Goltix Titan

Transkript

Goltix Titan
Goltix Titan
Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení
jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě.
Výhody použití
Nový dvousložkový herbicid
do cukrovky v prodlouženou účinností
Zlepšený účinek na svízel, tetluchu
kozí pysk, lebedu rozkladitou, rdesno
červivec, lilek černý, kokošku pastuší
tobolku
Výjimečně šetrný k cukrovce
Ideální partner pro Belvedere Forte,
spolu vytváří TITAN SYSTÉM
odplevelení cukrovky
Speciální technologie zabezpečující
prodlouženou stabilitu proti UV záření
Působení
Šlape jako hodinky
GO
OLT
LTIX
X TITAN
®
Přípravek na ochranu rosttlin
Pouze pro profesioná
áln
ní uživatele
Po
ostřikový selektivní herrbiciid ve formě suspenzního
ko
oncentrátu pro ředění vodou
dou k hubení jednoletých
dvvouděložných plevelů v cukro
ovce a krmné řepě.
Účinné lá
átky:
meta
amitron 525 g/l (40–50 %)
chinmerak 40 g/l (1–5 %)
Evidenčn
ní číslo přípravku:
5121-0
Držitel ro
ozhodnutí o povole
ení:
ADA
AMA Deutschland GmbH,
Edmund-Rum
mpler-Sttrasse 6,, D - 51149 Köln, Německo
Výrobce:
ADAMA AGAN Ltd. P.O. Box 262,
Northe
ern Indu
ustrial
rial Z
Zone, Ashdod 77102, Izrael
Právní zá
ástupce v ČR:
5 litrů
litrů
®
HERBICIDY
Adama
ma CZ
C s.r.o., Za Rybníkem 779,
252
2 42 JJesenice, tel.: 241 930 644
registrovaná
regi
istrovan ochran
ranná známka společnosti
ADA
AMA Agricu
riculturral Solutions Ltd., Izrael
HERBICID
Goltix Titan je herbicid k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, svízele přítuly a tetluchy v porostech cukrové a krmné řepy. Goltix Titan obsahuje dvě účinné
látky. Jednak osvědčenou účinnou látku
metamitron se známou herbicidní účinností, jenž je použit v jemně mleté formě. Druhou účinnou látkou je quinmeÚčinná látka:
525 g/l metamitron
40 g/l quinmerac
Balení:
5 l kanystr HDPE,
10 l kanystr HDHMWPE,
20 l kanystr HDHMWPE
Dávka vody:
200–400 l/ha
rac, zaměřený zejména na svízel přítulu.
Výsledkem jedinečné kombinace těchto
dvou látek je široké spektrum herbicidní
účinnosti a optimalizovaná účinnost vůči
významným plevelům v porostech řepy,
přičemž je přípravek řepou velmi dobře
snášen. Vyznačuje se rovněž velmi dobrou mísitelností. Obě účinné látky jsou
pleveli přijímány kořenem a listem. Dobrá
účinnost v půdě zabraňuje pozdnímu zaplevelení svízelí přítulou, merlíkem a dalšími dvouděložnými pleveli. Goltix Titan
je formulován jako moderní suspenzní
koncentrát, který obsahuje velmi čisté
nenasycené mastné kyseliny s dlouhým
řetězcem, napomáhající zlepšení stability účinné látky vůči UV záření.
Citlivé plevele: heřmánky, penízek rolní,
lipnice roční, merlík bílý, rdesno červivec,
lebeda rozkladitá, konopice polní, kokoška pastuší tobolka, pěťour maloúborný,
kopřiva žahavka, svízel přítula, chrpa
Goltix Titan je nově vyvinutý
dvousložkový herbicid do cukrovky
s prodlouženým působením. Ideální
partner pro Belvedere Forte. Spolu
vytváří Titan Systém kontroly
plevelů v cukrovce kombinující pět
účinných látek. Nabízí jednoduchý
recept na čisté pole. Mimořádně
šetrný k cukrovce již od jejího
vzcházení.
36
Návod k použití, registrace:
Plodina
Škodlivý organismus
Cukrovka, krmná řepa
jednoleté dvouděložné plevele
Dávkování
Dávka vody
OL
Poznámka
2 l/ha
200–400 l/ha
AT
1)
OL = ochranná lhůta AT je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení
ochranné lhůty nevyžadují
Poznámka č. 1:
Přípravek se aplikuje postemergentně v maximální dávce 2 l/ha formou následných postřiků vždy na novou vlnu plevelů. Stadium plodiny: od stadia děložní
lístky plně rozvinuty – až 9 pravých listů (BBCH: 10 – 19). Přípravek lze aplikovat maximálně 3× v plodině, aplikace opakovaná do celkové dávky 6 l/ha za rok.
Interval mezi aplikacemi: 5 – 10 dnů.
Nejlepšího účinku se dosáhne na plevele ve stádiu děložních listů až do stadia max. 2 pravých listů (BBCH 10-12). Za suchého počasí použijte vyšší dávku
postřikové kapaliny.
modrák, rozrazil perský, kapustka obecná, lilek černý, hluchavky, ptačinec žabinec, violka rolní.
Praktické možnosti aplikace
Přípravek Goltix Titan díky obsahu další
účinné látky quinmerac výrazně zlepšuje
účinnost základní účinné látky metamitron na svízel, tetluchu kozí pysk, lebedu
rozkladitou, rdesno červivec, lilek černý
a kokošku pastuší tobolku. Nejčastěji je
používán jako partner k přípravku Belvedere Forte, s kterým vytváří jednoduchý Titan Systém odplevelení cukrovky.
V prvním termínu doporučujeme dávku
Goltix Titan 1,33–2 l/ha + Belvedere Forte
0,8 l/ha. V následných dvou aplikacích
pak již zvýšíme dávku Belvedere Forte
na 1 l/ha, hektarová dávka Goltix Titan
zůstává stejná 1,33–2 l/ha dle situace
popsané pod tabulkou „Základní schéma
Titan Systému“. Celý Titan Systém se
vyznačuje mimořádnou šetrností k pěstované plodině. Navíc Goltix Titan má
prodlouženou účinnost díky nové technologii, která zabezpečuje vyšší stabilitu
účinných látek proti UV záření.
37
Kombinace s Grounded
Specializované půdní smáčedlo Grounded zabrání nežádoucímu úletu postřiku,
jeho rovnoměrnější distribuci po povrchu pole a pomůže navázat účinné látky na půdně sorpční komplex, čímž prodlouží dobu účinnosti přípravku a omezí
jeho případné vyplavování silnými dešti.
Doporučujeme dávku 0,2–0,4 l/ha dle
zvolené hektarové dávky vody.
Základní schéma Titan Systému kombinující pět účinných látek
Termín aplikace
Goltix Titan
Belvedere Forte
T1
1,33–2 l/ha
0,8 l/ha
T2
1,33–2 l/ha
1 l/ha
T3
1,33–2 l/ha
1 l/ha
Dávku 1,33 l/ha volíme při očekávaném středním zaplevelení a mírném, vlhkém počasí.
Dávku až 2 l/ha volíme při očekávaném silném zaplevelení, při silnějším výskytu tetluchy
a při očekávaných přísušcích.
HERBICIDY

Podobné dokumenty

P rů m ysl, slu žb yaop rav y

P rů m ysl, slu žb yaop rav y Firma GKN je váš preferovaný partner pro: Síť kvalifikovaných servisních center po celé Evropě umožňuje

Více

MS Rynoltice - soupis praci 140324

MS Rynoltice - soupis praci 140324 Vyrovnání podkladu vnějších stěn soklu stěrkou (vč. případného odstranění nesoudržných částí)

Více

Nápojový lístek - Bowling snack bar

Nápojový lístek - Bowling snack bar Slivovice R. Jelínek Koskenkorva Peach Griotte Vaječný likér Curacao Helsinki Herbal Liqueur Haltiatunturi Jägermeister Metaxa 5* Baileys

Více

Safari® 50 WG Venzar

Safari® 50 WG Venzar Venzar je osvědčený širokospektrální kořenový (půdní) herbicid k hubení dvouděložných a trávovitých plevelů v cukrovce a krmné řepě. Venzar má dlouhodobý účinek na klíčící semena jednoletých plevel...

Více

Léto 2010 - Gardenia.cz

Léto 2010 - Gardenia.cz která uživateli signalizuje stav přístroje a procesu nabíjení. Přes běžný měnič napětí lze nabíječky také zapojit v automobilech. Akumulátory AP 80 a AP 160 bude možno napájet všechny připravované ...

Více