Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Před cvičením... Krční páteř vsedě

Transkript

Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Před cvičením... Krční páteř vsedě
Stránka 1 z 11
Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky
Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis.
Stránka 2 z 11
Krční páteř vsedě
Cviky provádějte vsedě na židli s opěradlem. Trup držte vzpřímeně,
ramena tlačte dolů a hlavu mějte vytaženu vzhůru.
Před cvičením...
Bolesti mající původ v páteři trápí v současné době téměř každého
z nás - někoho jen občas nebo výjimečně, jinému znepříjemňují život
častěji. Příčiny mohou být různé - od funkčních poruch jinak zdravé
páteře, například v důsledku jednostranného zatížení při sedavém
zaměstnání nebo přetížení při namáhavé práci či při sportování, až po
závažné postižení páteře vyžadující cílenou léčbu. Terapie všech
těchto poruch vždy patří do rukou odborníka. Ten také může
doporučit vedle léčby i vhodné rehabilitační cvičení.
Předklánějte a zaklánějte hlavu.
Uklánějte hlavu do stran.
Nabízíme vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je
ale třeba řídit se určitými pravidly:
•
•
•
•
•
Cvičte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut.
Cviky provádějte pomalu, tahem - nikoli švihem.
Každý cvik opakujte 5-10x, s krátkým odpočinkem.
Dbejte na rytmus dýchání (cvičte stejně rychle, jak dýcháte).
Mějte na paměti, že cviky je třeba provádět tak, aby
nezpůsobovaly nebo nezvětšovaly bolest. V žádném případě by
bolest neměla přetrvávat déle než 12 hodin po cvičení.
Otáčejte hlavou
podle osy páteře
vpravo a vlevo.
Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky • články o cvičení, kurzy, cvičební akce a pobyty na cvicime.cz
Co nejvíce předkloňte hlavu a otáčejte jí
kolem osy páteře střídavě na jednu a druhou
stranu. V krajní poloze vždy lehce zapružte.
Předtím můžete po dobu 5-7 sekund
zatlačit temenem proti rukám.
Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky • články o cvičení, kurzy, cvičební akce a pobyty na cvicime.cz
Stránka 3 z 11
Stránka 4 z 11
Krční páteř vleže
Cviky provádějte na rovné pevné podložce. Paže jsou připaženy
dlaněmi k podložce.
Prsty jedné ruky přiložte na tu část krční páteře, kterou procvičujete.
Druhou ruku přiložte na protilehlý spánek. Zatlačte mírně po dobu 5-7
sekund proti ruce položené na spánku. Pak veďte rukou hlavu do
úklonu až nad místo, kam jste přiložili prsty, a zapružte. Cvik
provádějte jen malou silou. Opakujte střídavě vpravo a vlevo.
Položte ruce dlaněmi na ramena, prsty
směřují k lopatkám a lokty vpřed.
Hlavu vysunujte vodorovně dopředu
a dozadu. Hlavu nepředklánějte.
Hlava spočívá na podložce. Ramena tlačte směrem k nohám, hlavu
vysunujte vzhůru a krční páteř tlačte co nejvíce k podložce.
Rozpažte a roztáhněte
prsty. Palec směřuje
na jedné straně dolů,
na druhé nahoru.
Otáčejte a suňte hlavu
co nejvíce na tu
stranu, kde je ruka
palcem dolů. Pak
hlavu pomalu otáčejte
a suňte ji na opačnou
stranu
a
zároveň
přetáčejte i dlaně tak,
aby pohled směřoval
vždy k ruce s palcem
dolů.
Pomalu zvedejte hlavu od podložky a přibližujte bradu k hrudní kostí.
Proveďte pohyb bradou na stranu směrem k jednomu rameni, pak zpět
do výchozí polohy a na druhou stranu.
Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky • články o cvičení, kurzy, cvičební akce a pobyty na cvicime.cz
Hlava zůstává na podložce, volně otáčejte hlavou vpravo a vlevo.
Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky • články o cvičení, kurzy, cvičební akce a pobyty na cvicime.cz
Stránka 5 z 11
Stránka 6 z 11
Hrudní páteř vkleče
Hrudní páteř vsedě
Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy.
Bederní páteř zpevněte stažením
břišních a hýžďových svalů. Při
nádechu vyhrbte hrudní páteř,
hlavu schovejte mezi paže
(„kočičí hřbet"). Při výdechu
hrudní páteř prohněte směrem
k podložce a hlavu mírně
zakloňte.
Stejný cvik
o lokty.
provádějte
opřeni
Opřete se o opěradlo židle, paže
volně podél těla. Při nádechu mírně
upažte, ramena tlačte vzad, lopatky
stahujte k sobě, hlavu a horní část
zad tlačte dozadu (nezaklánějte se
však). Při výdechu se uvolněte.
Posaďte se na židli proti stěně.
Dlaně a lokty opřete vodorovně
o stěnu, čelo opřete o hřbety
rukou. Při nádechu záda vyhrbte,
při výdechu se prohněte.
Opřete se o dlaně, paže jsou
nataženy. Jednu paži upažte do
výšky a podívejte se za ní. Hlava
a trup se otáčejí na stranu
upažené paže. V krajní poloze
paží zakmitejte. Cvik provádějte
střídavě na obě strany.
Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy.
Vychylujte na tutéž stranu trup a pánev.
Dostatečného
vychýlení
pánve
dosáhnete sunutím nohou ve směru
vychýlení. Současně se tímto směrem
podívejte. Opět provádějte střídavě na
obě strany.
Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky • články o cvičení, kurzy, cvičební akce a pobyty na cvicime.cz
Spojte ruce za hlavou. Při
nádechu tlačte lokty od sebe,
při výdechu se uvolněte.
Z paží vytvořte "svícen", ramena
stáhněte dolů. Při nádechu se
narovnejte, při výdechu spojte paže
před obličejem dlaněmi a lokty k
sobě, hlavu mírně předkloňte, záda
vyhrbte.
Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky • články o cvičení, kurzy, cvičební akce a pobyty na cvicime.cz
Stránka 7 z 11
Stránka 8 z 11
Bederní páteř vkleče
Paže nechte volně podél těla a opisujte
rameny kruhy dopředu i dozadu.
Natažené
paže
opřete
o podložku asi 30-50 cm
vysokou a zpevněte břišní a
hýžďové svaly. Střídavě co
nejvíce vyhrbujte a prohýbejte
bederní páteř.
Upažte a oběma pažemi
současně opisujte malé
kroužky dopředu i dozadu.
V téže poloze vychylujte vždy na
stejnou stranu hlavu o horní polovinu
trupu a současně pánev a nohy.
Soustřeďte se, aby pohyb probíhal
pouze v bederní páteři. Neprohýbejte
se v kříži. Provádějte střídavě na
jednu a na druhou stranu.
Upažte, dlaně směřují nahoru.
Proveďte úklon vlevo a současně
vzpažte pravou paži. Snažte se
přitom dotknout levé ruky. Totéž
opakujte na druhou stranu.
Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky • články o cvičení, kurzy, cvičební akce a pobyty na cvicime.cz
Jednu paži zvedněte co nejvíce
stranou a podívejte se za ní.
Zvednutou paží několikrát
zapružte (neprovádějte však
švih). Opakujte 3-5x na jednu
stranu a pak opět 3-5x na
druhou stranu.
Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky • články o cvičení, kurzy, cvičební akce a pobyty na cvicime.cz
Stránka 9 z 11
Stránka 10 z 11
Vleže na zádech s pokrčenými
koleny předpažte a nadechněte se.
Při výdechu postupně zvedejte
hlavu, ramena a lopatky od
podložky. Pomalu pokládejte zpět
a uvolněte se.
Bederní páteř vleže
Vleže
na
zádech
pokrčte kolena, krční a
bederní páteř přitlačujte
k podložce.
Pokrčené nohy mírně roznožte.
S nádechem postupně zvedejte
pánev a hrudní páteř do výše
lopatek s výdechem se vracejte
zpět a bederní páteř přitiskněte
k podložce.
Kolena nechte pokrčená
a mírně roztáhněte nohy od
sebe. Zvolna přetáčejte
kolena na jednu stranu
a současně hlavu na druhou
stranu.
Skrčte kolena nad břichem
a uchopte je rukama. Hlava
zůstává na podložce. Při nádechu
tlačte kolena do dlaní, při
výdechu se uvolněte a přitáhněte
kolena k hrudníku.
Vleže na břiše vzpažte,
hlavu opřete o čelo.
Vytahujte co nejdále
střídavě pravou ruku a
levou nohu.
Vleže na boku natáhněte nohu, která je vespod, nohu nahoře pokrčte
a zaklesněte za lýtko či do podkolení nebo výše. Pak otáčejte horní
polovinou trupu, rameny a hlavou, kolik vám volný pohyb v páteři
dovolí. Opřete ruku o pokrčené koleno a při nádechu proti ní mírně
zatlačte směrem vzhůru od podložky. Vydržte asi 5 sekund a při
výdechu uvolněte. Pak zvětšete rotaci bederní páteře tlakem ruky
k podložce a několikrát lehce zapérujte. Cvik opakujte na obě strany.
Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky • články o cvičení, kurzy, cvičební akce a pobyty na cvicime.cz
Vleže na břiše opřete čelo o
složené ruce. Skrčte jednu
nohu a přibližujte k sobě
koleno a loket Provádějte
střídavě na obě strany.
Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky • články o cvičení, kurzy, cvičební akce a pobyty na cvicime.cz
Stránka 11 z 11
Bederní páteř ve stoji
V mírném stoji rozkročném uvolňujte
bederní páteř mírnými záklony a úklony.
Páteř přitom zpevněte dlaněmi nad
procvičovaným
místem.
Záklony
a úklony
provádějte
ve
výdechu
s opakovaným zapružením.
Lopatky a ramena táhněte šikmo dolů
k páteři. Dlaně směřují vpřed. Zatáhněte
břicho a hýždě.
Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky • články o cvičení, kurzy, cvičební akce a pobyty na cvicime.cz

Podobné dokumenty

Cvičení pro ženy po operaci prsu

Cvičení pro ženy po operaci prsu prstů a zvedejte je nad hlavu. Ramena přitom tlačte dolů. V této pozici chvíli vydržte a poté ruce spouštějte volně zpět. Svěste hlavu a uvolněte se. Celý cvik několikrát opakujte.

Více

Pět Tibeťanů – 2 strany_úpravy

Pět Tibeťanů – 2 strany_úpravy přitáhněte k břichu. Pak je začněte zvedat. Tím udržíte bedra na zemi. S výdechem opět nohy pokrčte a pak pokládejte na zem. Účinnost je srovnatelná s klasickým provedením. Pak proveďte 2x mezidech.

Více

Pet_Tibetanu

Pet_Tibetanu okamžik napněte všechny svaly. Nakonec se s výdechem vraťte do výchozí pozice, uvolněte svaly a na moment si odpočiňte než cvik provedete znovu.

Více

návod - Penta

návod - Penta • Vyšvihněte ruce dopředu a nahoru v kruhovém pohybu. • Ve vzduchu přitáhněte nohy k sobě, Vaše prsty směřují dolů. • Při doskoku na podložce roznožte nohy na šířku ramen. Brzdění • Občas může ...

Více

Cvičení s epitézou - Zdravotnické

Cvičení s epitézou - Zdravotnické Byli bychom rádi, kdyby se vám tento návod, jak začít s rehabilitací, dostal do rukou ještě před operací a mohla jste začít s cvičením již na nemocničním lůžku. Včasné cvičení umožní dříve dosáhnou...

Více

Jóga pro děti ve věku pět až deset let aneb Hrajeme si, cvičíme a

Jóga pro děti ve věku pět až deset let aneb Hrajeme si, cvičíme a V sedu na patách s nádechem vzpažte, s výdechem se předklánějte, pokládejte předloktí i čelo na podložku a uvolněte paže. V této poloze můžete nechat příjemně uvolnit celé tělo. Chvíli v poloze set...

Více