ŠKOLITEL – MGR. VIKTOR KUSTEIN

Transkript

ŠKOLITEL – MGR. VIKTOR KUSTEIN
ŠKOLITEL – MGR. VIKTOR KUSTEIN
„Ve svém životě hledám cesty lidského rozvoje, které nevycházejí
z náhody, nýbrž z jasně definovaných postupů postavených na
vědeckých výzkumech.“
Senior konzultant GrowJOB institute.
Ředitel pobočky GrowJOB institute pro JMK.
Reference:
Více než 2500 proškolených a více než 150 konzultovaných lidí.
Např.: Allianz Pojišťovna, a.s., GAUTE, a.s., město Brno, Renomag spol. s r.o., Gransy s.r.o.,
Geovap, spol. s r.o., Ders s.r.o., Hospodářská komora ČR, Hospodářská komora Švýcarsko –
ČR, Masarykova univerzita, TEDxBrno, ELSA ČR a více než 100 dalších společností a institucí.
Redakce českého bestselleru Konec prokrastinace autora Petra Ludwiga.
Vzdělání:
Právo a právní věda: Masarykova univerzita, magisterský program.
Service, Science, management and Engineering: Masarykova univerzita, magisterský
program.
Model Thinking: University of Michigan, Coursera.org.
Video Games and Learning: University of Wisconsin – Madison, Coursera.org.
Certifikace a stáže:
Mezinárodní stáže a pobyty: Kulturministerium des Landes Sachsen-Anhalt: Halle –
Německo (2002-2003), Summer school on ICT Law: Pécs – Maďarsko (2010), Summer
school on ICT Law: Reichenau – Rakousko (2011), Pioneers: Vídeň – Rakousko (2013),
mnoho účastí na zahraničních veletrzích – Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemí,
Řecko, stáže v zahraničních společnostech – Německo, Rakousko, Švýcarsko, Singapur, Jižní
Korea, Japonsko, Taiwan, Švýcarsko.
Konkurenční strategie: Microsoft Inovační Centrum.
Neziskový sektor: Spolupořadatel a konzultant konferencí TEDxBrno 2010 a 2011 a 2013,
spolupořadatel a konzultant festivalu Týden kávy 2011, konzultant neziskových projektů
Kulturárium o.s., přednášející na konferencích TOURPROPAG 2011, HOREKA112 2013,
GoGlobal! 2013.
Ostatní: Projektové řízení, prezentační dovednosti, mnoho koučovacích programů a dalších
kurzů, zpěv (bývalý člen operních souborů Volksoper a Staatsoper ve Vídni).
GrowJOB s.r.o.
Třída Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
E-mail: [email protected]
Web: www.growjob.com
Strana 1
Mgr. Oľga Mitášová
Projektový manažer
[email protected]
Tel.: +420 777 939 778