Karlovy Vary – Hroznětín – Abertamy

Transkript

Karlovy Vary – Hroznětín – Abertamy
421104
Karlovy Vary – Hroznětín – Abertamy
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353504518, www.dpkv.cz, e-mail [email protected]
Platí od 1.9.2016 do 10.12.2016
km
Tč
1
25
3
19
7
9
5
27
11
33
15
17





 




MHD
0 0 0 0 1 od Karlovy Vary, terminál
…
…
5.40 6.00
…
8.40 8.55 12.40 … 13.50 14.40 14.50 … 15.20 16.35 18.10
MHD
0 0 0 0 2
…
…
5.42 6.04
…
8.44 8.59 12.44 … 13.52 14.44 14.54 … 15.24 16.39 18.14
Karlovy Vary, Tržnice
MHD
0 K K K 3
…
…
K
6.06
…
8.46 9.01 12.46 … 13.56
K
14.56 …
K
16.41 18.18
Karlovy Vary, Elite
MHD
3 K K K 4
…
…
K
6.08
…
8.48 9.03 12.48 …
J
K
14.58 …
K
16.43 18.20
Karlovy Vary, Růžový Vrch
MHD
4 K K K 5
…
…
K
6.11
…
8.50 9.06 12.51 …
J
K
15.01 …
K
16.46 18.22
Karlovy Vary, Sedlec
MHD
6 K K K 6
…
…
K
6.14
…
8.52 9.08 12.54 … 13.57
K
15.04 …
K
16.49 18.24
Otovice, pošta
7 K K K 7
…
…
K
6.16
…
8.54 9.09 12.56 … 13.59
K
15.06 …
K
16.51 18.26
Otovice, V Březinkách
7 K K K 8
…
…
K
6.18
…
8.56 9.11 12.58 … 14.01
K
15.08 …
K
16.53 18.28
Sadov, Podlesí
9 K K K 9
…
…
K
6.21
…
8.59 9.13 13.01 … 14.04
K
15.11 …
K
16.56 18.32
Hroznětín, Velký Rybník
10 K K K 10
…
…
K
6.22
…
9.00 9.15 13.02 … 14.06
K
15.12 …
K
16.57 18.34
Hroznětín, Ruprechtov, rozc.
MHD
K K 5 5 11
…
5.46
K
…
K
K
K
…
K
14.50
K
…
K
K
K

Dalovice
MHD
K 12 12 12 12
…
5.10 6.03
K
…
K
K
K
…
K
15.05
K
… 15.38
K
K
Ostrov, zámek
MHD
K 13 13 K 13
…
5.25
K
K
…
K
K
K
…
K
15.08
K
… 15.42
K
K
Ostrov, nám.
MHD
K 14 K K 14
…
K
K
K
…
K
K
K
…
K
K
K
… 15.46
K
K
Ostrov, nemocnice
MHD
K 15 K K 15
…
K
K
K
…
K
K
K
…
K
K
K
… 15.50
K
K
Ostrov, nám.
MHD
K K K 12 16
…
K
6.03
K
…
K
K
K
…
K
K
K
…
K
K
K
Ostrov, zámek
MHD
K K K 13 17
…
K
6.04
K
…
K
K
K
…
K
K
K
…
K
K
K
Ostrov, jídelna
K 19 17 16 18
…
J
6.08
K
…
K
K
K
…
K
15.17
K
… 15.57
K
K
Hroznětín, Bystřice
K 20 18 17 19
…
J
J
K
…
K
K
K
…
K
15.19
K
… 15.59
K
K
Hroznětín, U Budků
14 20 18 17 20
…
5.35 6.10 6.28
…
9.05 9.20 13.08 … 14.10 15.20 15.18 … 16.00 17.03 18.38
Hroznětín, nám.
15 21 19
21
…
5.36
…
6.30
…
9.07 9.22 13.10 …
…
… 15.20 … 16.02 17.05 18.40
Hroznětín, žel.zast.
15 21 19
22
…
5.37
…
6.31
…
9.08 9.23 13.11 …
…
… 15.21 … 16.03 17.06 18.41
Hroznětín, sušárna
16 22 20
23
…
5.40
…
6.33
…
9.09 9.26 13.13 …
…
… 15.23 … 16.04 17.08 18.44
Merklín, náves
16 22 20
24
…
5.41
…
6.34
…
9.10 9.28 13.14 …
…
… 15.24 … 16.05 17.09 18.45
Merklín, ObÚ
17 23 21
25
…
5.43
…
6.36
…
9.11 9.30 13.16 …
…
… 15.26 … 16.06 17.11 18.47
Merklín, Papírny
19 25 23
26
…
5.45
…
6.39
…
9.13 9.32 13.19 …
…
… 15.29 … 16.08 17.14 18.49
Merklín, Pstruží, osada
19 25 23
27
…
5.46
…
6.40
…
9.14 9.33 13.20 …
…
… 15.30 … 16.09 17.15 18.51
Merklín, Pstruží, most
20 26 24
28
…
5.48
…
6.42
…
9.15 9.35 13.22 …
…
… 15.32 … 16.10 17.17 18.53
Merklín, Pstruží, Papírny
21 27 25
29
…
5.50
…
6.44
…
9.16 9.37 13.24 …
…
… 15.34 … 16.11 17.19 18.55
Merklín, Pstruží, rest.
22 28 26
30
…
5.53
…
6.48
…
9.19 9.41 13.28 …
…
… 15.38 … 16.14 17.23 18.58
Pernink, Rybná, rozc. 1.5
23 29 27
31
…
5.55
…
6.50
…
9.21 9.43 13.30 …
…
… 15.40 … 16.16 17.25 19.00
Pernink, školní louka
24 30 28
32
…
5.57
…
6.52
…
9.23 9.45 13.32 …
…
… 15.42 … 16.18 17.27 19.02
Pernink, škola
26 32 30
33
…
6.01
…
6.56
…
9.27 9.48 13.36 …
…
… 15.46 … 16.22 17.31 19.06
Abertamy, pila
27 33 31
34 př Abertamy, nám.
…
6.05
…
7.00
…
9.30 9.50 13.40 …
…
… 15.50 … 16.25 17.35 19.10
 jede v pracovních dnech
 jede v sobotu
 jede v neděli a ve státem uznané svátky
 nejede 26.12.
 nejede 24.12.
 nejede 31.12.
 nejede od 23.12. do 3.1., od 7.3. do 13.3., od 1.7. do 31.8.
MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu
K spoj jede po jiné trase
J spoj zastávkou projíždí
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. Lyže se přepravují v ochranném obalu.
Místní frekvence se v obvodu MHD Karlovy Vary přepravuje za tarif MHD mezi zastávkami Tč. 1 až Tč. 6 a Tč. 11. Tarif MHD nelze kombinovat s tarifem linkové dopravy.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
421104
Karlovy Vary – Hroznětín – Abertamy
Platí od 1.9.2016 do 10.12.2016
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353504518, www.dpkv.cz, e-mail [email protected]
opačný směr
km
Tč
2
26
4
20
8
18




0
34 od Abertamy, nám.
…
4.35
…
6.30
…
7.40
…
9.40
1
33
…
4.36
…
6.32
…
7.42
…
9.42
Abertamy, pila
3 0
32
…
4.39
…
6.36
…
7.46
…
9.45
Pernink, škola
4 0
31
…
4.40
…
6.38
…
7.48
…
9.47
Pernink, školní louka
5 2
30
…
4.42
…
6.40
…
7.50
…
9.49
Pernink, Rybná, rozc. 1.5
6 4
29
…
4.45
…
6.44
…
7.54
…
9.51
Merklín, Pstruží, rest.
7 5
28
…
4.46
…
6.46
…
7.56
…
9.53
Merklín, Pstruží, Papírny
8 6
27
…
4.48
…
6.48
…
7.58
…
9.55
Merklín, Pstruží, most
8 6
26
…
4.49
…
6.49
…
7.59
…
9.56
Merklín, Pstruží, osada
10 8
25
…
4.51
…
6.52
…
8.02
…
9.58
Merklín, Papírny
11 9
24
…
4.52
…
6.54
…
8.04
… 10.00
Merklín, ObÚ
11 9
23
…
4.54
…
6.55
…
8.05
… 10.01
Merklín, náves
12 10
22
…
4.56
…
6.56
…
8.06
… 10.02
Hroznětín, sušárna
12 10
21
…
4.57
6.57
…
8.09
… 10.03

Hroznětín, žel.zast.
13 K
20
…
4.59 6.10 7.00  8.10
… 10.05
Hroznětín, nám.
K 11 0 20
…
K
K
K
8.00
K
…
K
Hroznětín, nám. (MÚ)
K 11 0 19
…
K
K
K
8.01
K
…
K
Hroznětín, U Budků
K 12 1 18
…
K
K
K
8.03
K
…
K
Hroznětín, Bystřice
MHD
K 15 K 17
…
K
K
K
K
K
…
K
Ostrov, jídelna
MHD
K
K 16
…
K
K
K
K
K
…
K
Ostrov, zámek
MHD
K
5 15
…
K
K
K
8.15
K
…
K
Ostrov, nám.
MHD
K
K 14
…
K
K
K
K
K
…
K
Ostrov, nemocnice
MHD
K
K 13
…
K
K
K
K
K
…
K
Ostrov, nám.
MHD
K
K 12
…
K
K
K
K
K
…
K
Ostrov, zámek
MHD
K
K 11
…
K
K
K
K
K
…
K
Dalovice
17
K 10
…
5.02 6.12 7.05
K
8.15
… 10.09
Hroznětín, Ruprechtov, rozc.
18
K 9
…
5.04 6.13 7.06
K
8.16
… 10.10
Hroznětín, Velký Rybník
20
K 8
…
5.07 6.15 7.09
K
8.19
… 10.13
Sadov, Podlesí
20
K 7
…
5.09 6.17 7.11
K
8.21
… 10.15
Otovice, V Březinkách
MHD
21
K 6
…
5.13 6.19 7.13
K
8.23
… 10.17
Otovice, pošta
MHD
23
K 5
…
5.16 6.21 7.17
K
8.27
… 10.19
Karlovy Vary, Sedlec
MHD
24
K 4
…
5.19 6.23 7.20
K
8.30
… 10.22
Karlovy Vary, Růžový Vrch
MHD
27
K 3
…
5.22
J
7.22
K
8.32
… 10.24
Karlovy Vary, Elite
MHD
27
18 2
…
5.25 6.27 7.26 8.30 8.36
… 10.26
Karlovy Vary, Tržnice
MHD
27
18 1 př Karlovy Vary, terminál
…
5.30 6.32 7.30 8.35 8.40
… 10.30
 jede v pracovních dnech
 jede v sobotu
 nejede 26.12.
 nejede 24.12.
 nejede 31.12.
10
6
28
12
14
16
30


 
10.10 …
…
… 14.55 16.30 17.15 …
10.12 …
…
… 14.57 16.32 17.17 
10.16 …
…
… 15.01 16.36 17.20 23.05
10.18 …
…
… 15.03 16.38 17.22
J
10.20 …
…
… 15.05 16.40 17.24
J
10.24 …
…
… 15.09 16.44 17.26
J
10.26 …
…
… 15.11 16.46 17.28
J
10.28 …
…
… 15.13 16.48 17.30
J
10.29 …
…
… 15.14 16.49 17.31 23.14
10.32 …
…
… 15.17 16.52 17.33 23.16
10.34 …
…
… 15.19 16.54 17.35 23.18
10.35 …
…
… 15.20 16.55 17.36 23.20
10.36 …
…
… 15.21 16.56 17.37
J
10.37 …
  15.22 16.57 17.38 23.22
10.40 … 14.15 15.20 15.25 17.00 17.40
K
K
…
K
K
K
K
K
23.23
K
…
K
K
K
K
K
J
K
…
K
K
K
K
K
J
K
…
K
K
K
K
K
23.30
K
…
K
K
K
K
K
…
K
…
K
K
K
K
K
…
K
…
K
K
K
K
K
…
K
…
K
K
K
K
K
…
K
…
K
K
K
K
K
…
K
…
K
K
K
K
K
…
10.43 …
J
J
15.28 17.03 17.44 …
10.45 … 14.18 15.23 15.30 17.05 17.45 …
10.48 … 14.20 15.25 15.32 17.07 17.48 …
10.50 …
J
J
15.34 17.09 17.50 …
10.53 …
J
J
15.36 17.11 17.52 …
10.57 …
J
J
15.39 17.14 17.55 …
11.00 … 14.28 15.33 15.42 17.16 17.56 …
11.03 …
J
J
15.44 17.18 17.58 …
11.06 … 14.30 15.35 15.46 17.21 18.01 …
11.10 … 14.35 15.40 15.50 17.25 18.05 …
 jede v neděli a ve státem uznané svátky
 nejede od 23.12. do 3.1., od 7.3. do 13.3., od 1.7. do 31.8.
K spoj jede po jiné trase
MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu
J spoj zastávkou projíždí
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. Lyže se přepravují v ochranném obalu.
Místní frekvence se v obvodu MHD Karlovy Vary přepravuje za tarif MHD mezi zastávkami Tč. 1 až Tč. 6 a Tč. 11. Tarif MHD nelze kombinovat s tarifem linkové dopravy.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Podobné dokumenty

zde - Dopravní podnik Karlovy Vary, as

zde - Dopravní podnik Karlovy Vary, as × - zastávka na znamení A - spoj linky 421148 ea - nejede od 23.12. do 2.1., od 7.3. do 11.3. a od 1.7. do 31.8.

Více

Low-floor buses

Low-floor buses Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 8.2.2012 - 14:00 Dokumentace za úplatu: ne IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Více

tržnice – linhart - Dopravní podnik Karlovy Vary, as

tržnice – linhart - Dopravní podnik Karlovy Vary, as U Zámečku Svatošská Doubí Linhart zastávky

Více

Festivalové linky 2015 - Dopravní podnik Karlovy Vary, as

Festivalové linky 2015 - Dopravní podnik Karlovy Vary, as Festivalová linka Stanové městečko – Kino Drahomíra – Hotel Festival – Stanové městečko

Více

odůvodnění - Obec Otovice

odůvodnění - Obec Otovice Přesto všechny tyto územně nadřazené prvky zasahují do řešeného území a mají vliv na jeho rozvoj. Poloha řešeného území mimo priority stanovené Politikou územního rozvoje 2008 vyžaduje, aby ÚP vytv...

Více

Úmysly MŠÍ SVATÝCH 1. 5. 2016

Úmysly MŠÍ SVATÝCH 1. 5. 2016 Bonifác / Svátek sv. Matěje, apoštola

Více

Sobota 18. června 2016 | KV Arena Karlovy Vary | Česká republika

Sobota 18. června 2016 | KV Arena Karlovy Vary | Česká republika Nenechte si ujít setkání s moderními gymnastkami z celého světa a přijeďte do Karlových Varů, vyhlášeného lázeňského města v srdci Evropy, na mezinárodní závody v moderní gymnastice jednotlivkyň. Z...

Více