nástrojová ocel cpm® 10 v

Transkript

nástrojová ocel cpm® 10 v
NÁSTROJOVÁ OCEL
CPM ® 10 V
CERTIFIKACE DLE ISO 9001
Chem. složení
Struktury materiálů vyrobených práškovou a konvenční metalurgií
C
2,45 %
Cr
5,25 %
V
9,75 %
Mo
1,30 %
Mn
0,50 %
Si
0,90 %
Srovnání homogenní
struktury práškovou
metalurgií vyrobeného
materiálu s hrubou
karbidickou strukturou
konvenční metalurgií
vyrobené oceli.
HOUŽEVNATOST
®
CPM 10 V
Charpy C-vrubová houževnatost
Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA)
metodou práškové metalurgie. Byla vyvinuta s chemickým složením,
Joule
odpovídajícím houževnaté oceli kalitelné na vzduchu, se zvýšeným
50

obsahem uhlíku a vanadu. CPM 10 V představuje kombinaci
40
neobyčejně dobré otěruvzdornosti, houževnatosti a stability řezné hrany.
30
Z důvodu neobyčejně vysoké otěruvzdornosti a výjimečné

houževnatosti je CPM 10 V předurčena nahrazovat tvrdé, otěruvzdorné
20
nástrojové materiály v oblasti práce za studena tehdy, dochází-li k
problémům s lomy nebo výlomy které je třeba eliminovat a tím snížit
náklady na opravy nástrojů.
10
0
1.2379
1.3343
62
64
TYPICKÉ OBLASTI POUŽITÍ
HRc
_ střižné a lisovací nástroje
_ nástroje pro přesné střihání
®
CPM
REX M 4
64
CPM®
10 V
60
®
CPM
10V
64
Standardní vzorek pro Charpy-test s rádiusem vrubu 12,7 mm..
_ střižné nástroje pro plechy v elektrotechnickém průmyslu
OTĚRUVZDORNOST
_ razníky pro děrování
_ řezací nože
abrazivní otěruvzdornost
_ střihání a ostřihování
4
10 MN/ mm ²
600
_ nože na papír a folie
_ nástroje pro protlačování za studena
500
_ součásti namáhané na otěr
400
Fyzikální vlastnosti
Modul pružnosti E [kN/mm² ]
221
300
Hustota [kg/dm³]
7,41
200
11,95
100
Koeficient teplotní roztažnosti
v rozsahu teplot
21 - 593 °C [mm/mm °C]
0
HRc
1.2379
1.3343
60
64
®
CPM
Rex M 4
64
CPM
10 V
60
®
®
CPM
10 V
64
Recipročně k množství při zkoušce abrazivní odolnosti obroušeného materiálu, suchý
kontakt kotouče s rotujícím válcem ze slinutého karbidu.
STR AN A 1/ 3
NÁSTROJOV É OCELI | C PM  10 V
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
POPOUŠTĚCÍ DIAGRAM
ŽÍHÁNÍ NA MĚKKO

Dílec z oceli CPM 10V se stejnoměrně ohřeje na teplotu 870-900 °C.
Následuje výdrž na této teplotě po dobu 2 hodin a poté ochlazení v peci
rychlostí 10 °C za hodinu na teplotu 540°C. Dochlazení na klidném
vzduchu. Ve stavu po žíhání na měkko je tvrdost cca. 248/269 HB.
ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ PNUTÍ
Doporučuje se provádět po obrobení na hrubo, ohřevem na 600–700 °C.
Po důkladném prohřátí ochladit v peci na cca. 500 °C. Konečné
dochlazení na klidném vzduchu.
KALENÍ

Tvrdost HRc
66
64
62
60
58
1070 °C
56
54
52
50
540
550
Popouštěcí teplota °C
1180 °C
565
Při kalení CPM 10V jsou obvykle prováděny dva předehřevy
(450 – 500 °C/ 850 – 870 °C). Následuje rychlý ohřev na austenitizační
teplotu 1070 – 1180 °C. Teplota 1070 °C se volí při požadavku na
DATA PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
maximální houževnatost a 1180 °C k docílení nejvyšší otěruvzdornosti.
1. předehřev
450–500 °C
Aby bylo dosaženo dobrého rozpuštění legujících prvků a
2. předehřev
850–900 °C
odpovídajícího zušlechtění je doporučena minimální výdrž 30 minut pro
kalení
Podle tabulky
kalení při 1070°C respektive 10 minut pro kalení při 1180°C. Výdrže by
popouštění
3 x 2 hodiny při 540 °C
měly být upraveny pro velké nebo naopak tenkostěnné nástroje.
Ochlazení po kalení v teplé lázni při cca. 550 °C.
OCHLAZOVÁNÍ
Může být prováděno na vzduchu, v lázni nebo lomené v oleji.
Přednostně doporučujeme ochlazení v lázni na cca. 550°C. Při kalení ve
vakuu musí být dbáno na dostatečnou rychlost ochlazován.
POPOUŠTĚNÍ
Je nutno provést okamžitě poté, co teplota nástroje klesne na 50 °C. Je
třeba popustit nejméně dvakrát, třikrát se doporučuje zvláště v případě
Požadovaná tvrdost
HRc ± 1
Kalicí teplota °C
Výdrž na kalicí
teplotě minut*
59
1060
30–40
60
1080
30–40
61
1100
30–40
62
1120
20–30
63
1150
15–20
64
1180
10–15
kdy se kalí z teploty vyšší než 1150°C. Je důležité mezi jednotlivými
popouštěcími cykly dochlazovat nástroj až na teplotu okolí. Obvyklá
popouštěcí teplota je 540°C. Pro zajištění důkladného popuštění je třeba
vyvarovat se teplot pod 540°C, s výjimkou žíhání na snížení pnutí.
STR AN A 2/ 3
* Byl-li předtím proveden předehřev při 870 °C.
Data se vztahují na vzorek s průměrem 13 mm.
Výdrže na kalicí teplotě musí být upraven pro tlusté
nebo naopak velmi tenké průřezy. Nesmí být
překročena maximální teplota 1180 °C.
NÁSTROJOV É OCELI | C PM  10 V
MECHANICKÉ OPRACOVÁNÍ
SOUSTRUŽENÍ
Řezné parametry
VRTÁNÍ
ŠROUBOVITÉ VRTÁKY Z RYCHLOŘEZNÉ OCELI
Soustružení slinutými karbidy
Soustružení
rychlořeznou
ocelí,
dokončování
Vrták -
Řezná rychlost
(VC) m/Min.
Posuv
(f) mm/U
–5
8–14*
0,05–0,15
5 –10
8–14*
0,15–0,25
10 –15
8–14*
0,25–0,35
8–14*
0,35–0,40
hrubování
dokončování
Řezná rychlost
(VC) m/min.
70–90
90–130
15
Posuv (f) mm/ot
0,2–0,4
0,05–0,2
0,05–0,3
Hloubka řezu (ap) mm
2–4
0,05–2
0,5–3
15 –20
Skupina
ISO
P 10–P 20*
P 10*
–
* Jsou doporučeny SK povlakované,
např. Sandvik Coromat 4015 nebo SECO TP 100.
FRÉZOVÁNÍ
VÁLCOVÉ A ČELNÍ FRÉZY
Řezné parametry
Frézování slinutými karbidy
Frézování
rychlořeznou
ocelí,
dokončování
hrubování
dokončování
Řezná rychlost
(VC) m/min.
70–90
90–130
15
Posuv (f) mm/ot
0,2–0,3
0,1–0,2
0,05-0,3
Hloubka řezu (ap) mm
2–4
1–2
1–2
Skupina
ISO
K 15*
K 15*
–
Monolitická
SK nástroj
S výměnnými
SK destičkami
VRTÁKY ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ
Řezné parametry
Typ vrtáku:
S výměnnými
destičkami
Vrták s chladicími
kanály a břitem z
SK*
Monolitické
Řezná rychlost (VC)
m/min.
110–130
40
Posuv (f) mm/ot
0,08–0,14**
0,10–0,15** 0,10–0,20**
35
* Vrták s chladicími kanály a s pájeným břitem z SK.
** V závislosti na průměru vrtáku
BROUŠENÍ
žíháno na měkko
kaleno
na plocho,
brusným kotoučem
A 13 HV
B 107 R75 B3*
3SG 46 GVS**
A 46 GV
na plocho,
brusnými segmenty
A 24 GV
3SG 36 HVS**
na kulato,
vnější
A 60JV
B126 R75 B3*
3SG 60 KVS**
A 60 IV
Frézování
rychlořeznou
ocelí,
dokončování
na kulato,
vnitřní
A 46 JV
B126 R75 B3*
3SG 80 KVS**
A 60 HV
12*
profilové
A 100 LV
B126 R100 B6*
5SG 80 KVS**
A 120 JV
ČEPOVÉ FRÉZY
Typ frézy:
* Pro TiCN - povlakované vrtáky z rychlořezné oceli
VC 25-30 m/Min.
Druh broušení
* Jsou doporučeny SK povlakované,
např. Sandvik Coromat 4015 nebo SECO TP 100.
Řezné parametry
mm
Řezná rychlost
(VC) m/min.
20–35
50–80
Posuv (f) mm/ot
0,01–0,20**
0,06–0,20** 0,01–0,30**
Skupina
ISO
K 20
P 25***
–
* Podle možností by měly být použity CBN-kotouče.
** Brusné kotouče firmy Norton Co.
*
Pro TiCN - povlakované čepové frézy z rychlořezné
oceli VC 25-30 m/Min.
** V závislosti na radiální hloubce řezu a průměru
frézy.
*** Jsou doporučeny SK povlakované,
např. Sandvik Coromat GC 3015 nebo
SECO T 15 M
STR AN A 3/ 3
NÁSTROJOV É OCELI | C PM  10 V

Podobné dokumenty

CPM® 3 V - Bolzano

CPM® 3 V - Bolzano Srovnání homogenní struktury práškovou metalurgií vyrobeného materiálu s hrubou karbidickou strukturou konvenční metalurgií vyrobené oceli.

Více

CPM® 1 V - Bolzano

CPM® 1 V - Bolzano Struktury materiálů vyrobených práškovou a konvenční metalurgií Srovnání homogenní struktury práškovou metalurgií vyrobeného materiálu s hrubou karbidickou strukturou konvenční metalurgií vyrobené...

Více

nástrojová ocel cpm® s30 v

nástrojová ocel cpm® s30 v Požadovaná tvrdost HRc ± 1

Více

PROJEKT I Materiálová část - UMI FS ČVUT | Ústav materiálového

PROJEKT I Materiálová část - UMI FS ČVUT | Ústav materiálového Žíhání na měkko Používá se u materiálů se zhoršenou obrobitelností. Empiricky určená hodnota obsahu uhlíku, stanovující skupiny ocelí, které se před obráběním žíhají normalizačně a na měkko, je 0.4...

Více

Rychlořezné oceli vyráběné klasickou metalurgií větší

Rychlořezné oceli vyráběné klasickou metalurgií větší Paralelně s vývojem materiálů se stále vyšší otěruvzdorností (přísadami karbidotvorných prvků, které odolnost proti otěru zvyšují – specielně vanadu) jsou práškovou metalurgií ve stále větší míře ...

Více

STAVAX ESR.indd

STAVAX ESR.indd Ocel chránit před oxidací, prohřát na 780°C. Pomalu ochlazovat v peci rychlostí 10°C za hodinu až na 650°C, nakonec volně ochladit na vzduchu.

Více

Výpočtové modely tvárného porušování kovů v simulaci

Výpočtové modely tvárného porušování kovů v simulaci dutin pro 2D model. Stanovil porušení v závislosti na přírůstku přetvoření pro materiál obsahující válcové dutiny rovnoběžné s osami hlavních napětí. Na tuto práci navázali Rice a Tracey [45], kteř...

Více

nekonvenční metody dělení materiálu

nekonvenční metody dělení materiálu plastické vlastnosti) - dosaženo optimální střižnou vůlí • limitující pro tuto technologii je pevnost a tloušťka stříhaného materiálu

Více

Vytvrzování rychlořezných ocelí - HEF

Vytvrzování rychlořezných ocelí - HEF austenitu o rozměru 11,8, podle měření přímkovou metodou. Vzorek oceli M2, zpracovaný ve vakuu (vzorek „B“), vytváří zrna austenitu o rozměru 9,4. Nerozpuštěné karbidy primárních legujících prvků v...

Více