Zpráva o výsledku zkoušky #012345 Detekce genových

Transkript

Zpráva o výsledku zkoušky #012345 Detekce genových
Zpráva o výsledku zkoušky #012345
Detekce genových variant kočičího TYR
genu (lokus C) zodpovědného za zbarvení
srsti koček
Vyšetřovaný
Vzorek: 08-12346
Jméno: Madame Théophile DEMO
Plemeno: Perská kočka
Datum narození: 31.12.1909
Reg. číslo: (CZ)ABCD EF 123/45/XYZ
Mikročip: 123456789012345
Pohlaví: samice
Datum přijetí vzorku: 01.01.2008
Vyšetřovaný materiál: stěr ústní sliznice
Při odběru byla ověřena identita jedince.
Zákazník
Jan Novák
Dlouhá 1
30000 Plzeň
Czech Republic
Výsledek: Na základě vyšetření genových variant bylo zjištěno C/cs
Komentář k výsledku
Byla vyšetřena přítomnost variant c.901G>A (p.G301R) a c.679G>T (p.G227W) TYR genu. Jsou popsány 4 alely
tzv. albinotické série (lokus C) v následující hierarchii - C (full color) > cb (burmese) = cs (siamese) > c
(complete albido). Siamská a burmská alela jsou recesivní a fenotypově se projeví pouze u jedince, který
zdědí alelu od obou rodičů.
Alela C způsobuje plnobarevnost (tzv. full color), tedy maximálně možný stupeň pigmentace.
Varianta c.901A (p.G301R), vedoucí k alele cs (siamese), způsobuje snížení pigmentace srsti na zbarvení
himalájské neboli siamské. Barva očí je modrá.
Varianta c.679T (p.G227W), vedoucí k alele cb (burmese), částečně snižuje intenzitu pigmentace zbarvení na
barmské. Jedná se o zbarvení s odznaky, přičemž barva těla je jen částečně světlejší. Barva očí je jantarová
nebo žlutá.
Jedinci s genotypem cs/cb mají střední zbarvení srsti – mink (zbarvení norka).
Vzácná c-alela TYR genu vedoucí k fenotypu bílého zbarvení srsti s modrýma očima není tímto testem
detekována.
Metoda: SOP173-locC, PCR-RFLP
Datum vystavení zprávy: 01.01.2008
Jména odpovědných osob: Jméno Příjmení, analytik
Genomia s.r.o, Janáčkova 51, 32300 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, [email protected], tel: +420 373 749 999
Kód pro ověření zprávy je 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Jděte na www.genomia.cz pro ověření.
Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá. Výsledek se vztahuje pouze ke zkoušené položce.
1/1

Podobné dokumenty

Příloha osvědčení o akreditaci

Příloha osvědčení o akreditaci SOP171-MDR1_1: Detekce mutace c.227_230delATAG MDR1 genu způsobující u psů lékovou senzitivitu metodou fragmentační analýzy SOP171-CMAH_1: Detekce mutace inzerce 18 bp v pozici -53 5´UTR genu CMAH ...

Více

Zpráva o výsledku zkoušky #012345 Detekce mutace c

Zpráva o výsledku zkoušky #012345 Detekce mutace c Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá. Výsledek se vztahuje pouze ke zkoušené položce.

Více

Zpráva o výsledku zkoušky #012345 Detekce mutace c

Zpráva o výsledku zkoušky #012345 Detekce mutace c atletický potenciál. Psi se dvěma kopiemi mutace (MH/MH mutovaní homozygoté), tzv. bully whippeti, jsou extrémně, až nezdravě osvaleni. V případě křížení dvou nositelů jedné mutace (MH/N) existuje ...

Více

Spyder MTB 1-2 - Sella Bike

Spyder MTB 1-2 - Sella Bike 304 Kč 400 Kč - 1 798 Kč - 1 894 Kč 1 237 Kč 980 Kč 745 Kč 841 Kč 3 645 Kč 3 486 Kč 1 179 Kč 1 020 Kč 7 978 Kč 7 820 Kč 5 512 Kč 5 354 Kč 9 852 Kč 9 694 Kč 7 387 Kč 7 228 Kč 15 888 Kč 15 729 Kč 13 ...

Více

02_Dvoufazova_90_100cm

02_Dvoufazova_90_100cm ACORDO - T KA1026 H1930 Neklová Jana SCOTCH WHISKY KH3286

Více