Kompresory klimatizace řízené elektromagnetickým ventilem

Transkript

Kompresory klimatizace řízené elektromagnetickým ventilem
ACI - Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Bìchovice
e-mail: [email protected], tel. 274 021 111, fax 274 021 155
zapsána v OR Mìst. soudu v Praze, odd.C, vl.è.27131
Kompresory klimatizace řízené elektromagnetickým ventilem
Zapomeňme na spojku. V tomto článku se blíže seznámíme s kompresory, pro jejichž
regulaci se používá ovládání elektromagnetického ventilu z řídící jednotky.
Už dávno to není novinka. V našich zeměpisných šířkách se s těmito kompresory setkáváme například už
od modelu Octavia 04-. V běžné servisní praxi se ale často setkáváme s nepochopením tohoto druhu
řízení kompresorů, které bohužel často končí zbytečně drahou výměnou celého kompresoru.
Elektromagnetická spojka
V tomto případě je diagnostika kompresoru poměrně jednoduchá. Při požadavku řídící jednotky dojde
k sepnutí elektromagnetické spojky na řemenici kompresoru. To je často charakterizováno typickým
„cvaknutím“ spojky a k roztočení hřídele kompresoru, a v některých případech i k poměrně
dramatickému poklesu výkonu motoru. Při rozepnuté spojce se točí pouze řemenice – hřídel stojí.
Takže kontrola funkčnosti kompresoru je poměrně snadná. Pokud spojka cvakne, hřídel se točí, tak na
připojené plničce bychom měli zaznamenat nárůst tlaku na vysokotlaké větvi a pokles na nízkotlaké.
Samozřejmě za předpokladu, že v okruhu je adekvátní množství chladiva.
Elektromagnetický ventil
Variabilní kompresor řízený elektromagnetickým ventilem ovšem nemá žádnou spojku. Tedy nemá
elektromagnetickou spojku. Řemenice je osazena spojkou, která ale slouží pouze jako bezpečnostní prvek
– při zadření kompresoru se spojka přetrhne, ale řemenice se bude točit dál. Jak tedy na diagnostiku
takového kompresoru, když se hřídel kompresoru neustále točí? Vlastní výkon je totiž regulován
naklápěním tzv. planetového kola, při kterém dochází ke změně zdvihového objemu ve válcích
kompresoru.
Někdo by mohl říci: „Připojím plničku a zkontroluji tlaky při vypnuté a zapnuté klimatizaci.“. OK, ale jak
zjistit kolik % výkonu vyžaduje řídící jednotka po kompresoru? Kompresor je totiž plynule regulován od
minimálního po maximální výkon pomocí PWM (pulse width modulation) signálu.
Signál ŘJ do regulačního ventilu (minimální výkon)
Signál ŘJ do regulačního ventilu (maximální výkon)
Zase by někdo mohl namítnout, že to přece můžeme vyčíst ze sériové diagnostiky. Požadavek určitě ano,
ale na reálná data, která „tečou“ z ŘJ do kompresoru bychom potřebovali osciloskop. Nehledě na to, že
našim cílem je zjistit, jestli požadavku regulace kompresoru odpovídá plynulá změna jeho výkonu od
minima do maxima. Zkušení hackeři, kteří dokážou namodulovat signál vycházející z řídící jednotky,
tedy mohou zbytek článku přeskočit.
Takže potřebujeme externě ovládat požadovaný výkon kompresoru a kontrolovat, jestli se požadavek na
bankovní spojení: ÈSOB Praha 1, èú: 576970253/0300
IÈ: 60486970
DIÈ: CZ60486970
ACI - Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Bìchovice
e-mail: [email protected], tel. 274 021 111, fax 274 021 155
zapsána v OR Mìst. soudu v Praze, odd.C, vl.è.27131
změnu výkonu kompresoru skutečně projeví na tlacích v okruhu klimatizace.
Nutné servisní vybavení je plnička klimatizací, a přistroj pro generování řídícího signálu pro
elektromagnetický ventil kompresoru. V tomto článku používáme přístroj s označením CLT1.
Praktický postup
Automobil připravený k testování
- napojená plnička klimatizací
- připravený přístroj CLT1
Základním předpokladem je naplnění
klimatizačního systému odpovídajícím
množstvím správného typu chladiva.
V tomto případě má TDi Passat
náplň 600g+25 R134a.
Odpojte od regulačního ventilu originální
konektor
Ventil je zabudován v zadním víku
kompresoru
Do ventilu napojte příslušný kabel ze sady
CLT1 (obr. vlevo)
Na původní kabel z řídící jednotky napojte
CLT1 simulator (obr. vpravo). ŘJ si bude
myslet, že je k ní kompresor stále připojen a
nedojde k záznamu žádných chybových
kódů.
Ovládací jednotku CLT1 napojte na baterii.
bankovní spojení: ÈSOB Praha 1, èú: 576970253/0300
IÈ: 60486970
DIÈ: CZ60486970
ACI - Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Bìchovice
e-mail: [email protected], tel. 274 021 111, fax 274 021 155
zapsána v OR Mìst. soudu v Praze, odd.C, vl.è.27131
Takto nějak (v závislosti na okolní teplotě)
by měly vypadat tlaky na obou větvích klima
okruhu při zastaveném motoru.
±4 bary na obou větvích
Nastartujte motor a zmáčkněte tlačítko + na
ovládacím panelu CLT1. Otáčku motoru
udržujte cca 500RPM nad volnoběhem.
S nízkým tlakem se zatím nic moc neděje,
ale mírně vzrostl tlak na vysokotlaké větvi.
3,9bar na nízkotlaké větvi
6,1bar na vysokotlaké větvi
Nyní kompresor běží na nejnižší výkon.
Tlačítkem + rozsviťte několik diod (v našem
případě 3) a sledujte, co se stane s tlakem
v obou větvích.
2.8bar na nízkotlaké větvi
8.0bar na vysokotlaké větvi
Nyní je už patrný proud studeného vzduchu
z průduchů. Kompresor zatím reaguje ve
shodě s řídícím signálem.
Tlačítkem + rozsviťte další diody. Mělo by
dojít k nárůstu tlaku na vysokotlaké větvi a
poklesu tlaku na nízkotlaké větvi. V našem
případě se ale ručičky ani nepohnuly.
Doposud kompresor reagoval správně, tato
chyba znamená, že je elektromagnetický
ventil zablokovaný.
Odsajte chladivo, vymontujte kompresor pro
snadnější vyjmutí ventilu.
Při tomto druhu závady – nedostatečného
tlaku kompresoru bylo nasnadě vyměnit celý
kompresor, ale bylo by to zbytečné, protože
byl pouze zablokovaný ventil. Příčinou byl
nedostatečně neprovedený proplach po
předchozí výměně zadřeného kompresoru.
Kanálky v tomto ventilu jsou velmi úzké a
snadno dojde k jejich ucpání i drobnými
nečistotami.
bankovní spojení: ÈSOB Praha 1, èú: 576970253/0300
IÈ: 60486970
DIÈ: CZ60486970
ACI - Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Bìchovice
e-mail: [email protected], tel. 274 021 111, fax 274 021 155
zapsána v OR Mìst. soudu v Praze, odd.C, vl.è.27131
Před montáží nového ventilu je nutné
vyčistit jeho sedlo v kompresoru a provést
důkladné vyčištění - proplach celého
systému okruhu klimatizace. Potom
můžeme namontovat do kompresoru nový
ventil, a vrátit kompresor zpět. Pak naplňte
okruh předepsaným množstvím chladiva.
Nyní pokračujeme tam, kde jsme při
prvotním testování skončili. Stejně
nastavený generátor CLT1, ale tentokrát se
správnými tlaky.
1.8bar na nízkotlaké větvi
7.5bar na vysokotlaké větvi
Dalším stisknutím tlačítka + dojde k dalšímu
reálnému nárůstu výkonu kompresoru.
Kompresor a jeho ventil jsou v pořádku.
Přístroj CLT1 dokáže sám navíc diagnostikovat příliš velký proudový odběr ventilu, závadu na připojení,
přerušené vinutí ve ventilu nebo zkrat vinutí ventilu.
Pomocí tohoto postupu a diagnostikováním skutečné příčiny nefunkčnosti kompresoru jsme právě ušetřili
na materiálu zhruba 11.800,-Kč! Takový je rozdíl mezi cenami originálního kompresoru a
samotného elektromagnetického regulačního ventilu.
bankovní spojení: ÈSOB Praha 1, èú: 576970253/0300
IÈ: 60486970
DIÈ: CZ60486970