Hamerník

Komentáře

Transkript

Hamerník
ČERNÁ, J., HAMERNÍK, J.: Výsledky introdukce dřevin na Školním lesním podniku v Kostelci nad Černými lesy
_____________________________________________________________________________________________________
VÝSLEDKY INTRODUKCE DŘEVIN
NA ŠKOLNÍM LESNÍM PODNIKU
V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY
Jitka Černá – Jan Hamerník
Abstrakt
Černá, J., Hamerník, J.: Výsledky introdukce dřevin na Školním lesním podniku
v Kostelci nad Černými lesy
Na území České republiky je velké množství výsadeb introdukovaných dřevin. Jejich introdukce
má již několikasetletou tradici. Část těchto výsadeb najdeme v parcích jako solitérní stromy
hodnocené především z krajinotvorného hlediska. Další část dřevin lze nalézt ve skupinovitých či
jednotlivě vtroušených výsadbách v porostech tehdejších panství. Především tyto výsadby jsou
cenným materiálem ve výzkumu potenciálního praktického využití introdukovaných dřevin v lesních
porostech ČR.
V předloženém příspěvku je přehled introdukovaných dřevin na území Školního lesního podniku
v Kostelci nad Černými lesy.
Klíčová slova: introdukované dřeviny, exoty, pokusné plochy, výběrový strom, uznané porosty, Acer
saccharum, Acer saccharinum, Carya cordiformis, Carya ovata, Juglans nigra, Liriodendron tulipifera,
Metasequoia glyptostroboides, Padus serotina, Phelodendron amurense, Pterocarya fraxinifolia,
Quercus rubra, Abies concolor, Abies grandis, Abies nordmaniana, Chamaecyparis lawsoniana, Larix
kaempferii, Picea glauca, Picea mariana, Picea omorika, Picea orientalis, Picea pungens, Picea
sitchensis, Pinus banksiana, Pinus contorta var. latifolia, Pinus nigra, Pinus ponderosa, Pinus rigida,
Pinus strobus, Pseudotsuga glauca, Pseudotsuga menziesii, Thuja plicata,
Abstract:
Černá, J., Hamerník, J.: Results of tree species introduction in the School Forest
Enterprise at Kostelec nad Černými lesy
There have been planted many introduced species on the area of Czech Republic. Their
introduction is a mater of a few hundred years tradition. Parts of those plantations can be found as
solitaire specimen in parks, with mainly landscape enhancement value. Other tree species plantation
parts are remnants of group plantations in previous stands of historical dominions. Such plantings are
the most valid material in research of potential practical usage of introduced tree species in forest
stands of Czech Republic.
Presented contribution includes the summary of forest tree species within the School Forest
Enterprise at Kostelec nad Černými lesy.
Key words: introduced tree species, exotics, trial plots, plus tree, certified stands, Acer saccharum,
Acer saccharinum, Carya cordiformis, Carya ovata, Juglans nigra, Liriodendron tulipifera,
Metasequoia glyptostroboides, Padus serotina, Phelodendron amurense, Pterocarya fraxinifolia,
Quercus rubra, Abies concolor, Abies grandis, Abies nordmaniana, Chamaecyparis lawsoniana, Larix
kaempferii, Picea glauca, Picea mariana, Picea nigra, Picea omorika, Picea orientalis, Picea pungens,
Picea sitchensis, Pinus banksiana, Pinus contorta var. latifolia, Pinus nigra, Pinus ponderosa, Pinus
rigida, Pinus strobus, Pseudotsuga glauca, Pseudotsuga menziesii, Thuja plicata
_____________________________________________________________________________________________________
Neuhöferová,P.(ed.): INTRODUKOVANÉ DŘEVINY A JEJICH PRODUKČNÍ A EKOLOGICKÝ VÝZNAM. [Introduced tree
species and their production and ecological importance]. 10.-11. 11. 2004, KPL FLE ČZU v Praze, sborník z konference,
ISBN 80-213-1234-3, kontakt: [email protected]

Podobné dokumenty

Komplexní posouzení – douglaska tisolistá na živném stanovišti

Komplexní posouzení – douglaska tisolistá na živném stanovišti Martiník, A., Kantor, P.: Review of silviculture of introduction species – Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) on a nutrient rich site The paper summarized the basics results of diss...

Více

Funda

Funda suggested. A great provenance test was prepared in cooperation with Germany, Czech Republic and Slovakia because of low experience with growth and development of black spruce in central Europe. 42 ...

Více

Remeš

Remeš at Kostelec nad Černými lesy Contribution presents evaluation of growth and ecological potential of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/Franco) on the School Forest Enterprise territory at K...

Více

Pop

Pop of management set of stands no. 13 There were checked a possibilities of natural regeneration of Pinus sylvestris L. on three unstocked areas in conditions of natural pine habitat. The width of the...

Více

604923934,737877821 fax.: 558679114

604923934,737877821 fax.: 558679114 Nová Dědina 188 739 11 Frýdlant n.O. [email protected] tel.:

Více

Historie šlechtění a sortiment japonských azalek

Historie šlechtění a sortiment japonských azalek Hecke) Převážně amatérské šlechtění v letech 1920-1975 Uvedeny nové odrůdy – Blaue Donau, Excelsior, Mme Albert va Hecke, Christina, Johanna, - stále pěstované V roce 1960 představeny odrůdy Conny,...

Více

Remes, Hovorka

Remes, Hovorka humus forms in the Nature Reserve Trčkov The contribution presents the results of research, that was directed to evaluation of stand species composition and stand structure impact on humus forms st...

Více