Contents - Acta Technica

Komentáře

Transkript

Contents - Acta Technica
Acta Technica 55 (2010), No. 1
Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i.
Contents
David Kolář: Selected aspects of levitation heating of electrically
conductive bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–12
Load Abstract
Ladislav Janoušek, Klára Čápová, Daniela Gombárska, Milan
Smetana: Progress in eddy-current non-destructive evaluation of conductive materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–28
Load Abstract
Dagmar Faktorová: Dielectric spectroscopy of glucose turnover in
cancerous tissue model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–37
Load Abstract
Tatiana Strapáčová, Klára Čápová: Influence of lift-off and excitation frequencies on detected signal from BSCC heart valve . . . . . 39–51
Load Abstract
Jarmila Dědková, Petr Drexler: Improvement of image reconstructions using level set method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53–62
Load Abstract
Tomáš Mikolanda, Miloslav Košek, Aleš Richter: Modelling and
measurement of permanent magnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63–81
Load Abstract
Jaroslaw Jajczyk, Zbigniew Stein, Maria Zielińska: Selected problems of cooperation between asymmetric receivers and synchronous machine in a low-voltage network of an industrial
plant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83–95
Load Abstract
Daniela Perduková, Pavol Fedor: Simple method of fuzzy linearization of non-linear dynamic system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97–111
Load Abstract

Podobné dokumenty

Možnosti imunocytochemického vyšetření nádorových

Možnosti imunocytochemického vyšetření nádorových Swanson PE. Am J Clin Pathol. 1993 May;99: 530-2 Diagnostic immunohistochemistry. A practical primer for the benighted bureaucrat.

Více

BSCC

BSCC BSCC je kombinovaný mrazák se šokerem BSC 46.1 a je určen pro šokové zmrazení produktů ve vozících a následným uskladněním v mrazáku ve vedlejším integrovaném boxu. Je vybaven automatickým řízením ...

Více

výberová bibliografia literatúry

výberová bibliografia literatúry konferencie konanej 11. septembra 2008 (projekt VEGA č.1/0387/08). - Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2008. - CD .-ISBN 978-80-8082-243-9.-Sig. CD-18 (20) 15. SADELEER, Nicolas de ;...

Více

slidy

slidy Pravidlo se určí na základě *k* dopředu prohlížených symbolů Rozkladová tabulka, funkce FIRST a FOLLOW Implementace rekurzivním sestupem Generátory LL(1) analyzátorů – ANTLR, LLnextgen

Více

Magnetic Levitation Control 1 Princip procesu magnetické

Magnetic Levitation Control 1 Princip procesu magnetické náš přı́pad (Všechny tři proměnné mohou dosahovat jak kladných tak záporných hodnot) a určenı́m kontextu až pro konkrétnı́ aplikaci, umožnı́me širšı́ využitı́ jedné báze pravidel...

Více

zde - Ústav termomechaniky AV ČR, vvi

zde - Ústav termomechaniky AV ČR, vvi 20. JONÁŠ Pavel, RNDr., DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8 ([email protected]) 21. KHARLAMOV Alexander, Mgr., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťan...

Více

AERODYNAMICKÝ ODPOR PŘI OBTÉKÁNÍ GOLFOVÉHO MÍČKU

AERODYNAMICKÝ ODPOR PŘI OBTÉKÁNÍ GOLFOVÉHO MÍČKU Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24 - 26, 2007 p.1

Více