Digitální dosvitové osciloskopy DPO

Transkript

Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Rodina osciloskopů Tektronix 4000 • řada DPO4000 • řada MSO4000
Vlastnosti a výhody
Základní technické
údaje
Modely s šířkami pásma 1 GHz,
500 MHz, 350 MHz
2 nebo 4 kanály
16 digitálních kanálů (MSO4000)
Sada pokročilých spouštěcích
podmínek
Vzorkovací rychlost až 5 GS/s
na všech kanálech
Délka záznamu 10 miliónů vzorků
na všech kanálech
Rodina osciloskopů Tektronix 4000.
Maximální rychlost zobrazování
50 000 průběhů/s
Digitální dosvitové osciloskopy řady Tektronix 4000
Rodina osciloskopů 4000 zahrnuje
řadu DPO4000 a MSO4000. Digitální
dosvitové osciloskopy řady DPO4000
jsou první, které nabízejí na všech
kanálech využitelnou velkou paměť,
skvělý výkon, možnosti sériového
spouštění a analýzy a to vše ve své třídě
v nejkompaktnější podobě. Osciloskopy
pro smíšené signály (MSO) řady
MSO4000 poskytují všechny funkce
a výhody řady DPO4000, navíc ale
přinášejí 16 integrovaných digitálních
kanálů, které umožňují zobrazovat
a porovnávat analogové a digitální
signály na jediném přístroji. Tato
integrace rozšiřuje funkci spouštění na
všech 20 kanálů, poskytuje spouštění
kombinací stavů (s hodinami i bez),
které je ideální pro ladění projektů
se smíšenými analogovými a digitálními
signály.
Navrženo pro zjednodušení
Vaší práce
Protože se složitost návrhů zvyšuje,
potřebujete nástroje, které vám
pomohou rychle najít problémy.
Snadné nastavení a použití
Řada 4000 má 264mm velký displej
XGA, přehledný čelní panel se známými
knoflíky – a to vše v obalu, který je pouze
137 mm hluboký a celková hmotnost je
pouze 5 kg. Díky připojení k PC pomocí
plug-and-play technologie USB je měření
a získávání dat z přístroje snadné, stačí
jen připojit USB kabel z osciloskopu do
PC. Mezi aplikace, které jsou dodávány
s přístrojem, patří NI LabVIEW
SignalExpress™ Tektronix Edition LE,
OpenChoice® Desktop a panely nástrojů
do aplikací Microsoft Excel a Word, které
umožňují rychlou a snadnou přímou
komunikaci s počítačem se systémem
Windows. Porty USB a CompactFlash
na čelním panelu umožňují snadný
a rychlý přenos snímků obrazovky,
nastavení přístroje a dat průběhů.
Při návrhu a ladění projektů
se smíšenými signály určitě chcete,
aby byl přístroj intuitivní, abyste mohli
problémy začít rychle řešit. Přístroje řady
MSO4000 se ovládájí jako osciloskop,
nástroj, který jistě umíte používat.
Nemusíte se tedy při každém zapnutí
znovu učit, jak s přístrojem pracovat.
Funkce pro snadné
použití
Ovládací prvky Wave Inspector®
poskytují nebývalou účinnost při
analýze průběhů signálu
10,4” barevný displej XGA
(264 mm)
Malé rozměry i hmotnost – pouze
137 mm hluboký a hmotnost 5 kg
Konektory USB a CompactFlash
na čelním panelu pro rychlé
a snadné ukládání dat
Připojitelnost k počítači plug-and-play
Spouštění a analýza na
sériových sběrnicích
Možnosti spouštění a analýzy
sériových sběrnic I2C, SPI, CAN, LIN,
FlexRay a RS-232/422/485/UART
Vytváření a analýza
projektů se smíšenými
signály (MSO4000)
Spouštění paralelní sběrnicí
a její analýza
Technologie MagniVu™ 60,6 ps
poskytuje větší rozlišení
v časové ose
Nastavení rozhodovací úrovně
pro každý kanál
Vícekanálové spouštění setup/hold
Zobrazení digitálního průběhu
nové generace
Aplikace
Návrh a ladění vestavných
(embedded) systémů
Návrh a ladění systémů
se smíšenými signály
Zkoumání jednorázových dějů
Měření výkonu
Návrh a ladění video systémů
Automobilová elektronika
Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Rodina osciloskopů Tektronix 4000 • řada DPO4000 • řada MSO4000
Ovládací prvky Wave Inspector®.
Ovládací prvky Wave Inspector®
Představte si, že se snažíte efektivně
používat Internet, ale neexistují vyhledávací
nástroje jako Google nebo Yahoo, funkce
Oblíbené či Záložky webových prohlížečů,
nebo že neexistují poskytovatelé
internetových služeb jako AOL nebo
MSN. Teď už víte, jak se cítí uživatelé
nejmodernějších osciloskopů, když
se snaží používat dlouhý záznam dat
v digitálních osciloskopech. Délka
záznamu, což je jeden z klíčových
technických údajů osciloskopu, je počet
vzorků, který může osciloskop digitalizovat
a uložit při jednom sběru dat. Čím je
délka záznamu větší, tím delší časový
úsek můžete zachytit ve vysokém
rozlišení časové osy (vysoká rychlost
vzorkování).
První digitální osciloskopy mohly zachytit
a uložit pouze 500 bodů, což velmi
ztěžovalo získání všech významných
informací v okolí zkoumané události.
S postupem času výrobci osciloskopů
poskytovali větší a větší délky záznamu,
aby splnili požadavky trhu na délku
zachycovaných oken při vysokém
rozlišení, až do okamžiku, kdy většina
osciloskopů střední třídy může standardně
provést několik miliónů bodů dlouhý
záznam nebo na tuto hodnotu mohou
být volitelně rozšířeny. Tyto délky
záznamu s milióny bodů často
představují tisíce obrazovek cenných
2
Ovládací prvky panelu Wave Inspector®
poskytují nebývalou efektivitu při prohlížení,
procházení a analýze dat průběhů.
informací. Zatímco standardní délky
záznamu se během let významně zvětšily
a mohou tak nyní uspokojit drtivou většinu
aplikací na trhu, nástroje pro účinné
a výkonné zobrazení, procházení
a analýzu dlouhých záznamů dat byly
až do nynějška výrazně zanedbávány.
Osciloskopy řady Tektronix 4000 podporují
práci s dlouhými záznamy údajů pomocí
následujících ovládacích prvků Wave
Inspector:
Zoom/Pan (Zvětšení/Posunutí) –
Vyhrazená dvoustupňová sada otočných
knoflíků na čelním panelu poskytuje
intuitivní ovládání zvětšení a posouvání.
Vnitřní knoflík nastavuje koeficient
zvětšení (měřítko zvětšení). Zatímco
otáčení ve směru hodinových ručiček
zvětšení aktivuje a postupně zvyšuje
koeficient zvětšení, otáčení proti směru
hodinových ručiček vede k nižším
koeficientům zvětšení a nakonec
k vypnutí této funkce. Vnější knoflík
posunuje okno zvětšení průběhem
signálu, abyste se rychle dostali k té
části průběhu, o kterou máte zájem.
Vnější knoflík také využívá silovou
zpětnou vazbu ke stanovení rychlosti
posouvání v průběhu. Čím více vnějším
knoflíkem pootočíte, tím rychleji se okno
zvětšení pohybuje. Směr posunutí
snadno změníte jednoduchým otočením
opačným směrem. Při úpravě zvětšení již
není nutné procházet několik nabídek.
DPO4000 a MSO4000 • www.tektronix.com/oscilloscopes
Sonda osciloskopu pro smíšené signály
P6516.
Play/Pause (Přehrát/Pozastavit) –
Toto vyhrazené tlačítko na čelním panelu
automaticky posouvá průběh, když hledáte
anomálie nebo události, které vás zajímají.
Rychlost a směr přehrávání jsou ovládány
pomocí intuitivního knoflíku pro posunutí.
Jen pro zopakování, čím více tímto
knoflíkem otočíte, tím bude přehrávání
průběhu rychlejší. Když chcete změnit
směr, stačí knoflíkem otočit na opačnou
stranu.
Uživatelské značky – Zahlédli jste
ve vašem průběhu něco zajímavého?
Stisknutím tlačítka Set Mark (Nastavit
značku) na čelním panelu zanecháte
v průběhu jednu nebo více „záložek“.
Procházení mezi značkami je jednoduché;
stačí pouze stisknout tlačítko Previous
(Předchozí) (<—) nebo Next (Další) (—>)
na čelním panelu.
Vyhledávací značky – Už nechcete
plýtvat časem a prohledávat veškerá
získaná data, abyste nalezli hledanou
událost? Osciloskopy řady 4000 nabízí
výkonnou funkci prohledávání průběhu,
která umožňuje prohledávání dlouhého
záznamu na základě vašich vlastních
kritérií. Všechny výskyty události jsou
zvýrazněny vyhledávacími značkami,
ke kterým se snadno dostanete pomocí
tlačítek Previous (Předchozí) (<—)
a Next (Další) (—>) na čelním panelu.
Typy vyhledávání zahrnují hranu, šířku
impulsu, puls runt, předstih/přesah,
Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Rodina osciloskopů Tektronix 4000 • řada DPO4000 • řada MSO4000
dobu náběhu/sestupu hrany a obsah
paketu sběrnic: paralelní, I2C, SPI,
RS232/422/485/UART, CAN, LIN
a FlexRay.
MSO Sonda P6516
Toto jedinečné provedení sondy nabízí
dvě osmikanálové sady vstupů. Každý
kanál končí hrotem sondy s novým
provedením, které zahrnuje oddělené
uzemnění pro zjednodušené připojení
ke zkoušenému zařízení. Tato zcela nová
sonda zjednodušuje proces připojení
k testovanému zařízení. Koaxiální kabel
na prvním kanálu každé sady je obarven
modře pro snadné rozpoznání. Konektor
společné země je v automobilovém
provedení, což umožňuje snadné vytvoření
uživatelské země pro připojení zkoušeného
zařízení. Sonda P6516 má pro připojení
k párovaným pinům adaptér, který se
nasadí na hlavu sondy a umožní vám
tak připojení i k pinu zemnícímu.
Sonda P6516 nabízí mimořádné
elektrické vlastnosti, její parazitní
kapacita je pouze 3 pF.
Síla v rychlém řešení
problémů
Výkon a sada funkcí, které
očekáváte
Digitální dosvitové osciloskopy (DPO) řady
4000 poskytují výkon, který potřebujete
k zobrazení i těch nejsložitějších signálů.
Šířka pásma sahá od 350 MHz do 1 GHz
a díky tomu, že všechny modely nabízejí
minimálně 5násobné převzorkování na
všech kanálech a standardní interpolaci
sin(x)/x, můžete si být jisti, že i nejrychlejší
přechodový jev bude zachycen a zobrazen
správně. Standardní délka záznamu
10 miliónů vzorků na všech kanálech
umožňuje zachytit dlouhé úseky aktivity
signálu při zachování vysokého rozlišení
časové osy.
Vícekanálové spouštění předstihem
a přesahem zvýrazňující vícenásobně
porušení (MSO4000).
Řada 4000 nabízí rozmanitá analytická
řešení včetně kurzorů, 29 automatických
měření, statistiky a matematické operace
s průběhy. Přestože osciloskopy řady
4000 zaberou velmi málo místa (hloubka
je pouze 13,7 cm) a jsou lehké (5 kg),
nabízejí výjimečný výkon, velký
10,4” displej XGA a samostatné
ovládací prvky pro každý kanál.
Rozhraní pro sondy TekVPI™ zavádí
pro jednoduché používání sond nový
standard. Sondy TekVPI mají indikátory
stavu, ovládací prvky a na samotném
těle sondy je tlačítko nabídky sondy.
Toto tlačítko zobrazí na displeji osciloskopu
nabídku sondy se všemi odpovídajícími
nastaveními a ovládacími prvky. Rozhraní
TekVPI používá novou výkonnou
architekturu řízení sond, která umožňuje
přímé připojení proudových sond bez
nutnosti samostatného zdroje napájení.
Sondy TekVPI mohou být řízeny
vzdáleně prostřednictvím USB,
GPIB nebo Ethernetu, což v prostředí
automatizovaných testovacích
zařízení umožňuje flexibilnější řešení.
Spouštění předdefinovaným datovým
paketem na sběrnici RS-232. Průběh na
kanálu BUS poskytuje dekódovaný obsah
paketů zobrazený v kódu ASCII.
MagniVu™
Základní režim sběru digitálních dat na
osciloskopech řady MSO4000 zachytí až
10 miliónů bodů při rychlosti vzorkování
500 MS/s (rozlišení 2 ns). MSO4000
poskytuje navíc k hlavnímu záznamu
režim s ultra vysokým rozlišením nazvaný
MagniVu, který zaznamená 10 000 bodů
při rychlosti vzorkování 16,5 GS/s
(rozlišení 60,6 ps). Oba průběhy signálů
hlavní i MagniVu jsou získány při každém
spuštění a můžete mezi nimi kdykoliv
přepínat, při práci i po zastavení.
MagniVu poskytuje přibližně desetkrát
jemnější rozlišení časové osy než jiné
osciloskopy MSO na trhu, tím získáte
jistotu při provádění rozhodujících
časových měření digitálních průběhů.
DPO4000 a MSO4000 • www.tektronix.com/oscilloscopes
3
Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Rodina osciloskopů Tektronix 4000 • řada DPO4000 • řada MSO4000
Spouštění a analýza
na sériových sběrnicích
Jednou z nejběžnějších aplikací, která
vyžaduje dlouhodobý záznam dat,
je analýza sériových dat v návrzích
vestavných (embedded) systémů. Tyto
systémy jsou doslova všude. Mohou
obsahovat mnoho různých typů zařízení,
včetně mikroprocesorů, mikrokontrolérů,
DSP, RAM, EPROM, FPGA, ADC, DAC
a V/V obvodů. Tato zařízení mezi sebou
a okolním světem tradičně komunikovala
pomocí širokých paralelních sběrnic.
V současné době však čím dál víc
vestavných systémů tyto široké paralelní
sběrnice nahrazuje sériovými sběrnicemi
kvůli menšímu požadovanému prostoru
na desce, méně pinům, nižšímu příkonu,
hodinovým signálům zakódovaným
v datech, rozdílovým signálům pro vyšší
odolnost proti rušení a co je nejdůležitější,
kvůli nižším nákladům. Navíc existuje
široká škála komponentů standardních
stavebních bloků od renomovaných
výrobců, což umožňuje rychlý vývoj.
I když mají sériové sběrnice velký počet
výhod, jsou s nimi spojeny také významné
problémy, které se nevyskytovaly u jejich
předchůdců (paralelních sběrnic).
Problémy při ladění sběrnic a systémů
jsou složitější, protože je těžší izolovat
podstatné události a informace zobrazené
na osciloskopu lze obtížněji interpretovat.
Řada 4000 řeší tyto problémy
a reprezentuje základní nástroj pro
techniky pracující s nízkorychlostními
sériovými sběrnicemi, například I2C,
SPI, RS-232/422/485/UART, CAN, LIN
a FlexRay.
4
Zobrazení sběrnice – Poskytuje vyšší
úroveň a kombinaci pohledu na jednotlivé
signály (hodinový signál, data, signál
výběr čipu atd.), ze kterých se vaše
sběrnice skládá. Umožňuje jednoduše
identifikovat, kde pakety začínají a kde
končí, a rozpozná dílčí komponenty
paketu, například adresu, data,
identifikátor, CRC atd.
Sériové spouštění – Na běžných nízko
rychlostních sériových rozhraní I2C, SPI,
RS-232/422/485/UART CAN, LIN
a FlexRay může ke spouštění docházet
při určitém obsahu paketu, například
na začátku paketu, při konkrétních
adresách, konkrétním datovém obsahu,
jednoznačném identifikátoru atd.
Dekódování sběrnice – Už jste unaveni
ze zkoumání průběhů, z počítání
hodinových impulsů, určování, zda je
každý bit 1 nebo 0, z jejich kombinování
do bajtů a určování hexadecimální
hodnoty? Nechte osciloskop, ať to
udělá za vás. Jakmile sběrnici nastavíte,
osciloskop dekóduje každý paket na
sběrnici a zobrazí hodnotu v hexadecimální,
binární, decimální (pouze LIN a FlexRay)
nebo ASCII (RS-232/422/485/UART only)
podobě.
Tabulka událostí – Dekódované pakety
z průběhu na sběrnici můžete zobrazit
samostatně, ale navíc si můžete
prohlédnout všechny zachycené pakety
v tabulkovém zobrazení, podobně jako
u logického analyzátoru. Pakety jsou
označeny časovým údajem a jsou vypsány
pod sebou se sloupci pro jednotlivé
komponenty (adresa, data atd.).
DPO4000 a MSO4000 • www.tektronix.com/oscilloscopes
Tabulka pro dekódování paketu zobrazující
dekódovaný identifikátor, DLC, data a CRC
pro každý paket sběrnice CAN v dlouhém
záznamu dat.
Vyhledávání – Sériové spouštění je
velmi praktické pro vyhledávání událostí,
o které máte zájem. Co ale dělat, pokud
je zachytíte a potřebujete analyzovat
okolní data? Dříve jste museli ručně
procházet průběh signálu, počítat,
převádět bity a hledat, co danou událost
způsobilo. U osciloskopů řady 4000
můžete nechat vyhledání podle kritérií
definovaných uživatelem (včetně obsahu
sériového paketu) v získaných údajích
na přístroji. Každý výskyt přístroj zvýrazní
vyhledávací značkou. Rychlé procházení
mezi značkami je jednoduché: stačí
stisknout tlačítka Previous (Předchozí)
(<—) nebo Next (Další) (—>) na čelním
panelu.
Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Rodina osciloskopů Tektronix 4000 • řada DPO4000 • řada MSO4000
Vytváření a analýza projektů
se smíšenými signály
(MSO4000)
Jako technik navrhující embedded
systémy, musíte čelit problémům, které
přicházejí s neustále se zvyšující složitostí
systémů. Typický embedded návrh může
zahrnovat různé analogové signály,
vysoko i nízko rychlostní sériovou digitální
komunikaci nebo mikroprocesorové
sběrnice, a to je jen krátký výčet.
Pro komunikaci mezi čipy se často
využívají sériové protokoly, například I2C
a SPI, paralelní sběrnice se však
v mnoha aplikacích stále používají.
Mikroprocesory, hradlová pole FPGA,
analogově digitální (ADC) a digitálně
analogové (DAC) převodníky jsou
příklady integrovaných obvodů, jejichž
funkčnost v současných embedded
systémech není jednoduché analyzovat.
Osciloskopy pro smíšené signály řady
MSO4000 nabízejí 16 přídavných
digitálních kanálů. Tyto kanály jsou úzce
integrovány do uživatelského rozhraní
osciloskopu, což zjednodušuje provoz
a umožňuje jednodušší řešení problémů
se smíšenými signály.
Bílé hrany značí, že po zvětšení je
k dispozici další informace.
Skupiny vytvoříte jednoduchým spojením
digitálních kanálů na obrazovce. V jednom
kroku pak můžete skupinu umístit a nastavit
jí hodnotu rozhodovací úrovně.
Nová generace zobrazení
digitálního průběhu
V neustálém úsilí o zjednodušení použití
osciloskopů pro smíšené signály změnila
řada MSO4000 způsob zobrazování
digitálních průběhů. Společným
problémem logických analyzátorů
a osciloskopů pro smíšené signály je
stanovení, zda jsou data v logické jedničce
nebo nule při takovém zvětšení, kdy má
digitální průběh přes celý displej neměnnou
hodnotu. MSO4000 digitální průběhy
barevně rozlišuje, jedničky zobrazuje
zeleně a nuly modře.
MSO4000 má hardware pro detekci
vícenásobného přechodu. Když systém
detekuje více přechodů, uživatel uvidí
na displeji bílou hranu. Bílé hrany indikují,
že jsou k dispozici další informace
po zvětšení nebo zvýšení vzorkovacích
rychlostí. Ve většině případů zvětšení
odhalí impuls, který nebyl při předchozím
nastavení pozorovatelný. Je-li vidět bílá
hrana i po maximálním zvětšení,
znamená to, že zvýšení vzorkovací
rychlosti při dalším sběru dat odhalí
informace vyšších frekvencí, než bylo
možné získat při předchozím nastavení.
Zobrazení paralelní sběrnice s hodinovým
signálem dekódující 7 bitový čítač.
Nastavení kanálu na přístroji MSO může
být často časově náročnější v porovnání
s tradičními osciloskopy. Tento proces
často zahrnuje použití sond na zkoušené
zařízení, označení kanálů a umístění
kanálů na obrazovku. Osciloskop
MSO4000 tento proces zjednodušuje
tak, že uživateli umožní seskupit digitální
průběhy a zadat označení průběhu
pomocí USB klávesnice. Jednoduchým
umístěním digitálních průběhů jeden
vedle druhého vytvoří skupinu. Jakmile
vytvoříte skupinu, můžete najednou
umístit všechny kanály obsažené v této
skupině. Tím se značně zkrátí doba
potřebná k umístění jednotlivých kanálů.
DPO4000 a MSO4000 • www.tektronix.com/oscilloscopes
5
Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Rodina osciloskopů Tektronix 4000 • řada DPO4000 • řada MSO4000
Rodina osciloskopů Tektronix 4000 • řada DPO4000 • řada MSO4000
3
1
1 Zvětšení/Posunutí – Ovládací prvky na čelním
panelu určené pro zvětšování a posouvání.
Vnitřní knoflík řídí koeficient zvětšení, zatímco
vnější prstenec umožňuje posunutí okna
zvětšení průběhem signálu. Prohlížení
průběhu nikdy nebylo jednodušší.
2
6
2 Značky – Chcete označit část průběhu pro
další použití nebo pro rychlé procházení mezi
důležitými událostmi? Jednoduchým stisknutím
tlačítka Set Mark (Nastavit značku) vložte
k průběhu „záložku“. Uživatelské značky
a značky vytvořené při vyhledávání můžete
procházet pomocí tlačítek previous (předchozí
a next (další).
8
3 Vyhledávání – Už vás na vašem starém
osciloskopu nebaví nekonečné otáčení knoflíku
horizontální pozice než najdete událost, která
vás zajímá? Použijte výkonnou vyhledávací
funkci Search osciloskopů 4000 k nalezení
a označení všech výskytů událostí na základě
kritérií zadaných uživatelem. Typy vyhledávání
zahrnují hranu, šířku impulsu, puls runt,
vícekanálový předstih/přesah, dobu náběhu/
sestupu hrany a obsah paketu sběrnic I2C,
SPI, CAN, LIN, FlexRay a RS-232/422/485/UART.
4 2 nebo 4 analogové kanály a 16 digitálních
kanálů – Můžete zobrazit a spouštět až
20 časově synchronizovaných signálů
na jediném displeji.
(16 digitálních kanálů je k dispozici pouze u modelů MSO.)
9
7
5 Paralelní a sériové sběrnice – Spouštějte dle
obsahu na úrovni paketu paralelní nebo sériové
sběrnice, zobrazujte získaná data jako sběrnici
se všemi dekódovanými údaji v hexadecimální,
binární, decimální nebo ASCII podobě, vyhledávejte
v získaných údajích určitý obsah a prohlížejte
všechny dekódované údaje v tabulkové
podobě, podobně jako u logického analyzátoru.
Mezi podporované standardy sběrnic patří I2C,
SPI, CAN, LIN, FlexRay a RS-232/422/485/UART.
Analyzujte současně až dvě sběrnice pomocí
DPO4000 a čtyři pomocí MSO4000.
6 Fantastický displej – Osciloskopy řady 4000
se mohou pochlubit velkým displejem
s vysokým rozlišením – 264 mm (10,4”)
a rozlišením 1 024 × 768 bodů (XGA).
5
Pouze 137 mm hluboký – I přes pozoruhodný
výkon, velký displej a ovládací prvky pro
každý kanál je řada osciloskopů 4000 pouze
137 mm hluboká a šetří tak potřebné místo
na vašem pracovním stole.
4
7 Velkokapacitní úložiště – Použijte porty USB
nebo CompactFlash na čelním panelu
k snadnému a pohodlnému ukládání snímků
obrazovky, zaznamenaných dat průběhu
signálů a nastavení osciloskopu. Další dva
hostitelské porty USB pro připojení periferií
jsou k dispozici na zadním panelu. Zde je
také konektor USB typu B pro řízení přístroje
pomocí technologie USBTMC.
8 Ovládací prvky svislé osy – Samostatné
ovládací prvky svislé osy pro každý kanál
poskytují jednoduché a intuitivní ovládání.
Už nikdy nebudete potřebovat používat jedinou
sadu ovládacích prvků svislé osy pro všechny
čtyři kanály.
9 TekVPI® – Rozhraní pro sondy TekVPI
umožňuje přímé připojení proudových sond,
intuitivní ovládání na těle sondy, vzdálené
ovládání nastavení sondy a propracovanější
komunikaci mezi osciloskopem a sondou.
(Paralelní sběrnice je k dispozici pouze u modelů MSO.)
Podívejte se sami na osciloskopy řady 4000 v akci.
Vyzkoušejte virtuální osciloskop MSO4000 na stránkách: www.tektronix.com/virtualmso
6
DPO4000 a MSO4000 • www.tektronix.com/oscilloscopes
DPO4000 a MSO4000 • www.tektronix.com/oscilloscopes
7
Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Rodina osciloskopů Tektronix 4000 • řada DPO4000 • řada MSO4000
Další aplikace
Návrh a vývoj video systémů
Mnoho video inženýrů zůstává věrných
analogovým osciloskopům, protože
věří, že přechody intenzity na displeji
analogového přístroje jsou jediným
způsobem, jak zobrazit podrobnosti
o průběhu video signálu. Rychlé zachycení
průběhů signálu a odstupňování intenzity
signálu u osciloskopů řady 4000 poskytují
stejně bohaté zobrazení jako analogový
osciloskop, ale s daleko většími detaily
a všemi výhodami digitálních přístrojů.
Standardní funkce, například IRE a mV
souřadnicová síť, hold-off pro jednotlivé
půlsnimky a inteligentní Autoset
s automatickou detekcí video signál
vytvářejí z řady 4000 nejsnadněji
ovladatelný osciloskop na trhu pro video
aplikace. Navíc s šířkou pásma až 1 GHz
a čtyřmi analogovými vstupy, poskytuje
řada 4000 dostatečný výkon pro použití
v analogové i digitální video technice.
Možnosti měření videa jsou u řady 4000
ještě více rozšířeny pomocí volitelného
modulu DPO4VID. Modul DPO4VID
poskytuje nejúplnější sadu spouštěcích
podmínek pro HDTV i vlastní (nestandardní)
video aplikace.
8
OpenChoice® Desktop – Standardní
programové vybavení hladce spojí
osciloskop řady 4000 s počítačem.
NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition
(SIGEXPTE) – Plně interaktivní program pro
měření, sběr a analýzu dat, který byl vyvinut
společně se společností NI a optimalizován
pro osciloskopy řady 4000.
DPO4000 a MSO4000 • www.tektronix.com/oscilloscopes
Prohlížení video signálu NTSC. Všimněte
si zobrazení s odstupňovanou intenzitou,
kterým DPO reprezentuje čas, amplitudu
a časové rozložení amplitudy.
Vysoká rychlost měření průběhů signálu
maximalizuje pravděpodobnost záznamu
těžko zachytitelných zákmitů a jiných
zřídka se vyskytujících událostí.
Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Rodina osciloskopů Tektronix 4000 • řada DPO4000 • řada MSO4000
Parametry
Vertikální systém
Analogové kanály
Vstupní kanály
Analogová šířka pásma (-3 dB)
5 mV/dílek až 1 V/dílek
Vypočítaná doba náběhu
5 mV/dílek (typická)
Hardwarové omezení šířky pásma
Vstupní vazba
Vstupní impedance
Vstupní citlivosti, 1 MΩ
Vstupní citlivosti, 50 Ω
Vertikální rozlišení
Maximální vstupní napětí, 1 MΩ
Maximální vstupní napětí, 50 Ω
Přesnost DC úrovně
Rozsah offsetu
1 mV/dílek až 50 mV/dílek
50,5 mV/dílek až 99,5 mV/dílek
100 mV/dílek až 500 mV/dílek
505 mV/dílek až 995 mV/dílek
1 V/dílek až 5 V/dílek
5,05 V/dílek až 10 V/dílek
Oddělení kanálů
Vertikální systém
Digitální kanály
MSO4032
DPO4034
MSO4034
DPO4054
MSO4054
DPO4104
MSO4104
2
350 MHz
4
350 MHz
4
500 MHz
4
1 GHz
1 ns
1 ns
700 ps
350 ps
20 MHz nebo 250 MHz
AC, DC, GND
1 M Ω ±1 %, 50 Ω ±1 %
1 mV/dílek až 10 V/dílek
1 mV/dílek až 1 V/dílek
8 bitů (11 bitů při vysokém rozlišení)
250 Vef se špičkami ≤ ±400 V
5 Vef se špičkami < ±20 V
±1,5 % při posunutí nastaveném na 0 V
1 MΩ
50 Ω
±1 V
±1 V
±0,5 V
±0,5 V
±10 V
±10 V
±5 V
±5 V
±100 V
±5 V
±50 V
není k dispozici
≥100:1 při kmitočtu ≤100 MHz a ≥30:1 při kmitočtu >100 MHz až do jmenovité
šířky pásma pro libovolné dva kanály se stejným nastavením citlivosti (V/dílek)
MSO4032
MSO4034
MSO4054
MSO4104
Vstupní kanály
Rozhodovací úrovně
Výběr rozhodovací úrovně
Rozsah uživatelského nastavení rozhodovací úrovně
Maximální vstupní napětí
Přesnost nastavení rozhodovací úrovně
Vstupní dynamický rozsah
Minimální rozkmit napětí
Vstupní impedance
Kapacita sondy
Vertikální rozlišení
16 digitálních (D15 až D0)
pro každý kanál
TTL, CMOS, ECL, PECL, uživatelský
+5 to -2V
±15 V
±(100 mV + 3 % nastaveného prahu)
6 Vš-š se středem v hodnotě rozhodovací úrovně
500 mV
20 kΩ
3 pF
1 bit
Systém časové osy
Analogové kanály
MSO4032
DPO4034
MSO4034
DPO4054
MSO4054
DPO4104
MSO4104
2,5 GS/s
2,5 GS/s
2,5 GS/s
5 GS/s
400 ps
400 ps
400 ps
200 ps
4 ms
2 ms
Maximální vzorkovací rychlost
(všechny kanály)
Minimální šířka detekovaného
krátkého impulsu
Maximální délka záznamu
(všechny kanály)
Maximální doba záznamu při
nejvyšším vzorkovacím kmitočtu
(všechny kanály)
Rozsah časové základny
Rozsah zpoždění časové základny
Rozsah vyrovnání zpoždění mezi kanály
Přesnost časové základny
10 miliónů bodů
4 ms
4 ms
1 ns to 400 s
-10 dílků až 50 s
±100 ns
±5 ppm pro libovolný interval ≥ 1 ms
400 ps to 400 s
DPO4000 a MSO4000 • www.tektronix.com/oscilloscopes
9
Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Rodina osciloskopů Tektronix 4000 • řada DPO4000 • řada MSO4000
Systém časové osy
Digitální kanály
MSO4032
Maximální vzorkovací kmitočet
(základní režim)
Maximální délka záznamu
(základní režim)
Maximální vzorkovací
rychlost (MagniVu™)
Maximální délka záznamu
(MagniVu)
Minimální šířka detekovatelného
impulsu
Časový posuv mezi kanály
MSO4034
MSO4054
500 MS/s (2 ns resolution)
10 miliónů bodů
16,5 GS/s (rozlišení 60,6 ps)
10 tisíc bodů se středem v bodě spuštění
1,5 ns
typicky 60 ps
Spouštěcí systém
Extended Video (rozšířené video, volitelné) –
Hlavní režimy spouštění – automatické,
spuštění při 480p/60, 576p/50, 720p/30, 720p/50,
720p/60, 875i/60, 1080i/50, 1080i/60, 1080p/24,
1080p/24sF, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50,
1080p/60 a při uživatelských dvou nebo tříúrovňových
synchronizačních video standardech.
I2C (volitelné) – spuštění při startu, opakovaném
startu, zastavení, chybějícím potvrzení ACK, adrese
(7 nebo 10bitové), datech nebo adrese a datech na
sběrnicích I2C při rychlosti až 3,4 Mb/s.
SPI (volitelné) – spuštění na signály SS, čekací
čas (Idle Time) MOSI, MISO nebo MOSI a MISO na
sběrnicích SPI při rychlosti až 10,0 Mb/s.
CAN (volitelné) – spuštění při začátku rámce,
podle typu rámce (datový, žádost o data, chybový,
přetížený), identifikátoru (standardní nebo rozšířený),
dat na konci rámce, při chybějícím potvrzení ACK
nebo chybách vkládání bitu na síti CAN při rychlosti
až 1 Mb/s. Dále je možné určit, zda má dojít ke
spuštění, splňují-li data podmínky ≤, <, =, >, ≥
nebo ≠ s předdefinovanou hodnotou. Uživatelsky
nastavitelná pozice bodu vzorkování implicitně 50 %.
RS-232/422/485/UART (volitelné) – spuštění
při start bitu vysílání, start bitu příjmu, vyslání konce
paketu, přijetí konce paketu, vyslání dat, příjmu dat,
chybě parity vysílání a chybě parity příjmu.
LIN (volitelné) – spuštění při synchronizačním
poli, identifikátoru, datech, identifikátoru a datech,
budícím (Wakeup) rámci, rámci spánku (Sleep) nebo
chybách, například synchronizačního pole, parity
nebo kontrolního součtu.
FlexRay (volitelné) – Spouštění při začátku
rámce, podle typu rámce (normální, datový, null,
synchronizační, startovací), identifikátoru, čísla cyklu,
při příjmu kompletní hlavičky, podle dat, identifikátoru
a dat, při konci rámce nebo chybách, například
kontrolního součtu hlavičky, kontrolního součtu rámce
v null, synchronizačním nebo startovacím rámci.
normální a jednorázové.
Vazba spouštění – DC, potlačení VF (útlum pro
kmitočty >50 kHz), potlačení NF (útlum pro kmitočty
<50 kHz), potlačení šumu (snížení citlivosti).
Rozsah nastavení hold-off – 20 ns až 8 s.
Citlivost
Vnitřní DC vazba – 0,4 dílku od 0 do 50 MHz, pak
se zvyšuje až na 1 dílek při jmenovité šířce pásma.
Externí (pomocný vstup) – 200 mV od 0 do
50 MHz, pak se zvyšuje až na 500 mV při 250 MHz.
Rozsah úrovně spouštění
Libovolný kanál – ±8 dílků od středu obrazovky.
Externí (pomocný vstup) – ±8V.
Režimy spouštění
Edge (hrana) – náběžná nebo sestupná hrana na
kterémkoli kanále nebo pomocném vstupu na čelním
panelu. Možnosti vazby zahrnují DC, potlačení VF, NF
a šumu.
Sekvence (spouštěcí obvod B) – Časové
pozdržení spuštění – 4 ns až 8 s nebo pozdržení
spuštění o nastavený počet událostí – 1 až
9 999 999 událostí.
Pulse Width (šířka pulsu) – ke spuštění dojde,
jakmile se objeví kladný nebo záporný impuls, který
je >, <, = nebo ≠ určenému časovému období.
Runt – spuštění při impulsu, který překročil jednu
úroveň, ale nepodaří se mu překročit druhou, než
opět překročí první.
Logic – spuštění, kdy logické stavy kanálů
odpovídají nebo naopak neodpovídají
předdefinovanému vzoru po předdefinovanou dobu
Libovolný vstup může být použit jako hodinový signál
pro definici stavu při hranách hodinového signálu.
Vzor lze definovat logickou funkcí (AND, OR, NAND,
NOR) pro všechny analogové a digitální vstupní
kanály jako 1, 0 nebo libovolný.
Setup and Hold (předstih a přesah) –
spuštění při porušení doby předstihu a přesahu mezi
hodinovým signálem a daty, která se nacházejí
na libovolných vstupních kanálech.
Rise/Fall Time (doba náběhu/sestupu) –
spuštění při hraně impulsu, která je rychlejší nebo
pomalejší než zadaná hodnota. Hrana může být
náběžná, sestupná nebo libovolná.
Video – spuštění na konkrétním řádku, všech
řádcích, při lichých, sudých nebo obou půlsnímcích
video signálu NTSC, PAL nebo SECAM.
10
MSO4104
Paralelní (k dispozici pouze u modelů
MSO) – Spouštění při konkrétním stavu paralelní
sběrnice.
Režimy sběru dat
Sample (vzorkování) – prostý záznam vzorkovaných
hodnot.
Peak Detect (detekce špiček) – Zachytává
špičky úzké jen 200 ps při všech rychlostech časové
základny.
Averaging (průměrování) – od 2 do
512 průběhů sjednocených do průměru.
DPO4000 a MSO4000 • www.tektronix.com/oscilloscopes
Envelope (obálka) – obálka z minimálních
a maximálních hodnot během více odměrů.
Hi-Res (vysoké rozlišení) – klouzavé průměrování
v reálném čase omezuje náhodný šum a zvyšuje
rozlišení svislé osy.
Roll (přetáčení) – posouvá průběhy po obrazovce
zprava doleva při rychlosti časové základny nižší nebo
rovné 40 ms/dílek.
Měření průběhů
Kurzory – průběh a obrazovka.
Automatické měření – 29, až osm z nich lze
zobrazit na obrazovce najednou. Měření zahrnují
periodu, frekvenci, zpoždění, dobu náběhu a sestupu,
kladnou a zápornou střídu, kladnou a zápornou šířku
pulsu, šířku skupiny pulzů, fázi, kladný a záporný
překmit, hodnotu špička-špička, amplitudu, úrovně
logická 1 a logická 0, maximální, minimální a střední
hodnotu, střední hodnota přes periodu, efektivní
hodnotu a efektivní hodnotu přes periodu, počet
náběžných a sestupných hran, počet kladných
a záporných impulsů, plocha pod průběhem a plochu
pod průběhem přes periodu.
Statistika měření – střední hodnota, minimum,
maximum a směrodatná odchylka.
Referenční úrovně – uživatelem definovatelné
referenční úrovně pro automatická měření mohou
být zadány buď v procentech nebo jednotkách.
Maskování – izolace výskytu určité události v rámci
sběru dat pro měření pomocí obrazovky nebo kurzorů
průběhu.
Výpočty s průběhy
Aritmetické – sčítání, odčítání, násobení a dělení
průběhů.
Matematické funkce – integrování, derivování
a rychlá Fourierova transformace (FFT).
FFT – amplitudové spektrum. Svislé měřítko FFT
můžete nastavit na lineární efektivní hodnotu nebo
efektivní hodnotu v dBV a okno FFT na obdélníkové,
Hammingovo, Hanningovo nebo Blackman-Harrisovo.
Pokročilá matematika – definuje rozsáhle
algebraické výrazy obsahující průběhy, matematické
funkce, skalární hodnoty, až dvě uživatelské proměnné
a výsledky parametrických měření, např.
(Intg(Ch1-Mean(Ch1)) × 1,414 × VAR1).
Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Rodina osciloskopů Tektronix 4000 • řada DPO4000 • řada MSO4000
Programové vybavení
Napájecí zdroj
NI LabVIEW SignalExpress Tektronix
Edition LE – Plně interaktivní programové
Napájecí napětí – 100 až 240 V ±10 %.
Frekvence napájení –
prostředí pro měření, které je optimalizované pro
řadu osciloskopů 4000. Umožňuje okamžitě získávat,
generovat, analyzovat, porovnávat, importovat
a ukládat měřená data a signály pomocí intuitivního
drag-and-drop uživatelského rozhraní, které
nevyžaduje žádné programování. Poskytuje standardní
podporu řady 4000 pro pořizování, řízení, prohlížení
a export aktuálních dat. Plná verze (SIGEXPTE)
přidává další možnosti pro zpracování signálu,
pokročilou analýzu, smíšené signály, rozmítání,
testování mezí a uživatelem definované kroky.
Standardně je k dispozici ke každému přístroji
30denní zkušební verze.
OpenChoice® Desktop – Umožňuje rychlou
a snadnou komunikaci mezi počítačem s operačním
systémem Windows a osciloskopem řady 4000
prostřednictvím USB nebo LAN. Přenášejte a ukládejte
nastavení, průběhy, výsledky a kopie obrazovky.
IVI Driver – Poskytuje standardní programovací
rozhraní přístroje pro běžné aplikace, například
LabVIEW, LabWindows/CVI, Microsoft .NET a MATLAB.
47 až 66 Hz (90 až 264 V),
360 až 440 Hz (100 až 132 V).
Příkon – maximálně 250 W.
Parametry displeje
Provozní – 0 °C až +50 °C.
Skladovací – -20 °C až +60 °C.
Typ displeje – 264mm (10,4”) barevný displej TFT
z tekutých krystalů.
Rozlišení displeje – 1 024 vodorovných ×
768 svislých obrazových bodů (XGA).
Zobrazení průběhu – vektory, body, proměnný
dosvit, neomezený dosvit.
Souřadnicová síť – úplná, mřížka, nitkový kříž,
rámec, IRE a mV.
Formát – YT a souběžné zobrazení XY/YT.
Rychlost měření – až 50 000 průběhů/s.
Objednací informace
Rodina osciloskopů 4000
Modely DPO4000
Fyzické parametry
Rozměry
mm
palce
Výška
Šířka
Hloubka
229
439
137
9,0
17,3
5,4
Hmotnost
kg
lb
Čistá
Expediční
5
9,5
11
22
Montáž do panelu –
5U.
Mezera pro chlazení – vyžaduje se 51 mm na levé
a zadní straně přístroje.
Obecné parametry
Prostředí
Teplota
Vlhkost
Provozní –
vysoká teplota: 40 °C až 50 °C, 10 % až 60 %
relativní vlhkosti.
nízká teplota: 0 °C až 40 °C, 10 % až 90 %
relativní vlhkosti.
Skladovací –
vysoká teplota: 40 °C až 60 °C, 5 % až 60 %
relativní vlhkosti.
Vstupní a výstupní porty
nízká teplota: 0 °C až 40 °C, 5 % až 90 %
CompactFlash – přístup na čelním panelu (typ 1).
Hostitelský port USB2.0 (Full Speed) –
relativní vlhkosti.
podporuje velkokapacitní paměťová zařízení, tiskárny
a klávesnici. Dva porty jsou k dispozici na zadním
panelu a jeden na čelní straně.
Vysokorychlostní port USB 2.0 typu B – konektor
na zadní straně přístroje umožňuje řízení osciloskopu
prostřednictvím USBTMC nebo GPIB s TEK-USB-488.
Port LAN – konektor RJ-45, podporuje 10/100Base-T.
XGA video port – zásuvka DB-15, připojením
můžete zobrazit data osciloskopu na externím
monitoru nebo projektoru.
Pomocný vstup – konektor BNC na čelním
panelu. Vstupní impedance 1MΩ. Maximální vstupní
napětí 250 Vef se špičkami ±400 V.
Výstup pro kompenzaci sondy –
piny na čelním panelu,
amplituda 2,5 V,
frekvence 1 kHz.
Výstup spouštění – konektor BNC na zadním
panelu, poskytuje kladný impuls při spuštění
osciloskopu.
Zámek Kensington – bezpečnostní slot
na zadním panelu je připojen ke standardnímu
zámku Kensington.
Nadmořská výška
Provozní – 3 000 metrů.
Skladovací – 12 000 metrů.
Náhodné vibrace
Provozní – 0,31 Gef od 5 do 500 Hz, 10 minut
pro každou osu, 3 osy, celkem 30 minut.
Skladovací – 2,46 Gef od 5 do 500 Hz, 10 minut
pro každou osu, 3 osy, celkem 30 minut.
Normy
Elektromagnetická kompatibilita –
89/336/EEC.
Bezpečnost – UL61010-1, druhé vydání;
CSA61010-1 druhé vydání, EN61010-1:2001;
IEC 61010-1:2001.
DPO4034 – čtyřkanálový digitální dosvitový
osciloskop, šířka pásma: 350 MHz, rychlost
vzorkování: 2,5 GS/s, délka záznamu: 10 M bodů.
DPO4054 – čtyřkanálový digitální dosvitový
osciloskop, šířka pásma: 500 MHz, rychlost
vzorkování: 2,5 GS/s, délka záznamu: 10 M bodů.
DPO4104 – čtyřkanálový digitální dosvitový
osciloskop, šířka pásma: 1 GHz, rychlost vzorkování:
5 GS/s, délka záznamu: 10 M bodů.
Modely MSO4000
MSO4032 – 2+16 kanálový osciloskop pro
smíšené signály, šířka pásma: 350 MHz, rychlost
vzorkování: 2,5 GS/s, délka záznamu: 10 M bodů.
MSO4034 – 4+16 kanálový osciloskop pro
smíšené signály, šířka pásma: 350 MHz, rychlost
vzorkování: 2,5 GS/s, délka záznamu: 10 M bodů.
MSO4054 – 4+16 kanálový osciloskop pro
smíšené signály, šířka pásma: 500 MHz, rychlost
vzorkování: 2,5 GS/s, délka záznamu: 10 M bodů.
MSO4104 – 4+16 kanálový osciloskop pro
smíšené signály, šířka pásma: 1 GHz, rychlost
vzorkování: 5 GS/s, délka záznamu: 10 M bodů.
Všechny modely obsahují: pasivní sondu
1:10 P6139A s šířkou pásma 500 MHz
pro každý analogový kanál, přední kryt
(200-4908-00), paměťovou kartu CompactFlash
32 MB (156-9413-00), příručku uživatele
(071-2121-xx), CD s dokumentací (063-3903-00),
aplikace OpenChoice® Desktop a NI LabVIEW
SignalExpress™ Tektronix Edition LE, certifikát
o kalibraci dokumentující návaznost u národního
metrologického institutu a registraci systému kvality
ISO9001, napájecí kabel, pouzdro s příslušenstvím
(016-1967-00), tříletou záruku. Při objednání
upřesněte typ zástrčky a jazykovou verzi příručky.
Modely MSO rovněž zahrnují jednu 16kanálovou
logickou sondu P6516 a soupravu s příslušenstvím
logické sondy (020-2662-00).
Aplikační moduly
DPO4EMBD – modul spouštění a analýzy pro
embedded sériové sběrnice. Umožňuje spouštění
informacemi na úrovni paketu na sběrnicích I2C
a SPI, přináší také analytické nástroje, například
digitální zobrazení signálu, prohlížení sběrnic,
dekódování paketu, vyhledávací nástroje a tabulky
obsahující dekódované pakety s časovým údajem.
DPO4COMP – modul spouštění a analýzy pro
počítačové sériové sběrnice. Umožňuje spouštění
informacemi na úrovni paketu na sběrnicích RS-232/
422/485/UART, přináší také analytické nástroje,
například digitální zobrazení signálu, prohlížení sběrnic,
dekódování paketu, vyhledávací nástroje a tabulky
obsahující dekódované pakety s časovým údajem.
DPO4AUTO – modul spouštění a analýzy pro
automobilové sériové sběrnice. Umožňuje spouštění
informacemi na úrovni paketu na sběrnicích CAN
a LIN, přináší také analytické nástroje, například
digitální zobrazení signálu, prohlížení sběrnic,
dekódování paketu, vyhledávací nástroje a tabulky
obsahující dekódované pakety s časovým údajem.
DPO4000 a MSO4000 • www.tektronix.com/oscilloscopes
11
Digitální dosvitové osciloskopy DPO
Rodina osciloskopů Tektronix 4000 • řada DPO4000 • řada MSO4000
Kontaktní údaje společnosti Tektronix:
ASEAN / Australasie (65) 6356 3900
Balkán, Izrael, Jižní Afrika a další země ISE +41 52 675 3777
Belgie 07 81 60166
Brazílie a Jižní Amerika (11) 40669400
DPO4AUTOMAX – rozšířený modul spouštění
Doporučené sondy
a analýzy pro automobilové sériové sběrnice. Umožňuje
spouštění informacemi na úrovni paketu na sběrnicích
CAN, LIN a FlexRay, přináší také analytické nástroje,
například digitální zobrazení signálu, prohlížení sběrnic,
dekódování paketu, vyhledávací nástroje a tabulky
obsahující dekódované pakety s časovým údajem.
DPO4VID – modul spouštění signálem HDTV
a zákaznickým (nestardardním) videem.
TAP1500 – aktivní sonda TekVPI® do 1,5 GHz.
TAP1500X2 – balení dvou aktivních sond do
Volby přístroje
Volby zástrčky
A0 – Severní Amerika
A1 – univerzální Euro zástrčka
A2 – Spojené království
A3 – Austrálie
A5 – Švýcarsko
A6 – Japonsko
A10 – Čína
A11 – Indie
A99 – bez napájecího kabelu a AC adaptéru
Jazykové volby*1
L0 – anglická příručka
L1 – francouzská příručka
L2 – italská příručka
L3 – německá příručka
L4 – španělská příručka
L5 – japonská příručka
L6 – portugalská příručka
L7 – příručka ve zjednodušené čínštině
L8 – příručka v tradiční čínštině
L9 – korejská příručka
L10 – ruská příručka
L99 – bez příručky
Volby služeb*2
C3 – 3 roky kalibračních služeb
C5 – 5 roky kalibračních služeb
CA1 – poskytnutí jediné kalibrace v případě potřeby
nebo pokrytí stanoveného intervalu kalibrace, podle
toho, co nastane dříve.
D1 – Protokol o kalibraci s hodnotami
D3 – Protokol o kalibraci s hodnotami pro 3leté
kalibrační služby (s volbou C3)
D5 – Protokol o kalibraci s hodnotami pro 5leté
kalibrační služby (s volbou C5)
R5 – 5 let servisních služeb (včetně záruky)
Čínská lidová republika 86 (10) 6235 1230
Dánsko +45 80 88 1401
Finsko +41 52 675 3777
Francie +33 (0) 1 69 86 81 81
1 500 MHz, s jedním zakončením a rozhraním
TEKVPI. Certifikát zjistitelné kalibrační normě.
Hong Kong (852) 2585-6688
TDP0500 – diferenciální sonda do 500 MHz
Indie (91) 80-22275577
a 42 V, s rozhraním TekVPI.
Itálie +39 (02) 25086 1
TDP1000 – diferenciální sonda do 1 GHz a 42 V,
Japonsko 81 (3) 6714-3010
s rozhraním TekVPI.
Jižní Afrika +27 11 206 8360
TCP0030 – proudová sonda TekVPI DC – 120 MHz
Kanada 1 (800) 661-5625
do 30 A.
Korejská republika 82 (2) 6917-5000
TCP0150 – proudová sonda TekVPI DC – 20 MHz
Lucembursko +44 (0) 1344 392400
150 A.
Mexiko, Střední Amerika a Karibik 52 (55) 5424700
TCPA300/400*3 – proudové měřicí systémy.
Německo +49 (221) 94 77 400
P6246*3 – diferenciální sonda do 400 MHz.
P6247*3 – diferenciální sonda do 1,0 GHz.
Nizozemí 090 02 021797
P5205*3 – vysokonapěťová diferenciální sonda
Norsko 800 16098
do 1,3 kV a 100 MHz.
Polsko +41 52 675 3777
P5210*3 – vysokonapěťová diferenciální sonda
Portugalsko 80 08 12370
do 5,6 kV a 50 MHz.
Rakousko +41 52 675 3777
P5100 – vysokonapěťová pasivní sonda do 2,5 kV
Rusko a Společenství nezávislých států +7 (495) 7484900
s útlumem 100x.
*3
Spojené království a Irsko +44 (0) 1344 392400
ADA400A – diferenciální zesilovač s velkým
Střední Evropa a Řecko +41 52 675 3777
ziskem 100, 10, 1, 0,1.
Střední Východ, Asie a Severní Afrika +41 52 675 3777
NEX-HD2HEADER – odbočka s konektorem
Středovýchodní Evropa, Ukrajina a Baltské státy +41 52 675 3777
Mictor pro 0,1” zemnící piny.
Doporučené příslušenství
071-1844-XX – servisní příručka (pouze anglicky).
Aplikace SIGEXPTE – NI LabVIEW SignalExpress™
Tektronix Edition (plná verze).
FPGAView-xx – podpora MSO pro FPGA značky
Altera a Xilinx.
TPA-BNC – adaptér TekVPI na TekProbe BNC.
TEK-USB-488 – adaptér GPIB na USB.
TLAHRA s (2) 196-3476-01 – vysokoimpedanční
adaptér a vodiče pro sondu P6515 MSO.
119-6827-00 – čtečka paměťových karet
CompactFlash s připojením USB.
ACD4000 – měkká přepravní brašna.
HCTEK4321 – pevná přepravní brašna
(vyžaduje ACD4000).
RM4000 – souprava pro montáž do panelu.
AMT75*3 – adaptér 1 GHz, 75 Ω.
Záruka
Tříletá záruka se vztahuje na všechny součásti
a práci s výjimkou sond.
*1
Jazykové volby obsahují u vybraných jazyků i přeložené
popisky předního panelu.
*2
Na sondy a příslušenství se nevztahuje záruka osciloskopu
a nabídky služeb. Specifické podmínky záruky a kalibrace
najdete v datovém listu příslušného modelu sondy a příslušenství.
*3
Vyžaduje adaptér TekVPI™ na TekProbe™ BNC (TPA-BNC).
Španělsko (+34) 901 988 054
Švédsko 020 08 80371
Švýcarsko +41 52 675 3777
Taiwan 886 (2) 2722-9622
USA 1 (800) 426-2200
Pro ostatní oblasti kontaktujte společnost Tektronix, Inc.
na čísle: 1 (503) 627-7111
Aktualizováno 12. listopadu 2007
Další informace
Společnost Tektronix udržuje rozsáhlou a stále se rozšiřující kolekci
aplikačních zpráv, technických výkladů a dalších zdrojů, které pomáhají
technikům, kteří pracující na nejnovějších technologiích. Prosíme,
navštivte adresu www.tektronix.com.
Produkt je vyroben v závodě certifikovaném podle ISO.
Produkt odpovídá standardu IEEE 488.1-1987, RS-232-C a standardním
kódům a formátům společnosti Tektronix.
Copyright © 2008, Tektronix. Všechna práva vyhrazena. Produkty společnosti
Tektronix jsou chráněny patenty Spojených států a dalších zemí, a to těmi,
které jsou již vydány, i těmi, které čekají na schválení. Informace v této
publikaci ruší platnost všech předchozích publikovaných materiálů. Změna
technických údajů a ceny vyhrazena. TEKTRONIX a TEK jsou registrované
ochranné známky společnosti Tektronix, Inc. Všechny ostatní uvedené
obchodní názvy jsou pomocné značky, obchodní známky nebo registrované
ochranné známky příslušných společností.
04/08 DV/WOW
3GQ-20156-3

Podobné dokumenty

Ceník - naturehome.cz

Ceník - naturehome.cz Synchro, posuv a náklon sedáku a opěráku opěrák síťovina, Synchro, posuv a náklon sedáku a opěráku opěrák čalouněný, opěrka hlavy, Synchro, posuv a náklon sedáku a opěráku opěrák síťovina, opěrka h...

Více

Ing. Marek Šmíd - Curriculum Vitae

Ing. Marek Šmíd - Curriculum Vitae MapServer, OpenStreetMap data. Semantic web Web Ontology Language (OWL), Protégé, RDF, Linked Data. Computing Mathworks Matlab. Markupova 2582/7 – 193 00 Praha 9 – Czech Republic ¬ +420 605 471 052...

Více

digitální osciloskop tektronix tds 1001b

digitální osciloskop tektronix tds 1001b Šířka pásma 40 MHz Rychlost vzorkování 1 GS/s Počet kanálů 2 Černobílý LCD displej Automat. nastavení pomocí funkce Autotest Kontextově citlivý help Dvojí časová základna Pokročilé možnosti spouště...

Více

Osciloskopy a jejich použití v průmyslových měřeních (EP)

Osciloskopy a jejich použití v průmyslových měřeních (EP) naměřené hodnoty, které jsou následně zobrazeny na LC displeji přístroje nebo u USB osciloskopů na monitoru počítače. Podle funkcí vnitřních elektronických obvodů, lze rozdělit osciloskopy na zákla...

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 2. Navíc je zde popsaný produkt podrobován neustálému vylepšování ze strany společnosti XZENT, takže popis zacházení s produktem ze strany uživatele, jakož i grafický obsah uživatelského rozhraní, ...

Více

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních naměřené hodnoty, které jsou následně zobrazeny na LC displeji přístroje nebo u USB osciloskopů na monitoru počítače. Podle funkcí vnitřních elektronických obvodů, lze rozdělit osciloskopy na zákla...

Více

bluetooth

bluetooth sluchátek dvakrát každých 5 sekund. Poznámka: Pokud párování selhalo, vypněte sluchátka a zkuste proces párování znovu. Je-li párování úspěšné, sluchátka a mobilní telefon své nastavení uloží a neb...

Více

Digitální osciloskop

Digitální osciloskop číslicové zpracování výsledků – spektrální analýza vytvoření pracovišť pro automatizované měření- často se opakující měření- např. výstupní kontrola výrobků. Paměťový osciloskop slouží k zobrazení ...

Více