Koloběžka JD MS 185P

Transkript

Koloběžka JD MS 185P
Koloběžka JD MS 185P
Výr. Číslo. 2306
Návod na použití
Přečtěte si tito instrukce a dodržujte je.
▲ Upozornění :
Jízda na koloběžce může být nebezpečná. Koloběžky jsou sestaveny k pohybu. Může se proto
stát, že ztratíte kontrolu nad svojou kolobežkou a spadnete, nebo se dostanete do různých
nebezpečných situací. V takových případech se může stát, že se vážně nebo smrtelně zraníte.
Tak jako u všech pohyblivých výrobcích může být jízda na koloběžce nebezpečná a při
nedodržení všech bezpečnostních pokynů a nařízení může vézt k vážným a smrtelným
zraněním. Používání koloběžky je na vlastní riziko.
· Při jízdě na koloběžce používejte přiměřené ochranné prostředky jako jsou helmy, rukavive,
chániče kolen a loktů. Doporučujeme nosit horní druh oblečení s dlouhými rukávy, dlouhé
nohavive a pevnou obuv. Nikdy nejezděte naboso, či v sandálech. Dbejte na to, aby se vaše
tkaničky nenacházely v blízkosti kol.
· S koloběžkou jezděte pouze po rovných, suchých a čistých plochách. Vyhýbejte se jízdě po
štěrku, či písku.
· Nejezděte nikdy za snížené viditelnosti, či za soumraku, v noci, v dešti nebo po
zledovatělých plochách.
· Vyhýbejte se vodě, písku, kamenem, skokem na koloběžce a všemu, co by mohlo zablokovat
vaše kola. Nerovná plocha nebo zvlněná podlaha mohou vést k zablokování předních kol,
proto je třeba se jim vyhnout v případě pochybností
· Vždy noste odpovídající ochrannou výstroj
· EN 14619 - testována , maximální zatížení : 100 kg
· Nikdy nejezděte v silničním provozu nebo po silničních komunikacích. Vždy dbejte na
chodce, cyklisty, skateboardisty nebo na jiných jezdců na skútrech. S koloběžkou jezděte
pouze tam, kde nejsou žádné pohyblivé překážky jako dopravní značky, obrubníky, hydranty,
zaparkovaná auta, nebo stejně se pohybující vozidla.
Nedodržení těchto bezpečnostních nařízení nebo nerozumné používání koloběžky zvyšuje
možnost nehody či riziko poranění. Používání koloběžky je na vaše vlastní riziko. Při
používání koloběžky buďte vždy opatrný.
▲ Upozornění :
Koloběžku kontrolujte před každou jízdou. Pravidelná kontrola vaší koloběžky sníží riziko
poranění či úrazu. Kontrolujte vaši koloběžku pravidelně před každou jízdou a udržujte ji.
▲ Upozornění :
Varování použití jiných produktů s vaší JD BUG koloběžkou.
Vaše koloběžka byla navržena podle standardu JD BUG. Všechny originální díly a
příslušenství, které byly dodány s nákupem, byly z důvodu jejich kompatibility s rámem,
vidlicí a ostatními částmi skútru vybrané.
Upozornění : Změny a použití cizích dílů na koloběžce vždy obsahují bezpečnostní riziko.
Kontaktujte svého prodejce pokud byste chtěli nahradit chybějící díly jinými než od JD BUG.
▲ Upozornění:
Obraťte pozornost na legislativu ve vaší zemi, nebo ve vašem regionu k používání koloběžek.
Prověřte pravidla silničního provozu a zjistěte, kde můžete svovoju koloběžku používat.
Místní pravidla silničního provozu se liší, pokud jde o nošení přileb nebo užívání koloběžek.
1. Díly a komponenty koloběžky
Grif – rukojeť
Lenkstange – řidítká
T-Stück – Tyč v tvaru T
Schnelllösehebel – Rýchloupínací
páka
Sicherheitsknopf – Bezpečnostní
knoflík
Lenkrohr – řídící tyč
Spannhebel – Upínací páka
Rückbremse – Zadní brzda
Räder – kolo
řídící tyč-nastavobvací knoflík
Odrážací deska
2. První rozložení koloběžky:
A. Vsuňte rukojeti na levé straně a na pravé straně do řídítek a stiskněte vyskakovací tlačítko
(obrázek 1.)
Tlačítko musí zapadnout do otvorů na řidítkách (Obrázek 2).
▲Upozornění:
Pokud nenastavíte tlačítka správně do otvorů na řidítkách může se stát, že se během jízdy
uvolní a mohou zapříčinit nehodu. Rukojeti jsou správně namontovány tehdy pokud se
nemohou pohybovat, či otáčet směrem ven. Při správné montáži jsou vyskakovací tlačítka v
otvorech na řidítkách viditelné (Obrázek 2).
B. Pokud chcete rozložit koloběžku, uchopte ji s rukou mezi bezpečnostním knoflíkem a
upínacím kroužkem a druhou rukou táhněte uvolňovací páčku až se povolí napětí
(Obrázek 3). Uvolňovací páčka je vybavena pružinou a automaticky zapadne když je řídící
tyč správně v jízdní poloze (Obrázek 4).
▲ Upozornění:
Při skládání a rozkládání koloběžky držte své prsty od otočného čepu. Také se držte v
dostatečné vzdálenosti od jiných lidí.
C. Pozor! Řídící tyč musí být vždy před použitím v nejvyšší pozici. Abyste přivedli řídítka do
této pozice, odemkněte řídicí tyč vytažením rychloupínací páčky směrem ven. Vytáhněte
řidítka, vyskakovací tlačítka zasuňte do otvorů na trubce a zajistěte řídítka tím, že znovu
vtlačíte rychloupínací páčky dovnitř. Napětí rychloupínacího mechanismu musí být nastaveno
imbusovým klíčem. Šestihranný šroub ale nazatahujte příliš pevně. Vždy byste měli být
schopen otevřít nebo zavřít páčku rychloupínáku rukou a řídítka by měly při otevření
rychloupínacího mechanismu zapadnout do řídící tyče.
Schnelllösehebel - rýchloupínací páka
Sprungknopf – vyskakovací knoflík
▲ Upozornění:
Pokud nenastavíte správně rychloupínací mechanismus, může to mít za následek to, že řídící
tyč se během jízdy sklouzne dolů či nahoru a vy ztratíte kontrolu nad svou koloběžkou. Při
správné montáži rychloupínacího mechanismu a fixovaní se řídítka nebude pohybovat nahoru
či dolů.
3. Překontrolujte před jízdou:
A. Stoupací deska / řídící tyč-nastavovací knoflík.
Položte poskládanou koloběžku na hlavu a upravte s imbusovým klíčem šrouby na předním
konci stoupací desky (Obrázek 6), aby mezi stoupací deskou a řídicí tyčí nebyl žádný
rozsah.Nezatahujte šrouby příliš pevně. Stoupací deska musí dosadnout na řídící tyč bez
jakéhokoliv rozsahu. Překontrolujte správné nastavení před rozkládáním koloběžky. Napínací
páka by neměla upínat a funkce skládání by měly být hladké a plynulé.
▲ Upozornění:
Dbejte na to, abyste během skládání a rozkládání koloběžky měli prsty v dostatečné
vzdálenosti od sklápěcích částí.
4. Kola a ložiska
Za normálních okolností nevyžadují kola JD BUG koloběžky žádnou péči. Přesto
doporučujeme majiteli či jezdci, aby pravidelně kontroloval kola, rotační os, nebo kolové
ložiska na opotřebení, správné nastavění i chybějící části. Když zjistíte, že kolo nebo ložisko
je opotřebované, třeba díly vyměnit. Udělejte tak pouze s originálními díly od JD BUG.
Opotřebované kola či kolové ložiska spadají do rozsahu normálního opotřebení a proto se na
ně nevztahuje záruka. Kola jiných výrobců nejsou kompatibilní s JD BUG koloběžkou.
Použití náhradních kol od jiného výrobce může ohrozit vaši bezpečnost.
Jak se mění kola:
1. Vytáhněte osové šrouby
2. vyměňte kolo
3. zatáhněte osové šrouby
4. Údržba a čištění koloběžky :
Očistěte špínu a prach s vlhkým hadříkem . Nepoužívejte žádné chemikálie nebo čisticí
prostředky, které by mohly poškodit povrch vaší koloběžky. Nepoužívejte na čištění žádný
alkohol, čisticí prostředky, amoniak, protože byste mohli poškodit umělé části vaší koloběžky
a nalepovací obrázky.
5. Jak se jezdí s koloběžkou JD BUG.
Položte jednu nohu na spodní desku a druhou nohou se odrazte. Ruce mějte na řidítkách.
V zatáčkách se trochu nakloňte ve směru zatáčky.
▲ Upozornění.
Skútry a jiné koloběžky redukují svou ovladatelnost proto se může stát, že ztratíte kontrolu
nad svým produktem. Doporučujeme vám pro vaši bezpečnost abyste vždy nosili odpovídající
ochrannou výstroj a abyste vždy jezdili pouze na bezpečných a vyhrazených místech. Zadní
brzdy, které slouží také jako plech se mohou zahřát. Proto se nikdy nedotýkejte brzd těsně po
brzdění. Mohli byste se popálit.
JD BUG bezpečnostní pokyny
A. Noste vždy bezpečnostní výstroj jako bezpečnostní otestovanou helmu, rukavice, ochranu
loktů, kolen a kloubů. Noste vždy dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty, rukavice, též ochrana kolen
je velmi důležitá a proto se doporučuje ji nosit. Noste sportovní boty ( pevná obuv s gumovou
podrážkou ). Nikdy nejezděte naboso či v sandálech. Tkaničky od bot nesmí být v blízkosti
kol.
B. Vyhýbejte se mokrým plochám a vodě, kopcovitým terénem, písku, kamenem a všemu co
by mohlo zablokovat přední kolo. Vyhýbejte se takovým terénem, dokud nejste si jisti.
C. Pokud vidíte lidi v televizi, nebo znáte takových lidí, který převádí nebezpečné triky, měli
byste si být vědomi, že tito lidé trénují už dlouho na svých skútrech a mají dostatečné
znalosti. Proto vás upozorňujeme, abyste takové triky zkoušeli až tehdy, pokud budete na to
dostatečně připraveni. Vyhýbejte se strmému stoupání a nejezděte rýchle. Mohli byste ztratit
kontrolu nad svou koloběžkou a spadnout. Skateboardové parky nejsou vhodné pro jízdu
koloběžkou. Nikdy nejezděte v silničním provozu a dávejte pozor na pěšáky, cyklisty,
skateboardisty a bruslaře.
D. Dávejte pozor, abyste měli vzdálené ruce od otočného čepu, když skládáte a rozkládáte
koloběžku.
E. Zatáhněte všechny šrouby a přesvědčete se, že řídítka, řídící tyč a rukojeti zapadly na
předpokládané místo před tím, než začnete jezdit.
F. Během jízdy nikdy nepouštějte rukojeti.
8. Omezená záruka
Tato omezená záruka je jediná záruka pro JD BUG koloběžku. Neexistuje žádná jiná záruka.
Výrobce vám zaručuje, že prvních šest měsíců od data nákupu tento produkt žádnou chybu při
zpracování nevykazuje.Táto omezená záruka se nevztahuje při normálním opotřebení, nebo
při škodách způsobených při nevhodné montáži, údržbě, skladování nebo při nesprávném
používání koloběžky.
Omezená záruka zaniká když produkt :
- Je produkt používán pro jiné účely než pro volný čas, nebo dopravu
- Z nějakých příčin byl změněn
- Byl pronajat třetí osobě
Prověřte v silniční dopravě ve vaší zemi či vašem regionu, kde můžete jezdit na vašem skútru.
Výrobce není zodpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé přímo nebo nepřímo z
použití tohoto produktu.
Za účelem uplatnění této záruky, musí být váš produkt v záruční lhůtě. Informujte JD
Components Co. Ltd. přímo. E - mailovým kontaktem na stránce www.jdco.com.tw
JD BUG vás bude informovat o dalším postupu.
Autorizované záruční služby vám budou poskytnuty pouze od JD Components Co. , Ltd.

Podobné dokumenty

JD – Air Surfer 2322 Bepečnostní šek před použitím

JD – Air Surfer 2322 Bepečnostní šek před použitím Volné díly. Když začnou kola a ložiska bouchat, znamená to, že jsou opotřebeny. Vyměnte bez odkladu postižené díly za originální díly JDBug Air Surfer. Ojeta kola a vytlučené ložisko spadá pod norm...

Více

Výr. Číslo: 305 CZ

Výr. Číslo: 305 CZ Vyhněte se strmým svahem a nejezděte příliš rychle, můžete ztratit kontrolu a spadnout. Skateboardové parky nejsou navrženy pro jízdu na skútrech. Nikdy nejezděte v silniční dopravě nebo na ulici a...

Více