Společenstvo kominíků České republiky

Transkript

Společenstvo kominíků České republiky
Společenstvo kominíků České republiky
Začleněné a autorizované společenstvo č. 020/2/2430/2010 - Hospodářské komory ČR
IČ : 16193563, registrované MV ČR dne 18.03.1991 pod č.j. VS/1-5857/91-R
potvrzuje, že pan
Radek ŠRAMAR
rodné číslo:
evidenční číslo absolventa:
úspěšně vykonal dne:
701123/3240
114/36-024/2012
18. 10. 2012
Národní zkoušku: kominík - revizní technik spalinových cest
Úspěšným vykonáním zkoušky jmenovaný prokázal odbornou způsobilost v oblasti provádění revizí
spalinových cest podle Nařízení vlády c. 91/2010 Sb. § 5, odstavec (1), písmeno c)
V Praze dne
18.10.2012
Společenstvo kominíků ČR
Kafkova č. 8
160 00 Praha 6

Podobné dokumenty

Dle nejlepšího času kola ČTT - HOŘICE

Dle nejlepšího času kola ČTT - HOŘICE 2.Kvalifikační trénink / Qualification practice

Více

Zde si můžete stáhnout startovní listiny

Zde si můžete stáhnout startovní listiny Hanák Olin Hankocyová Veronika Hanzalík David Hanzalík Milan Haranta Filip Hatan Vítězslav Hlavinka Richard Holásek Václav Holoubek Martin Holba Jarolím Holz Stefan Homola Petr Horák René

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 738, Sídliště, Hostinné

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 738, Sídliště, Hostinné naprosto zásadní moment v činnosti stávajícího předsedy SVJ. Na nutnost předložení finančních uzávěrek za předchozí volební období byl p. Balatka s předstihem upozorněn, souhlasil s jejich předlože...

Více

Falešní kominíci

Falešní kominíci FALEŠNÍ KOMINÍCI V posledních letech došlo v oblasti kominictví k velké změně počtu kominíků, resp. osob, které jsou oprávněny provádět kominické práce. Přibylo velké množství nových kominíků a nao...

Více

Nepomucky-trojuhelnik-2013-vysledky-JPHZM

Nepomucky-trojuhelnik-2013-vysledky-JPHZM Timing: Bohuslav Vidlák, Smrková 6, 312 04 PLZEŇ CZ tel. 371 133 090 DELL GX 620 Trigon3033 e-mail: [email protected] File * 01 VET B+C+E+L ZAV AUTO KLUB PLZEŇ, Havlíčkova 6, 301 37 PLZEŇ ...

Více

Kominik

Kominik Absolventi se uplatní v povolání kominík. Mohou pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné, jestliže splní podmínky podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a...

Více