5–ti vrstvá strečová fólie

Transkript

5–ti vrstvá strečová fólie
6
Skladujte Silotite high
Speed v originálním balení
na suchém a tmavém
místě.
2
Zacházejte s rolemi
opatrně, abyste zabránili
poškození. Otevřete krabici pomocí přiloženého
proužku.
3
7
50%
50%
8
Šipka na krabici a nálepka
označuje směr odvíjení
fólie.
4
9
Ovíjejte vždy co nejpřesněji tvarované a stlačené
balíky.
5
h
Role na ovíjecím rameni
baličky musí být umístěna
takovým způsobem, že
střed role Silotite high
Speed je umístěn ve stejné
výšce jako střed balíku.
h
750 mm
1
580 - 620 mm
10 zlatých tipů pro perfektní siláž
10
Fólie musí být ovinuta kolem
balíku s průtahem mezi 55%
až 70%.
Je potřeba docílit alespoň
50% přesahu jednotlivých
vrstev při 4-ech až 6-ti
vrstvách fólie na jeden
balík.
5–ti vrstvá strečová fólie
Uskladněte balíky co nejdříve po zabalení.
Se zabalenými balíky zacházejte opatrně a skládejte je
po jejich ploché straně
(max. 3 ks do výšky).
Pokud balíky skladujete,
zabraňte jejich kontaktu s
chemikáliemi, chraňte je před
zvířaty a škůdci (jako krysy,
ptáci atd.)
Pokud chcete získat více informací nebo instrukční materiál,
kontaktujte, prosím, lokálního distributora nebo :
UM
MA
Formipac
IN BELG
I
DE
A
O
5L
YE
R
GY
ISO 9001 - 14001
L
TECHNO
Zevensterrestraat 10, B – 9240 ZELE - BELGIUM
Tel. : + 32 – (0)52 – 45.75.14.
Fax : + 32 – (0)52 – 45.75.15.
www.silotite.com
Váš distributor:
www.silotite.com
Síla 5-ti vrstvé fólie za cenu 3 vrstvové?
Silotite high Speed, 5–ti vrstvá
To je Silotite high Speed – Vaše řešení.
s t r eč o v á f ó l i e p r o z e mě d ě l s t v í
S i l o t i t e h i g h S p e e d j e v y f u k o v a n á , 5 - t i v r s t v á s t r e č ová fólie vyráběná na vysoce moderních strojích a ze
surovin výtečné kvality (např. LLC8 z Dosledu).
V ý r o b c e – f i r m a F o r m i p a c j e c e r t i f ikována dle ISO 9001 a ISO 14001.
• Lepší ochrana siláže v balíku a to dokonce, když je % sušiny vyšší
nebo trávová stébla jsou tvrdší.
OPTIMÁLNÍ PŘILNAVÁ SÍLA
• Díky novým lepidlům se Silotite high Speed může používat k balení za jakéhokoliv počasí, tepla nebo zimy. Lemy fólie zabraňují průniku vody do balíku.
• Silotite high Speed také zanechává méně lepidla na protahovacím válci
baličky.
ŘEŠENÍ: SILOTITE HIGH SPEED, 5-TI VRSTVÁ FÓLIE
5-TI VRSTVÁ STREČOVÁ FÓLIE
UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
UV OCHRANNÁ VRSTVA
Pouze 5-ti vrstvá strečová
fólie může zaručit nejvyšší
odolnost vůči pronikání externích látek, vysokou odolnost
proti roztržení a proděravění,
optimální přilnavost a vyšší
zábranu průniku kyslíku.
UV OCHRANNÁ VRSTVA
VRSTVA ODOLNÁ PROTI PROPICHU
PEVNOSTNÍ VRSTVA
• 5–ti vrstvá strečová fólie má značně vyšší odolnost vůči průniku kyslíku do balíku, která má pozitivní vliv na proces siláže a konzervaci.
VYSOKÁ ODOLNOST PROTI PRŮNIKU
Použitá fólie Silotite high Speed může být
recyklována nebo spálena ve vhodných
spalovacích pecích, které neznečišťují
životní prostředí.
3 VRSTVÁ STREČOVÁ FÓLIE
ZESÍLENÁ KYSLÍKOVÁ BARIÉRA
VRSTVA ODOLNÁ PROTI ROZTRŽENÍ
PRUŽNÁ VRSTVA
SILNÁ PŘILNAVÁ VRSTVA
• Silotite high Speed je vhodná pro kulaté i hranaté balíky bez ohledu
na typ baličky.
VYSOKÁ ODOLNOST PROTI ROZTRŽENÍ
• Díky optimálním mechanickým vlastnostem je možné balit bez
jakýchkoli problémů, což se projevuje vysokou návratností.
SILNÁ PŘILNAVÁ VRSTVA
VÝBORNÁ ELASTICITA - TAŽNOST
• Silotite high Speed může být jednoduše protažena až na 70% své
šíře a to i na nejrychlejších baličkách.
Je garantována vysoká kvalita den po dni
1 vrstvá fólie
100%
3 vrstvá fólie
5 vrstvá fólie
Graf znázorňuje kvalitu výrobku v závislosti na počtu vrstev.
Minimální fluktuace v 5- ti
vrstvé fólii zaručuje lepší kvalitu při balení a uchovávání balíků.
DOBRÉ UCHOVÁNÍ ELASTICKÝCH VLASTNOSTÍ
• Jedno ovinutí Silotite high Speed odstraní veškerý vzduch z balíku a perfektně ho překryje.
• Dokonce pokud je siláž vlhká, balíky si zachovají svůj tvar.
VYSOKÁ UV STABILIZACE
• UV ochrana na 12 měsíců po zabalení pro celou Evropu.
SORTIMENT 5-TI VRSTVÝCH FÓLIÍ
Šířka
(mm)
Tloušťka
( µm )
Délka
(m)
250
360
500
750
1000
25
25
25
25
25
1800
1500
1800
1500
1200
Rozměr palety
(cm)
80
80
80
80
80
x
x
x
x
x
120
120
120
120
120
Role / Paleta
48
48
36
24
15
Výška palety
(m)
± 1.15
± 1.65
± 1.65
± 1.65
± 1.50
Silotite high Speed je navinuta na papírových dutinkách. Každá role je
z a b a l e n a v l e p e n k o v é k r a b i c i s ř á d n ý m o z n ač e n í m .
Silotite high Speed je dodávána v
barvách – bílá, černá, maskovací –
tmavě zelená a eko – světle zelená.