Bibliografie

Transkript

Bibliografie
Monografie a atlasy
Chodějovská, Eva a kol., Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 24. Praha-Smíchov.
Praha 2013
Semotanová, Eva - Horčáková, Václava - Chodějovská, Eva, Historický atlas měst České
republiky. Svazek č. 19. Praha - Královské Vinohrady. Praha 2010
Chodějovská, Eva – Kudyn, Milan, Čeněk Musil - regulační plán města Jičína z roku 1935.
Praha 2009
Semotanová, Eva - Chodějovská, Eva, Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 18.
Jičín. Praha 2008
Významnější studie a články
Chodějovská, Eva – Krejčí, Jiří, The 18th-century Prague. Josef Daniel Huber’s “images” of
the capital city of Bohemia, in: Portraits of the City. Representing Urban Space in Later
Medieval and Early Modern Europe, K. Lichtert, J. Dumolyn, M. Martens (eds.) 2014 (=
Studies of European Urban History (1100-1800))
Chodějovská, Eva, Landschaftsveränderungen des Prager Stadtrands während des
Sozialismus und post-sozialistischer Zeit, in: Umweltgeschichte(n). Ostmitteleuropa von der
Industrialisierung bis zum Postsozialismus, München 2013, s. 105-127
Chodějovská, Eva, Vzdělat všechny, kteří se rozhodnou cestovat po Evropě. Italské poštovní
příručky 17. století jako průvodce středoevropských cestovatelů, in: Európske cesty
románskych kníh v 16.-18. storočí, ed. Klára Komorová, Martin 2012, s. 287-298 (= Opera
romanica. K výskumu zámockych, meštianskych a cirkevných knižníc 13)
Chodějovská, Eva, Studying the early modern landscape in the Czech republic,
Historická geografie 38, č. 1, 2012, s. 63-98
Chodějovská, Eva, I. vojenské mapování jako pramen pro poznání krajiny druhé poloviny 18.
století. Komunikace v pražském regionu, in: Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy
Semotanové, edd. Chodějovská, E. - Šimůnek, R., Praha 2012, s. 159-184
Chodějovská, Eva, I giovani nobili provenienti dalle Terre ceche nel loro viaggio
d'educazione a Roma. Topografia della loro vita quotidiana nella Città eterna del XVII
secolo, Bollettino dell'Istituto storico ceco di Roma 8, 2012, s. 87-114
Chodějovská, Eva, Land Registers in the Czech Lands and their crucial role in studying the
history of the landscape Cadastral Maps as the sources of the Historic Towns Atlas of the
Czech Republic and their place in the on-line GIS Portal of Prague Historical Cartography
and Iconography, in: Storia dell'urbanistica : annuario nazionale di storia della città e del
territorio 31, č. 4, 2012, s. 277-288
Chodějovská, Eva, Geografické informační systémy v práci historika, Český časopis
historický 109, č. 4, 2011, s. 794-806
Chodějovská, Eva, La gita a Napoli – una tappa dei viaggi d’educazione nel Seicento, in:
Roma-Praga / Praha-Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková, edd. Kateřina Bobková-Valentová Eva Doležalová - Zdeněk Hojda - Eva Chodějovská - Martin Svatoš, Praha 2009, s. 263-287
Chodějovská, Eva, [Bílková] – Dvořák, Tomáš, Možnosti evidence a zpřístupnění starých
map v České republice se zvláštním zřetelem k mapám Prahy v pražských archivech, in:
Historická geografie – Supplementum 1, Praha 2006, s. 39–56
portál Historického atlasu měst ČR (http://towns.hiu.cas.cz) – průběžná údržba po obsahové
stránce, heuristika, texty