Prospekt Pantera

Transkript

Prospekt Pantera
Pantera
Pantera
1
Inteligentní technika
Díky samochodu Pantera jste schopni splnit jakékoliv
požadavky kladené na postřikování polních kultur.
Tento samochodný postřikovač představuje spojení
nejmodernějších technologií a systémů pro řízení
stroje. Vytvářejí koncept samochodu Pantera pro velké
podniky a podniky nabízející služby a jsou důležitou
součástí Inteligentní rostlinné výroby.
OBSAH
Úvod
Technologie a systémy řízení stroje
str. 02-05
Řešení kabiny
Vybavení, komfortní ovládání
str. 06-07
Ovládání stroje
Nejmodernější technologie
str. 08-11
Řízení podvozku
Moderní podvozek
str. 12-19
Pohon stroje
Optimalizovaná spotřeba paliva
str. 20-23
Systém ošetřování rostlin
Řešení promyšlené do detailu
str. 24-37
Názory z praxe
Technika, která Vás nadchne
Vybavení, servis
Maximální výkon - Optimální kvalita
Technické údaje
2
str. 38
str. 39-41
str. 42
Pantera
Pantera
Úvod
Speed-Spraying
Pantera – koncept:
„Speed-Spraying“
Inteligentní řešení kabiny
Inteligentní řízení podvozku
Inteligentní systém ošetřování rostlin
Pro vyšší výkon při ošetřování rostlin
Ve velké kabině s pneumaticky odpruženým komfortním sedadlem a optimálním výhledem z vozidla
můžete pracovat bezpečně a uvolněně po celý den.
Jedinečný tandemový podvozek zajišťuje klidnou, horizontální polohu ramen. Garantuje současně stabilitu
ve svahu a umožňuje velmi snadné seřizování rozchodu kol.
Díky ramenům Super-L a pracovnímu záběru do 40 m
a automatickému vedení ramen DistanceControl se
můžete plně soustředit na správné postřikování.
Inteligentní ovládání
Inteligentní pohon stroje
Optimální servis
AMAZONE nabízí různé vybavení, které umožňuje
rychlejší a efektivnější postup při postřikování polních
kultur, plnění postřiku, přepravě a čištění postřikovače
a tím přináší i úsporu nákladů. AMAZONE označuje
toto technické vybavení určené pro zvýšení výkonu
používané techniky pojmem „Speed-Spraying“.
Samochod Pantera lze snadno ovládat díky joysticku
a terminálu AMADRIVE. Práci Vám současně značně
usnadní počítač AMATRON 3 s integrovanými systémy
GPS-SWITCH a GPS-TRACK.
Díky motoru o výkonu 200 KS a řídicí jednotce s
režimem ECO a POWER docílíte optimální spotřeby
paliva. Přitom se díky komfortnímu hydrostatickému
řízení můžete pohybovat rychlostí 0 až 40 km/h, bez
přepínání rychlostních stupňů.
Stroje AMAZONE jsou synonymem pro maximální
výkon a nejlepší kvalitu. Kompetentní prodejci a servis
společnosti AMAZONE Vám vždy nabídnou rychlé
řešení.
3
4
Pantera
Nastupte a jedem!
Užívejte si jízdu
V prostorné kabině stroje AMAZONE Pantera máte k dispozici kvalitní vybavení, optimální rozhled a maximální
obslužný komfort. Tak máte celý samochod pod nejlepší kontrolou.
Každý pracovní den pro Vás bude zábavou...
…když budete sedět v této kabině:
3 Vynikající zvuková izolace
3 Pohodlné, široké schůdky s hydraulicky sklopným
žebříkem
3 Elektricky stavitelné a vyhřívané vnější zrcátko
3 Další zrcátko umožňující optimální výhled na
přední kolo
3 Vzduchový filtr ve střeše kabiny
3 Automatická klimatizace
3 Pneumaticky odpružené sedadlo s různými
možnostmi nastavení
5
6
3 Volitelné vybavení: Velice komfortní sedadlo s
vyhříváním a klimatizací
3 Prostorné, sklopné sedadlo pro spolujezdce
3 Výškově a délkově stavitelná loketní opěrka s
integrovanými ovládacími prvky
3 sloupek řízení se stavitelnou výškou a náklonem
3 velký chladicí box pod sedadlem spolujezdce
3 Schránka na dokumentaci
3 Rádio CD s handsfree přes bluetooth
Pantera
Řešení kabiny
Pohodlí jako doma ve dne v noci
Díky konceptu osvětlení stroje Pantera máte Vy, coby
řidič, optimální výhled na silnici, pole i stroj i za soumraku a během práce v noci.
K sériovému vybavení patří:
3 6 pracovních reflektorů ve střeše kabiny (4 + 2)
Volitelné vybavení: xenonová světla
3 Reflektory pro výhled do boku a boční osvětlení
3 Pracovní světla pro ovládací panel a palivovou
nádrž
Pro ramena stroje Pantera máte volitelně k dispozici osvětlení čtyřmi reflektory nebo perfektní diodové
osvětlení jednotlivých trysek.
Osvětlení stroje pro dlouhé a bezpečné dny
c
d
e
f
g
h
c Pracovní reflektory
(volitelné vybavení)
d Diodové osvětlení
(volitelné vybavení)
e Osvětlení ramen
g Boční reflektory
f Reflektory pro výhled do
boku
h Čelní reflektory
Diodové osvětlení
A noc se změní v den!
7
Multifunkční joystick pro řízení a postřikování Mnoho funkcí v jedné ruce
Řídicí páka či ovládání funkcí postřikovače - díky multifunkčnímu joysticku stroje Pantera můžete ovládat
mnoho funkcí pouze jednou rukou.
Heslo zní: „Nastupte a jedem“! Jízdu stroje ovládejte
plynule a intuitivně pomocí multifunkčního joysticku.
Při aktivovaném tempomatu a maximálním vychýlení
joysticku dosahuje Pantera na silnici rychlosti 40 km/h
a na poli konkrétní předem navolenou rychlosti postřikování.
Pokud páku zatáhnete směrem dozadu, automaticky
se sepne nová hydrostatická dvouokruhová brzda.
Této hydraulické dodatečné brzdy, která se zapíná
automaticky, může řidič využívat ve všech provozních
situacích. Maximální přesnost je zaručena při rozjezdu
i při manévrování při jízdě. To zpravidla stačí k tomu,
abyste na silnici či na poli mohli postupně omezit
pojezdovou rychlost. Pouze ve výjimečných případech
se musí ještě použít nožní brzda.
Provoz celého stroje řídíte rovněž pomocí multifunkčního joysticku. Lze zapínat i vypínat řízení všech kol
i manuální krabí chod, popř. korekci polohy stroje ve
svahu.
Celou řadu funkcí určených pro ovládání postřikovače
můžete přirozeně ovládat pomocí joysticku:
ovládání jednotlivých částí ramen a vlastních ramen,
stavové funkce jako je spínání krajních trysek a tlačítko pro regulaci aplikovaného množství +/- %.
AMACLICK s počítačem AMATRON 3
Při práci ve speciálních kulturách se často musí zapínat popř. vypínat jednotlivé sekce uprostřed ramen.
AMACLICK je další ergonomickou ovládací jednotkou,
kterou lze používat jak ve spojení s multifunkčním joystickem, tak i pouze s počítačem AMATRON 3.
8
Multifunkční joystick
AMADRIVE pro ovládání jednotlivých funkcí stroje
AMATRON 3 pro ovládání postřikovacích funkcí
Pantera
Ovládání stroje
Vše pod kontrolou, vše na očích AMADRIVE pro veškeré funkce stroje
Komfortní ovládání - AMADRIVE s dotykovým displejem pro řízení a kontrolu provozních funkcí stroje
Pantera.
Pomocí dotykového displeje přístroje AMADRIVE
ovládáte následující funkce:
3
3
3
3
3
3
tempomat
provoz motoru v režimu Eco nebo Power
ovládání stroje na souvrati
seřizování rozchodu kol
seřizování otáček postřikovacího čerpadla
zapínání pracovních světel vozidla a ramen
Na displeji přístroje AMADRIVE lze navíc
zobrazovat celou řadu údajů:
3 pojezdová rychlost a otáčky motoru
3 zásoba paliva a teplota motoru
3 diagnostika motoru a hydraulického systému
Obraz z volitelně dodávané kamery pro couvání a z
kamery pro pravé přední kolo se rovněž zobrazuje na
velmi kvalitním barevném displeji.
Velmi kvalitní kamera:
3 Velký zorný úhel 135°
3 Kamera s vyhříváním a technologií nano
3 Jasný obraz i za tmy díky infračervenému světlu
pro noční vidění
3 Automatická sluneční clona
9
AMATRON 3 - terminál
pro veškeré funkce postřikovače
Máte-li praktický a přehledně koncipovaný počítač
AMATRON 3, pak již potřebujete pouze jeden terminál
pro ovládání různých funkcí ramen a postřikovacích
funkcí stroje. Na počítači AMATRON 3 se přehledně
zobrazují důležité údaje, minimum nutných nastavení
se provádí manuálně, a to rychle a plynule.
AMATRON 3 je vybavený prosvícenými tlačítky a
displejem s vysokým rozlišením a kontrastem. Veškeré
informace pro řízení postřikovací techniky naleznete
na displeji. V závislosti na aktuální situaci a osobním
vkusu si můžete zvolit detail buď postřikovací techniky
či funkce GPS.
Počítač AMATRON 3 moderní a progresivní technika
Počítač AMATRON 3 umožňuje plně automatickou
regulaci zadaného dávkovaného množství postřiku (l/ha).
Definované množstevní změny se realizují rychle a
přesně v předem zadaných procentuálních krocích.
Digitální ukazatel stavu naplnění umožnuje neustálou
a bezpečnou kontrolu stavu naplnění. Díky digitální
indikaci tlaku může AMATRON 3 neustále zobrazovat
a kontrolovat aktuální tlak.
Tento moderní počítač je díky svému přehlednému,
jednoduchému a logickému menu velmi univerzální.
Funkce armatury a postřikovacích ramen lze velmi
komfortně ovládat pomocí multifunkčního joysticku.
Pro monitorování systému se používá velký, reflexní
displej. Velmi kompaktní tvar počítače zabírá minimální prostor v kabině stroje Pantera.
Počítač je vybavený pamětí na pracovní režimy a
napojením na automatickou dokumentaci konkrétního
lánu pole (ASD). AMATRON 3 má sériové rozhraní pro
připojení terminálu GPS a senzorů pro aplikaci dusíku.
AMATRON 3 umožňuje i použití funkce DistanceControl pro postřikovací ramena a balíčku Comfort pro
dálkové ovládání cirkulace postřiku.
10
Pantera
Ovládání stroje
Ještě vyšší přesnost díky funkcím
GPS-SWITCH a GPS-TRACK!
Coby nadstandardní vybavení je k dispozici automatické spínání sekcí stroje GPS-SWITCH a podpora pro
paralelní jízdu GPS-TRACK, které se ovládají rovněž
pomocí počítače AMATRON 3.
Míra překrývání
0%
GPS-SWITCH pro AMATRON 3:
Počítačový systém s funkcí GPS automatizuje přesné
spínání stroje na souvrati, ve výběžcích a cípech pole.
Zohledňuje se přitom pracovní záběr a uspořádání
jednotlivých částí stroje.
Míra překrývání
50 %
Automatické spínání jednotlivých sekcí GPS-SWITCH
nabízí přesnost, komfort a bezpečnost: Zvolte pouze
požadovanou míru překrývání a spínání se již odehrává automaticky. Tak lze bezvadně splnit specifické
požadavky, jako jsou např. velké pracovní záběry,
omezený přehled za soumraku/v noci či při práci ve
vysokém porostu. Navíc: ušetříte na postřiku a Vaše
práce bude ekologická. A řidič se může plně soustředit
na kontrolní činnost.
Míra překrývání
100 %
GPS-TRACK pro AMATRON 3:
Podpora pro paralelní jízdu GPS-TRACK Vám značně
usnadní orientaci na poli. Disponuje různými režimy
stop jako je spojnice bodu A-B a najíždění obrysu i
funkcí „překážka“. Jízdní stopy jsou zřetelně číslované.
Odchylka od ideální dráhy se zobrazí graficky na displeji, logická doporučení zajistí jízdu ve stopě. Přesně
se zobrazuje i vzdálenost od následujícího kolejového
řádku - pro ideální orientaci, např. při hledání správného řádku kukuřice.
11
Moderní podvozek
Podvozek ehká, kompaktní jednotka!
3 Jedinečný tandemový podvozek s
hydropneumatickým odpružením
velmi klidné vedení ramen
3 Podélný tandem pro zajištění vysoké stability
stabilní v zatáčkách i ve svahu
3 Plynulé seřizování rozchodu kol
od 1,80 m do 2,40 m
pro veškeré polní kultury a zákazníky
3 Vysoká světlá výška až 1,10 m
nedochází k poškození porostu (řepka a kukuřice)
3 Ovládání stroje na souvrati - řízení a ramena
Vyšší komfort pro řidiče a ochrana ramen
3 Úzká přepravní šířka
kompaktní při jízdě po silnici
Řízení 2 kol
12
Řízení 4 kol
Pantera
Řízení podvozku
Krabí chod
13
Řízení podvozku: Jedinečná koncepce!
Pantera - lehkonohé inteligentní zařízení
Speciální tandemový podvozek stroje Pantera je
garantem nejenom bezvadného přizpůsobování nerovnostem terénu, nýbrž i vysoké stability - přirozeně i při
práci ve svahu. Díky hydropneumatickému odpružení
s úrovňovou regulací se řidič stroje Pantera cítí jako v
bavlnce.
Kombinace jedinečného podvozku a osvědčeného
zavěšení ramen AMAZONE je garantem optimální
polohy postřikovacích ramen i za ztížených pracovních
podmínek.
Hlavní rám
Odpružení
Kolový motor s
bubnovou brzdou
Výjimečné vybavení:
Automatický systém odpružení
Měkké nastavení při zachování konstantní rychlosti
Tvrdé nastavení při zrychlování a manévrování
s vozidlem
Jedinečný podélný tandem:
Přednosti koncepce
podvozku stroje Pantera
1. Vysoce stabilní rám s osvědčenými komponentami
podvozku
2. Kyvadlový rám pro optimální kontakt se zemí a
minimální prokluz
3. Komfortní a spolehlivé jízdní vlastnosti v podélném
tandemu
4. Hydropneumatické odpružení s úrovňovou regulací
5. Provozně bezpečná hydraulika - bez regulace
vzduchu
6. Vyrovnaná poloha ramen, vyztužená dodatečným
paralelogramovým odpružením ramen
AMAZONE Pantera
Bod otáčení
Přenos síly
Nerovnost
Směr pojezdu
Nerovnost na pravém předním kole se vyrovná
pomocí dlouhého tandemu
3 Bod otáčení se zvedne pouze nepatrně
3 Přenos síly na rám je zanedbatelný
14
Pantera
Řízení podvozku
Optimální rozložení hmotnosti!
Rovnoměrné rozložení hmotnosti na předních a zadních kolech je základním předpokladem pro účinný
přenos síly na zem.
Proto Pantera 4001 vykazuje v případě plné nádrže
optimální rozložení hmotnosti, a to 50 % na přední a
zadní nápravě. V závislosti na míře naplnění a typu
ramen kolísá rozložení hmotnosti o max. 5%.
Tandemový
podvozek
Pantera 4001, 36 m, 520/85R38,
vlastní hmotnost 9.900 kg
Kyvná
vidlice
100 %
14.250 kg
46 %: 6.555 kg
54 %: 7.695 kg
Rozložení hmotnosti v naplněném a rozloženém stavu
Konkurence
Sériová kontrola trakce
Bod otáčení
Přenos síly
Hnací momenty čtyř kolových motorů se průběžně
elektronicky monitorují a regulují, takže se vozidlo vždy
chová optimálně i za ztížených pracovních podmínek.
Uzávěrky diferenciálu odpadají. Bezvadná průjezdnost
po poli je tak zaručena i při práci za mokra. Ovšem i
na silnici je ASR vždy garantem bezpečné jízdy.
Nerovnost
Směr pojezdu
15
Vysoké denní výkony
Inteligentní logistika
Díky volitelně nabízenému tažnému zařízení můžete
za strojem Pantera převážet dvounápravový cisternový vůz o celkové hmotnosti až 12 t.
16
Tak i sám řidič pracující se strojem může dosahovat
vysokých denních výkonů.
Pantera
Řízení podvozku
Téměř „bezmezná“ světlá výška
I vysoká světlá výška 1,10 m představuje v praxi
důležitou přednost samochodu Pantera.
tech - šetrnější postup snad již neexistuje. Dokonce i
pohony kol jsou chráněné kryty z nerezové oceli.
Je to přednost, které využijete zvláště při postřikování
řepky v květu, ovšem i ve vyšších kukuřičných poros-
17
Řízení stroje:
Snadná ovladatelnost musí být zajištěna!
Práci se strojem si užívejte i na souvrati
Přesto, že je vozidlo značně vysoké, činí minimálně
poloměr otáčení samochodu Pantera 4,50 m, pokud
využíváte pohon všech čtyř kol. Umožňují to krátký
rozvor a velký rejd.
Díky této enormní ovladatelnosti stroje můžete, především na malých lánech, značně optimalizovat plošný
výkon.
Přepínání mezi řízením 4 a 2 kol se provádí pomocí
multifunkčního joysticku.
Regulace řízení všech kol závislá na pojezdové rychlosti, kterou Vám nabízí výlučně firma AMAZONE, je
garantem optimálního, horizontálního vedení ramen.
Při rychlostech nad 8 km/h se automaticky snižují úhly
rejdu, čímž se zamezí extrémnímu urychlení ramen ve
směru jízdy.
Coby nadstandardní vybavení nabízí AMAZONE
řešení pro automatické řízení podporované systémem
GPS. Tím dosáhnete precizní přesnosti průjezdu stopy
ve stopě s minimální odchylkou.
4,5
0m
18
6,3
0m
Pomocí funkce „krabí chod“ můžete pracovat i ve svahu neustále přesně ve stopě. Korekce řízení se provádí rovněž přes tlačítko na multifunkčním joysticku.
I za mokra a při práci na citlivých půdách se ukazuje,
že jízda s přesazenými stopami (krabí chod) je zde
rozhodující výhodou.
Inteligentní vlastnosti prokazuje Pantera i na souvrati:
Je-li v terminálu AMADRIVE aktivována funkce „souvrať“, pak se stroj po vypnutí postřikovače automaticky
přepne na řízení všech kol a ramena se zvednou. Po
zapnutí postřikovače po otočení zajistí řízení dvou kol
opět perfektní polohu ramen.
Pantera
Řízení podvozku
Vysoce přesné seřizování rozchodu kol
Prostřednictvím sériového, plně automatického seřizování rozchodu kol můžete, např. podniky nabízející
služby, rychle reagovat na nejrůznější požadavky
Vašich zákazníků i na konkrétně obdělávanou polní
kulturu. Pokud jste rozchod kol již jednou navolili, pak
se automaticky provádí velmi precizní nastavení.
Úzký rozchod na poli a široký na silnici snadné a spolehlivé seřízení.
•
•
Seřizování rozchodu kol od 1,80 m až po 2,25 m
S širokými pneumatikami až 2,40 m
1,80 m
2,25 (2,40) m
19
Pohon stroje s optimalizovanou
spotřebou paliva
Pantera - výkonné inteligentní zařízení
Plynulý přenos síly
Výkonný 6válec Deutz se vstřikováním common-rail
má výkon 200 KS a přesvědčí Vás svým vysokým
výkonem a nízkou spotřebou paliva. Díky modernímu,
hydrostatickému pohonu pojezdu je jízda se strojem
Pantera zcela plynulá.
Srdcem systému je spojení motoru a
hydrostatu
Dieselový 6válec Deutz s maximálním výkonem
147 kW (200 KS)
3
3
3
3
20
Turbodmychadlo s chladičem plnicího vzduchu
Vstřikování common-rail
Zdvihový objem 6,06 litru
Norma výfukových emisí IIIA
Tento systém umožňuje již při nízkých otáčkách motoru dosažení vysokých krouticích momentů při rozjezdu
a vykazuje velmi dynamické zrychlení.
Výhody pro Vás:
3 Plynulý hydrostatický pohon pojezdu od
0 do 40 km/h
3 Nejmodernější systém řízení spotřeby na silnici i
na poli s režimem ECO a POWER
3 Příslušný ventilátor chladiče s regulací v závislosti
na otáčkách
3 Osvědčená technika Deutz s rozvětvenou servisní
sítí
Pantera
Pohon stroje
Práce s optimální spotřebou paliva:
ECO nebo POWER
Díky nové a optimalizované regulaci otáček je spotřeba paliva při práci se samochodem Pantera vždy
optimální. Zvolíte-li na terminálu AMADRIVE režim
ECO, motor si, dle konkrétní situace, vyhledá optimální provozní bod pro krouticí moment a otáčky.
Při postřikování na rovném poli lze otáčky motoru
snížit až na 1.200 ot./min.. Automatické přizpůsobování otáček je průběžné a jemně odstupňované v rozmezí mezi 1.200 a 1.900 ot./min.
Pokud ovšem pracujete na příkrém svahu nebo se v
kopcovitém terénu pohybujete s plnou nádrží, zvolením režimu POWER si nastavíte maximální výkon
činící až 2.300 ot./min..
Příklad pro režim ECO
1. Na rovině postačí výkon 80kW
- motor pracuje s otáčkami 1.300 ot./min.
2. Stroj jede do kopce: při zatížení roste krouticí
moment
- rychlost zůstává konstantní
3. Stoupání je delší: požadovaný výkon stoupá
až na 120 kW
- řízení motoru automaticky aktivuje zvýšení
otáček na 1.600 ot./min.
- rychlost zůstává konstantní při mírně zvýšené
spotřebě paliva
Nízká hmotnost = vysoký výkon
Výhodou je přirozeně i nízká vlastní hmotnost samochodu Pantera 4001 (9.300 kg při pracovním záběru
24 metrů) s ohledem na nízkou spotřebu paliva. S
nádrží na 230 litrů paliva tak můžete dosahovat vysokých hektarových výkonů.
Velký objem čistého vzduchu pro
řádné chlazení
Promyšlené systémy chlazení
3 Náležitá regulace otáček při nízkém výkonu a
nízkých teplotách dokonce vypne ventilátory.
3 Umístění mimo oblast ohroženou znečištěním
- vlevo: plnicí vzduch, hydraulika
- vpravo: motor, klimatizace
21
Brzdové zařízení:
Vaše bezpečnost je na prvním místě!
Pantera - bezpečné inteligentní zařízení
Při snížení rychlosti se aktivují hydrostatické dvouokruhové brzdy samochodu Pantera a elegantně vozidlo
zabrzdí až do úplného zastavení.
Za zmínku stojí zvláště skutečnost, že se při hydrostatickém zpomalení vozidla včas aktivují rovněž brzdy
přívěsu.
Díky této technologii brzd jste i při jízdě na silnici vždy
v bezpečí. Pneumatické brzdy jsou důležitým bezpečnostním zařízením, které umožňuje bezpečné zabrzdění např. při rychlém zastavení z rychlosti 40 km/h
nebo s plným přívěsem.
22
Pantera
Pohon stroje
Moderní, výkonný hydrostat
Pantera - flexibilní inteligentní zařízení
Regulační čerpadlo s konstantním tlakem
Tři hydraulická čerpadla pro plný výkon stroje
V hydraulickém systému má každé z výkonných hydraulických čerpadel Linde svou funkci.
Z důvodu velkého průměru kol jsou zvlášť při rozjíždění nutné vysoké krouticí momenty. Inteligentní koncepce pohonu samochodu Pantera nevytváří tyto vysoké
síly hydraulicky, nýbrž mechanicky pomocí převodů
planetové převodovky. Jedná se o zvlášť bezpečný
pohon při nepříznivých pracovních podmínkách a při
rozjíždění.
Regulační čerpadlo Load-Sensing
Axiální, pístové
čerpadlo
Motor
Hydromotor
Planetová převodovka
Převod 1:20
Elektricky nastavitelné motory kol jsou v závislosti na
aktuální situaci vždy optimálně nastaveny, nehledě
na to, zda se má dosáhnout maximálních krouticích
momentů či maximálních otáček.
Pneumatické,
bubnové brzdy
Rychlý hydrostat s redukční převodovkou na kole
Vysoký krouticí moment je neustále k dispozici
Rychlostní stupně se nepřepínají
Lze používat kola s velkým průměrem
Nastavitelné axiální, pístové čerpadlo čerpá olej
k hydromotoru
3 U každého hydromotoru se individuálně regulují
otáčky (kontrola trakce)
3 Pevný převod v planetové převodovce pohání
kolo
3
3
3
3
23
Nádrže:
Zaintegrované do celkového konceptu
Optimální koncepce pro profesionální použití!
Nádrž na postřik s objemem 4.000 litrů umístěná dole
na rámu představuje výhodné uložení těžiště a rovnoměrné rozložení hmotnosti na čtyři kola samochodu
Pantera. Nádrž na postřik a nádrž na čistou vodu jsou
vyrobeny z vysoce kvalitního plastu vyztuženého sklolaminátem a mají hladké vnitřní a vnější stěny. Nízko
umístěný vypouštěcí otvor garantuje malé zbytkové
Vše je na svém místě!
Ve speciální schránce pod kabinou je dostatek místa
např. na pohodlné uložení sací hadice.
Utěsněná schránka na nářadí je umístěna u schůdků ke kabině. Na stejném místě se rovněž nacházejí
nádrž na omývání rukou a dávkovač mýdla.
24
množství i ve svažitém terénu. Elektronický ukazatel
stavu naplnění a tři rotační vysokotlaké trysky pro
vnitřní čištění patří k sériovému vybavení stroje.
Nádrž na omývání rukou o objemu 390 litrů s ukazatelem stavu naplnění se nachází v zadní části samochodu Pantera.
Pantera
Systém ošetřování rostlin
Řídicí jednotka:
Dobře organizované a automatizované řízení
Sériově: Balíček Comfort
Díky balíčku Comfort má Pantera k dispozici profesionální nástroj pro automatizaci cirkulace kapaliny. Nejdůležitější funkce v systému cirkulace postřiku (plnění,
intenzita míchacího agregátu a čištění) se řídí pomocí
dálkového ovládání přes počítač AMATRON 3.
Tak lze předem navolit požadované plněné množství
a proces plnění se automaticky ukončí. Automatické
promíchávání zajišťuje kontinuální přizpůsobování
intenzity míchání v závislosti na stavu naplnění. Při
nasávání z nádrže s proplachovací vodou se automaticky uzavřou míchací agregáty. Pro aplikaci postřiku
na zbývající plochu lze cíleně přivádět čistou vodu. Při
zapnutí funkce proplachování lze čistit ramena, aniž
by se změnila originální koncentrace postřiku. Automatické čištění zajistí spolehlivé rozředění zbytkového
množství i vnitřní vyčištění nádrže. Vedle této automatické funkce můžete pomocí řídicí jednotky ovládat
veškeré funkce i manuálně.
Alternativně máte coby nadstandardní vybavení k dispozici plnicí přípojku, která nabízí možnost tlakového
plnění.
Přípojka Ecofill
(volitelné vybavení)
Tlakový kohout
Sací filtr
Samočisticí
tlakový filtr
Vypínač
Pracovní světlo
Postřikovací
čerpadlo
Sací kohout
Digitální ukazatel
stavu naplnění
Plnění čistou
vodou
Tlačítko
balíčku Comfort
Vedlejší míchací agregát
Rychlé vyprazdňování
3coulová sací přípojka
25
Systém cirkulace kapaliny
promyšlený do detailu
Výkonná čerpadla
Dvě výkonná, dobře přístupná pístová, membránová
čerpadla (530 l/min.) zajišťují postřikování i při velkém
množství vody a vysokých pojezdových rychlostech a
neustále vytváření dostatečný míchací výkon.
Otáčky čerpadel lze libovolně nastavovat v rozsahu od
400 do 540 ot./min.
Tak můžete např. v případě aplikace malého množství
postřiku pracovat s nižšími otáčkami. Vysokého plnicího výkonu se díky 3coulové sací hadici dosáhne již
při volnoběžných otáčkách 800 ot./min. Postřikovací
čerpadlo lze zapínat a vypínat na řídicí jednotce.
26
Proplachování kanystru
s dávkovací nádrží
Dávkovací nádrž
a injektor
Pro bezproblémové čištění kanystru na postřik a pro
využití celého objemu kanystru používejte rotační trysku. Za účelem automatického vyčištění lze samozřejmě propláchnout uzavřenou dávkovací nádrž. Dávkovací vpust se těsně uzavře, takže se do systému
nemohou dostat žádné nečistoty a nemůže vytékat
kapalina.
Díky dlouhému okružnímu potrubí včetně přídavné
trysky v dávkovací nádrži se rychle a bezpečně rozpouštějí práškové účinné látky a větší množství močoviny a okamžitě se dávkují prostřednictvím injektoru.
Speciální přípojka Ecofill značně usnadňuje nasávání
a čištění velkých nádob.
Pantera
Systém ošetřování rostlin
Trvalý tlak v systému díky funkci DUS
Geniálně snadné - prostě geniální:
Systém regulace trvalého tlaku v
ramenech (DUS)
cca 40 m
Systém regulace trvalého tlaku v ramenech (DUS)
AMAZONE garantuje spolehlivou cirkulaci v celém
systému. Před vlastní prací se veškeré rozvody včetně
rozvodů na postřikovacích ramenech zaplaví roztokem
postřiku, a to v opačném směru. Postřikovací potrubí
je neustále naplněné postřikem a lze jej tudíž okamžitě
použít v celé šířce pracovního záběru. Prodlevy na
souvrati odpadají. Při vypnutí jednotlivých sekcí, při
otáčení či během přepravy zajišťuje DUS kontinuální
cirkulaci postřiku. Díky systému DUS se bezpečně
zabrání tvorbě usazenin, ucpávání a zřeďování postřiku v postřikovacím potrubí.
Jelikož zůstává koncentrace postřiku v celém potrubí
až k tryskám konstantní, pak lze bez problémů spustit
postřikování, např. po změně účinné látky. Při čištění se naopak celé potrubí až k tryskám proplachuje
čistou vodou, aniž byste museli provádět postřikování.
Během čištění zajistí systém regulace trvalého tlaku
v ramenech odtok koncentrovaného postřiku zpět do
nádrže na postřik.
bez DUS
se systémem „DUS“
Okamžitě plný pracovní záběr
od čerpadla
Tlakový redukční ventil
Zpětný ventil
do nádrže
Vypnutý ventil
postřikovací
sekce
Přes tlakový regulátor se postřik přivádí k tlakovému redukčnímu ventilu a poté protéká pod
nízkým tlakem ke škrticímu ventilu. Postřik nyní protéká v opačném směru postřikovacím potrubím
zpět do nádrže.
Postřikovací vedení
27
Ramena Super-L:
Vysoce stabilní, velmi lehká a kompaktní současně díky s
Kompaktní přepravní rozměry:
šířka 2,75 m
výška 3,80 m
28
Pantera - šikovné inteligentní zařízení
Výhody pro Vás:
Ramena AMAZONE v profesionálním provedení
Současně: lehká - stabilní - kompaktní - s dlouhou
životností
Ramena Super-L dokazují na samochodu Pantera své
mimořádné kvality.
Díky speciálnímu profesionálnímu řešení AMAZONE
se nejedná pouze o lehkou a extrémně stabilní, nýbrž
i o kompaktní konstrukci. I v případě maximální šířky
ramen 40 m činí přepravní šířka pouze 2,75 m.
V přepravní poloze jsou ramena složená za kabinou.
To znamená: Řidič má volné zorné pole, v oblasti kabiny nikde neprokapává kapalina.
Díky vysoké kvalitě vykazují ramena, i v případě značného plošného výkonu, dlouhou životnost.
3 Osvědčený stavebnicový systém ramen Super-L
v pracovním záběru od 24 m po 40 m, vysoce
stabilní konstrukce s dlouhou životností
3 Velký rozsah výškového nastavení - 0,50 m až
2,50 m
3 Centrální vyrovnávání kmitání a hydraulické
seřizování náklonu ramen = klidné vedení ramen i
při vysoké pojezdové rychlosti
3 Sériové skládání Profi I : Toto jednostranné
skládání ramen je flexibilní ve všech pracovních
záběrech
3 Volitelné naklápění (skládání Profi II)
3 Volitelná funkce DistanceControl pro automatické
vedení ramen
Pantera
Systém ošetřování rostlin
y speciální konstrukci AMAZONE
Kloub, který drží!
Šroubované hydraulické spoje z
nerezové oceli
Šroubované hydraulické spoje z nerezové oceli garantují dlouhou životnost a zachování vysoké hodnoty při
opětovném prodeji.
Pracovní záběry ramen Super-L: od 24 do 40 metrů
15
40/32/23/12
18
24
28
33
8-9-9-9-10-9-9-9-8
39/32/23/12
7-9-9-9-10-9-9-9-7
36/28/19/10
9-9-7-7-8-7-7-9-9
33/26/19/10
7-8-7-7-8-7-7-8-7
8-6-7-7-6-7-7-6-8
32/26/19/10
30/24/15/8
8-7-6-6-6-6-6-7-8
28/22/15/8
28/19/10
27/22/15/8
27/19/10
24/19/10
7-6-6-6-6-6-6-6-7
9-7-8-8-8-7-9
6-6-6-6-6-6-6-6-6
8-7-8-8-8-7-8
6-6-8-8-8-6-6
Počet trysek / sekce
Možná jsou i jiná dělení
29
Ještě lepší vlastnosti se skládáním Profi!
Flexibilní, rychlé a přesné
Skládání Profi - flexibilní a komfortní.
Veškeré hydraulické funkce lze spolehlivě a snadno
ovládat přímo z kabiny pomocí počítače AMATRON 3.
Díky multifunkčnímu joysticku je ovládání zvlášť komfortní.
Skládání Profi I:
Výškové nastavení, rozkládání/skládání, jednostranné
skládání se sníženou rychlostí (max. 6 km/h), zkrácení
ramen, seřizování náklonu.
Skládání Profi II:
Navíc jednostranné, nezávislé naklápění.
Rozložená
ramena
Ramena
ve svahu
Mírně zmenšený
pracovní záběr
Značně zmenšený
pracovní záběr
Jednostranně
složená ramena
Jednostranně
naklopená ramena
30
Pozor! Pouze do 6 km/h
Pantera
Systém ošetřování rostlin
4násobně tlumená ramena Super-L
Tlumení kmitání v horizontální poloze (půdorys):
Směr pojezdu
Brzda
Kluzný prvek
Tlumicí pružina
Kulový kloub
Tlumení kmitání ve vertikální poloze:
Otočný kloub
Pružiny
Seřizování náklonu
Zajištění
Tlumič
Výhoda pro Vás:
Minimální kmitání i při vysoké pracovní rychlosti
31
Systém vedení ramen:
AutoLift nebo DistanceControl? Můžete si vybrat!
Pomocí automatického zvedání ramen AutoLift (sériové vybavení) se ramena po každém vypnutí stroje
zvednou do požadované výšky. Před postřikováním se
opět nastaví na cílovou výšku.
Alternativně máte v podobě automatického vedení
ramen DistanceControl k dispozici účelné nadstandardní vybavení. Pomocí zařízení DistanceControl
kopírují ramena povrch porostu, na souvrati se automaticky zvednou, přičemž dále probíhá regulace výšky
a náklonu.
DistanceControl umožňuje automatickou regulaci výšky
a náklonu popř. seřizování naklopení a náklonu ve
spojení se skládáním Profi II.
Řidič se soustředí na správné postřikování, počítač na
optimální vedení ramen!
DistanceControl
Ultrazvukový senzor
Ultrazvukový senzor
Úhlové senzory
32
Pantera
Systém ošetřování rostlin
Spínání krajních trysek tři varianty pro veškeré aplikace
Hraniční trysky
Pro postřikování přesně na hranici pěstování dvou
odlišných plodin lze pomocí hraničních trysek přesně
vymezit postřikovací obraz.
Spínání hraničních trysek
Koncové trysky
Musí-li, na základě platných zákonných ustanovení o
dodržování vzdálenosti, zůstat jeden metr od okraje
pole bez postřiku, pak lze využít spínání koncových
trysek.
Spínání koncových trysek
Přídavné trysky
Za účelem rozšíření regulérního pracovního záběru lze
připojit asymetrickou trysku. To je důležité především
tehdy, nejsou-li vzdálenosti kolejových řádků dostatečně přesné.
Spínání přídavných trysek
Vnější sekce je vypnutá – DUS je aktivní
Výhody pro Vás:
3 Přímé, elektrické spínání tělesa trysky
3 Každé těleso trysky je zaintegrované
do cirkulace DUS!
33
Zařízení pro vnější čištění stroje
Vysokotlaká tryska pro efektivní vnější čištění
3 hadice o délce 20 m
3 pracovní tlak 10 bar
3 pouze 17 l/min. výkon čerpadla
34
Pantera
Systém ošetřování rostlin
Aplikace kapalného hnojiva optimální řešení pro vysoký výkon
Samochod Pantera je zvlášť vhodný pro aplikaci
kapalného hnojiva: používání velmi kvalitních plastů,
dobrý lak a téměř výlučné používání nerezavějící oceli
zajišťují dlouhou životnost i při aplikaci kapalného
hnojiva.
AMAZONE nabízí pro aplikaci kapalného hnojiva ve
velkých kapkách víceotvorové trysky (3 či 7 otvorů)
nebo jazýčkové trysky FD.
Ramena Super-L lze na přání vybavit druhým postřikovacím vedením. Přesazená tělesa trysek pak umožňují připevnění vlečných hadic ve vzdálenosti 25 cm.
Nerezová závaží optimalizují polohu vlečných hadic v
porostu.
Nadstandardní vybavení...
...splní jakékoliv požadavky
Za účelem zdvojnásobení maximálního množství
postřiku lze paralelně spustit obě čerpadla postřikovače.
Toto vybavení HighFLOW Vám otevírá nové výkonové obzory!
Při vyšších rychlostech tak lze aplikovat vysoké
množství kapalného hnojiva.
V oblasti pěstování zeleniny tak lze aplikovat množství
2.000 l/ha při rychlosti 5 až 6 km/h.
Velká aplikovaná množství lze zajistit pouze s jedním
dodatečným postřikovacím vedením a s dvojitým osazením tryskami ve vzdálenosti 25 cm.
35
Odborník na postřikování radí...
36
...nižší míra unášení kapek i při vyšší
rychlosti větru
Jednoduché těleso trysky a těleso s
několika otvory
Pomocí vzduchových injektorových trysek lze postřik
aplikovat s minimálním nebezpečím unášení větrem.
Jsou univerzální pro použití v jakýchkoliv porostech
a indikacích. Na základě aplikace postřiku v hrubých
kapkách lze tyto trysky používat i v případě vyšší rychlosti větru.
AMAZONE nabízí zemědělcům širokou paletu trysek
značek Agrotop, Lechler a Teejet.
Tělesa trysek, s integrovanými membránovými, zpětnými ventily, umístěná v profilech spolehlivě zabraňují
prokapávání trysek. Bajonetové hlavice se samočinným nastavením jsou zárukou rychlé výměny trysek
bez použití nářadí. Triplety či trysky se čtyřnásobnou
hlavou jsou zvlášť vhodné při časté výměně trysek
prováděné z důvodu různých aplikací v různých
porostech. Trubkové kryty trysek ve vnější části nebo
na přání v celé délce pracovního záběru chrání dlouhé
injektorové trysky a trysky s několika otvory.
Pantera
Systém ošetřování rostlin
Správný výběr trysek...
...je základem pro úspěšnou aplikaci
postřiku
Dlouhé injektorové trysky (ID, AI, TTI) mají relativně
hrubé spektrum kapek a jsou s ohledem na své využití
zvlášť variabilní. Lze pracovat s tlakem od 2 do 8 bar.
Lechler IDN 120-025
Je-li pro danou aplikaci prioritní kvalita snosu kapének,
pak doporučujeme používat standardní a antidriftové
trysky (XR, AD) s jemnými kapkami. Zde je třeba
postupovat zvlášť obezřetně, a to z důvodu nebezpečí
unášení kapek větrem při tlaku nad 3 bar.
Teejet XRC 110-025
Dobrým kompromisem jsou moderní kompaktní injektorové trysky (IDK, AirMix): Jsou relativně protiúletové,
nevykazují ovšem tak hrubé spektrum kapek a aplikují
se při tlaku 2 až 4 bar.
Agrotop Airmix 110-04
Je-li důležitá zvlášť přesná aplikace postřiku na rostlinu, zajímavou alternativou je pak tryska s dvojitým plochým paprskem: tryska AVI Twin od firmy Agrotop také
coby injektorová tryska s dvojitým plochým paprskem
nerozstřikuje příliš jemné kapky. Rozštěpený postřikovací paprsek zajišťuje rovnoměrné snášení postřiku na
přední a zadní stranu rostliny a je zajímavou alternativou pro celou řadu aplikací.
Při rychlostech nad 10 km/h je zajímavým novým
trendem tryska TD HiSpeed s asymetrickým úhlem
rozstřiku.
Používání trysky TD HiSpeed
Plochý paprsek
Antidriftové trysky
Kompaktní injektorové trysky
Injektorové trysky
MVD
125 μm
Rozdělení velikosti
kapek
velmi jemné
kapky
MVD
250 μm
jemné kapky
MVD
350 μm
středně velké
kapky
MVD
450 μm
velké kapky
MVD
575 μm
velmi velké
kapky
extrémně velké
kapky
37
Praktické názory na samochod AMAZONE
Zemědělec poskytující služby Holger Thomsen používá od r. 2008 samochod AMAZONE na více než 5.000
ha za rok: „Coby poskytovatel služeb musím používat
techniku, kterou zákazníci sami nemají. Pro nás tedy
připadá pro postřikování v úvahu pouze samochod.“
Zkušenosti pana Holgera Thomsena s...
…řízením všech kol samochodu: „Při otáčení na souvrati za sebou zanechává samochod pouze dvě stopy,
tzn., že ve vzrostlém porostu nepůsobíme příliš velké
škody.“
…hydropneumaticky odpruženým tandemovým podvozkem samochodu: „Lépe se přizpůsobuje terénním
nerovnostem, díky čemuž je zajištěna velmi stabilní
poloha ramen.“
…světlou výškou 1,10 m: „Výhoda vysoké světlé výšky
se projevuje např. při postřikování řepky v květu,
neboť téměř nedochází k poškození porostu.“
…pohonem samochodu: „Díky plynulému hydrostatickému pohonu a motoru o výkonu 200 KS je samochod
dobře připravený na bezproblémové udržování rychlosti při jízdě po silnici i na poli. Motor a pohon jsou
kompatibilní s velikostí tohoto stroje.“
…hydraulicky nastavitelným rozchodem kol samochodu: „Tato funkce je prospěšná např. na jaře, kdy
se provádí aplikace herbicidu v kukuřici. Budou-li v
budoucnu chtít někteří zákazníci vysévat část kukuřice
v režimu úzkořádkového výsevu, pak je tak snadné
seřizování rozchodu kol vlastně bezpodmínečně nutné.“
38
Holger Thomsen, zemědělec nabízející služby
Uphusum, Německo
Pantera
Názory z praxe/servis
Servis
Na nás se můžete spolehnout
Samochod AMAZONE Pantera je technicky velmi
kvalitní stroj, který je neustále připraven pro použití a
poskytuje maximální výkon.
Na naše prodejce a naši službu zákazníkům AMAZONE
se můžete kdykoliv obrátit, poskytnou Vám zasvěcené
informace a nabídnou rychlá řešení.
Náš servis náhradních dílů garantuje prostřednictvím
nejmodernější logistiky operativní dodávky originálních
dílů po celých 24 hodin.
Stále jsme tu pro Vás.
39
Sériové vybavení
Samochod Pantera
• Hydropneumaticky odpružený tandemový podvozek,
regulace odpružení v závislosti na stavu naplnění
nádrže a pojezdové rychlosti
• Automatické, plynulé, centrální seřizování rozchodu
kol od 1,80 m do 2,25 m (v závislosti na pneumatikách až do 2,40 m)
• Hydraulické řízení 2 kol, řízení 4 kol a krabí chod
• Ovládání stroje na souvrati s automatickým přepínáním z řízení 2 kol na řízení 4 kol se zvedáním
ramen pomocí funkce AutoLift
• Pojezdová rychlost 40 km/h, plynulý hydrostatický
pohon jednotlivých kol s regulací trakce
• 6-válec, turbodiesel Deutz se vstřikovací technologií common-rail, norma pro výfukové emise IIIA,
maximální výkon 147 KW (200 KS) dle ISO 14396
• Pneumatické brzdy s bubnovou brzdou
40
• Režim ECO: úsporná spotřeba paliva, regulace
otáček závislá na výkonu na silnici i na poli
• Kabina CLAAS Vista-Cab, automatická klimatizace,
topení, pneumaticky odpružené komfortní sedadlo,
nastavitelný sloupek řízení, rádio CD se sadou
hadsfree přes bluetooth
• Barevný dotykový displej terminálu AMADRIVE
(10,4 coulu) pro ovládání vozidla
• Parkovací, tlumená a dálková světla, 4 přední
reflektory, 2 boční reflektory a 2 reflektory pro
výhled do boku ve střeše kabiny, osvětlení ramen
zepředu a tři reflektory na ovládacím panelu, plnicí
otvor a palivová nádrž
• Postřikovací čerpadlo AR 280 (čerpací výkon 280 l/min),
míchací čerpadlo AR 250 (čerpací výkon 250 l/min)
Pantera
Vybavení
• Na terminálu lze seřizovat otáčky čerpadla a na
ovládacím panelu dálkově regulovat čerpadlo
• Sací armatura s 3coulovým sacím filtrem (32 ok) a
plnicí přípojkou pro nádrž na čistou vodu
• Tlaková armatura, samočisticí 1 1/4 coulový tlakový
filtr (50 ok) a spínání jednotlivých sekcí, rychlé
vyprazdňování
• Balíček Comfort pro automatické plnění, regulace
míchacího agregátu závislá na stavu naplnění
nádrže a dálkové ovládání čištění přímo z kabiny
• Ramena Super-L s postřikovacím vedením, vyrovnáváním kmitání a skládáním Profi I
• Nádrž na postřik 3.950 l s míchacím agregátem,
ukazatelem stavu naplnění, nádrží na čistou vodu
395 l
• Dávkovací zařízení, trysky na čištění nádrže
• Elektrické dálkové ovládání přes počítač
AMATRON 3 s pamětí na pracovní režimy a
sériovým rozhraním
• Multifunkční joystick pro řízení stroje a ovládání
funkcí postřikování
• Nádrž na omývání rukou, zařízení na vnější čistění
stroje, digitální, externí ukazatel stavu naplnění
Moderní nadstandardní
vybavení
Centrální mazání
Plně automatické centrální mazání zajišťuje neustálou připravenost stroje při minimální pracnosti.
U samochodu Pantera je zajištěno promazávání
všech mazacích bodů včetně paralelogramu.
41
Pantera
Technické údaje
Technické údaje: Pantera 4001
Jmenovitý objem
3.950 l
Vlastní hmotnost
9.300 - 10.000 kg
Skutečný objem
4.150 l
Příp. celková hmotnost dle tech. předp.
14.500 kg
Nádrž na čistou vodu
395 l
Palivová nádrž
230 l
Nádrž na omývání rukou
18 l
Hydraulický olej
120 l
Světlá výška s 340/85R48
1,10 m
Délka (přeprava)
8,40 m
Postřikovací výška, min. / max.
50 cm - 250 cm
Šířka (přeprava)
2,75 m
Přepravní rychlost
40 km/h
Výška (přeprava)
3,70 až 3,80 m
max. pracovní rychlost
20 km/h
Výkon motoru
147 kW (200 KS)
Velikost
Index zatížení
dop. tlak vzduchu
(bar)
Rozchod kol
(mm)
Průřez
(mm)
Vnější průměr
(mm)
300/95 R 52
149 A8
3,6
1.800 - 2.250
310
1.889
340/85 R 48
152 A8
3,6
1.800 - 2.250
358
1.825
380/90 R 46
159 A8
4,0
1.800 - 2.250
392
1.844
420/80 R 46
151 A8
2,4
1.800 - 2.250
410
1.872
460/85 R 42
153 A8
1,6
1.800 - 2.360
467
1.850
520/85 R 38
155 A8
1,6
1.800 - 2.400
540
1.838
Obrázky, obsah a technické údaje jsou nezávazné!
Profitujte z postřikovačů značky AMAZONE
Postřikovač UF,
900, 1.200, 1.500 a 1.800 litrů,
12 až 28 m
Čelní nádrž 1001 pro UF,
1.000 litrů
Postřikovač UG,
2.200 - 3.000 litrů, 15 až 28 m
Postřikovač UX,
3.200 - 4.200 - 5.200 - 6.200 litrů,
15 až 40 m
AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193
AGROTEC a.s. • Brněnská 74 • CZ-693 01 Hustopeče / ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 519 402 861 • www.zavesnatechnika.cz • [email protected]
MI 2990 (cs) 12.10
Printed in Germany
42
www.amazone.de
www.amazone.cz
E-Mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Prospekt samojízdný postřikovač Amazone Pantera

Prospekt samojízdný postřikovač Amazone Pantera Kyvadlový rám pro optimální kontakt se zemí a minimální prokluz Komfortní a spolehlivé jízdní vlastnosti v podélném tandemu Hydropneumatické odpružení s úrovňovou regulací Provozně bezpečná hydraul...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze Konfigurace osetreni okraju ............................................................................................... 104 AmaSelect při práci.....................................................

Více

Inteligentní postřikovač

Inteligentní postřikovač nápravou a mají nízkou celkovou hmotnost, což zaručuje optimální poměr hmotnost/kapacita a vysoký výkon i při provozu v podmáčeném terénu. Také vysoká průjezdní světlost od 120 do 165 cm umožňuje f...

Více

az AMATRON 3 cs

az AMATRON 3 cs nepohodlným a nadbytečným; neboť nepostačí pouze vyslechnout si od ostatních, že je určitý stroj dobrý, nato se zvednout a jít jej koupit a přitom věřit, že nyní již bude vše fungovat automaticky. ...

Více