Viesmann

Transkript

Viesmann
Viesmann
VITOLIGNO 300-H
Topný kotel na dřevní peletky a štěpky
50 až 101 kW
List technických údajů
Obj. č. a ceny: viz ceník
VITOLIGNO 300-H
Kotel pro automatické plnění
dřevními peletkami a štěpkami
5680 833 CZ
5/2015
typ VH3
Popis výrobku
Kotel Vitoligno 300-H byl vyvinut pro automatické spalování všech
suchých až vlhkých paliv ze dřeva, tzn. dřevní štěpky do max. M30/
P31S a dřevní peletky. Kotel Vitoligno 300-H se vyznačuje kompaktními rozměry, maximálními účinnostmi a perfektním spalování ve
všech stupních zatížení. Topný kotel je přezkoušen a schválen podle
ČSN EN 303-5 (topný kotel na pevná paliva) a zařazen do třídy kotle
5. Označení značkou CE podle evropské směrnice strojích zařízeních se stálou kontrolou kvality ze strany TÜV.
Popis výrobku Vitoligno 300-H, 50 až 60 kW
Funkce
Zásuvný šnek přivádí na zadní straně palivo do spalovací komory. U
zásuvu se nachází teplotní čidlo zpětného vzplanutí a tepelný zhášecí ventil. Nad šnekem se nachází dávkovací nádoba se světelnou
závorou pro stanovení úrovně ochranné vrstvy paliva.
Palivo je automaticky zapalováno elektrickým horkovzdušným ventilátorem. Odplyňování paliva probíhá na dvojitém otočném lamelovém roštu, který je pohybován pomocí elektromotoru s plochým převodem. Čištění roštu probíhá otočným pohybem (otáčení 360°), díky
čemuž popel roštu padá do níže umístěného odpopelovacího šneku
a je vynášen do zásobníku na popel (automatické odpopelování spalovací komory). Spalovací komora je vyložena prvky z karbidu křemíku, které jsou odolné vysokým teplotám a opláštěna vysoce žáruvzdornou tepelnou izolací.
Topné plyny vznikající v kotli jsou vedeny kanálem plamene do
sekundární spalovací komory. V tomto kanále jsou topné plyny v
důsledku zúžení průměru výborně smíchány se sekundárním vzduchem. Díky tomu je zaručena dlouhá doba vyhořívání a kompletní
spalování.
Ve svisle umístěném trubkovém výměníku tepla dochází k přenosu
tepelné energie topných plynů kotlové vodě. Trubkový výměník tepla
je automaticky a pravidelně čištěn virbulátory. Současně virbulátory
optimalizují účinnost topného kotle. Popel ve výměníku tepla je
pomocí odpopelovacího šneku rovněž přepravován do zásobníku na
popel (automatické odpopelování výměníku tepla). To umožňuje
dlouhé intervaly čištění a trvale dobrý přenos tepla.
Topný kotel je zcela izolovaný a obložený. Za účelem údržby je nad
topným kotlem potřebný odstup od stropu k demontáží virbulátorů.
Integrovaná regulace celého zařízení
Regulace je integrovaná do topného kotle a je připravena k zapojení
propojením s čidly a pohony. To umožňuje jednoduchou obsluhu a
rychlou instalaci. Obsažena je modulovaná regulace výkonu 30 –
100 % jmenovitého tepelného výkonu a také regulace spalování
pomocí čidla teploty spalin (AGS), lambda sondy a plně automatických vzduchových klapek sekundárního a primárního vzduchu.
Na desku s plošnými spoji, která je integrovaná do topného kotle, je
možné připojení 3 topných okruhů se směšovačem, 2 topných
okruhů se směšovačem a ohřevem pitné vody nebo jednoho topného okruhu se směšovačem, solárního okruhu a ohřevu pitné vody
přímo na topný kotel.
■ Inteligentní správa akumulačního zásobníku s volitelně 3 nebo 5
teplotními čidly zásobníku
■ Regulace rozvodu tepla
■ Uvolnění přídavného zdroje tepla
A Dvojitý otočný lamelový rošt
B Spalovací komora se stupňovaným spalováním odolná vysokým
teplotám
C Vertikální výměník tepla s virbulátory
D Plně automatické čištění výměníku tepla
E Přípojka přívodní a vratné větve
F Výstup spalin směrem nahoru
G Plně automatické odpopelování spalovací komory a výměníku
tepla
H Zásobník na popel
■ Vysoká účinnost (až 94,7 %) a nízké emise ve výkonovém režimu
díky regulovanému přívodu primárního a sekundárního vzduchu
■ Vertikální dvoutahový výměník tepla a modulovaná regulace
výkonu 30 – 100 %
■ Automatické zapalovací zařízení
■ Kompaktní topný kotel s variabilními systémy na odběr paliva
■ Jednoduchá údržba prostřednictvím plně automatického odpopelování
2
Viesmann
■ Moderní bezpečnostní zařízení umožňují bezpečný a spolehlivý
provoz
■ Instalace nenáročná na místo díky instalaci jedné strany ke stěně
(pravá strana)
■ Integrované, regulované zvýšení teploty vody vratné větve
VITOLIGNO 300-H
5680 833 CZ
Přednosti
Popis výrobku Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW
Funkce
Zásuvný šnek přivádí na straně palivo do spalovací komory. U
zásuvu se nachází teplotní čidlo zpětného vzplanutí a tepelný zhášecí ventil. Nad šnekem se nachází dávkovací nádoba se světelnou
závorou pro stanovení úrovně ochranné vrstvy paliva.
Palivo je automaticky zapalováno elektrickým horkovzdušným ventilátorem. Odplyňování paliva probíhá na posuvném roštu, který je
pohybován pomocí elektromotoru s plochým převodem. Čištění
roštu probíhá postranním pohybem, díky čemuž popel roštu padá do
níže umístěného odpopelovacího šneku a je vynášen do zásobníku
na popel (automatické odpopelování spalovací komory). Část žároviště zůstane na posuvném roštu, aby bylo nově dodané palivo rychle
a účinně zapáleno. Spalovací komora je vyložena prvky z karbidu
křemíku, které jsou odolné vysokým teplotám a opláštěna vysoce
žáruvzdornou tepelnou izolací.
Topné plyny vznikající v kotli jsou vedeny kanálem plamene do
sekundární spalovací komory. V tomto kanále jsou topné plyny v
důsledku zúžení průměru výborně smíchány se sekundárním vzduchem. Díky tomu je zaručena dlouhá doba vyhořívání a kompletní
spalování.
Ve svisle umístěném trubkovém výměníku tepla dochází k přenosu
tepelné energie topných plynů kotlové vodě. Trubkový výměník tepla
je automaticky a pravidelně čištěn virbulátory. Současně virbulátory
optimalizují účinnost topného kotle. Popel ve výměníku tepla je
pomocí odpopelovacího šneku rovněž přepravován do zásobníku na
popel (automatické odpopelování výměníku tepla). To umožňuje
dlouhé intervaly čištění a trvale dobrý přenos tepla.
Topný kotel je zcela izolovaný a obložený. Za účelem údržby je nad
topným kotlem potřebný odstup od stropu k demontáží virbulátorů.
Integrovaná regulace celého zařízení
Regulace je integrovaná do topného kotle a je připravena k zapojení
propojením s čidly a pohony. To umožňuje jednoduchou obsluhu a
rychlou instalaci. Obsažena je modulovaná regulace výkonu 30 –
100 % jmenovitého tepelného výkonu a také regulace spalování
pomocí čidla teploty spalin (AGS), lambda sondy a plně automatických vzduchových klapek sekundárního a primárního vzduchu.
Na desku s plošnými spoji, která je integrovaná do topného kotle, je
možné připojení 3 topných okruhů se směšovačem, 2 topných
okruhů se směšovačem a ohřevem pitné vody nebo jednoho topného okruhu se směšovačem, solárního okruhu a ohřevu pitné vody
přímo na topný kotel.
■ Inteligentní správa akumulačního zásobníku s volitelně 3 nebo 5
teplotními čidly zásobníku
■ Regulace rozvodu tepla
■ Uvolnění přídavného zdroje tepla
Posuvný rošt
Vertikální výměník tepla s virbulátory
Plně automatické čištění výměníku tepla
Výstup spalin směrem nahoru
Spalovací komora se stupňovaným spalováním odolná vysokým
teplotám
F Zásuv pomocí progresivního šneku
G Plně automatické odpopelování spalovací komory a výměníku
tepla
H Zásobník na popel
A
B
C
D
E
Přednosti
■ Kompaktní topný kotel s variabilními systémy na odběr paliva
■ Jednoduchá údržba prostřednictvím plně automatického odpopelování
■ Moderní bezpečnostní zařízení umožňují bezpečný a spolehlivý
provoz
5680 833 CZ
■ Vysoká účinnost (až 94,9 %) a nízké emise ve výkonovém režimu
díky regulovanému přívodu primárního a sekundárního vzduchu
■ Vertikální dvoutahový výměník tepla a modulovaná regulace
výkonu 30 – 100 %
■ Automatické zapalovací zařízení
VITOLIGNO 300-H
Viesmann
3
Technické údaje
Technické údaje Vitoligno 300-H
Jmenovitý tepelný výkon
Výkonové parametry
Jmenovitý tepelný výkon při standardním palivu M30
Minimální tepelný výkon Qmin
Topné technické údaje
Povolená teplota vypnutí bezpečnostního termostatu
Min. teplota vratné větve
Obsah zásobníku na popel
Objem vody topného kotle
Odpory topného kotle na straně vody
Odpor na straně vody (rozdíl. 10 K)
Odpor na straně vody (rozdíl. 15 K)
Odpor na straně vody (rozdíl. 20 K)
Zbytková dopravní výška
Průtok vody
Průtok (rozdíl 10 K)
Průtok (rozdíl 15 K)
Průtok (rozdíl 20 K)
Přípustný provozní tlak
Zkušební tlak
Maximální provozní tlak
Topná plocha
Označení značkou CE
Třída kotle podle ČSN EN 303-5
Rozměry kotle
Celková délka (se zásobníkem na popel)
Celková šířka (bez světelné závory)
Celková šířka (se zásuvným šnekem)
Celková výška
Horní hrana kouřovodu
Minimální přepravní rozměry topného kotle
– Délka
kW
50
60
80
99
101
kW
kW
50
15
60
18
80
24
99
30
101
30
°C
°C
l
l
95
65
45
210
95
65
45
210
95
65
45
240
95
65
45
240
95
65
45
240
Pa
Pa
Pa
m
–
–
–
2,92
–
–
–
2,11
4000
1950
1020
–
7660
2940
1630
–
7660
2940
1630
–
m³/h
m³/h
m³/h
4,31
2,87
2,15
5,17
3,44
2,58
6,89
4,59
3,44
8,61
5,70
4,30
8,61
5,70
4,30
bar
MPa
bar
MPa
m2
4,5
0,45
3
0,3
4,6
CE
5
4,5
0,45
3
0,3
4,6
CE
5
4,5
0,45
3
0,3
7,55
CE
5
4,5
0,45
3
0,3
7,55
CE
5
4,5
0,45
3
0,3
7,55
CE
5
mm
mm
mm
mm
mm
2044
1134
1134
1870
1565
2044
1134
1134
1870
1565
1721
865
1765
1856
1786
1721
865
1765
1856
1786
1721
865
1765
1856
1786
1696
795*1
795*1
1696
1696
mm
1145*1
1145*1
930
930
930
– Výška
mm
1654*1
1654*1
1856
1856
1856
Minimální výška místnosti
Obsah/objem zásobníku peletek
mm
l
kg
2100
–
–
2100
–
–
2300
175
115
2300
175
115
2300
175
115
kg
kg
kg
890
77
110
890
77
110
1240
128
105
1240
128
105
1240
128
105
kg
kg
1077
1287
1077
1287
1473
1713
1473
1713
1473
1713
W
W
W
W
W
W
W
W
W
1400
25
100
380
100
14
14
234
122
1400
25
100
380
100
14
14
259
122
1400
30
120
370
120
50
85
470
400
1400
30
120
370
120
50
85
470
400
1400
30
120
370
120
50
85
470
400
m3/h
R1½
G¾
Rp ½
R½
Rp ½
1,1
R1½
G¾
Rp ½
R½
Rp ½
1,1
R2
R½
Rp ½
R½
Rp ½
1,1
R2
R½
Rp ½
R½
Rp ½
1,1
R2
R½
Rp ½
R½
Rp ½
1,1
Montážní hmotnosti
Základní kotel
Tepelná izolace
Zásuv
Celkové hmotnosti
Celková hmotnost bez vody
Celková hmotnost s vodou
Elektrický příkon
– Zapalování
– Odpopelování
– Spalinový ventilátor
– Zásuv
– Spalinový ventilátor
– Pohon roštu
– Čištění výměníku tepla
– Elektrický příkon topného kotle při QN
– Elektrický příkon topného kotle při Qmin
Přípojky topného kotle
Přívodní a vratná větev kotle
Přípojka hasicí vody
Vypouštěcí kohout kotle
Bezpečnostní výměník tepla (2 přípojky)
Jímka pro termostatický pojistný ventil (TS)
Min. průtočné množství termického pojistného ventilu (TS), při tlaku 2 bar
( 0,2 MPa) a teplotě přívodní větve 15 až 20 °C
*1
4
5680 833 CZ
mm
– Šířka
Přepravní rozměry jsou dosaženy po demontáži součástek
Viesmann
VITOLIGNO 300-H
Technické údaje (pokračování)
Jmenovitý tepelný výkon
Spaliny
Střední teplota (brutto)*2
Střední teplota spalin při QN
Střední teplota spalin při Qmin
Hmotnostní tok
QN, M5, O2 6 %
QN, M30, O2 8 %
Objemový tok
QN, M5, O2 6 %
QN, M30, O2 8 %
Spalinové hrdlo
Potřebný tah
– Při jmenovitém tepelném výkonu
– Při dílčím výkonu
Max. přípustný tah
5680 833 CZ
Účinnost
– Při plném výkonu
– Při dílčím výkonu
*2
kW
50
60
80
99
101
°C
°C
140
80
150
80
130
80
160
90
160
90
g/s
g/s
28
36
34
43
45
56
56
71
56
71
m3/s
m3/s
7m
m
0,03
0,04
150
0,04
0,05
150
0,05
0,06
200
0,06
0,08
200
0,06
0,08
200
mbar
Pa
mbar
Pa
mbar
Pa
0,05
5
0,03
3
0,15
15
0,05
5
0,03
3
0,15
15
0,05
5
0,03
3
0,15
15
0,05
5
0,03
3
0,15
15
0,05
5
0,03
3
0,15
15
%
%
≤ 94,7
≤ 92,0
≤ 94,7
≤ 92,0
≤ 94,9
≤ 92,7
≤ 94,2
≤ 92,7
≤ 94,2
≤ 92,7
Naměřená teplota spalin jako střední hrubá hodnota obdobně jako ČSN EN 304 při teplotě spalovacího vzduchu 20 °C .
VITOLIGNO 300-H
Viesmann
5
Rozměry Vitoligno 300-H, 50 až 60 kW
e
a
Čelní pohled Vitoligno 300-H, 50 až 60 kW
c
b
d
kW
50
60
mm
mm
mm
mm
mm
1870
30
1065
1135
1655
1870
30
1065
1135
1655
5680 833 CZ
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Rozměry
a
b
c
d
e
6
Viesmann
VITOLIGNO 300-H
Rozměry Vitoligno 300-H, 50 až 60 kW (pokračování)
Pohled zezadu Vitoligno 300-H, 50 až 60 kW, varianta s uzavíracím šoupátkem
h
k
d
e
f
g
a
l
c
5680 833 CZ
b
A Vratná větev topného kotle
B Přívodní větev topného kotle
C Přívodní větev bezpečnostního výměníku tepla
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Rozměry
a
b
c
d
e
f
g
h
k
l
VITOLIGNO 300-H
D Vratná větev bezpečnostního výměníku tepla
E Vypouštění
kW
50
60
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
1870
1135
30
905
1350
1455
1655
952
656
427
1870
1135
30
905
1350
1455
1655
952
656
427
Viesmann
7
Rozměry Vitoligno 300-H, 50 až 60 kW (pokračování)
Pohled ze strany Vitoligno 300-H, 50 až 60 kW, varianta s uzavíracím šoupátkem
d
c
b
p
a
e
g
h
k
l
m
f
n
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Rozměry
a
b
c
d
e
f
g
h
k
l
m
n
o
p
8
Viesmann
kW
50
60
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
1870
905
760
520
□ 150
885
780
926
475
451
685
1160
2045
1655
1870
905
760
520
□ 150
885
780
926
475
451
685
1160
2045
1655
VITOLIGNO 300-H
5680 833 CZ
o
Rozměry Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW
f
g
d
c
e
b
a
Čelní pohled Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW, varianta s uzavíracím šoupátkem
h
k
l
m
kW
80
99
101
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
1912
1856
506
470
735
590
364
865
1579
1765
1883
1912
1856
506
470
735
590
364
865
1579
1765
1883
1912
1856
506
470
735
590
364
865
1579
1765
1883
5680 833 CZ
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Rozměry
a
b
c
d
e
f
g
h
k
l
m
VITOLIGNO 300-H
Viesmann
9
Rozměry Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW (pokračování)
e
d
c
f
b
a
Čelní pohled Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW, varianta s dávkovacím zařízením s hradítkem
g
h
k
l
kW
80
99
101
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
1912
1856
506
470
364
708
865
1579
1765
1883
1912
1856
506
470
364
708
865
1579
1765
1883
1912
1856
506
470
364
708
865
1579
1765
1883
5680 833 CZ
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Rozměry
a
b
c
d
e
f
g
h
k
l
10
Viesmann
VITOLIGNO 300-H
Rozměry Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW (pokračování)
Pohled zezadu Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW, varianta s dávkovacím zařízením s hradítkem
d
e
f
g
A
B
C
h
a
k
b
m
l
c
D
n
C Vratná větev bezpečnostního výměníku tepla
D Vratná větev topného kotle
kW
80
99
101
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
□ 180
80
□ 70
848
677
403
187
1780
1786
1662
1076
74
□ 180
80
□ 70
848
677
403
187
1780
1786
1662
1076
74
□ 180
80
□ 70
848
677
403
187
1780
1786
1662
1076
74
5680 833 CZ
A Přívodní větev bezpečnostního výměníku tepla
B Přívodní větev topného kotle
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Rozměry
a
b
c
d
e
f
g
h
k
l
m
n
VITOLIGNO 300-H
Viesmann
11
Rozměry Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW (pokračování)
b
Pohled ze strany Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW, varianta s dávkovacím zařízením s hradítkem
c
d
a
e
g
kW
80
99
101
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
90
1065
596
1662
460
1473
248
90
1065
596
1662
460
1473
248
90
1065
596
1662
460
1473
248
5680 833 CZ
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Rozměry
a
b
c
d
e
f
g
f
12
Viesmann
VITOLIGNO 300-H
Rozměry Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW (pokračování)
Pohled ze strany Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW,
c
b
a
d
kW
80
99
101
mm
mm
mm
mm
52
1044
1656
487
52
1044
1656
487
52
1044
1656
487
5680 833 CZ
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Rozměry
a
b
c
d
VITOLIGNO 300-H
Viesmann
13
Rozměry Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW (pokračování)
Čelní pohled Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW, varianta se zásobníkem peletek
c
b
a
d
kW
80
99
101
mm
mm
mm
mm
7 800
87
1856
1926
7 800
87
1856
1926
7 800
87
1856
1926
5680 833 CZ
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Rozměry
a
b
c
d
14
Viesmann
VITOLIGNO 300-H
Rozměry Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW (pokračování)
Pohled ze strany Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW, varianta se zásobníkem peletek
a
d
c
b
kW
80
99
101
mm
mm
mm
mm
800
1721
839
249
800
1721
839
249
800
1721
839
249
5680 833 CZ
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Rozměry
a
b
c
d
VITOLIGNO 300-H
Viesmann
15
Minimální vzdálenosti
■ Minimální výška místnosti, 50 až 60 kW: 2100 mm
■ Minimální výška místnosti, 80 až 101 kW: 2300 mm
■ Je nezbytně nutné dodržet uvedené vzdálenosti od stěn pro montáž a údržbářské práce.
■ Prostor nad topným kotlem musí zůstat volný pro práce technické
údržby.
b
Vzdálenosti od stěn Vitoligno 300-H, 50 až 60 kW
A
c
d
a
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Vzdálenosti od stěn
a
b
c
d
16
Viesmann
kW
50
60
mm
mm
mm
mm
700
400
100
800
700
400
100
800
VITOLIGNO 300-H
5680 833 CZ
Upozornění
Plocha A za topným kotlem musí zůstat volná pro montáž a
údržbu.
Minimální vzdálenosti (pokračování)
Vzdálenosti od stěn Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW
b
Vzdálenosti od stěn Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW, bez zásobníku peletek
c
a
e
d
kW
80
99
101
mm
mm
mm
mm
mm
400
600
1400
400
1400
400
600
1400
400
1400
400
600
1400
400
1400
5680 833 CZ
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Vzdálenosti od stěn
a
b
c
d
e
VITOLIGNO 300-H
Viesmann
17
Minimální vzdálenosti (pokračování)
b
Vzdálenosti od stěn Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW, se zásobníkem peletek
a
d
c
kW
80
99
101
mm
mm
mm
mm
400
600
400
1400
400
600
400
1400
400
600
400
1400
5680 833 CZ
Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný výkon
Vzdálenosti od stěn
a
b
c
d
18
Viesmann
VITOLIGNO 300-H
5680 833 CZ
VITOLIGNO 300-H
Viesmann
19
Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.com
20
Viesmann
VITOLIGNO 300-H
5680 833 CZ
Technické změny vyhrazeny!

Podobné dokumenty

viesmann - Atria.sk

viesmann - Atria.sk 6 bar PN 16 DN 8 bar PN 16 DN 10 bar PN 16 DN 13 bar PN 40 DN 13 bar PN 25 DN 16 bar PN 40 DN 16 bar PN 25 DN 18 bar PN 40 DN 18 bar PN 25 DN 20 bar PN 40 DN 22 bar PN 40 DN 25 bar PN 40 DN pro pří...

Více

Vytápění dřevem

Vytápění dřevem Vitoligno 300-C nebo kdekoliv v místnosti. Plný zásobník o objemu 260 kg vystačí až na deset dní. Inteligentní regulace Ecotronic Ekvitermně řízená digitální regulace Ecotronic umožňuje snadnou obs...

Více

6x6 UDS

6x6 UDS Na přání: s klimatizací, příp. nezávislým vytápěním, spací kabina nebo 3. sedadlo.

Více

Plánovací podklady - Guntamatic

Plánovací podklady - Guntamatic sledování průběhu spalování pomocí sondy lambda

Více

prospektu

prospektu nádrží, 8 boilerů a až 18 topných okruhů. Technologie společnosti Fröling je otevřená dalším vstupům, jako jsou solární kolektory pro optimální návratnost investic.

Více