Bezdrátová spona Cochlear™ Wireless Phone Clip

Transkript

Bezdrátová spona Cochlear™ Wireless Phone Clip
Bezdrátová spona Cochlear™ Wireless Phone Clip
Stručná příručka pro uživatele řady CP900
Funkce bezdrátové spony Cochlear Wireless Phone Clip
Využijte volání hands-free přímo do zvukového procesoru
řady CP900.
Poslouchejte navigační systém s technologií Bluetooth®.
Streamujte hudbu ze zařízení s technologií Bluetooth.
Spona Phone Clip lze snadno připnout k oblečení. Vestavěný
mikrofon snímá a přenáší váš hlas, i když je telefon několik
metrů daleko.
Seznámení s přístrojem
Vstup
mikrofonu
Začínáme
Tlačítko přijetí/
ukončení
telefonního hovoru
Vypínač
ZAPNUTO
10–30 cm mezi ústy
a sponou Phone Clip
Ovládání
hlasitosti
(Nepoužito)
Nabíjení baterie
Připojte jeden konec dodávaného nabíjecího kabelu micro-USB
do spony Phone Clip a druhý konec do počítače nebo do zásuvky
pomocí dodávaného adaptéru.
Jakmile červený indikátor LED na horní části spony Phone Clip
začne svítit zeleně a každé 2 sekundy blikne červeně, nabíjení
je dokončeno.
Před použitím nabíjejte sponu Phone Clip nejméně 3 hodiny,
přestože světelný indikátor signalizuje plné nabití. Baterii
nelze přebít.
Poznámka: Při plném nabití umožňuje spona Phone Clip 6 hodin
hovoru nebo 80 hodin provozu v pohotovostním režimu.
Konektor mikro-USB
pro nabíjení
Bezdrátová spona Cochlear™ Wireless Phone Clip
Stručná příručka pro uživatele řady CP900
Párování se zvukovým procesorem řady CP900
A Vypněte zvukový procesor řady CP900.
Vyjměte zvukový
procesor z ucha.
B Zapněte sponu Phone Clip a sejměte stříbrný kryt.
Zapněte
Na dvě sekundy
stiskněte dolní tlačítko.
Sejměte kryt
C Pomocí hrotu kuličkového pera nebo pomocí podobného předmětu
na sponě Phone Clip jednou stiskněte bílé tlačítko párování.
E Když je režim párování aktivní, zapněte zvukový procesor.
Stiskněte dolní tlačítko.
Pokud modrý světelný indikátor bliká,
párování proběhlo úspěšně.
D Indikátor LED začne každé 2 sekundy žlutě blikat a spona Phone
Clip přejde na 20 sekund do režimu párování.
Bezdrátová spona Cochlear™ Wireless Phone Clip
Stručná příručka pro uživatele řady CP900
Párování s mobilním telefonem
A Zapněte sponu Phone Clip a sejměte stříbrný kryt.
A
B Zkontrolujte, zda je na mobilním telefonu zapnutá funkce Bluetooth.
Pokyny najdete v uživatelské příručce telefonu.
Stisknutím modrého tlačítka párování Bluetooth na sponě Phone Clip
se na 2 minuty aktivuje režim párování.
B
Zapněte
Sejměte kryt
C V průběhu párování bude indikátor LED svítit modře.
D Na mobilním telefonu vyhledejte nová zařízení Bluetooth a
ze seznamu vyberte „naslouchadlo“.
E Když vás mobilní telefon požádá o heslo, zadejte „0000“ (čtyři nuly).
C
F Spona Phone Clip je nyní spárována s mobilním telefonem.
Pokud se vás mobilní telefon zeptá, která služba Bluetooth má být
povolena, vyberte „Sluchátka“.
Světelné indikátory (LED) na sponě
Phone Clip
Připojení k mobilnímu telefonu
Indikátor LED v horní části spony Phone Clip slouží jako víceúčelové
uživatelské rozhraní, které nabízí informace o stavu zařízení.
Chcete-li se sponou Phone Clip přijímat hovory či volat mobilním
telefonem, musí na něm být zapnuta funkce Bluetooth®. Po úspěšném
spárování mobilního telefonu se sponou Phone Clip vás telefon může
požádat o potvrzení, zda chcete ke sponě Phone Clip připojit.
Blikání
Význam
Baterie je téměř vybitá (žlutá)
Chcete-li se připojit ručně, najděte v nabídce Bluetooth ® telefonu
seznam „Spárovaná zařízení“. V tomto seznamu zvýrazněte možnost
„naslouchadlo“ a vyberte „Připojit“.
Nabíjení (červená)
Nyní je spona Phone Clip připravena k použití.
Plně nabito – stále připojeno k nabíječce (červená/zelená)
Na některých telefonech můžete také povolit „Automatické
připojování“. Pokyny najdete v uživatelské příručce mobilního
telefonu.
Normální provoz (zelená)
Připraveno pro párování se zvukovým procesorem (žlutá)
Připraveno pro párování se zařízením Bluetooth (modrá)
Volání přes Bluetooth je aktivní (modrá)
Tip! Ve většině případů bude úspěšné připojení potvrzeno symbolem
sluchátek na hlavní obrazovce mobilního telefonu.
Bezdrátová spona Cochlear™ Wireless Phone Clip
Stručná příručka pro uživatele řady CP900
Použití spony Phone Clip
Volání pomocí tlačítka přijetí/ukončení telefonního hovoru
Příchozí hovory:
Chcete-li hovor přijmout, stiskněte
jednou.
Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte
dvakrát.
Během hovoru:
Chcete-li hovor z telefonu přesměrovat
do spony Phone Clip, stiskněte jednou.
Chcete-li hovor přidržet, stiskněte
a držte 2 sekundy.
Chcete-li volat:
Chcete-li znovu vytočit poslední volané
číslo, stiskněte dvakrát.
Chcete-li aktivovat hlasové vytáčení,
stiskněte a držte 2 sekundy.
Streamování hudby z telefonu
Prostřednictvím spony Phone Clip můžete streamovat hudbu z mobilního
telefonu nebo počítače.
Pomocí technologie Bluetooth připojte zařízení ke sponě
Phone Clip.
Na zařízení spusťte přehrávání hudby.
Nyní posloucháte zvuk
streamovaný ze zařízení.
Chcete-li streamování
ukončit, ukončete přehrávání
hudby na zařízení.
Tip! Hlasitost můžete upravit ovládáním
hlasitosti na sponě Phone Clip.
Podpora
Podrobné informace týkající se bezdrátové spony Cochlear Wireless Phone Clip najdete v přibalené uživatelské příručce a v uživatelské příručce
bezdrátového příslušenství.
Podrobné informace týkající se zvukového procesoru Cochlear řady CP900 najdete v jeho uživatelské příručce.
Další podporu a videa najdete na webových stránkách společnosti Cochlear: www.cochlear.com
Cochlear Wireless Accessories:
Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460
Nucleus 6 System:
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Regional Offices:
Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025
Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770
株式会社日本コクレア
(Nihon Cochlear Co Ltd)
〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245
www.cochlear.com
ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clinicnet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible
Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus čínskými znaky, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, eliptické logo a Whisper jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Cochlear
Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix a WindShield jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Cochlear Bone Anchored
Solutions AB. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG. © Cochlear Limited 2014
544016 ISS1
Czech translation of 532744 ISS2 JUN14

Podobné dokumenty

Bezdrátový mikrofon Cochlear™ Wireless Mini Microphone

Bezdrátový mikrofon Cochlear™ Wireless Mini Microphone Cochlear Wireless Accessories: Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460 Nucleus 6 System: Cochlear Ltd (ABN...

Více

Příslušenství Nucleus® Dodatek

Příslušenství Nucleus® Dodatek ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Clinicnet, Cochlear, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, ...

Více

Manuál ke stažení ESCORT MAX

Manuál ke stažení ESCORT MAX Smazání všech DEFFENDER dat. Stiskněte SEN pro potvrzení Smazání všech bodů a databáze. Stiskněte SEN pro potvrzení

Více

1 Uživatelský návod

1 Uživatelský návod Na obrázku vidíte, že detektor detekuje 3 radarové signály. Ka pásmo se silou signálu odpovídají dvěma čárkám, K pásmo se stejnou sílou signálu a X pásmo se sílou signálu odpovídající čtyř čárkám. ...

Více

značky`s`provizí`5% značky`s`provizí`6% značky`s`provizí`7

značky`s`provizí`5% značky`s`provizí`6% značky`s`provizí`7 Miguel'J.'Almeria Mono Monster Morley MS Nord Norman Novation Oasis Odyssey Ohana Orx Oscar'Schmidt Palatino Panton Perris'Leathers Physis Planet'Waves Pro'Co Pro'Natura Prohands Razzor Recording'K...

Více