contesse easy lock 4.0

Transkript

contesse easy lock 4.0
 CONTESSE EASY LOCK 4.0 Návod na instalaci a údržbu luxusních vinylových dílců Před začátkem instalace čtěte prosím pozorně všechny tyto instrukce! Nesprávný postup pokládky způsobí ztrátu záruky. Před vlastní pokládkou musíte ponechat Contesse po dobu 48 hodin v horizontální poloze v místnosti, kde je teplota v rozmezí 18 ‐ 29°C. Teplotu kontrolujte. V průběhu aklimatizace nerozdělávejte jednotlivé balíky s materiálem! Stálou teplotu udržujte během celé pokládky. Před položením zkontrolujte jednotlivé lamely, zda nevykazují vady jako např. různý lesk nebo jiný odstín barvy. Zkontrolujte zároveň podklad, zda je řádně očištěn a bez nerovností. Ujistěte se, že balíky, ze kterých budete brát jednotlivé lamely, jsou z jedné výrobní šarže. Doporučujeme ctít vždy stejnou výrobní šarži na celou místnost. Jestliže nelze odstranit stávající obvodové lišty, tak mohou zůstat na místě. Obvodová lišta má zajistit skrytí dilatační mezery. Doporučené nářadí, materiál a doplňky 1. Smeták a vysavač 2. 3 – 5 mm dilatační pásky ( možno použít rozřezanou lamelu ) 3. Metr 4. Tužka 5. Pravítko 6. Nůž Vhodné typy mezipodložek a příprava podlahy V případě zájmu o instalaci podložky instalujte podložku GREENFOIL od společnosti Contesse. Podklad nebo mezipodložka musí být suchá, čistá a kompaktní. Zbytky strženého koberce nebo zbytky lepidla musí být úplně odstraněny, aby byl podklad čistý, pevný a hladký. Před instalací nesmí být podlaha mokrá ani vlhká. Jakákoliv vlhkost musí být prvotně odstraněna nebo jinak ošetřena. Maximální tolerance zbytkové vlhkosti v podkladu je : Beton méně než 2,5 % CM Anhydrit méně než 0,5 % CM Studený asfalt méně než 2,0 % CM Zkontrolujte souměrnost místnosti. Pomocí kladívka a hřebíku si označte střed podlahy. Uvažte provázek na hřebík a provázek zatáhněte do nejvzdálenějšího rohu místnosti. Potom se podívejte, zda pod provázkem vznikají mezery. Označte případné mezery, které jsou hlubší než 3 mm. Jakákoliv nerovnost, která je větší než 3 mm na 1 metr, musí být vyplněna vysprávkovou hmotou. !!!Neinstalujte Contesse na koberec nebo pěnový podklad!!! Tento výrobek není vhodný na venkovní použití, sluneční zahrady, solária, sauny nebo jiné prostory , kde může dojít k potopě. Zároveň zdůrazňujeme: nepokládejte Contesse do místností, kde nemáte kontrolu teploty. Dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může způsobit poškození. Contesse Locking může být instalována na teplovodní vytápění. Podlahové topení by mělo být funkční minimálně jeden týden před pokládkou pro kalibraci teplot. Teplota by nikdy neměla překročit 27°C během instalování i po něm. Topný element musí být minimálně 15 mm pod vlastními lamelami Contesse. Topná tělesa ( elektrická, radiátory ) dokáží temperovat velmi vysoké teploty přes 27°C. Pokud je těleso v přímém sousedství s podlahou, potom je nutné ho odstranit. Pokud instalujete Contesse do místností s podlahovým topením, tak je nutné udělat dilatační spáru ve dveřích mezi místnostmi. Pokud Contesse instalujete do komerčních prostor ( obchody, banky … ) je doporučeno vložení čistící zóny do vchodů v délce 1,50 m s přesahem 0,3 m na každou stranu přes dveře, abyste zabránili tepelnému mostu a pnutí díky vysokému rozdílu venkovní teploty a uvnitř obchodu. ZÁKLADNÍ INSTALACE (obrázky v originálním návodu) Musíte uříznout péro na dlouhé straně lamel, které budou v první řadě natočeny ke stěně. Uříznemem ho pro ujištění, že dekorační část lamely bude schována pod obvodovou lištou. Když proříznutí několikrát zopakujete, je možné péro lamely snadno odlomit. Začněte pokládat první řadu lamel z levé strany. Použijte dilatační pásek (z vinylové lamely odřízněte pásky a použijte je k vytvoření dilatační spáry 3 – 5 mm mezi zdí a podlahou). Položte první řadu pomocí zaklapnutí krátkých zámků . Zaklapnutí provedete přiložením krátkého zámku pod úhlem 25° k ležící lamele. Potom položte lamelu k podkladu. Pokračujte, dokud nepoložíte poslední celou lamelu v první řadě. Poslední lamelu otočte o 180° a položte mimo první řadu dekorem k zemi. Označte tužkou a potom uřízněte(nezapomeňte na dilataci 3 ‐5 mm). Uříznutou lamelu přiložte a dokončete tím první řadu. Pro pěkný estetický vzhled začněte druhou řadu tak, aby krátké spoje byly od sebe alespoň 30 cm. Je vhodné využít uříznutou lamelu z první řady pro začátek druhé řady. Stejným způsobem pokračujete, než dokončíte pokládku. 5 Užitečné rady : Zaklapnutí zámků lamel provádějte po kontrole, že je lamela na správném místě a v těsném kontaktu se sousední lamelou. Druhou řadu začněte zaklapáváním dlouhé strany tak, že péro lamely vložíte do zámku lamely v první řadě a nakloníte lamelu v úhlu 25°. Potom zatlačte a položte na zem, aby zámek zapadl do sebe. Druhou lamelu v druhé řadě vložte do zámku první lamely na krátké straně. Opět použijte úhel 25°, zatlačte. Následně posuňte lamelu tak, aby pod úhlem 25° zapadl zámek na dlouhé straně. Pak jen stačí lamelu položit na zem. Tímto způsobem pokračujte dál. Pro položení poslední řady položte lamelu dekorativní stranou k podlaze a pérem lamely ke zdi. Metrem změřte vzdálenost ode zdi a označte tužkou podél pravítka. Potom ji uřízněte podél dlouhé strany. Nesmíte zapomenout na dilatační spáru 3 – 5 mm. Pak stačí jen lamelu vložit do zámku předešlé řady. Pro vyříznutí dveřních zárubní musíte nejdříve uříznout lamelu na požadovanou délku. Pak položte lamelu na své místo a změřte pravítkem rozměr oblasti, kterou je nutné vyříznout. Zkontrolujte opět dilatační spáru na všech stranách. Pro ideální vzhled v okolí dveřních zárubní lze lamelu ještě upravit. Lamelu otočte dekorativní stranou k podlaze a nožem odřízněte spodní vrstvu, abyste lamelu ztenčili. Potom lze lamelu podsunout pod zárubeň. Pokud bude nutné již hotovou podlahu opravit nebo vyměnit nějakou lamelu, stačí vzít ostrý nůž a špatnou lamelu vyříznout pouze po dlouhých stranách. Ponechejte zámky po krátkých stranách. Lamelu potom vyjměte a na stejné místo vložte novou. Čištění a údržba Gratulujeme. Právě jste nainstalovali podlahu Contesse Locking. Vaše podlaha byla vyrobena pod nejvyšší kontrolou kvality a poskytne Vám celoživotní pohodlí. Přestože je Contesse Locking jedna z nejsnažších na údržbu, dodržujte doporučené principy pro zachování estetického vzhledu. Preventivní údržba 1. Přede dveřmi na venkovní straně používejte negumovou rohožku. Zabráníte nánosu písku na Vaší podlahu. Zejména písek je největším nepřítelem na jakoukoliv podlahovou krytinu. 2. Na veškerý nábytek na nožičkách nalepte podlahovou ochranu z filcu. Filc pomůže židlím a ostatnímu nábytku ke snažší pohyblivosti a zabrání poškrábání nebo porýpání. Snažte se udržet filc na nožičkách čistý, aby neobsahoval kamínky nebo jiný hrubý materiál. Nábytek s kolečky by měl mít kolečka negumová. 3. Pro pěkný vzhled Vaší podlahy ji 2x týdně vysávejte nebo setřete mopem. Pokud je podlaha více namáhána, potom je nutné čištění provádět v kratších intervalech. 4. Používejte pouze čistící prostředky, které jsou určené na vinylovou podlahu a nenaruší vrchní nášlapnou vrstvu. 5. Jednoduše řečeno. Stírejte podlahu tak často, jak je to nutné. 6. Nedovolte Vašim zvířecím mazlíčkům poškrábat podlahu drápky. Ty mohou způsobit nenapravitelné škody. 7. Stejné pravidlo platí pro boty na vysokém podpatku. 8. Zabraňte dopadání přímého slunečního svitu na podlahu po delší dobu. Během nejsilnějšího slunečního svitu použijte k ochraně žaluzie. Většinu podlahových krytin negativně ovlivňuje neustálé přímé slunce. Zvažte i nákup kusového koberce na prostory, kde sluneční světlo dopadá nejčastěji. Větrání nebo klimatizace v domě pomáhá ochránit podlahu. Teploty nad 35°C s kombinací přímého sluníčka mohou podlahu poškodit nadměrným zahřátím. Běžná údržba 1. Spadlé jídlo na podlahu by mělo být odstraněno co nejrychleji pomocí tekutého čističe. Ujistěte se, že tekutý čistič nepoškrábe podlahu. Nedoporučujeme prachové čističe, olejová mýdla, prací prostředky nebo čistící prášky. Používejte odstranitelný čistič, který nenechá zbytky nebo mlhu a požaduje opláchnutí po aplikaci. 2. Skvrny od bot mohou být odstraněny čističem na vinylové podlahy. 3. Na běžný domácí prach může být použit tekutý čistič s podmínou dodržení pravidel uvedených na štítku. Pokud je podlaha lokálně hodně špinavá, je nutné ruční mytí. Před ručním mytím vždy nejprve vysajte, aby zbytkové nečistoty nepoškrábali podlahu intenzivním drhnutím. Pro ideální výsledek nekombinujte různé výrobce čističů nebo leštidel. (doporučujeme CC‐Dr. Schutz‐Spraymop) 4. Nevoskujte Vaší Contesse podlahu! Povrch Contesse není porézní, což zabraňuje vosku vniknout do podlahy. Vosk může naopak způsobit žloutnutí. Tato neporéznost také poskytuje ochranu proti opotřebení a zajistí potřebnou stálost materiálu. Na těžká opotřebení použijte přípravky určené pouze pro vinylové podlahy. Vaše Contesse podlaha byla navržena k velmi jednoduché údržbě, ale pravidelnou údržbou prodloužíte životnost Vaší podlahy. 5. Pokud budete vytopeni nebo praskne voda, pak zjistíte, že podlaha Contesse je voděodolná. Jednoduše odstraňte vodu co nejrychleji a vyvětrejte místnost. Odvlhčovačem následně vysušte zbytky vlhkosti ve vzduchu. Podlaha se vrátí zpět do původního vzhledu. Nevysoušejte však místnost víc než na její obvyklou hranici. 6. Pokud na některé lamele vzniknou hluboké rýhy, potom je nutné vyměnit celou lamelu za novou. 7. Pokud jsou škrábance po běžném užívání a nejsou příliš hluboké, je možné je zacelit doporučeným přípravkem s matným vzhledem. (CC‐Dr. Schutz‐ScratchFix PU‐Repairset) 8. Jestliže problém přetrvává, potom opravu svěřte odborné firmě. 6 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PRVNÍ POMOC PRO VAŠÍ PODLAHU Stopy od žvýkaček, lepidla, pastelek, vosku od svíčky nebo podobných materiálů odstraníte zmražením pomocí ledu, dokud se nepustí podlahy. Hluboké díry po botách s jehlovým podpadkem lze zmírnit použitím jemné plastové drátěnky s nanesením tekutého čističe. Zůstane‐li voda na podlaze dlouho, musíme místo vyčistit čističem na vinylové podlahy. Tmavé skvrny od inkoustu nebo jiných chemikálií odstraníte drátěnkou jako v bodě 2. Pokud nebudete úspěšní, je nutné vyměnit celou lamelu. Čištění po zvířatech bude probíhat stejně jako v bodě 3. Metoda v bodu 2 funguje i na mělké cigaretové popáleniny. Když nedopalek vypálí příliš hlubokou díru, potom musíte vyměnit celou lamelu. ZÁRUKA Contesse nabízí 20 let záruku v bytovém sektoru. V komerčním sektoru a veřejných prostorách 5 let. Tato záruka je nepřenosná. Tato záruka nezahrnuje práci nebo náklady na instalaci. Dále se nevztahuje na poškození lamel dopravou, ohněm, hydrostatickým tlakem, promáčknutím. Záruka neplatí pro instalaci do venkovních prostor. Záruka neplatí při pozdním ohlášení vzniklého problému, při nahlášení telefonem, při neprofesionální výměně lamel poškozeného materiálu. Záruka bude platná pouze podáním písemné reklamace Vašemu prodejci, u kterého jste si podlahu zakoupili. Prohlášení o vlastnostech v českém jazyce je vloženo v každém balení podlahy Contesse. 7 

Podobné dokumenty

návod k instalaci podlahy pureloc, čištění a záruka

návod k instalaci podlahy pureloc, čištění a záruka Podlaha PureLoc Pro je vhodná jak pro rezidenční, tak i komerční prostory jako obchody, hotelové pokoje, apod. PureLoc není vhodná pro venkovní použití, do zimních zahrad, solárií, saun. Rovněž dop...

Více

návod k instalaci podlahy , čištění a záruka

návod k instalaci podlahy , čištění a záruka kterýmkoliv směrem tak, aby měly dostatek prostoru směrem ke všem stěnám nebo nepohyblivým objektům, tj. nemají se přišroubovávat nebo přibíjet na podkladovou plochu pomocí hřebíků.

Více

Noviny ke stažení v PDF zde

Noviny ke stažení v PDF zde snadné použití, kvalitní sprejový čistič – to vše zákazníci stále oceňují. SprayMop je ideální pro parkety, laminát, vinylové podlahy a také pro kamenné a keramické podlahy. Hygienický systém, žádn...

Více

Jak na web pro neziskovky

Jak na web pro neziskovky zpřístupnění vybraných údajů. Tím je registrace hotova a vy můžete ihned začít využívat novou službu. Službou, která za nás alespoň zavede redakční systém je český hosting Endora.cz. Tento hosting ...

Více

portfolio - petra klauzova cze

portfolio - petra klauzova cze třetí nejpopulárnějším sportem v Panamě). V okolí haly se nachází park do kterého ústí “zelená cesta” vedoucí od mariny. Tato cesta prochází ve druhém patře budov a umožňuje příjemný průchod územím...

Více

Hry v matematice 1. stupně

Hry v matematice 1. stupně Požadavky na didaktickou hru 1. Musí být pro žáky lákavá a přitažlivá. 2. Musí odpovídat věkovým zvláštnostem a schopnostem žáků. Mladší žáci rádi hrají hry s pohádkovými nebo záhadnými náměty, sta...

Více

Ceník 2014

Ceník 2014 automatech. Spotřeba: 750 ml = až 1500 m2 Pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlahovin. Doporučen také pro první ošetření kaučukových podlah. Působí protiskluzně, odpuzuje nečistoty ...

Více

rotax - MS Kart

rotax - MS Kart 945635 - Pojistný kroužek (2 ks)

Více