CVIKy PRoTI oToKům NoHou

Transkript

CVIKy PRoTI oToKům NoHou
CVIKY PROTI OTOKŮM NOHOU
Cvičte vždy s bandáží
Cvičení vestoje
1. Choďte střídavě po patách a po špičkách
(Obr. 1).
2. Vytáhněte se na špičky, přenášejte váhu
postupně ze špiček na paty a zpátky (hou­
pavý pohyb) (Obr. 2).
Obrázek 1.
3. Choďte střídavě po vnitřních a vnějších
hranách chodidla (Obr. 3).
Obrázek 4.
Cvičení vsedě s míčem
4. Sešlapujte špičkou malý míč či měkkou
podložku, přičemž pata zůstává po celou
dobu opřená o zem a nezvedá se (Obr. 4).
Obrázek 2.
Obrázek 5.
5. Vsedě s nataženými končetinami stla­
čujte míč umístěný mezi kotníky (Obr. 5).
Obrázek 3.
1
Cvičení vsedě bez míče
6. Vsedě se opřete o paty a špičky chodi­
del přiklánějte střídavě k sobě a od sebe
(Obr. 6).
7. Vsedě napněte končetiny před sebe a
pomalu střídavě propínejte a krčte chodi­
dla střídavě jedné a druhé nohy (Obr. 7).
Opakujte 20krát.
Obrázek 6.
Obrázek 10.
8. Vsedě se střídavě opírejte o špičky a o paty
(Obr. 8).
Cvičení vleže
Obrázek 7.
9. Vleže s nataženými končetinami a pro­
pnutými špičkami střídavě kružte nohama
v kotníku, nejdříve jedním, pak opačným
směrem (Obr. 9). V každém směru pro­
veďte cvik 10krát.
10.Vleže kmiteje končetinami jako při stříhání­ nůžek (Obr. 10). Opakujte 15 a 20krát.
Obrázek 11.
Obrázek 8.
11.Vleže zvedněte obě končetiny a střídavě
krčte a natahujte prsty u nohou (Obr. 11).
12.Vleže napodobujte jízdu na kole, propí­
nejte končetiny a opakujte 15 až 20krát
(Obr. 12).
Cviky proti otokům nohou
Obrázek 12.
Obrázek 9.
2
CVIKY PROTI OTOKŮM RUKOU
Cvičte vždy s bandáží
Cvičení vestoje s míčem
1. Házejte míč na zeď před sebou do
různé výšky.
2. Při chůzi se vzpaženýma rukama si
nad hlavou předávejte míč z jedné
ruky do druhé (Obr. 1).
3. Při chůzi si předávejte míč z jedné­ ruky do druhé co nejdále před
tělem a za tělem. Střídavě před­
pažujte a zapažujte.
Obrázek 1.
Cvičení vsedě s míčem
4. Míč si podávejte pod kolenem z jedné ruky do
druhé, potom za zády a nad hlavou.
5. Stlačujte míč mezi rukama ve směru vodorov­
ném i svislém (Obr. 2).
3
Obrázek 2.
Cvičení vsedě bez míče
6. Vsedě na židli (nejlépe bez
opěradel) zatínejte a otevírejte
pěst. Paže přitom plynule pře­
chází ze vzpažení do upažení a
předpažení (Obr. 3). K tomuto
cvičení je možné použít gumo­
vý kroužek nebo míček.
7. Vytáhněte paže vzhůru podél
hlavy, ruce zatněte v pěst. Paže
střídavě pokrčujte a napínejte,
až se obloukem dostanou do
polohy podél těla a zpět.
Obrázek 3.
8. Vsedě zaklesnuté ruce dejte pod bradu. Napínejte
a pokrčujte lokty, přitom střídavě vytáčejte­ hřbety­ a dlaně rukou vpřed. Za střídavého skrčování a
napínání paží a otáčení dlaní přejděte plynule ze
vzpažení až na stehna (Obr. 4).
9. Vzpažte a provádějte
kroužky v zápěstí stří­
davě oběma směry
(Obr. 5).
Obrázek 5.
Obrázek 4.
10.Vsedě provádějte rukama pohyby jako při plavání,
důraz dejte na kroužení zápěstím (Obr. 6).
Obrázek 6.
11.Vsedě se uvolněte a ruce
protřepejte všemi směry
nad hlavou (Obr. 7).
Obrázek 7.
Cviky proti otokům rukou
4

Podobné dokumenty

Cvičení pro ženy po operaci prsu

Cvičení pro ženy po operaci prsu 5 minut přitahování a propínání špiček a kroužení nohou v kotnících. 2. Zatínejte ruce v pěst a provádějte kroužky v zápěstí. Polohování Polohujte několikrát za den 5 – 10 minut. K polohování použ...

Více

Cvičení s epitézou - Zdravotnické

Cvičení s epitézou - Zdravotnické Hronzová: Kondiční a vyrovnávací cvičení. MILLS, 2003 Kopecký J., Vodvářka P., Sumerová J.: Žena po operaci prsu ...a jak dále? Zdravotně-sociální fakulta Ostravské Univerzity a Nadace proti rakovi...

Více

ke stažení

ke stažení - Na eskalátoru (v případě operace levé dolní končetiny): v pravé ruce se opíráme o francouzskou hůl a druhou hůl držíme v prstech pravé ruky, levá ruka se chytí pásu eskalátoru. Vykročíme levou op...

Více

Performance Training ZERO DEMO Trénink 1

Performance Training ZERO DEMO Trénink 1 lékařského profesionála. Tréninkové postupy a cviky, zde popsané pro informační účely, mohou být příliš namáhavé nebo nebezpečné pro některé lidi a čtenář by tak měl vše konzultovat se svým lékařem...

Více

Syndrom karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu léky, které působí proti otokům a které mohou zmenšit tlak v karpálním tunelu. Tím dojde k uvolnění nervu a zlepšení či vymizení obtíží. Pokud je nalezen těžký stupeň postižení, není proč otálet s ...

Více

1 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ

1 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ  Nekřižte dolní končetiny – v leže, v sedě, ve stoji.  Snažte se držet dolní končetiny (DK) co nejvíce od sebe tak, aby špička operované končetiny směřovala ke zdravé končetině.  Neuklánějte se ...

Více

1. Úvod 2 2. Co je mízní systém?

1. Úvod 2 2. Co je mízní systém? dodatečně zafixujeme kraje první otáčky kolem paty. Obinadlo přitom probíhá přes horní okraj této otáčky nad kotníkem a následně přes spodní okraj této otáčky do klenby nohy. Obr. č. 11: Po další o...

Více

Cvičení pro pacienty s hemofilií

Cvičení pro pacienty s hemofilií Za prvé, tyto klouby mají nejnižší stupeň volnosti pohybu (jedna) – jde o tzv. kladkové klouby, ve kterých je pohyb možný pouze v jednom směru (flexe – extenze). Naproti tomu klouby jako kyčelní ne...

Více

Projekt - Život bez bariér, z.ú.

Projekt - Život bez bariér, z.ú. zachvátil bývalou klášterní budovu i s kostelem požár. K zásadní změně ve využití budovy bývalého kláštera, resp. té její části, jež dosud patřila soukromým majitelům, došlo v 70. letech 19. stolet...

Více