Milí přátelé, ani jsme se nenadáli a máme tu téměř

Transkript

Milí přátelé, ani jsme se nenadáli a máme tu téměř
2/2013
Vydává Charita Javorník, www.javornik.charita.cz
Milí přátelé,
ani jsme se nenadáli a máme tu téměř konec léta. Dětem skončily
prázdniny a většině z nás také dovolené, kdy jsme mohli načerpat síly
pro naši další práci. My jsme pro vás v tomto čase připravili nové číslo
našeho čtvrtletníku, který je tentokrát bohatší na příspěvky
z jednotlivých středisek. Jakmile se zlepší počasí a vysvitne slunce,
s mnohem větší chutí a radostí se naši uživatelé vydávají na výlety,
navštěvují výstavy nebo různá soutěžní klání. Jak se budete moci sami
přesvědčit, jejich život je pestrý a bohatý na zážitky.
Každoročně 27. září, na svátek sv. Vincenta z Pauly, slavíme Den charity.
Naše Charita, stejně jako další Charity v České republice, pořádá okolo
tohoto svátku již tradiční Den otevřených dveří. Postupně ve třech
dnech představíme služby, které poskytujeme. Přijďte si prohlédnout
naše zařízení a podívat se, jak naši klienti žijí a tráví svůj čas. Také oni si
připravili svůj program, který by vám rádi předvedli. Co nejsrdečněji
vás zveme.
Mgr. Helena Paschkeová
ředitelka Charity Javorník
Představujeme
DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ SV. HEDVIKY
DPS sv. Hedviky ve Vidnavě
poskytuje své služby osobám, které
z důvodů své snížené soběstačnosti
nejsou schopny nadále žít ve svém
domově. Vnímáme člověka ve všech
jeho potřebách, i v těch duchovních,
podporujeme ho, doprovázíme a
snažíme se, aby na konci svého
života neodcházel osamocen.
Cílovou skupinu tvoří senioři ve
věku od 65 let a osoby se
zdravotním postižením ve věku od 50 let, kteří pro své stáří nebo nemoc
ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém
přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným
způsobem. Hlavním cílem je poskytovat pomoc jen v takové míře, která
2
Představujeme
je nezbytně nutná a která nebude zvyšovat závislost uživatele na druhé
osobě více než, je nezbytně nutné.
Naši klienti mají možnost využívat mnohých aktivit:
 zpěv lidových písní – s hudebním doprovodem (CD, DVD) nebo bez
doprovodu,
 kreslení, modelování,
 čtení knih a časopisů,
 ruční práce (šití, pletení, háčkování, pletení košíků, výtvarné
techniky),
 hraní her (puzzle, deskové hry, hádanky, kuželky, slovní fotbal,
hod na cíl),
 pracovní terapie na zahradě (sázení kytek, sběr plodů…),
 sledování TV, DVD,
 péče o domácí zvířata (kočky, králík, papoušek),
 reminiscence (vzpomínání pomocí fotografií a různých
vzpomínkových předmětů).
Pravidelně se účastníme výstav a
workshopů, kde klienti prezentují
své výrobky a sklízejí pochvalu,
uznání a úspěch.
V kapli domova se pravidelně
každý čtvrtek v 15:30 hod koná pro
uživatele, zaměstnance i veřejnost
mše svatá.
Domov disponuje 1 - 3 lůžkovými
pokoji, jeho celková kapacita je 35
lůžek.
Mgr. Peter Trepáč
vedoucí DPS sv. Hedviky
3
Informace ze středisek
LETNÍ SOUTĚŽ NEJEN PRO KOLEDNÍKY
Bavte se o prázdninách, soutěžte a pomozte šířit informace o
Tříkrálové sbírce.
Stačí, když sami nebo s partou kamarádů vyfotíte, co podle vás
dělají Tři králové v létě. Fantazii se meze nekladou, foťte na dovolené,
na zahradě, na táboře nebo třeba na letní brigádě. Fotku pak nahrajte do
soutěžní aplikace na facebookovém profilu Tříkrálovky a můžete vyhrát
tři mobilní telefony a další ceny.
A pokud budete své soutěžení sdílet s přáteli na Facebooku, ještě
pomůžete dobré věci – získat další fanoušky pro Tříkrálovou sbírku. Tak
neváhejte, soutěžit můžete až do konce září, ale kdo dřív fotky nahraje,
bude mít víc času na sbírání hlasů!
Aplikaci najdete na: www.facebook.com/trikralovasbirka
DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ SV. FRANTIŠKA
KÁCENÍ MÁJE V DPS SV. FRANTIŠKA
Konečně se umoudřilo počasí a my jsme ve středu 12. 6. mohli
skácet naši Májku, kterou jsme začátkem května nazdobili. Protože
počasí bylo tropické, postavili jsme dva turecké stany, do kterých jsme
umístili lavičky, a naši klienti tak byli chráněni před sluncem.
Tentokrát jsme se sešli v hojném počtu. Kácení Máje jsme začali
krátkou humornou scénkou v maskách ženicha a nevěsty. Následovalo
4
Informace ze středisek
pohoštění, tradičně jsme opékali párky, a tentokrát jsme si pochutnali i
na vlastnoručně vypěstovaných ředkvičkách. Po celou dobu nám hrála
k poslechu a tanci dechová muzika z CD. Celé odpoledne panovala dobrá
nálada a spokojenost.
Bc. Jorga Rajníková
sociální pracovnice DPS sv. Františka
3. ROČNÍK MINIGOLFU V DPS SV. FRANTIŠKA
Ve středu 10. července proběhl v
našem zařízení již 3. ročník turnaje v
minigolfu. Zúčastnili se jej společně s
našimi uživateli i klienti z dalších
domovů – z DPS sv. Hedviky a
Charitního domu sv. Anežky z
Vidnavy, Domova důchodců v Kobylé a
Domova pro seniory v Javorníku.
Pro všechny byly přichystány
různé soutěže, které probíhaly ještě
před začátkem turnaje v minigolfu. Byly to např. slalom mezi kuželkami
s hokejkami a míči, hod šiškou na cíl, hod míčem do zavěšeného kruhu,
chůze se lžící a malým pingpongovým míčkem a trefa do branky
dřevěnou koulí. Každý si po jejich absolvování mohl vybrat odměnu dle
vlastního výběru. Účastníci soutěže
měli možnost rozcvičit se i na
minigolfové dráze. Samotný turnaj
začal úderem druhé hodiny. Čtrnáct
seniorů postupně zdolalo všechny
překážky. První dvě místa obdržely
ženy, třetí místo muž.
Vítězové získali medaili, tričko a
dárek. I když naši účastníci z DPS sv.
Františka tentokrát nevyhráli, měli i tak z účasti ohromnou radost,
zejména náš nový uživatel, který neváhal zúčastnit se i na vozíčku.
5
Informace ze středisek
Po celou dobu nám k poslechu a tanci
hrála živá hudba ,,Dva písaři“ z Vidnavy.
Připraveno bylo občerstvení, velmi nám
chutnaly opečené buřty. Počasí nám přálo
a nálada byla výborná.
Bc. Jorga Rajníková
sociální pracovnice DPS sv. Františka
LURDSKÁ JESKYNĚ V DPS SV. FRANTIŠKA
V úterý 16. července požehnal O. Piotr Niewiadomski, SDS v
Domově pokojného stáří sv. Františka v Javorníku sochu Panny Marie.
Za účasti klientů, zaměstnanců a javornických farníků tak byla po letech
v rohu charitní zahrady obnovena Lurdská jeskyně.
Celý předchozí týden jsme se na
tuto slavnostní událost připravovali.
Náš údržbář, pan Libor Veselý, zhotovil
bezpečnostní mříž, ostříhali jsme delší
větve, které překážely ve výhledu, a
připravili jsme také posezení pro hosty.
Před slavnostní mší svatou
navštívily naše klienty děti, předaly jim
andělíčky a zazpívaly pod vedením
pastorační asistentky několik písní. Dětem i pastorační asistentce
děkujeme za milé překvapení, jež našim klientům udělalo velkou radost.
Následovala mše sv. v charitní kapli. Při mši sv. jsme se modlili
nejen za Charitu, za naše klienty a zaměstnance, ale také za O. Piotra,
který tento den slavil výročí křtu. Po mši svaté jsme se odebrali na
zahradu před Lurdskou jeskyni, kde proběhlo slavnostní požehnání
sochy. Poté jsme společně zazpívali mariánské písně. Na závěr nám Otec
Piotr popřál mnoho krásných chvilek, které budeme trávit s klienty u
6
Informace ze středisek
Panny Marie, a poděkoval všem, díky
nimž se mohla tato slavnostní
událost uskutečnit, především naší
zaměstnankyni paní Ireně Sojkové,
která
byla
iniciátorkou
znovuobnovení Lurdské jeskyně. Dík
patří také našim klientům, kteří
pomohli s přípravou tohoto místa.
Pak již následovalo pohoštění a
milé setkání s našimi javornickými
farníky a personálem. Po celé odpoledne nám příjemně svítilo sluníčko a
vládla slavnostní nálada.
Děkujeme Otci Piotrovi za jeho vstřícnost a laskavá slova.
VÝLET NA JÁNSKÝ VRCH
17. července byl krásný, slunný
den. Seznámila jsem klienty s historií
našeho zámku a vydali jsme se
stinným parkem směrem k zámku.
Cestou jsme poznávali historické
budovy, jako např. dům Karla Ditterse
z Dittersdorfu, známého hudebního
skladatele a bývalého hudebníka ve
službách biskupů, žijících na zdejším
zámku.
Na nádvoří zámku jsme si v kavárničce U Jana zakoupili osvěžující
mátový nápoj a představovali jsme si život v minulých stoletích na
bývalém hradu a nynějším zámku. Klientům se na nádvoří líbila bývalá
konírna a kašna se lvem.
A již následovala samotná prohlídka. Zaujala nás kaple, kuchyň,
spíž a mnoho historických opravářských nástrojů. Jednomu klientu
udělalo velkou radost zhlédnutí starobylých hodin a dalšího zaujala
starobylá koupelna a byt správce. Z vyhlídky jsme shlédli i panorama
7
Informace ze středisek
našeho krásného kraje. Klientům jsem
vyprávěla pověst o Tymlingovi a
prohlíželi jsme se zaujetím zlaté
hodiny na zámecké věži.
Cestou zpět jsme navštívili
posezení u Zámecké restaurace,
občerstvili jsme se zmrzlinou a
chladivým
nápojem.
Pak
jsme
také navštívili náš místní kostel,
v němž byl příjemný chládek a mnoho
překrásných
památek,
jež
se
klientům
velmi
líbily.
Klienty pouze mrzelo to, že hodiny na kostele a na zámecké věži
nefungovaly a nebylo slyšet jejich zvuk. Snad se tento nedostatek
v našem městě brzy vyřeší. Spokojeni jsme usedli k obědu, po němž
jsme zhotovili výstavku fotografií z dnešního výletu.
Bc. Jorga Rajníková
sociální pracovnice DPS sv. Františka
DALŠÍ CANISTERAPIE V DPS SV. FRANTIŠKA
Ve čtvrtek 18. 7. se již klienti na setkání
s pejsky a cvičitelkami velmi těšili. Naše
klientka, paní Zugárksová, připravila
malovaný plakát, jímž jsme všechny na tuto
akci srdečně pozvali. Setkání se konalo pro
velké horko opět v naší jídelně.
Sešli jsme se v počtu 13 klientů a
setkání se zúčastnili také klienti na
vozíčcích. Tentokrát nás navštívili tři pejsci s cvičitelkami. Klienti
házeli psům balónky, dávali do krabiček pochoutky, aby je pak psi
z krabiček vytahovali, zajímavé bylo také cvičení s padákem a míčky.
Cvičitelky se svými psy pak navštívily ostatní klienty v horním patře.
Canisterapie byla opět zajímavá a klienti byli spokojení.
Bc. Jorga Rajníková
sociální pracovnice DPS sv. Františka
8
Informace ze středisek
NÁVŠTĚVA VÝSTAVY "FLORIÁNŮV CECH"
Této zajímavé výstavy, která byla
pořádaná k 140. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Javorníku, se
24. 7. zúčastnili čtyři naši klienti. Díky
ochotě pracovnic Kulturního domu
byla účast na výstavě umožněna i
našemu klientovi na vozíčku.
Měli jsme možnost zhlédnout
mnoho
zajímavostí
z oblasti
hasičského povolání, např. sochu sv.
Floriána – patrona hasičů, hasicí
přístroje, oblečení hasičů, staré helmy,
medaile a poháry ze soutěží. Klientům
se líbily staré hasičské stříkačky a také
pěkný zrcadlový sál, v němž tato
výstava probíhala.
Na závěr jsme navštívili také místní
kino a park, jenž byl ozdoben
vyřezávanými sochami ze dřeva.
Bc. Jorga Rajníková
sociální pracovnice DPS sv. Františka
DENNÍ STACIONÁŘ ŠIMON
DENNÍ STACIONÁŘ ŠIMON NAVŠTÍVIL PRIMA TŘÍDU
V pátek 21. 6. 2013 jsme spolu s našimi uživateli přijali pozvání na
změření svých sil a schopností v soutěžním odpoledni, které pořádala
rada rodičů Základní školy Javorník. Soutěž byla určena pro třídní
kolektivy a rodiče prvního stupně. Denní stacionář Šimon tak pokračuje
ve spolupráci, kterou navázal s javornickou základní školou v závěru
loňského roku.
9
Informace ze středisek
Tak jako děti soutěžily spolu se
svými rodiči v různých sportovních
disciplínách, tak i stacionář Šimon
sestavil družstvo ze tří zaměstnanců a
tří uživatelů. S vlastním družstvem se
zapojili také učitelé.
Po oficiálním zahájení jsme vyrazili
k prvnímu stanovišti s názvem
„Navigátor“. Tam jsme získali výborný
čas díky Martině, která se rychle a dobře orientovala. Mezi další
disciplíny patřilo „Přemísťování v kruhu“. Přestože jsme vytvořili třikrát
různě promíchané trojice, moc nám to
nešlo. Zato „Lyžování“ na travních
lyžích nebo „Kdo hledá, najde“ byly pro
nás hračkou :-) V soutěži „Pamatovák“
se k nám připojila i naše paní ředitelka
Charity Javorník. Podpořila naši snahu
o zapamatování si hromady drobných
předmětů, které byli zakryté pod
prostěradlem. Předměty nám paní
rozhodčí ukázala jen na pár chvil a potom jsme jen vzpomínali a
vzpomínali. Do plného počtu nám chyběli jenom dva.
Asi nejvíce sil nás stála „Opičí
dráha“. I přes počáteční obavy to
Tomáš s Martinou bravurně zvládli.
Dokonce si poradili s během na
plastových chůdách, s plížením v
tunelu, kotoulem, slalomem a chůzí
přes lavici. Po ukončení „Opičí dráhy“
jsme se přesunuli k dalšímu stanovišti
pod názvem „Trakař“. První Tomáš
splnil úkol po svých vlastních rukách a vyzkoušel si, že toto disciplína
není opravdu jednoduchá, vyžaduje hodně síly, kterou Tomáš v sobě
nakonec našel a dokázal tak nejen sobě, ale i ostatním, že to zvládne.
10
Informace ze středisek
Náš druhý Tomáš byl vybaven vlastním
vozíčkem „trakařem“ a tuto disciplínu
absolvoval s druhým nejlepším časem.
Obě tyto fyzicky náročné disciplíny
absolvoval společně s Petrem, při kterých
se o výkony podělili.
Dobrá spolupráce našeho týmu se
ukázala také při poslední soutěži tohoto
sportovního dne a to „Aqua - naplň si
svůj litr“. O co v této soutěži šlo? O přenášení vody z jednoho kyblíku do
druhého za pomoci malé naběračky během časového limitu 3 minut. Do
této disciplíny se zapojili opravdu všichni,
včetně paní ředitelky. Výsledek nebyl sice
nejlepší, nasbírali jsme slabý půl litr, zato jsme
se královsky pobavili. No jak se říká: „Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
Jako ocenění jsme na závěr dostali diplomy
a tašku plnou dobrot. Naši uživatelé i přes svůj
hendikep dokáží s nadšením soutěžit. Tím jsme
ukázali mladším žákům javornické základní
školy, že i přes své znevýhodnění může člověk
žít plný a radostný život.
Marie Vršanová
pracovnice v sociálních službách
LETNÍ AKTIVITY VE STACIONÁŘI
Letní setkání na konci června a společný oběd v restauraci na
začátku prázdnin se pomalu stávají v Denním stacionáři Šimon tradicí.
Na konci června proběhlo ve stacionáři již tradiční Letní setkání.
Pozváni byli jak rodiče našich uživatelů, tak kolegyně, které jsou
momentálně na rodičovské dovolené se svými ratolestmi. Společně jsme
11
Informace ze středisek
si zazpívali písničky za hudebního doprovodu paní učitelky K.
Kropáčové z rehabilitační třídy. Uživatelé, kteří navštěvují rehabilitační
třídu, se tímto společným setkáním
rozloučili se školou a začali pro ně
prázdniny.
Podívali jsme se na filmovou
ukázku z příprav a zkoušek divadla „O
Vinckovi“, které letos připravují
pracovnice
a
dospělí
uživatelé
stacionáře. Krátký film připravila a
sestříhala naše kolegyně J. Urbánková.
Použila natočené materiály ze zkoušek s uživateli i dobové fotografie ze
života Vincenta Priessnitze. Bohužel se nám letos nepodařilo divadlo
prezentovat na Letním setkání. Bacily zákeřně útočili na uživatele i
pracovníky, a tudíž neměli tolik času na nacvičování. O prázdninách se
pokusí své divadelní role dopilovat a na premiéru divadelního
představení „O Vinckovi“ se můžete těšit již 25. září na Dni otevřených
dveří.
Ve čtvrtek 4. 7. jsme se s dospělými uživateli stacionáře vydali na
společný oběd do restaurace Pizzerie Pepíno v Jeseníku. Každý si
z jídelníčku vybral, na co měl chuť. Pochutnali jsme si na výborně
připraveném jídle, ať už to byla pizza,
sladká palačinka, salát či vepřové
výpečky se zelím a bramborovým
knedlíkem. Po obědě jsme se vrátili zpět
do stacionáře, kde se uživatelé
postupně rozešli domů na prodloužený
červencový víkend.
Marta Nosková
vedoucí Denního stacionáře Šimon
12
Informace ze středisek
PRÁZDNINOVÁ VYCHÁZKA
Středa 10. 7. 2013 byl nejen v
Jeseníku horký letní den. Z předpovědi
počasí hrozilo, že se nám opět ochladí a
tak se pracovnice a uživatelé Denního
stacionáře Šimon společně domluvili a
vyšli na dopolední procházku do
Smetanových sadů.
Vzrostlé stromy dopřály stín a vůně
kvetoucích líp navodily relaxační
pohodu. Protože ve skupince byli i uživatelé z rehabilitační třídy (žáci
školou povinni, kteří své prázdninové
dopoledne tráví ve stacionáři), zastavili
jsme se v parku na dětském hřišti, kde
si mohli všichni na chvilku odpočinout.
Cestou zpátky jsme se ještě společně
vyfotili u jednoho z léčivých pramenů a
potom už pospíchali do stacionáře k
obědu.
Marta Nosková
vedoucí Denního stacionáře Šimon
DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ SV. HEDVIKY
NAVŠTÍVILI JSME SYMPOZIUM UMĚNÍ A
TVOŘENÍ
Od 10. 6. do 15. 6. 2013 probíhal v
Račím údolí „1. ročník sympozia umění a
tvoření“. Nedalo nám, abychom se nejeli
podívat, co pěkného se tam tvoří.
13
Informace ze středisek
Už ráno 12. 6. 2013, když jsme vstávali a sluníčko krásně svítilo,
bylo nám jasné, že výlet se vydaří. Tři naši uživatelé se nemohli dočkat,
až uvidí, co vše se dá ze dřeva vyřezat motorovou pilou. Při příjezdu
jsme zahlédli, jak tři mistři s motorovou pilou zrovna tvoří dílo. Nechtěli
jsme je rušit, tak jsme se nejdříve
občerstvili a poté jsme se šli na jejich
díla podívat. Bylo co obdivovat. Od
různých tváří až po zvířata. Pro
uživatele to byl ohromný zážitek,
jelikož se nikdy na vlastní oči nesetkali
s tvořením takového díla. Po návratu
se podělili se zážitky s ostatními
uživateli.
Drahoslava Šerá
koordinátorka individuálního plánování
PSÍ NÁVŠTĚVA V DPS SV. HEDVIKY
Dne 12. 6. 2013 se do DPS sv.
Hedviky dostavila paní Renata
Piskacisová, majitelka psů rasy
samojed, aby si mohli uživatelé
DPS sv. Hedviky tyto psy
prohlédnout, pohladit a potěšit se
s nimi.
Paní Piskacisová v doprovodu
svých dvou psů a jedné z pracovnic
navštívila i uživatele, kteří jsou upoutáni na lůžko. Uživatelé měli z
návštěvy radost, mohli dokonce psy nakrmit granulemi, které měla
majitelka připraveny. Návštěva měla velmi pozitivní odezvu, protože
vykouzlila úsměv i na tvářích uživatelů, kteří se zřídka nějakým
způsobem projevují.
Kateřina Trusíková, DiS.
sociální pracovnice DPS sv. Hedviky
14
Informace ze středisek
TURNAJ V KUŽELKÁCH VE VIDNAVĚ
Na úterý 2. 7. 2013 jsme připravili
2. ročník turnaje v kuželkách. Počasí
nám přálo a ve 13 hodin začalo
sportovní odpoledne nejen pro naše
uživatele, ale i pro pozvané hosty z DPS
sv. Františka v Javorníku a Charitního
domu sv. Anežky ve Vidnavě.
Soutěžila dvě družstva, a to
uživatelé DPS sv. Hedviky z Vidnavy
proti družstvu uživatelů z Javorníku.
Nakonec zvítězilo domácí družstvo. Byly předány diplomy i hodnotné
ceny. Zúčastnění měli z cen velkou radost.
Součástí odpoledne bylo také předání diplomu „Aktivní senior“.
Ten obdrželi klienti z DPS sv. Hedviky, kteří se často zapojují do
aktivizačních činností. Všichni přítomní
měli možnost zúčastnit se „kola štěstí“ a
vyhrát zajímavé ceny v tombole, kterou
připravili místní zaměstnanci.
Pro všechny bylo připraveno
pohoštění v podobě domácích pečených
frgálů, smažených bramboráků a
studeného ovocného nápoje. K dobré
pohodě hrála živá hudba ve složení dvou
dobrovolných muzikantů z Vidnavy, kteří nám i zazpívali pěkné
písničky.
Děkujeme všem, kteří se na akci pro klienty podíleli a přišli pomoci.
Diana Zahradníčková
pracovnice aktivizačních činností
15
Informace ze středisek
BESEDA S POLICIÍ ČR
Ve středu dne 3. 7. 2013 se
uskutečnila v DPS sv. Hedviky beseda s
Policií ČR. Na besedu přijela paní
Tereza Neubauerová, která je tiskovou
mluvčí Policie Jeseník.
Seznamovala uživatele např. s tím,
jak se chránit před okradením, jak
předcházet riziku přepadení, jak se
vyhnout podvodu nebo jak se chovat v silničním provozu. Uživatelé byli
zvídaví, takže se také hodně dotazovali.
Po skončení p. Neubauerová rozdala uživatelům reflexní pásky a
brožurky, aby si ještě v klidu mohli přečíst, na co si dávat POZOR.
Drahoslava Šerá
koordinátorka individuálního plánování
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ PANA PEČENKY
Dne 18. 7. 2013 přišel do
našeho zařízení DPS sv. Hedviky ve
Vidnavě zazpívat uživatelům známé
lidové a dechové písničky pan Šimon
Pečenka.
Písničky
si
přišlo
poslechnout 21 uživatelů z DPS sv.
Hedviky a 4 uživatelky z Charitního
domu sv. Anežky.
Mnoho písniček, které zazněly,
uživatelé znali a zpívali společně s
panem Pečenkou. Ten si pro uživatele přichystal i pár anekdot a jednu
soutěžní otázku, kterou odměnil svým CD.
16
Informace ze středisek
Jako perličku nakonec zazpíval
písničku věnovanou naší uživatelce
paní Mertlové, která v říjnu oslaví
100 let. Paní Mertlová si písničku
užívala, prozpěvovala si a z očí ji
svítily jiskřičky štěstí.
Vystoupení se uživatelům velice
líbilo a přáli by si, aby si mohli ještě
někdy společně s panem Pečenkou
zazpívat.
Drahoslava Šerá
koordinátorka individuálního plánování
VÝLET DO PŘÍRODY
Dne 13. 8. 2013 se jeden uživatel
a tři uživatelky DPS sv. Hedviky
domluvili s pracovnicí aktivizačních
činností, že si udělají výlet a navštíví
rybníky a Rybářskou baštu v Černé
Vodě.
Počasí přálo, u rybníku pod stromy se
dalo posedět na lavičkách a pozorovat
velké množství divokých kachen.
Uživatelům se líbilo, že kachny nejsou
tak hlučné jako auta projíždějící kolem domova ve Vidnavě.
Při zpáteční cestě jsme navštívili baštu v Černé Vodě, kde bylo
příjemné posezení se skvělým občerstvením. Při dobré kávičce uživatelé
vzpomínali a vyprávěli si různé historky. Výletem jsme si zpestřili
program dne, pro všechny bylo příjemné změnit prostředí.
Diana Zahradníčková
pracovník aktivizačních činností
17
Slovo zaměstnance
KAMARÁDKY NA ŽIVOT A NA SMRT
Třídenní vzdělávací program Mgr. Jany Maláskové, kterého jsem se
na jaře zúčastnila, mě vedl k zamyšlení, dotkl se citlivého místa. Hlavně
poslední téma semináře „Péče o umírajícího pacienta – paliativní péče“,
kdy jsem došla k závěru, že svůj první životní seminář jsem prožila
osobně…
Je rok 1982, Vidnava. Je to něco pro mne neznámého, něco cizího.
Přejíždíme přes hory přes doly a jsme ve Vidnavě. Ta se stane na více jak
30 let mým druhým domovem. Vidnava, město u polských hranic,
vzdálené více jak 120 km od mého rodného města.
Střední odborné učiliště, moje nová paní učitelka, mistrová a
kamarádka na život a na smrt v jednom. Tři roky školy uplynuly jak
voda a Vidnava se stala mou srdeční záležitostí, zůstala jsem. Stala jsem
se mé učitelce asistentkou a ona mou nejlepší kamarádkou.
Má přítelkyně byla o 12 let starší, už měla děti, studovaly, založily
rodiny.
Učily jsme spolu na učňovské škole, následně jsme spolu nastoupily
pracovat do Charity ve Vidnavě, do chráněných dílen.
Přišel rok, který přátelství „na život a na smrt“ naplnil. Byl to konec
opravdového dlouholetého přátelství. Opravdové přátelství je někdy
více jak láska. Poprvé v životě jsem pocítila, jaké to je dívat se na
člověka, který pomalu odchází, který svou nemocí nikoho neobtěžuje,
dokonce dokáže žertovat. Byla to pro mě škola do života. Do konce
života se pohybovala ve společnosti spřízněných duší, které jí byli
oporou.
Jen mě mrzí, že svou poslední hodinu strávila v nemocnici. Ještě
dnes když si na ni vzpomenu, slyším slova jejího syna: „Byli jsme za
mamkou v nemocnici, byla nějaká divná, nepřála si, abychom odešli,
pořád volala taťku, ať nikam nechodí, co bude tady sama dělat, až se jí
něco stane.“
Tu osudnou noc jsem měla živý sen, celou noc jsem byla u jejího
lůžka, byla jsem s ní alespoň ve snu, určitě to cítila jako já. Toho rána se
18
Čtenářský koutek
stala opravdovou přítelkyní až do „SMRTI“. Byl to první životní seminář
v životě, seminář pro mou další životní etapu. Této ženě vděčím nejen za
výuční list, ale také za cenný seminář pro mou práci v sociálních
službách.
Děkuji
Diana Zahradníčková
„Největším štěstím člověka je,
když může žít pro to,
zač by byl ochoten zemřít.“
Honoré De Balzac
OKÉNKO DOPORUČUJE SVÝM ČTENÁŘŮM
JAKÁ BUDU UMÍRAT
Autor: Christine Bryden
Vydalo: nakladatelství Triton
Demence znamená ztrátu paměti, oslabení
inteligence, rozpad osobnosti. Příčin může být až
sedmdesát, nejběžnější je však Alzheimerova
choroba, somatické onemocnění mozku. Kniha je
stručnou autobiografií ženy postižené touto chorobou, autobiografií
nesmírně cennou a výjimečnou právě proto, že ji nepsal vnější
pozorovatel, ale samotná postižená. Autorka patřila k lidem s výrazně
nadprůměrnou inteligencí a téměř geniální pamětí. Zastávala významné
postavení v úřadu australského premiéra a byla již matkou tří dětí, když
jí byla v roce 1995, ve věku pouhých šestačtyřiceti let, diagnostikována
demence.
19
Čtenářský koutek
OSTROV V PTAČÍ ULICI
Autor: Uri Orlev
Vydalo: nakladatelství PRÁH
Jedna z nejslavnějších knih pro děti a mládež s
tematikou
války
a
holocaustu.
Jako Robinson Crusoe na opuštěném ostrově
přežívá židovský chlapec s nesmírnou odvahou a
vynalézavostí v polorozbořeném domě v opuštěné
čtvrti varšavského ghetta. Obyvatelé čtvrti byli
odvedeni a zanechali po sobě téměř veškerý svůj majetek. Zničený dům
se nachází u zdi oddělující ghetto od zbytku města. Větracím otvorem
může Alex ze svého úkrytu sledovat, co se děje ve čtvrti vně ghetta. Má
za úkol počkat v troskách na tatínka, který mu slíbil, že se za několik dnů
vrátí. Dny se však mění v týdny a týdny v měsíce, během nichž dojde k
mnoha událostem a bezpočtu překvapení.
HOSPODA
Autor: Jan Paulas
Vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Ze vzpomínek hospodského a hospodáře Františka
Douchy (1915-2006), které zaznamenal jeho vnuk,
redaktor KT Jan Paulas, zachycují jeden obyčejný
lidský osud, ale i proměnu tváře vesnice v průběhu
dvacátého století, zejména s nástupem komunismu.
Na pozadí dějinných zvratů se odehrávají i rodinná
dramata, ale také úsměvné příhody, jak je život
přinášel.
20
Kulinářský koutek
ŠPENÁTOVÝ SALÁT S HRUŠKOU A KUŘECÍM MASEM
INGREDIENCE NA 1 PORCI:
* 100 g čerstvého špenátu * 1 kuřecí prsíčko
(100 g) * 1/2 hrušky * 1 mandarinka * 1/2
banánu * 5 g sekaných mandlí * sůl * pepř * 1
lžička olivového oleje * 1 lžíce javorového
sirupu * 1 lžíce citronové šťávy
POSTUP:
Kuřecí prsa nakrájíme na kousky, osolíme, opepříme a na kapce
olivového oleje orestujeme. Špenát dáme do misky, přidáme kuřecí
maso, hrušku nakrájenou na měsíčky, banán nakrájený na kolečka,
mandarinku oloupanou a rozebranou na měsíčky. Promícháme. Sůl,
pepř, olivový olej, citronovou šťávu a javorový sirup smícháme ve
skleničce a tímto dresinkem pokapeme salát nebo jeho jednotlivé porce.
Podáváme s tmavým pečivem.
Přejeme vám dobrou chuť!
21
Snadné sudoku
22
Osmisměrky
Vyluštěte si motto:
A
ALMARY, AMPÉR, ATLET.
R
ATLETI, BANKY, BUČET,
É ČESLO,
ČTYŘHRA,
P ETALONY, ETANOL, KAPLE,
KASTA, KLAUN, KOMOŇ,
M
MAČKAT, MOROŇ, OBČAN,
A OBROK, OKOPY, OŘVAT,
O PLKAT, ŘEMEN, STOPY,
ŠTIPOT, TALÁR, ZORAT
A
P
E
O
T
A
L
Á
E
T
A
L
O
N
Y
B
N
A
L
S
P
K
L
A
U
N
A
E
I
A
T
A
K
Č
A
Č
T
A
K
K
A
T
E
B
Š
I
L
O
U
Y
R
T
K
N
E
M
E
Ř
Y
P
O
T
Č
O
A
H
T
V
R
O
Z
I
Ň
O
R
O
M
B
A
N
K
Y
T
A
Y
L
O
N
A
T
E
O
ADICE, ARCHIV, BALLAS,
BRIDŽ, ČEDIČ, ELMAR,
INDEX, MADAM, MALPA,
MAXIM, MRAZY, MRZUTA,
NAPŘED, OSTNY, PAMIR,
POMPA, PRASKOT, RÁDIO,
RAZIČI, SCHODY, SKŘELE,
SRNČÍ, TALEK, TAMTO,
TUNIS, UCHAZEČI
Tajenka:
S
S
A
U
U
B
M
P
R
I
R
Y
D
O
CH
S
R
N
Č
Í
I
V
I
CH
R
A
A
I
I
N
M
D
C
S
S
F
Z
K
D
O
A
Y
E
K
T
A
Y
E
E
Ž
P
N
O
Ř
R
A
X
L
Č
S
O
T
V
E
P
A
M
A
X
I
M
S
A
L
L
A
B
T
D
N
P
O
A
E
R
T
N
Á
O
U
A
M
A
D
A
M
R
Z
U
T
A
Nemůžeš zastavit vlny,
ale můžeš se ...................... ………………………..
23
DŮLEŽITÉ
Lidická 89
790 70 Javorník
KONTAKTY
Email: [email protected]
Www: www.javornik.charita.cz
Telefon: 584 440 217
Ředitelka: Mgr. Helena Paschkeová
Domov pokojného stáří sv. Františka
Javorník
Adresa: Lidická 89, 790 70 Javorník
Telefon: 584 440 355
Email: [email protected]
Vedoucí domova: Hana Krézková
Sociální pracovnice: Bc. Jorga Rajníková
Domov pokojného stáří sv. Hedviky
Vidnava
Adresa: Mírové náměstí 66, 790 55 Vidnava
Email: [email protected]
Telefon: 584 435 136
Vedoucí domova: Mgr. Peter Trepáč
Sociální pracovnice: Kateřina Trusíková, DiS.
Charitní dům sv. Anežky Vidnava
(domov se zvláštním režimem)
Adresa: Mírové náměstí 68, 790 55 Vidnava
Email: [email protected]
Telefon: 584 452 537
Vedoucí a sociální pracovnice:
Bc. Marie Dobošová, DiS.
Denní stacionář Šimon
Adresa: Seifertova 915, 790 01 Jeseník
Email: [email protected]
Telefon: 584 401 270
Vedoucí: Marta Nosková
Sociální pracovnice: Kamila Macurová, DiS.
Vývařovna AVE Vidnava
Adresa: Mírové náměstí 68, 790 55 Vidnava
Email: [email protected]
Telefon: 584 435 222
Vedoucí: Ivana Střížová
Charitní pečovatelská služba
Adresa: Lidická 89, 790 70 Javorník
Email: [email protected]
Telefon: 584 440 355, 731 729 436
Vedoucí: Marcela Ďurišová
Sociální pracovnice: Bc. Jorga Rajníková
Středisko Vidnava:
Adresa: Lidická 89, 790 70 Javorník
Telefon: 733 741 373
Charitní ošetřovatelská služba
Adresa: Lidická 89, 790 70 Javorník
Email: [email protected]
Telefon: 584 440 355, 731 729 436
Vedoucí: Marcela Ďurišová
Středisko Javorník:
Adresa: Lidická 89, 790 70 Javorník
Telefon: 731 727 121
Středisko Žulová:
Adresa: Hlavní 34, 790 65 Žulová
Telefon: 739 901 051
Středisko Jeseník
Adresa: Seifertova 915, 790 01 Jeseník
Telefon: 736 217 811
Okénko
do Charity Javorník
www.javornik.charita.cz
č. 2/2013, vychází čtvrtletně,
vydává: Charita Javorník, Lidická 89,
790 70 Javorník,
IČ: 60339241
Datum vydání: 28. 8. 2013
Evid. číslo MK ČR E 21317
24