněné přihlášky – evidenční list inscenace;
- čas na přípravu a bourání scény nesmí překročit více
než jednu hodinu;
- dodat scénáře pro porotu a propagační materiály
ke hře;
- účastnický poplatek 150,-Kč na osobu.
Kontakt: Heidemarie Sekáčová
Kulturní služby, Svitavská 18
517 71 Moravská Třebová
tel.: 461 311 127
d´ARTAMAn 2/2005
Informační bulletin pro amatérské divadlo
XV. ročník
Vydala ARTAMA, útvar pro neprofesionální umění
a estetickou výchovu
Národního informačního a poradenského střediska
pro kulturu Praha
jako přílohu časopisu AMATÉRSKÁ SCÉNA č. 2/2005.
Uzávěrka tohoto čísla byla 13.4.2005.
Další číslo vyjde 1.7.2005.
Redaktoři: Simona Bezoušková a PhDr. Milan Strotzer.
Adresa redakce: NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12,
120 21 Praha 2.
Tel.: 221 507 956-7, ústředna 221 507 900, Fax: 221 507 955,
E-mail: [email protected] nebo
[email protected]
Tiskne: Kulturní agentura IKARUS
fy Josef Havelka JH&C Mělník.
Rozšiřuje: A.L.L. Production, s. r.o., P.O.BOX 732,
111 21 Praha 1.
PROPAGAČNÍ TISKOVINA SAMOSTATNĚ
NEPRODEJNÁ,
OBJEDNAT LZE POUZE JAKO SOUČÁST ČASOPISU
AMATÉRSKÁ SCÉNA.
52

Podobné dokumenty