Akustické předsazené stěny Rigips Akustické předsazené stěny

Transkript

Akustické předsazené stěny Rigips Akustické předsazené stěny
Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání z r. 2010. Aktualizace duben 2015, tel. 296 411 800.
Akustické předsazené stěny Rigips
Akustické předsazené stěny spřažené
3.21.30 – 3.21.39
Akustické perforované desky Gyptone BIG
Kód: OK 11
Index zvukové pohltivosti
αw = 0,35 – 0,75
(dle vzoru a dutiny)
2.1 3 600 mm
5 4.1 1
4.2
Maximální výška stěny
2.3
(Při standardní rozteči profilu)
6
Hmax = není omezena
Hmotnost konstrukce
7
cca 11 kg/m2
6
2.3
(dle vzoru)
max. 1 250 mm
2.1
1
2.2
Třída reakce na oheň
A2-s1,d0
6
7
Požární odolnost
není klasifikováno
Opláštění
1.
Desky Gyptone BIG
(Perforované desky se doporučuje umísťovat mimo dosah uživatelů
- např. do výšky od 2 m nad podlahou)
Maximální vzdušná
vlhkost v interiéru
ϕ = 70%
Konstrukce
2.1
2.2
2.3
Svislý profil R-CD
Vodorovný profil R-UD
Stavěcí třmen
Izolace
3.
Minerální izolace
Tloušťka předstěny
Připevnění
4.1
4.2
6.
7.
Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB
Kotvení do obvodových konstrukcí
Napojovací těsnění
45 – 115 mm
Tmelení
5.
Spáry zatmeleny dle technologie Rigips
Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání z r. 2010. Aktualizace duben 2015, tel. 296 411 800.
Akustické předsazené stěny Rigips
3.21.30 – 3.21.39
Akustické předsazené stěny spřažené
Kód: OK 11
Akustické perforované desky Gyptone BIG
3.21.30
Gyptone BIG Quattro 41
3.21.31
1 200 x 2 400 x 12,5 mm
pravidelné, 12 x 12 mm
16 %
cca 8 kg/m2
Rozměry desky (š x d x tl.)
Děrování
Podíl děrované plochy
Hmotnost
Gyptone BIG Quattro 42
1 200 x 2 400 x 12,5 mm
pravidelné, 12 x 12 mm
10 %
cca 8 kg/m2
Rozměry desky (š x d x tl.)
Děrování
Podíl děrované plochy
Hmotnost
113
487
56,5
Umístění a velikost perforací [mm]
56,5
Umístění a velikost perforací [mm]
56,5
113 187
Činitel zvukové pohltivosti αp
Činitel zvukové pohltivosti αp
1000
2000
1)
–
50 *)
75 **)
1000
4000
Výška Minerální Činitel zvukové pohltivosti α /Hz
p
svěšení izolace
125 250 500 1 000 2 000 4 000
[mm]
[mm]
50
50
100
56,5
αw
NRC
C
C
C
dle ČSN EN ISO 11 654; *) například Isover Piano; **) například Isover Domo
4000
Výška Minerální Činitel zvukové pohltivosti α /Hz
p
svěšení izolace
125 250 500 1 000 2 000 4 000
[mm]
[mm]
Třída
zvukové
pohltivost 1)
0,20 0,35 0,65 0,80 0,65 0,55 0,65 0,60
0,40 0,75 0,85 0,75 0,65 0,65 0,75 0,75
0,65 0,90 0,85 0,65 0,60 0,55 0,65 (L) 0,75
2000
50
50
100
1)
–
50 *)
75 **)
αw
NRC
Třída
zvukové
pohltivost 1)
0,20 0,40 0,60 0,60 0,45 0,40 0,50 0,50
0,50 0,65 0,70 0,60 0,45 0,40 0,50 (L) 0,60
0,50 0,75 0,75 0,55 0,45 0,40 0,50 (LM) 0,65
D
C
C
dle ČSN EN ISO 11 654; *) například Isover Piano; **) například Isover Domo
Popis položky:
Popis položky:
Předsazená stěna spřažená na profilech R-CD na stavěcích
třmenech, opláštěná deskami Gyptone BIG Quattro 41
Předsazená stěna spřažená na profilech R-CD na stavěcích
třmenech, opláštěná deskami Gyptone BIG Quattro 42
Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání z r. 2010. Aktualizace duben 2015, tel. 296 411 800.
Akustické předsazené stěny Rigips
Akustické předsazené stěny spřažené
3.21.30 – 3.21.39
Akustické perforované desky Gyptone BIG
3.21.32
Kód: OK 11
Gyptone BIG Quattro 43
Rozměry desky (š x d x tl.)
Děrování
Podíl děrované plochy
Hmotnost
3.21.33
900 x 2 700 x 12,5 mm
pravidelné, 12 x 12 mm
18 %
cca 8 kg/m2
Gyptone BIG Sixto 63
1 200 x 2 400 x 12,5 mm
pravidelné, šestihran o poloměru 6 mm
15 %
cca 8 kg/m2
Rozměry desky (š x d x tl.)
Děrování
Podíl děrované plochy
Hmotnost
Umístění a velikost perforací [mm]
113
787
128
56,5
1)
50
–
0,20 0,35 0,65 0,80 0,65 0,55
dle ČSN EN ISO 11 654
64
Činitel zvukové pohltivosti αp
Činitel zvukové pohltivosti αp
Výška Minerální Činitel zvukové pohltivosti α /Hz
p
svěšení izolace
125 250 500 1 000 2 000 4 000
[mm]
[mm]
472
64,8 470,4
56,5
129,6
Umístění a velikost perforací [mm]
αw
NRC
Třída
zvukové
pohltivost 1)
0,65
0,65
C
Výška Minerální Činitel zvukové pohltivosti α /Hz
p
svěšení izolace
125 250 500 1 000 2 000 4 000
[mm]
[mm]
1)
50
–
0,15 0,35 0,60 0,65 0,60 0,50
dle ČSN EN ISO 11 654
αw
NRC
Třída
zvukové
pohltivost 1)
0,60
0,55
D
Popis položky:
Popis položky:
Předsazená stěna spřažená na profilech R-CD na stavěcích
třmenech, opláštěná deskami Gyptone BIG Quattro 43
Předsazená stěna spřažená na profilech R-CD na stavěcích
třmenech, opláštěná deskami Gyptone BIG Sixto 63
Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání z r. 2010. Aktualizace duben 2015, tel. 296 411 800.
Akustické předsazené stěny Rigips
3.21.30 – 3.21.39
Akustické předsazené stěny spřažené
Kód: OK 11
Akustické perforované desky Gyptone BIG
3.21.34
Gyptone BIG Sixto 65
3.21.35
900 x 2 700 x 12,5 mm
pravidelné, šestihran o poloměru 6 mm
18 %
cca 8 kg/m2
Rozměry desky (š x d x tl.)
Děrování
Podíl děrované plochy
Hmotnost
1 200 x 2 400 x 12,5 mm
pravidelné, 12 x 12 mm
10 %
cca 8 kg/m2
Rozměry desky (š x d x tl.)
Děrování
Podíl děrované plochy
Hmotnost
Umístění a velikost perforací [mm]
64,8
106,5
Umístění a velikost perforací [mm]
Gyptone BIG Quattro 46
128
772
213
64
1)
50
–
0,15 0,40 0,65 0,70 0,70 0,60
dle ČSN EN ISO 11 654
106,5
Činitel zvukové pohltivosti αp
Činitel zvukové pohltivosti αp
Výška Minerální Činitel zvukové pohltivosti α /Hz
p
svěšení izolace
125 250 500 1 000 2 000 4 000
[mm]
[mm]
387
αw
NRC
Třída
zvukové
pohltivost 1)
0,65
0,60
C
Výška Minerální Činitel zvukové pohltivosti α /Hz
p
svěšení izolace
125 250 500 1 000 2 000 4 000
[mm]
[mm]
50
50
100
1)
–
50 *)
75 *)
αw
NRC
0,20 0,45 0,60 0,50 0,45 0,40 0,50 0,50,
0,50 0,70 0,65 0,55 0,45 0,40 0,50 (L) 0,60
0,60 0,75 0,75 0,55 0,45 0,40 0,50 (LM) 0,65
Třída
zvukové
pohltivost 1)
D
C
C
dle ČSN EN ISO 11 654; *) například Isover Domo
Popis položky:
Popis položky:
Předsazená stěna spřažená na profilech R-CD na stavěcích
třmenech, opláštěná deskami Gyptone BIG Sixto 65
Předsazená stěna spřažená na profilech R-CD na stavěcích
třmenech, opláštěná deskami Gyptone BIG Quattro 46
Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání z r. 2010. Aktualizace duben 2015, tel. 296 411 800.
Akustické předsazené stěny Rigips
Akustické předsazené stěny spřažené
3.21.30 – 3.21.39
Akustické perforované desky Gyptone BIG
3.21.36
Kód: OK 11
Gyptone BIG Quattro 47
3.21.37
1 200 x 2 400 x 12,5 mm
pravidelné, 12 x 12 mm
6%
cca 8 kg/m2
Rozměry desky (š x d x tl.)
Děrování
Podíl děrované plochy
Hmotnost
106,5 63
Umístění a velikost perforací [mm]
40 80 160
87 63 106,5
Výška Minerální Činitel zvukové pohltivosti α /Hz
p
svěšení izolace
125 250 500 1 000 2 000 4 000
[mm]
[mm]
1)
–
50 *)
75 **)
440
80
Činitel zvukové pohltivosti αp
Činitel zvukové pohltivosti αp
50
50
100
1 200 x 2 400 x 12,5 mm
pravidelné, 6 x 80 mm
13 %
cca 8 kg/m2
Rozměry desky (š x d x tl.)
Děrování
Podíl děrované plochy
Hmotnost
Umístění a velikost perforací [mm]
213
Gyptone BIG Line 6
αw
NRC
Výška Minerální Činitel zvukové pohltivosti α /Hz
p
svěšení izolace
125 250 500 1 000 2 000 4 000
[mm]
[mm]
Třída
zvukové
pohltivost 1)
0,35 0,45 0,50 0,40 0,30 0,30 0,40 (L) 0,40
0,50 0,55 0,50 0,40 0,30 0,30 0,40 (L) 0,45
0,60 0,65 0,55 0,40 0,30 0,25 0,35 (L) 0,50
D
D
D
50
50
1)
–
50 *)
αw
NRC
0,15 0,35 0,70 0,65 0,45 0,30 0,45 (M) 0,55
0,40 0,70 0,80 0,60 0,45 0,35 0,50 (LM) 0,65
Třída
zvukové
pohltivost 1)
D
C
dle ČSN EN ISO 11 654; *) například Isover Piano
dle ČSN EN ISO 11 654; *) například Isover Piano; **) například Isover Domo
Popis položky:
Popis položky:
Předsazená stěna spřažená na profilech R-CD na stavěcích
třmenech, opláštěná deskami Gyptone BIG Quattro 47
Předsazená stěna spřažená na profilech R-CD na stavěcích
třmenech, opláštěná deskami Gyptone BIG Line 6
Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání z r. 2010. Aktualizace duben 2015, tel. 296 411 800.
Akustické předsazené stěny Rigips
3.21.30 – 3.21.39
Akustické předsazené stěny spřažené
Kód: OK 11
Akustické perforované desky Gyptone BIG
3.21.39
Gyptone BIG Line 5
Rozměry desky (š x d x tl.)
Děrování
Podíl děrované plochy
Hmotnost
900 x 2 700 x 12,5 mm
pravidelné, 6 x 80 mm
18 %
cca 8 kg/m2
50
80
40
Umístění a velikost perforací [mm]
100
50
Činitel zvukové pohltivosti αp
Výška Minerální Činitel zvukové pohltivosti α /Hz
p
svěšení izolace
125 250 500 1 000 2 000 4 000
[mm]
[mm]
1)
αw
NRC
50
–
0,15 0,30 0,65 0,80 0,55 0,40 0,55 (M) 0,60
dle ČSN EN ISO 11 654
Třída
zvukové
pohltivost 1)
C
Popis položky:
Předsazená stěna spřažená na profilech R-CD na stavěcích
třmenech, opláštěná deskami Gyptone BIG Line 5

Podobné dokumenty

Akustika a design v interiéru

Akustika a design v interiéru Podle normy ČSN EN ISO 354 se činitel pohltivosti označuje s a měří se ve třetinooktávových pásmech v obvyklém rozsahu 100–4000 Hz. Pro snazší srovnání různých materiálů se pohltivost vyjadřuje ja...

Více

Samonosný podhled, profil UA, desky RF(DF)

Samonosný podhled, profil UA, desky RF(DF) Kód: PK 21, PK 22 Požární zatížení

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře popř. pomocí jiných vhodných připevňovacích prostředků dle druhu obvodových konstrukcí.

Více

Požární stěny s dřevěnou nosnou konstrukcí

Požární stěny s dřevěnou nosnou konstrukcí Požární stěny s dřevěnou nosnou konstrukcí opláštěné cementotřískovou deskou CETRIS® Na základě nových zkoušek požární odolnosti stěnových konstrukcí jsme podstatně rozšířili nabídku skladeb stěn s...

Více