Na hrob Filipu Topolovi

Transkript

Na hrob Filipu Topolovi
Na hrob Filipu Topolovi, bez debat
V Chrámu Notre Damme des Champs projede metro každou minutu třicet
Řekls mi, na vyhořelých pláních úžasu cosi začalo hnít a vopadat, aby cosi novýho mohlo začít
růst
V mém městě už nic není, jak to bylo. Začíná, už teď začíná, ta nová doba.
Chrám Notre Damme des Champs se třese záchvěvy metra každou minutu třicet,
Ve stíny zšeřelé se klade omítka vibrantní
A já ti odpovídám: chceš-li mluvit o čistotě, měl by ses nejdřív projít kanálama sraček, pak o ní
budeš mluvit míň, nebo vůbec
V mém městě jsou místa, který znám, vytrhaný z dlažeb, a nic není tak, jak to bylo.
V Chrámu Notre Damme des Champs se šero ukládá do oblouků chrámu,
a bůh je tady, jak bych nikdy nevěřila.
V mém městě
se těla tramvají skládají v prapodivné vzorce
a kolejí zní hudba sfér.
***
Už jsme sami, Filipe,
už za nás
nikdo do klavíru nenableje.
(v básni jsou použity úseky textu Pavla Zajíčka Příběh II od DG307)

Podobné dokumenty

O výstavě

O výstavě jednou ze základních otázek lidské existence. Tomu také odpovídá její místo ve výtvarném umění. Vyobrazení lidské figury, především tváře, úzce souvisí s potřebou se vyjádřit; zaujmout nějaké stano...

Více

Mapa - Muzeum Cheb

Mapa - Muzeum Cheb Designová tvorba – Hannie Jewellery, Bílková Zdeňka, Failová Eliška, Vargová Pavla Štiková Štěpánka kresba Cheb ZŠ Úšovice malba, kresba Mariánské Lázně 3. ZŠ malba, keramika Cheb Dvorek č. 5 Hořín...

Více

Mechanické připevnění tepelných izolantů v ETICS

Mechanické připevnění tepelných izolantů v ETICS hodnoty protažení v ploše Rpanel (pro zjednodušený výpočet) pro EPS 70F, minerální vlnu TR15 a hodnoty protažení Rpanel pro každý izolant z minerální vlny, zařazený do skupiny TR10, který je dodává...

Více

zóna havarijního plánování

zóna havarijního plánování hypotetického hlubinného úložiště radioaktivních odpadů vycházející z referenčního projektu hlubinného úložiště. Podává stručný přehled legislativy vztahující se k řešení radiačních havárií a násle...

Více

Projektová dokumentace_textová část

Projektová dokumentace_textová část sdělení zástupců obce. Pro upřesnění druhové skladby na základě stanovištních podmínek bylo použito Geobiocenologické typizace II autorů Buček A., Lacina J. z roku 1999. Věcné a časové vazby na oko...

Více