vlastsnoti

Transkript

vlastsnoti
TECHSUPPORT #63
Vlastnosti a zpracování
Mechanické vlastnosti
Jakost
Tvrdost*
[HBW]
Hardox HiTuf***
310–370
Hardox 400
Hardox 450
Hardox 500****
Vrubová
houževnatost**
KV, - 40°C [J]
Mez kluzu**
Rp0.2 [MPa]
Mez pevnosti**
Rm [MPa]
Uhlíkový ekvivalent**
Tloušťka
[mm]
CEV [%]
CET [%]
0,55
0,36
40–120
95
950
980
370–430
45
1000
1250
0,37
0,27
4,0–130
425–475
40
1200
1400
0,48
0,35
3,2–80
470–530
30
1300
1550
0,62
0,41
4,0–80
Hardox 550
525–575
30
1400
1700
0,72
0,48
10–50
Hardox 600
570–640
20
1650
2000
0,73
0,55
8,0–50
* Zaručované hodnoty. ** Typické hodnoty pro tloušťku plechu 20 mm, neplatí pro Hardox HiTuf. *** Typické hodnoty pro tloušťku plechu 40–70 mm.
**** Zaručované hodnoty tvrdosti pro tloušťku plechu 4–32 mm. Pro tloušťku 32,1–80 je zaručováno 450–540 HBW.
V případě nesrovnalostí je rozhodující verze tohoto dokumentu v britské angličtině. Nejnovější verzi si stáhněte na adrese www.ssab.com. Tato brožura obsahuje
všeobecná doporučení a informace bez jakékoliv výslovné či mlčky předpokládané záruky. SSAB Oxelösund AB se tímto výslovně zříká veškeré odpovědnosti
jakéhokoliv druhu v souvislosti s použitím těchto informací a jejich vhodnosti pro jednotlivé aplikace. V žádném případě SSAB Oxelösund AB neponese
odpovědnost za žádné škody. Je povinností uživatele této brožury, aby doporučení, která jsou v ní obsažená, přizpůsobil požadavkům jednotlivých aplikací.
Weldox 700
75°C
Weldox 900*
Svařování
Weldox 960*
100°C
75°C
100°C
100°C
75°C
Weldox 1030*
MINIMÁLNÍ DOPORUČOVANÉ TEPLOTY PŘEDEHŘEVU A TEPLOTY INTERPASS PRO RŮZNÉ PROSTÉ TLOUŠŤKY PLECHŮ V [mm]
125°C
Weldox 1100*
Weldox 1300*
100°C 3
10
20
30
40
50
Hardox HiTuf
60
70
80
75°C
Hardox 450
175°C
100°C
125°C
Hardox 500
125°C
175°C
Hardox 600
150°C
175°C
200°C
100°C
Hardox Extreme
100°C
Nerezové elektrody
Weldox 700** Pokojová teplota
300°C
(přibližně 20°C)
Weldox 900**
300°C
200°C
200°C
Hardox 600
Nerezové elektrody
130
150°C
175°C
Hardox 550
120
125°C
100°C
Hardox 400
90
Pouze nerezové elektrody
Mimo rozsah vyráběných tlouštěk plechů
Pozn.: Tato tabulka platí
pro prostou tloušťku plechu při svařování s tepelným příkonem 1,7 kJ/mm.
Weldox 960**
300°C
Další informace pro prosté tl. plechů najdete v TechSupport No. 61 nebo na www.ssab.com
Weldox 1030
200°C
Weldox 1100
200°C
Maximální
interpass teploty
Weldox 1300doporučované
200°C
DOPORUČOVANÝ MAXIMÁLNÍ TEPELNÝ PŘÍKON PRO HARDOX
300°C
Hardox 400
225°C
3,5
Hardox 450
225°C
Hardox 500
225°C
Hardox 550
225°C
Hardox 600
225°C
Hardox Extreme
100°C
Tepelný příkon [kJ/mm]
Hardox HiTuf**
4,0
** Interpass teploty až do přibližně 400°C mohou být v určitých případech
použity pro Hardox HiTuf. V takovém případě použijte WeldCalc.
Hardox
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40-130
Tloušťka plechu [mm]***
***Nejmenší tloušťka plechu ve spoji.
Dělení kyslíkem
Předehřev plechů Hardox před pálením
kyslíkem.
Jakost
Tloušťka
plechu [mm]
Maximální pálicí rychlost v mm/min pro pálení kyslíkem bez předehřevu.
Teplota
předehřevu
[� C]
≥ 90
100
45–59,9
60–80
> 80
100
150
175
Hardox 450
40–49,9
50–69,9
70–80
100
150
175
Hardox 500
30–49,9
50–59,9
60–80
100
150
175
Hardox 550
20–50
150
Hardox 600
12–29,9
30–50
150
175
Hardox HiTuf
Hardox 400
Tloušťka
plechu
Hardox
400
Hardox
450
Hardox
500
Hardox
550
Hardox
600
< 12 mm
x
x
x
x
x
< 15 mm
x
x
x
x
300
< 20 mm
x
x
x
x
200
< 25 mm
x
x
300
270
180
< 30 mm
x
x
250
230
150
< 35 mm
x
x
230
190
140
< 40 mm
x
230
200
160
130
< 45 mm
230
200
170
140
120
< 50 mm
210
180
150
130
110
< 60 mm
200
170
140
-
-
< 70 mm
190
160
135
-
-
< 80 mm
180
150
130
-
-
x = bez omezení
Ohýbání
Minimální doporučovaný poloměr trnu razníku (R) a šířka matrice (W) pro tloušťku plechu (t) při ohybu plechu o 90°
rovnoběžně se směrem válcování a kolmo ke směru válcování – a tomu odpovídající odpružení.
Tloušťka plechu
[mm]
S 355 acc to EN 10025
Kolmo
R/t
Rovnoběžně
R/t
Kolmo
W/t
Rovnoběžně
W/t
Odpružení
[°]
2,5
3,0
7,5
8,5
3–5
Hardox 400
t < 8
8 ≥ t < 20
t ≥ 20
2,5
3,0
4,5
3,0
4,0
5,0
8,5
10,0
12,0
10,0
10,0
12,0
9–13
Hardox 450
t < 8
8≥ t < 20
t ≥ 20
3,5
4,0
5,0
4,0
5,0
6,0
10,0
10,0
12,0
10,0
12,0
14,0
11–18
Hardox 500
t < 8
8 ≥ t < 20
t ≥ 20
4,0
5,0
7,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
16,0
12,0
14,0
18,0
12–20
Během ohýbání je nezbytné dodržovat opatrnost. Kvůli vysoké pevnosti plechů je nutný pro jejich ohýbání veliký tlak. V případě prasknutí plechu odletí
úlomky materiálu ve směru ohýbání. Proto nesmí před strojem stát ani obsluha ani jiné osoby – měli by se postavit stranou.
Označení plechu je vždy rovnoběžné se směrem
válcování.
Osa ohybu
Ohýbání kolmo ke směru
válcování.
Obruste všechny vady před
ohýbáním. Rovněž obruste i
ostřižené hrany.
t
R
Aby se zabránilo poškození matrice, měly by její hrany být vždy stejně tvrdé
nebo tvrdší než je ohýbaný plech.
W
Úhel v matrici musí umožnit odpružení plechu. Pokud např. ohýbáte Hardox 500 o 90°,
pak by neměl být tento úhel matrice větší než 70° – viz výše uvedená tabulka.
SSAB zamestnáva 8 700 ľudí vo viac než 45 krajinách po celom svete. Výrobné závody sa
nachádzajú vo Švédsku a USA. Spoločnosť SSAB je zapísaná na burze NASDAQ OMX Nordic
Exchange v Štokholme.
Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte naše odchodné zastúpenie SSAB alebo navštívte
stránku www.ssab.com
SSAB
SE-613 80 Oxelösund Sweden
T +46 155 25 40 00 F +46 155 25 40 73 E [email protected]
www.hardox.com
TS-63 Properties and processing_cz-v4-2010
SSAB zastáva vedúce miesto medzi výrobcami ocelí s pridanou hodnotou, t.j. vysokopevné
ocele. SSAB ponúka výrobok vyvíjaný v úzkej spolupráci so svojimi zákazníkmi a smeruje k
dosiahnutiu pevnejšieho, ľahšieho a odolnejšieho sveta.

Podobné dokumenty

Úpravy zesilovače 150W z knihy pana Kotisy

Úpravy zesilovače 150W z knihy pana Kotisy Elektrolytický kondenzátor na tomto místě není vůbec vhodný. 4. Kondenzátor C2 vyhoví i malý keramický na 50V. 5. Kondenzátor C3 by měl mít dovolené napětí nejméně 35V. 6. Místo tranzistorů BF871 l...

Více

Konstrukce - redakce 2/04

Konstrukce - redakce 2/04 extrémně vysokých pevností se zřejmě představí ocel s mezí kluzu 1 200 MPa. U otěruvzdorných ocelí došlo k zavedení oceli, která nabídla vyšší tvrdost než stávající standard 400 HB bez praktického ...

Více

Studijní opora Svařování speciálních ocelí HARDOX a WELDOX

Studijní opora Svařování speciálních ocelí HARDOX a WELDOX Původní značení oceli podle ČSN vycházelo u tříd 10 a 11 ve druhém dvojčíslí z meze pevnosti ( je to 1/10 meze pevnosti, názorně ocel 11 373 má mez pevnosti Rm = 37 MPa . 10 = 370 MPa ). Značení oc...

Více

Wendy Hilton

Wendy Hilton zatímco snímáte klobouk a sunete přední nohu vpřed do 4. posice; váha je na zadní noze, přední noha zůstává na zemi celou plochou chodidla. Zatímco se ohýbáte v pase a sklápíte zrak, pokrčte koleno...

Více

Elektrody pro ruční obloukové svařování

Elektrody pro ruční obloukové svařování navaření až 7,5 kg/h. Elektrody s tímto typem obalu jsou zvláště vhodné pro koutové svary i na svislé stěně. Svarový kov má pevnost stejnou nebo o něco vyšší než při použití nelegovaných bazických ...

Více

(English) Alloy X - Exceptional Nickel Alloys from NeoNickel

(English) Alloy X - Exceptional Nickel Alloys from NeoNickel 1177°C (2150°F), 15 minut na 1/8² tlouš?ky, rychlé ochlazení na vzduchu. Chcet e-li získat další informace o slit inì Alloy X, použijt e náš

Více

Slalomový přímý záběr na C-1

Slalomový přímý záběr na C-1 proudy a protiproudy na divoké vodě, je to C-1. Narozdíl od všech ostatních tříd, v C-1 je pohánění lodi asymetrické. Nejen, že by záběr měl být silný, měl by být také pečlivě vypočítaný, aby loď j...

Více