Böttcherin Twister HS

Transkript

Böttcherin Twister HS
Böttcherin Twister HS
Pro používání v automatických mycích zařízeních ofsetových gumových
potahů heatsetových tiskových strojů.
Vhodný také pro ruční mytí válců barevníku.
Použití
Mycí prostředek válců a ofsetových
gumových potahů.
Bod vzplanutí > 110 °C.
Mísitelný s vodou, s antikorozními činidly.
Pro mycí zařízení na bázi kartáče i mycí textilie.
Dobrá účinnost mytí.
Velice dobře odstraňuje prach z papíru.
Vlastnosti
Velice nízké odpařování, nízká viskozita.
Spodní mez výbušnosti od 41,0 g/m3 při 20 °C.
Mycí program mycího zařízení se musí uzpůsobit podle tohoto mycího prostředku.
Přípravek Böttcherin Twister HS je schválen pro používání ve strojích výrobců KBA, manroland a Technotrans.
Upozornění
Koeficient odpařování 1,3.
1 000 l kontejner
Přípravek Böttcherin Twister HS je zařazen a označen podle směrnice
EU: EG-Richtlinie 1999/45/EG - v aktuální verzi.
Přípravek Böttcherin Twister HS není ve smyslu mezinárodních přepravních předpisů nebezpečným zbožím.
Označení
200 l sud
Nádoba
20 l kanystr
Dodavatel: Böttcher ČR, k.s., Tovární 718/6, 682 01 Vyškov, Tel.: 517 326 521, fax: 517 341 718, [email protected], www.bottcher.cz

Podobné dokumenty

Böttcherin Lavanta non-VOC

Böttcherin Lavanta non-VOC Předem připravená emulze k používání v mycích zařízeních bez dalšího přívodu vody. Na bázi mikroemulze. Bod vzplanutí > 100 °C. Bez těkavých organických sloučenin (VOC). Nízká viskozita a dobrá roz...

Více

574 - Válce barevníku

574 - Válce barevníku OEM směsi na nově instalovaných tiskových strojích Koenig & Bauer. Směsi 573 58 a 574 60 jsou materiály ze syntetického kaučuku (gumy). Směs 957 55 je elastomerem PU.

Více

hermetic - originaltampoprint.sk

hermetic - originaltampoprint.sk Specialitou pro tento TAMPOPRINT stroj je možnost individuálního nastavení přítlaku tamponu na díl - a to díky elektromechanickému pohonu. Nastavitelný přítlak barevníku na klišé

Více

Pozvanka DRUPA 2016 – WRH Global CZ a partneři

Pozvanka DRUPA 2016 – WRH Global CZ a partneři kontrolu barevných a obvodových rejstříků na kotoučových rotačních strojích.(Mikroznačky), automatická kontrola a řízení vybarvení tisku Kontrola kvality potiskovaného kotoučového papíru

Více