borsa mamma

Transkript

borsa mamma
DOPLÒKY
ORIGINAL DOPLÒKY
BORSA MAMMA
FUNKÈNÍ A ELEGANTNÍ DOPLNÌK PRO MAMINKU,
PLNÝ PRAKTICKÝCH POMÙCEK PRO DÍTÌ
1 2
1 NAVETTA
3
2 KIT AUTO
SET KIT AUTO PRO BEZPEÈNÉ
PØEVÁŽENÍ KOJENCÙ V
KORBÌ NAVETTA, RESP. NIDO
V ÚPRAVÌ PRO AUTO.
N AVETTA SE NABÍZÍ
V TÌCHTO AKTUÁLNÍCH
V BARVÁCH KOLEKCE
PEG PÉREGO
SET NESE HOMOLOGACI
ECE R 44/04
MOKA
TL53-KN46
3
4
4
POLOHOVACÍ ZÁKLADNA
BASE MÙŽETE PONECHAT
PØIPOUTANOU NA PÁSU VE
SVÉM AUTOMOBILU A MÍT
JI TAK PØIPRAVENU PRO
RYCHLÉ A SNADNÉ UKOTVENÍ
AUTOSEDAÈKY.
NASTAVENÍM ÚHLU USAZENÍ
BASE ELIMINUJETE PØÍPADNÌ
CHYBNÉ USAZENÍ DÍTÌTE S
AUTOSEDAÈKOU
ZÁKLADNA ISOFIX
DO VOZÙ VYBAVENÝCH KOTVÍCÍM
SYSTÉMEM ISOFIX JE VELICE
VHODNÉ POØÍDIT ZÁKLADNU
BASE ISOFIX.
SAMOTNÁ ISOFIXOVÁ ZÁKLADNA
MÙŽE STABILNÌ ZÙSTAT USAZENÁ
VE VAŠEM VOZE A BÝT TAK
PØIPRAVENA POD AUTOSEDAÈKU
PRIMO VIAGGIO TRI-FIX.
ACTIVE
MOKA
BUBLES
PALOMA
MIDNIGHT
TANGO
TANGO TL49-KN53
BAMBU CP53-CP34
5
6 7
5 TRAVEL BAG
CESTOVNÍ TAŠKA PRO
PLIKO P3
6
MOSQUITO SE
PØIPÍNÁ ZIPEM
KE STØÍŠCE KOÈÁRKÙ
PLIKO A GT3
8
7 PORTE-ENFANT SOFT
VLOŽNÁ TAŠKA
PRO PØENÁŠENÍ DÌTÍ
8
BASSINET
STOJAN POD KORBU
NAVETTA NEBO
AUTOSEDAÈKU
PRIMO VIAGGIO.
2,6 Kg
10
ZÁVÌSNÁ TAŠKA S
LZE ZAVÌSIT NA MADLO
NEBO POUŽÍT I JAKO
KOŠÍK K SKATE.
PØEBALOVACÍ PODLOŽKOU,
PRAKTICKÝ DOPLNÌK
V BARVÁCH AKTUÁLNÍ KOLEKCE
SPOLEÈNOSTI PEG PÉREGO
MOKA TL53-KN46
LEHKÝ, SKLADNÝ
PRAKTICKÝ.
9 10
9 BORSA CAMBIO
PØEBALOVACÍ TAŠKA
51 cm
BORSA SKATE
MULTIFUNKÈNÍ TAŠKA
69 cm
TANGO TL49-KN53
66,5 cm
61 cm
12,5 cm
MIDNIGHTMD41-KN41
BAMBUCP53-CP34
97

Podobné dokumenty

Katalog _BBJ_2008_150x105.indd

Katalog _BBJ_2008_150x105.indd Lehátko je vybaveno plynule nastavitelnou opìrou a upevòovací pøísavkou a mùže být použito pro dìti od narození do cca 8 mìsícù.

Více

mako sítě proti hmyzu pro okna a dveře

mako sítě proti hmyzu pro okna a dveře • optimální ochrana proti hmyzu pro støešní okna • jednoduchá montáž díky osmi upevòovacím bodùm • polyesterová tkanina 40 g/m2 vè. 10 mm samolepícího pásku • zip umožòuje bezproblémové otevøení st...

Více

Peg-Pérego pliko matic kočárek

Peg-Pérego pliko matic kočárek • TENTO VÝROBEK BYL NAVRHNUTÝ PRO PŘEPRAVU JEDNOHO DÍTĚTE V SEDĚ E JEDNOHO DÍTĚTE V STOJI NA ZADNÍ PLOŠINĚ. • NEPOUŽÍVEJTE VÝROBEK PRO VĚTŠÍ POČET OSOB, NEŽ JE TEN UVEDENÝ VÝROBCEM. • TOTO VOZÍTKO ...

Více

Zobrazit katalog

Zobrazit katalog extra accessory. You can change the vogue, just choose your color and you can get a “completely new stroller” simply by changing the hoods.

Více