č. 12 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec

Transkript

č. 12 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec
Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec
CZ.1.07/1.5.00/34.0766
Klíčová aktivita: II/2
Číslo dokumentu: VY_22_INOVACE_AJ.S1.13
Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka
Název výukového materiálu: Clauses of purpose
Autor: Mgr. Milan Kadlec
Škola: Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec
Obor vzdělávání: Gymnázium (všeobecné)
Ročník: 2.
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Anglický jazyk
Tématická oblast: Anglický jazyk – V.-VIII. ročník osmiletého a 1.-4. ročník čtyřletého gymnázia
Datum vytvoření: 7. 5. 2013
Anotace: Na tomto pracovním listu se žáci naučí, jakými jazykovými prostředky se
v anglickém jazyce vyjadřuje účel, a na cvičeních si tyto způsoby rovněž procvičí.
A. INFINITIVE:
When I came home from work, I immediately sat down into the armchair to have a
rest.
B. Other phrases which can be used are IN ORDER TO and SO AS TO. They are
normal before stative verbs, such as be, have and know:
This morning I got up earlier in order to have more time to prepare for the job
interview.
NEGATIVE: IN ORDER NOT TO and SO AS NOT TO (Not to):
Bob, I must leave now, so as not to be late for a date.
In Czech language purpose is expressed with the conjunction ABY:
Zůstala jsem v posteli ještě tři dny, abych se uzdravila.
I stayed in bed for another three days to get well.
PRACTICE:
Translate into English:
1. Moje sestra odjela do Německa, aby se naučila mluvit plynule německy.
2. Sledoval jsem dokumentární film o Kanadě, abych o této zemi věděl víc.
3. K večeři jsem si dala jenom banán s jablkem, abych nebyla tlustá.
4. Pro zapnutí nahrávání stiskněte červené tlačítko.
5. Můj bratr se přestěhoval do nového bytu v centru města, aby to měl blízko do práce.
6. Koupil jsem si mraženou husu, abych si ji upekl na velikonoční pondělí.
7. Na začátku té vesnice jsem zpomalil, abych nedostal pokutu za rychlost.
8. Prozradil jsem své manželce, že mám milenku, abych měl čisté svědomí.
9. Přestal jsem učit, abych neskončil v blázinci.
10. Abychom přispěli k ochraně životního prostředí, třídíme odpad.
-1-
C. SO THAT and IN ORDER THAT (in an informal style) are other common
conjunctions that express purpose. They are followed by modal verbs CAN, WILL and
MAY (formal):
Anna is staying in London for five months so that she can perfect her English.
These conjunctions are especially used when there are TWO DIFFERENT SUBJECTS
in the complex sentence:
THEY send us monthly report in order that WE may have exact information about
progress.
FUTURE: Present tense can be sometimes used:
Send the parcel today so that he gets / he'll get it before weekend.
PAST: with the verbs WOULD, COULD, SHOULD and MIGHT (formal):
I took my tennis rackets so that I COULD play on my holiday.
PRACTICE:
Complete the sentences with one of the two conjunctions and other forms:
1. I'm putting the duck in the oven now ………………..………………… (it, be) ready
by noon.
2. I'm going to start at once ………………………….…….….… (I, not get stuck) in
the traffic.
3. We ought to send them a text message for Easter ……………...….…………………
(she, not feel) we are forgetting them.
4. The manager decided to hold the meeting on Sunday …………...………………...
……………… (everyone, be) free to attend.
5. My friend wants us to be in Australia every year …………………………...….. (we,
take) a dive into the Great Barrier Reef.
6. ……………….…….…………………... (no money, waste), we decided to spend
this year̕ s summer holidays only at our cottage.
-2-
7. A colleague of mine is taking a year̕ s break …………..………………………. (she,
spend) more time with her cute baby.
8. ……………………………………… (pupils, be) happy in their schools, teachers
must not give them too much homework and any marks.
9. The nurse opened all the windows …………..………………………….... (the
patients, have) fresh air.
10. My boss explained everything to me twice ………………………….………….. (I,
not make) a mistake.
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích
osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým
dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ
svého díla.
Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo
dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv
zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.
-3-